REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Revitalizace kláštera v Nové Pace stále není jistá. Život bez bariér shání stavební firmu

Tyčí se nad malým městem, je jeho dominantou. Za socialismu byl nevhodně upravován pro prostory nemocnice a po jejím zrušení chátral. V roce 2006 se jej ujalo sdružení Život bez bariér s cílem vybudovat zde zázemí pro sociální služby. Realizace takového díla se i přes obrovské nasazení pracovníků této neziskové organizace nepodaří bez finanční podpory ani bez spolehlivé stavební firmy. Jaký osud čeká klášterní budovy?

O tom, jaké plány má sdružení Život bez bariér, z. ú. s klášterem v Nové Pace nás zajímalo již před několika lety. Celé snažení tohoto sdružení nás velmi zaujalo a psali jsme o něm v článku na TZB-info.

Hlavním smyslem Života bez bariér je poskytovat sociální služby a usnadňovat život handicapovaným. Jedním z jejich počinů je i zajištění a prosazování bezbariérové stezky, o které jsme informovali na ESTAV.cz.

Aby své služby mohlo sdružení poskytovat potřebuje také odpovídající prostory. Nyní sídlí v klášteře v Nové Pace, který není v odpovídajícím stavu. Již mnoho revitalizačních prací na klášteře odvedli samostatně, proběhla spousta jednání o financování s městem i krajem. Nyní však nutně potřebují sehnat stavební firmu, aby stihli realizaci díla a nemuseli vracet dotace Evropské unie, které mají schválené. Jak celý příběh kláštera vypadá z dnešního pohledu?

Zleva: Budova č. 2 - již opravená a využívaná, uprostřed budovy kláštera, zcela vpravo kostel (v majetku církve)

Život kláštera v rukou Života bez bariér

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace zakoupil v roce 2006 na splátky areál opuštěné oblastní nemocnice. Jedním z objektů je bývalý klášter paulánu z roku 1705. V průběhu 12 ti let tato nezisková organizace zajistila veškeré přípravné práce. Protože se jedná o významnou kulturní památku v Královéhradeckém kraji byly vypracovány veškeré průzkumy, vize, studie a projektová dokumentace se stavebním povolením. V roce 2016 byly podány v rámci evropských dotací dva projekty na stavební úpravy tří podlaží objektu, které v roce 2017 byly EU podpořeny. Celkové náklady na stavební práce se odhadují na 91 mil., evropské dotace činí zhruba polovinu.

Cílem Života bez bariér, z. ú. bylo zajistit kofinancování, protože neziskový sektor takový objem z vlastních zdrojů nemá k dispozici. Proběhlo mnoho jednání ohledně kofinancování s Královéhradeckým krajem, avšak nakonec Zastupitelstvem kraje finanční prostředky schváleny nebyly. Do jednání s Královéhradeckým krajem vstoupilo v roce 2018 město Nová Paka. To podalo vlastní žádost Královéhradeckému kraji na dofinancování projektů pro Život bez bariér se slibem, že finanční prostředky bude na projekty vyplácet samo, dohlížet na realizaci a převezme plnou odpovědnost za Život bez bariér, z. ú. V současné době město s krajem jedná. Rozhodnuto bude na Zastupitelstvu kraje v říjnu 2018, zda finanční podpora a v jaké výši bude schválena či nikoli.

Vizualizace navrženého stavu kláštera po revitalizaci, zdroj: Život bez bariér z. ú.

Samo město Nová Paka k záměru revitalizace historické budovy přistupuje vstřícně, neboť se jedná o dominantu města Nová Paka a objekt, v kterém by měly být poskytovány sociální služby pro zdravotně postižené a seniory. Život bez bariér, z. ú. i přes složitosti projekty realizuje dále z vlastních zdrojů. V koordinaci s Centrem evropského projektování v Hradci Králové bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. V prvním výběrovém řízení nepřišla žádná nabídka, tudíž bylo vypsáno druhé výběrové řízení. Je evidentní, že v současné době stavebního "bumu" není lehké sehnat stavební firmu, která by podala nabídku.

