Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Příklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.

Co se týče pořizovacích nákladů, patří vrty pro tepelná čerpadla k zařízením s vyšší pořizovací hodnotou. Kdo je nemůže zaplatit v hotovosti, uvažuje o úvěru, a to stojí další peníze. Vašemu účtu by však mělo být jedno, zda splácíte úvěr, nebo platíte např. distributorovi plynu.
Zdroj: Fotolia.com - axynia

S malým rozdílem – jednoho dne zaplatíte poslední splátku za úvěr. Faktury za plyn však budou chodit nadále. Také zdražování el. energie se vás dotkne méně, než kdybyste topili pouze elektrokotlem.

Následující výpočet návratnosti investice do tepelného čerpadla je realistickým příkladem pro novostavbu rodinného domu v ČR. Výsledný výpočet se může lišit podle konkrétní lokality, např. bude muset být použita odlišná vrtná technologie na základě ztížených poměrů v podloží nebo bude vrt časově náročnější z důvodu koordinace na staveništi. Náklady na vrtání lze za určitých okolností snížit, pokud se podaří spojit se s dalšími zájemci v sousedství nebo v místě, kteří chtějí rovněž vytápět zemním teplem.

Příklady výpočtu návratnosti investice

Rodinný dům, novostavba, obytná plocha cca. 150 m2 Roční počet topných hodin cca. 2.200
Tepelná ztráta cca. 7,5 kW Roční spotřeba energie 16.500 kWh

Investiční náklady:

TČ s vrtem* 320.000 Kč¹ topení na EL 60.000 Kč² topení na ZP 120.000 Kč³
Při pořízení TČ s vrtem vznikají vícenáklady vůči topení na EL 260.000 Kč topení na ZP 200.000 Kč

Roční provozní náklady (cenovým základem jsou tarif z ledna 2012)**

TČ s vrtem 24.000 Kč topení na EL 61.000 Kč topení na ZP 57.000 Kč

Konečný výsledek

TČ s vrtem ušetří ročně vůči topení na EL 37.000 Kč topení na ZP 33.000 Kč
TČ s vrtem se vyplatí vůči topení na EL přibližně během 7 let topení na ZP přibližně během 6 let

Při růstu cen energií jako v předchozích letech, se tepelné čerpadlo vyplatí už za 4 až 5 let.

¹ Vrt se zabudovaným kolektorem, tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody
² Elektrokotel, zásobník teplé vody, větší hlavní jistič
³ Plynový kotel, přípojka, odkouření, zásobník teplé vody
*  7,5 kW × 0,75 = 5,625 kW ze země; 5625 W/tepelným výkonem 46 W/m = 120 m; při cca 900 Kč/m bude cena kompletně vybaveného vrtu: 108.000 Kč; kompaktní tepelné čerpadlo s integrovanou přípravou teplé vody: 212.000 Kč; celkem pořizovací náklady 320.000 Kč
** Obsaženy jsou veškeré platby za elektřinu a plyn v domě včetně paušálních poplatků

použité zkratky:   TČ – tepelné čerpadlo, EL – elektřina, ZP – zemní plyn

Asociace pro využití tepelných čerpadel

logo
Slavíkova 26
130 00 Praha 3

telefon: +420 721 363 610
e-mail: info@avtc.cz

web: www.avtc.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo? - I.
 2. Příklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.
 3. Potřebná hloubka vrtu s instalovaným kolektorem – III.
 4. Geologické poměry vrtu tepelného čerpadla – IV.
 5. Návrh vrtů pro tepelná čerpadla - V.
 6. Rozsah použití tepelného čerpadla a topný systém VI.
 7. Vyberte si správnou firmu pro projekci a realizaci vrtů pro tepelné čerpadlo VII.
 8. Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla musí být provedeno profesionálně VIII.
 9. Potřebná povolení pro vrty tepelných čerpadel IX.
 10. Na dimenzování délky vrtu tepelného čerpadla se nevyplatí šetřit X.
 11. Vystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.
 12. Máte před sebou nabídku na vrt pro tepelné čerpadlo a nejste si stále jisti výběrem? XII.

Mohlo by vás zajímat

Vytápění domu s velmi malou tepelnou ztrátou a nedostatkem technických prostor

Vytápění domu s velmi malou tepelnou ztrátou a nedostatkem technických prostor

Od tepelného čerpadla pro takové objekty se očekávají vlastnosti, které budou těmto specifikům odpovídat: malé zástavbové rozměry, minimalizace vnitřního a zejména venkovního akustického hluku, nízký topný výkon a vysoká účinnost při dostupných pořizovacích nákladech. Právě tepelné čerpadlo AQ17I tyto nároky naplňuje…

REKLAMA