REKLAMA

Geologické poměry vrtu tepelného čerpadla – IV.

Geologické poměry se na různých místech mohou lišit. Možný specifický roční odebíraný výkon by měl být proto stanoven odbornou firmou ve spolupráci s geologem a to na základě geologických informací o podloží a podzemní vodě.
Geologické poměry vrtu tepelného čerpadla – IV.

Přesné dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla je předpokladem pro jejich správnou funkci. Příliš krátké vrty mohou vést k nadměrným provozním nákladům. Nadměrné dimenzování naopak vede ke zvýšeným investičním nákladům. Proto se musí již v projekční fázi sladit dimenzování primárního okruhu s místními geologickými podmínkami a energetickými požadavky na tepelné čerpadlo.

Pro návrhové parametry vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda je důležitou veličinou tzv. měrný výkon jímání. Ten udává jaký výkon (W) je možno získávat z 1 m délky vrtu. Je významně závislý na charakteru prostředí v němž je vrt vybudován a pohybuje se v širokém rozmezí od 30 do 100 W/m. S největším měrným výkonem jímání lze kalkulovat tam, kde zemské teplo je kolektoru předáváno proudící podzemní vodou. Naopak s nejnižším měrným výkonem jímání je nutno kalkulovat v nesaturované (bezvodé) zóně v nezpevněných sedimentech. Pro jednoduché případy, tj. pro menší zařízení s topným výkonem do 30 kW a pouze pro vytápění bez chlazení je možné stanovit potřebnou metráž vrtů pro tepelná čerpadla na základě následujících empirických hodnot.

Orientační údaje měrného výkonu jímání tepla z vrtů dle různých typů hornin v ČR, v závislosti na míře jejich zvodnění

Hornina Měrný výkon jímání
Významně zvodnělé horninové systémy 100 W/m a více
Pevné skalní horniny o vysoké tepelné vodivosti 80 W/m
Skalní až poloskalní horniny s nevýznamným zvodněním 50 W/m
Bezvodé ( suché) horniny 30 W/m a méně

Teplo o uvedeném měrném výkonu lze při využití tepelného čerpadla pro topení a přípravu teplé vody odebírat maximálně po dobu provozu tepelného čerpadla 2.400 hod/rok. Pokud by doba provozu byla větší, je nutno zvětšit délku vrtů.

Asociace pro využití tepelných čerpadel

logoSlavíkova 26
130 00 Praha 3

telefon: +420 721 363 610
e-mail: info@avtc.cz

web: www.avtc.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo? - I.
  2. Příklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.
  3. Potřebná hloubka vrtu s instalovaným kolektorem – III.
  4. Geologické poměry vrtu tepelného čerpadla – IV.
  5. Návrh vrtů pro tepelná čerpadla - V.
  6. Rozsah použití tepelného čerpadla a topný systém VI.

Z kategorie Tepelné čerpadlo si přečtěte

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist