Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Daň z nemovitosti: Kdo a kdy ji musí podávat a kdo ji podávat nemusí?

Daň z nemovitých věcí je jednou z nejstarších daní, vybírala se již ve starověku. V dnešní době jde o majetkovou daň (338/92 Sb.), jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů. Jediným příjemcem této daně jsou obce, které mohou výnos této daně ovlivnit, a to například prostřednictvím koeficientů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a tato daň se stanoví podle stavu nemovitých věcí k 1. lednu kalendářního roku, za který se vyměří. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží.
Zdroj: Fotolia.com - kojin_nikon

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani nemovitých věcí nemusí podávat ten, kdo podal toto daňové přiznání v minulých letech a u něhož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na vyměření daně. V takovém případě bude daň stanovena ve výši poslední známé daně. Daňové přiznání se dále nemusí podávat, pokud došlo v předchozím zdaňovacím obdobím jen k těmto změnám:

  • průměrné ceny půdy,
  • ke stanovení nebo zániku koeficientu,
  • zániku osvobození, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
  • ke změně místní příslušnosti.

Správce daně vyměří daň podle poslední známé daně, upravené o tyto změny.

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků, kteří mají vlastnické právo k téže nemovité věci, je tento považován za společného zástupce. Ostatní spoluvlastníci daňové přiznání nepodávají.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím k takovým změnám, které mají vliv na stanovení daně, je povinností poplatníka podat řádné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna. A to pokud došlo k:

  • změně vlastnictví pozemku nebo zdanitelné jednotky a tím i ke změně poplatníka,
  • dokončení přístavby ke zdanitelné stavbě,
  • zániku stavebního pozemku,
  • odstranění stavby na základě stavebního rozhodnutí.

Pokud alespoň jeden ze spoluvlastníků k téže nemovité věci podá do 31. ledna toho roku, za který se daň vyměřuje, daňové přiznání za svůj vlastnický podíl, mají povinnost také ostatní spoluvlastníci podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za svůj vlastnický podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků toto přiznání nepodá, správce daně vyměří daň z moci úřední. Spoluvlastníci pak budou platit daň z nemovitých věcí jen za svůj podíl na nemovité věci.

Pokud nebylo do 31. 12. toho roku, v němž byl podán návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí, rozhodnuto, musí se daňové přiznání k dani nemovitostí podat do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Rovněž pokud nepřešlo vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, podává se daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.

Helena Melicharová

V oboru daní podniká již od roku 1994, od roku 1996 je zapsána v seznamu daňových poradců. Své služby nabízí na www.daneporadenstvi.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Dnes je konečný termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Upozornila na to finanční správa na twitteru. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách. Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Daňové přiznání k dani z…

Reality, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné

Zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), by byl správný krok, který by mohl rozhýbat realitní trh. Uvedli to zástupci většiny realitních firem a developerů. Za problém však považují zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték. Zatímco daň z nabytí nemovitosti se…

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Daň z nemovitosti pomocí koeficientu na maximum zvedly dvě obce

Jednou z obcí, která nově zavedla maximální koeficient jsou Ledvice na Teplicku. Ty maximálně využily možnosti zvýšit daň z nemovitostí. Vedení města stanovilo nejvyšší koeficient pět, čímž zvýší příjmy z daně ze 700.000 zhruba na tři miliony korun. Peníze chce město investovat do zlepšení života svých 550 obyvatel.…

Zdroj: AdobeStock-mariohagen

Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku

Vlastnictví a obývání nemovitosti je spojeno mimo jiné s náklady ve formě poplatků a daní, jejichž výše se obec od obce liší. Právem každé obce je požadovat po vlastnících nemovitostí a občanech, kteří mají v obci trvalé bydliště, úhradu poplatků do obecní kasy. Obec je však limitována zákonem (konkrétně zákon č.…

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Daň z nabytí nemovitosti se bude platit, Sněmovna ji nezrušila

Daň z nabytí nemovitosti se bude vybírat i nadále. Sněmovna včera odmítla návrh Senátu, který chtěl daň zrušit. Podle některých senátorů je tato daň nemorální. Senát chtěl zrušení daně vložit do poslanecké novely, která osvobozuje od daně první prodej bytů v rodinných domech. Sněmovna novelu stvrdila se zmíněným…