Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vytápění domu s velmi malou tepelnou ztrátou a nedostatkem technických prostor

Od tepelného čerpadla pro takové objekty se očekávají vlastnosti, které budou těmto specifikům odpovídat: malé zástavbové rozměry, minimalizace vnitřního a zejména venkovního akustického hluku, nízký topný výkon a vysoká účinnost při dostupných pořizovacích nákladech. Právě tepelné čerpadlo AQ17I tyto nároky naplňuje na 100 % a představuje tak ideální řešení pro vytápění a ohřev teplé vody v nízkoenergetických domech.

Nové tepelné čerpadlo země-voda AquaMaster17I je určené pro vytápění moderních rodinných domů. Nová výstavba je často charakterizována následujícími trendy: velmi nízkou tepelnou ztrátou objektů v řádu jednotek kW, vysokou hustotou zástavby a vět­ším či menším nedostatkem prostor pro tech­nické zázemí. Společnost MasterTherm má dlouholeté zkušenosti s vyspělými zahranič­ními trhy, kde se tyto trendy projevují ještě silněji než v ČR.

Tepelné čerpadlo bylo vyvíjeno s ohledem na požadavky zahra­ničních partnerů z vyspělých západních trhů. Jednoznačnou pre­ferencí bylo zařízení země-voda, které na rozdíl od vzduchového tepelného čerpadla dosahuje výrazně vyšší účinnost vytápění, podstatně vyšší spolehlivost, delší životnost a zejména eliminuje jakýkoli venkovní hluk, což je pro hustou zástavbu zásadní. Proto zákazníci v západní Evropě upřednostňují tato tepelná čerpadla i pro vytápění domů s velmi malou tepelnou ztrátou. Jednotka si vystačí s kolektorem v podobě vrtu s hloubkou již od 50 metrů.

Specifickou vlastností zařízení je možnost zabudování do ku­chyňské linky nebo skříňové sestavy. Tento požadavek vychází ze zkušeností z některých trhů, kde v novostavbách často zcela chybí technické prostory a zařízení TZB jsou běžně instalována do obytných pro­stor (kuchyně, pracovna, hala apod.). Mi­mořádná péče byla věnována hlukovým parametrům. Pružné uložení komponentů v kombinaci s účinným odhlučněním skříně v podobě protihlukové izolace a tlumící hmoty zajišťuje extrémně tichý provoz.

Tepelné čerpadlo AQ17I je vybaveno vy­soce účinným 2rotačním kompresorem s proměnným řízením topného výkonu (in­verter) a vyspělou regulací expanzního ventilu. Koeficient COP v režimu B0W35 dosahuje výborné hodnoty 4,3. Velice nízký je objem chladiva - pouhých 0,75 kg.

Obdobně jako ostatní tepelná čerpadla Master Therm je jednot-ka vybavena regulací topných okruhů již v základní ceně (2 topné okruhy + ohřev TUV) a možností připojení k internetu s prodlouženou zárukou na 7 let a servisním dohledem výrobce.

Tepelné čerpadlo země-voda AquaMaster17I představuje uni­kátní zařízení s proměnným výkonem, originální konstrukcí, vy­spělou technikou a moderní regulací za příznivou pořizovací cenu a je ideálním zdrojem tepla pro novostavby.

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

logo
Okrajová 187
25301 Chýně

telefon: 311 516 567
e-mail: info@mastertherm.cz

web: mastertherm.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět garáž nebo jiný prostor ve vašem domě?

Jak vytápět garáž nebo jiný prostor ve vašem domě?

V klasickém interiéru jistě řešíte vytápění pomocí radiátorů, podlahového řešení, nebo jiných variant. Co ale v případě, že chcete vytápět také garáž nebo dílnu, kam klasické rozvody tepla nevedou? V tomto případě nabízíme topidla , která jsou jedním z nejlepších řešení, které lze zvolit. Jaké jsou možnosti?…

Tepelná čerpadla MasterTherm ovládejte odkudkoliv na světě on-line

Tepelná čerpadla MasterTherm ovládejte odkudkoliv na světě on-line

Nově vyvinutá technologie připojení tepelných čerpadel Master Therm k internetu přináší celou řadu významných výhod. Tepelné čerpadlo můžete ovládat přes internet pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Navíc nyní již bez potřeby statické IP adresy.

Zdroj: Fotolia.com - axynia

Příklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.

Co se týče pořizovacích nákladů, patří vrty pro tepelná čerpadla k zařízením s vyšší pořizovací hodnotou. Kdo je nemůže zaplatit v hotovosti, uvažuje o úvěru, a to stojí další peníze. Vašemu účtu by však mělo být jedno, zda splácíte úvěr, nebo platíte např. distributorovi plynu.