REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Revitalizace kláštera v Nové Pace stále není jistá. Život bez bariér shání stavební firmu

Tyčí se nad malým městem, je jeho dominantou. Za socialismu byl nevhodně upravován pro prostory nemocnice a po jejím zrušení chátral. V roce 2006 se jej ujalo sdružení Život bez bariér s cílem vybudovat zde zázemí pro sociální služby. Realizace takového díla se i přes obrovské nasazení pracovníků této neziskové organizace nepodaří bez finanční podpory ani bez spolehlivé stavební firmy. Jaký osud čeká klášterní budovy?

O tom, jaké plány má sdružení Život bez bariér, z. ú. s klášterem v Nové Pace nás zajímalo již před několika lety. Celé snažení tohoto sdružení nás velmi zaujalo a psali jsme o něm v článku na TZB-info.

Hlavním smyslem Života bez bariér je poskytovat sociální služby a usnadňovat život handicapovaným. Jedním z jejich počinů je i zajištění a prosazování bezbariérové stezky, o které jsme informovali na ESTAV.cz.

Aby své služby mohlo sdružení poskytovat potřebuje také odpovídající prostory. Nyní sídlí v klášteře v Nové Pace, který není v odpovídajícím stavu. Již mnoho revitalizačních prací na klášteře odvedli samostatně, proběhla spousta jednání o financování s městem i krajem. Nyní však nutně potřebují sehnat stavební firmu, aby stihli realizaci díla a nemuseli vracet dotace Evropské unie, které mají schválené. Jak celý příběh kláštera vypadá z dnešního pohledu?

Zleva: Budova č. 2 - již opravená a využívaná, uprostřed budovy kláštera, zcela vpravo kostel (v majetku církve)

Život kláštera v rukou Života bez bariér

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace zakoupil v roce 2006 na splátky areál opuštěné oblastní nemocnice. Jedním z objektů je bývalý klášter paulánu z roku 1705. V průběhu 12 ti let tato nezisková organizace zajistila veškeré přípravné práce. Protože se jedná o významnou kulturní památku v Královéhradeckém kraji byly vypracovány veškeré průzkumy, vize, studie a projektová dokumentace se stavebním povolením. V roce 2016 byly podány v rámci evropských dotací dva projekty na stavební úpravy tří podlaží objektu, které v roce 2017 byly EU podpořeny. Celkové náklady na stavební práce se odhadují na 91 mil., evropské dotace činí zhruba polovinu.

Cílem Života bez bariér, z. ú. bylo zajistit kofinancování, protože neziskový sektor takový objem z vlastních zdrojů nemá k dispozici. Proběhlo mnoho jednání ohledně kofinancování s Královéhradeckým krajem, avšak nakonec Zastupitelstvem kraje finanční prostředky schváleny nebyly. Do jednání s Královéhradeckým krajem vstoupilo v roce 2018 město Nová Paka. To podalo vlastní žádost Královéhradeckému kraji na dofinancování projektů pro Život bez bariér se slibem, že finanční prostředky bude na projekty vyplácet samo, dohlížet na realizaci a převezme plnou odpovědnost za Život bez bariér, z. ú. V současné době město s krajem jedná. Rozhodnuto bude na Zastupitelstvu kraje v říjnu 2018, zda finanční podpora a v jaké výši bude schválena či nikoli.

Vizualizace navrženého stavu kláštera po revitalizaci, zdroj: Život bez bariér z. ú.

Samo město Nová Paka k záměru revitalizace historické budovy přistupuje vstřícně, neboť se jedná o dominantu města Nová Paka a objekt, v kterém by měly být poskytovány sociální služby pro zdravotně postižené a seniory. Život bez bariér, z. ú. i přes složitosti projekty realizuje dále z vlastních zdrojů. V koordinaci s Centrem evropského projektování v Hradci Králové bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. V prvním výběrovém řízení nepřišla žádná nabídka, tudíž bylo vypsáno druhé výběrové řízení. Je evidentní, že v současné době stavebního "bumu" není lehké sehnat stavební firmu, která by podala nabídku.

