Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo? - I.

Tepelné čerpadlo se zemními vrty je vaší správnou volbou. Využijte konstantní teploty horninového podloží, která je ve střední Evropě cca 7–11 °C. Hovořit v tomto případě o zemním teple se na první pohled může zdát poněkud přehnané. Přesto i s takovými teplotami se dá vytápět dům, ohřívat užitková voda, klimatizovat místnosti.

Na mnoha místech v Evropě v současnosti úspěšně fungují systémy, které využívají inteligentním způsobem zemské teplo k vytápění a chlazení různých typů budov, např. rodinných a bytových domů, veřejných zařízení, nemocnic, škol, aquaparků, letišť nebo průmyslových provozů. To vše umožňují moderní tepelná čerpadla, která využívají zemské teplo prostřednictvím vrtu, do kterého je instalován výměník zajišťující přenos energie mezi okolím vrtu a kapalinou cirkulující v uzavřeném okruhu kolektoru.

Jsou-li vrty provedeny odborně, šetří životní prostředí i váš bankovní účet a přispívají k vašemu pohodlí

Systémy vrtů pro tepelné čerpadlo

Systémy vrtů pro tepelné čerpadlo: obr.1 - Systém země – voda, obr.2. Systém voda – voda

Systém země – voda (z vrtů se nečerpá podzemní voda, jedná se o uzavřený systém)

Vrty pro tepelná čerpadla jsou zemní vrty, do kterých se instaluje kolektor, který je různými dodavateli nazýván různě (GVS, KT-TČ apod.). Jedná se obvykle o plastové potrubí jednoduché nebo dvojité U trubice z plastu, HDPE nebo PEX. Potrubí jsou naplněna teplonosnou kapalinou (většinou nemrznoucí směs s vodou). Tato kapalina přijímá teplo z horninového podloží a přivádí ho na povrch do tepelného čerpadla. Vrty se provádějí nejčastěji do hloubek mezi 50–150 m, ale existují systémy s mělčími i hlubšími vrty. Vrty pro tepelná čerpadla se používají v zařízeních různé velikosti, počínaje jedním nebo dvěma vrty pro vytápění menších rodinných domů, až po systémy k zásobování kancelářských a komerčních budov, celých obytných komplexů atd. Podmínkou dobrého přenosu tepla na jedné straně a potřebou zamezit propojení jednotlivých zvodnělých poloh horninového souboru a současně stabilizovat stěny vrtu je utěsnění zaplášťového prostoru, tj. vyplnění mezikruží mezi stěnou vrtu a kolektorem vhodným materiálem. Obvykle se používá směs bentonitu a cementu. V závislosti na místních geologických podmínkách je na výplň mezikruží možné použití i jiných typů směsí. Při odborně a správně nainstalovaném kolektoru do vrtu je možno předběžně počítat s životností více než 100 let.

Systém voda – voda (otevřený systém jedné či více studní, do tepelného čerpadla se čerpá podzemní voda, která se po ochlazení zasakuje do stejné podložní vrstvy)

Konstrukce vrtu je stejná jako u klasických studen. Velkou pozornost je třeba věnovat průměru vrtu ve vztahu k použité výstroji a ponornému čerpadlu. Výstroj vrtu musí být z kvalitního materiálu. Důležitá je tloušťka stěn a typ spojení výstroje, způsob provedení perforace ve výstroji a obsypový materiál. Na studnách je třeba provést čerpací zkoušku pro stanovení množství vody, které je možno dlouhodobě odebírat a dále provést rozbor kvality vody. Vždy je třeba se ujistit, že v dané lokalitě je možné dlouhodobě odebírat potřebné množství vody, kterou stanovil projekt a že je možné vodu po jejím ochlazení vracet zpátky do stejné podložní vrstvy. Tento systém je možné provést pouze v lokalitách s velkým výskytem podzemní vody, nejčastěji v okolí vodních toků. Systém se nejčastěji ekonomicky vyplácí pořizovat v lokalitách s hladinou podzemní vody cca do 30 m a vydatností podzemní vody nad 1 l/s.

Asociace pro využití tepelných čerpadel

logo
Slavíkova 26
130 00 Praha 3

telefon: +420 721 363 610
e-mail: info@avtc.cz

web: www.avtc.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo? - I.
 2. Příklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.
 3. Potřebná hloubka vrtu s instalovaným kolektorem – III.
 4. Geologické poměry vrtu tepelného čerpadla – IV.
 5. Návrh vrtů pro tepelná čerpadla - V.
 6. Rozsah použití tepelného čerpadla a topný systém VI.
 7. Vyberte si správnou firmu pro projekci a realizaci vrtů pro tepelné čerpadlo VII.
 8. Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla musí být provedeno profesionálně VIII.
 9. Potřebná povolení pro vrty tepelných čerpadel IX.
 10. Na dimenzování délky vrtu tepelného čerpadla se nevyplatí šetřit X.
 11. Vystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.
 12. Máte před sebou nabídku na vrt pro tepelné čerpadlo a nejste si stále jisti výběrem? XII.

Přečtěte si více k tématu Vytápění tepelným čerpadlem

Zdroj: AdobeStock.com - bigshottheory-1

Fotovoltaika na bytovém domě umí snížit účty za elektřinu až o třetinu. Čeká se ale na komunitní energetiku

Fotovoltaická elektrárna na bytovém domě může obyvatelům přinést úspory na elektřině v desítkách procent. Navíc na ni lze získat 50 % dotací z programu Nová zelená úsporám. Proč tedy v dobách vysokých cen elektřiny zažívá fotovoltaika boom jen na rodinných domech? Instalace fotovoltaiky na bytový dům je totiž v roce…

Foto: CPD

Jak se žije v pasivním domě. Navštivte ho. Zeptejte se majitelů kolik platí za energie

Po delší koronavirové pauze se opět otevírají veřejnosti pasivní domy v rámci tradiční akce s názvem Dny otevřených pasivních domů. Pořádá ji organizace Centrum pasivního domu ve vybraných listopadových dnech. Nahlédnout můžete do celé řady staveb a zjistit, jak se pasivní domy staví a jak se v nich žije.