Stav projektů podpořených z EU je nyní v takové fázi, že čekáme, zda bude úspěšné druhé výběrové řízení a zda bude vybrána firma splňující podmínky. ZBB čeká na rozhodnutí Královéhradeckého kraje, zda podpoří město Nová Paka, schválí finanční prostředky na kofinancování projektů a v jaké výši. Město Nová Paka je ochotno uhradit chybějící náklady z vlastního rozpočtu. Pravdou je, že neúprosně běží čas a klášter by měl být etapově dokončen zčásti ke konci roku 2019 a nákladnější stavební část ke konci roku 2021.

Klášter v Nové Pace - zdroj: Život bez bariér z. ú.

Je však jisté, že klášter opraven do budoucna bude, protože město Nová Paka se stalo významným partnerem, které má zájem o "oživení" této dominanty a využití pro sociální služby, které v regionu novopacka chybí. Obavou je, že se nemusí podařit včas najít finance nebo firmu a dotace v částce 43 mil bude muset být vrácena EU. To by byla ta nejsmutnější varianta, protože pak klášter bude čekat opět na svoji příležitost.

Život bez bariér, z. ú. má v současné době 50 zaměstnanců, téměř 100 klientů, kterým poskytuje sociální služby. Koordinuje vlastní doplňkové projekty např. půjčovna kompenzačních pomůcek, kulturní sportovní aktivity. Veškeré tyto služby a činnosti realizuje v ostatních dvou objektech, které opravilo díky dotacím z EU, státu, krajů, příspěvků u nadací, firem a hlavně svépomocí.

Poptávka po sociálních službách se zvyšuje, populace stárne. Životní styl nasvědčuje, že sociální služby budou velkým přínosem do budoucna. Doufáme a věříme, že objekt kláštera jednou opraven bude a bude naplno sloužit těm, kteří pomoc potřebují.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Stavba

Soutěž HELUZ „Vyfoť stín“

Soutěž HELUZ „Vyfoť stín“

V uměleckém ztvárnění jistě dostane stín opět mnoho podob. Své snímky můžete přihlásit do 15. června 2019 a můžete vyhrát klasické sluneční brýle Ray Ban Aviator.

Regulační bubliny v územním plánu Pec pod Sněžkou může využívat

Regulační bubliny v územním plánu Pec pod Sněžkou může využívat

Územní plán Pece pod Sněžkou na Trutnovsku smí nadále využívat princip takzvaných regulačních bublin, který má podle radnice zachovat rozptýlenost výstavby v některých lokalitách. Ústavní soud (ÚS) totiž vyhověl stížnosti města, plánem se musí znovu zabývat Krajský soud v Hradci Králové. "Rozhodnutí Ústavního soudu ...

Sádrokarton slaví 125 let. Podívejte se, jak se vyrábí v ČR u Mělníka

Sádrokarton slaví 125 let. Podívejte se, jak se vyrábí v ČR u Mělníka

Sádrokarton slaví 125 let! Pro člověka by to byl úctyhodný věk, ve stavebnictví ho lze považovat za poměrně mladý materiál. Porovnejte si to s tisíciletími dřeva či kamene. I přes jeho "mládí" obliba sádrokartonu stoupá a možnosti se zvětšují i díky vývoji nových druhů desek. Jak se sádrokarton vlastně vyrábí? Víte, ...

Zdroj: Fotolia.com - mirekdeml

Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování

Plánujete koupi pozemku v chráněné krajinné oblasti? Nebo pozemek už v CHKO vlastníte a zajímá vás, jaká omezení z toho vyplývají pro umisťování staveb? A co se vlastně v CHKO chrání? V následujícím textu najdete pár tipů, jak takové informace najít a zorientovat se v nich.

REKLAMA