Stav projektů podpořených z EU je nyní v takové fázi, že čekáme, zda bude úspěšné druhé výběrové řízení a zda bude vybrána firma splňující podmínky. ZBB čeká na rozhodnutí Královéhradeckého kraje, zda podpoří město Nová Paka, schválí finanční prostředky na kofinancování projektů a v jaké výši. Město Nová Paka je ochotno uhradit chybějící náklady z vlastního rozpočtu. Pravdou je, že neúprosně běží čas a klášter by měl být etapově dokončen zčásti ke konci roku 2019 a nákladnější stavební část ke konci roku 2021.

Klášter v Nové Pace - zdroj: Život bez bariér z. ú.

Je však jisté, že klášter opraven do budoucna bude, protože město Nová Paka se stalo významným partnerem, které má zájem o "oživení" této dominanty a využití pro sociální služby, které v regionu novopacka chybí. Obavou je, že se nemusí podařit včas najít finance nebo firmu a dotace v částce 43 mil bude muset být vrácena EU. To by byla ta nejsmutnější varianta, protože pak klášter bude čekat opět na svoji příležitost.

Život bez bariér, z. ú. má v současné době 50 zaměstnanců, téměř 100 klientů, kterým poskytuje sociální služby. Koordinuje vlastní doplňkové projekty např. půjčovna kompenzačních pomůcek, kulturní sportovní aktivity. Veškeré tyto služby a činnosti realizuje v ostatních dvou objektech, které opravilo díky dotacím z EU, státu, krajů, příspěvků u nadací, firem a hlavně svépomocí.

Poptávka po sociálních službách se zvyšuje, populace stárne. Životní styl nasvědčuje, že sociální služby budou velkým přínosem do budoucna. Doufáme a věříme, že objekt kláštera jednou opraven bude a bude naplno sloužit těm, kteří pomoc potřebují.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Chytrý dům, s.r.o.

Pasivní rodinný dům ze dřeva na hraně strmého svahu

Vypořádat se se strmým svahem je pro architekta výzvou. Ateliér Sféra se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Výsledkem je příjemná třípodlažní dřevostavba v pasivním standardu zapuštěná do terénu s přímým vstupem do zahrady.

Zateplování, Kingspan, ilustrační obrázek, foto redakce

Energetická střediska EKIS poradí zdarma s úsporami energií

Energetické konzultační a informační středisko - tedy EKIS poradí podnikatelům, správcům bytových domů i obyvatelům rodinných domů, jak uspořit energie. Techničtí specialisté pomohou s přípravou konkrétních řešení. Konzultace jsou dvakrát týdně zdarma.

Zateplení fasády, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com, m_kara

Na bezúročné úvěry na zateplování domů má fond investic miliardu

Na bezúročné úvěry na zateplování bytových domů má Státní fond podpory investic (SFPI) vyčleněnu miliardu korun. V programu Zateplování aktuálně přijal 118 žádostí za 440 milionů korun. Úvěr je možné získat od 500.000 do 90 milionů korun na dobu 20 let. Sdělilo to ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), pod které fond…

Řeka, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Orlice se u Týniště po 30 letech vrátila do původního koryta

Řeka Orlice se u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku po více než 30 letech vrátila do původního koryta a její tok se prodloužil o 400 metrů. Práce na převedení řeky do odstaveného meandru zvaného Jordán zahájil státní podnik Povodí Labe v říjnu 2019. Umělé koryto zkrácení řeky, které vzniklo na konci 80. let minulého…

Letiště Saudská Arábie, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Saúdská Arábie začne stavět futuristické ekologické město

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán představil megaprojekt futuristického ekologického města, v němž podle něj "nebudou auta, ulice, ani uhlíkové emise" a lidé budou žít v souladu s přírodou díky vysoce vyspělým technologiím. S výstavbou města, v němž má žít milion lidí, chce Rijád začít už letos v…

REKLAMA