REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Rostliny v interiéru: Jak s nimi pracovat, kam je umístit?

Jak umístit zeleň do interiéru kanceláří a školy? Kam umístit květiny? Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života.

V biofilním interiéru mají důležitou úlohu všechny přírodní prvky, ale přece jen největší ovlivnění prostředí a životní pohody člověka způsobují živé rostliny. Jejich příznivý vliv značně ovlivňuje nejenom kvalita osvětlení, ale také činnost člověka. 

Rostliny patří do kanceláři, do škol, do ordinací i domovů pro seniory

Četné vědecké práce přinášejí pozitivní poznatky o vlivu rostlin ve školních zařízeních, v mateřských školkách i ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných školách. Biofilní prostředí vytváří a upevňuje vztah dětí a žáků k přírodě, zvyšuje kulturu a živost prostředí, působí na estetické cítění i na mentální vývoj a rozvoj osobnosti, příznivě ovlivňuje chování hyperaktivních dětí, má kladný vliv na jejich soustředění. Rostliny ve školkách mají být především v místech, kde se děti nejvíce zdržují. Rostliny ve školách se umísťují podle zavedeného uspořádání tříd tak, aby co nejdelší dobu byly v zorném úhlu žáků.

V posluchárnách je to zpravidla v místech, kde se pohybuje lektor (u stěny s tabulí nebo s promítací plochou). Příznivé účinky rostlin se uplatňují i ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V čekárnách u lékařských ordinací a v nemocnicích mají sestavy rostlin na nástěnných policích nebo v obrazech příznivý vliv na snížení stresu a uklidnění pacientů před lékařskými výkony. Dobře působí i vertikální stěny ve vstupním prostoru nebo na chodbách lékařských zařízení. Pacienti si je pochvalují, dávají jim pocit, že vstupují do příjemného a důvěryhodného prostředí. Velký význam mají rostliny v sociálních zařízeních, která se stala novým domovem starších lidí (důchodců, dlouhodobě nemocných, hospiců). Rostliny kromě svých fyzikálních účinků dělají lidem radost, někteří je i ošetřují a na čas pozapomínají na problémy stáří.

Vhodná výsadba minimalizuje potřebu údržby

Je přirozené, že rozsáhlejší ozelenění interiéru vyžaduje odbornou péči, kterou by měly zajišťovat pravidelným servisem zahradnické organizace. V každém případě je výhodné pěstovat rostliny hydroponickým způsobem v rašelině, skelné nebo kamenné vatě nebo v anorganických substrátech (keramických nebo zeolitových). Tyto materiály jsou zcela hygienické, vylučují tvorbu plísní a mechů, nežije v nich hmyz (smutnice), rostliny není nutné přesazovat. Při používání kapalných hnojiv a kapkové závlahy nebo závlahy podmokem nebo dlouhodobě působících tuhých nebo sypkých hnojiv (pod nebo na povrchu anorganických substrátů) je údržba rostlin jednoduchá a časově nenáročná.

Příklad ozelenění kanceláře

Příklad biofilního ozelenění velkoplošné otevřené kanceláře a přilehlých prostorů uvádíme na obrázku. Při vstupu zaměstnanců nebo návštěvníků do místnosti je vítá na protější stěně umístěná vertikální stěna s logem společnosti (B). Vstupní prostor odděluje od pracovního prostoru podesta o výšce pracovních stolů, na které jsou umístěny truhlíky nebo solitérní nádoby s polovysokými rostlinami (A). Vhodné jsou například vyšší sansevierie. Na policích, v úrovni parapetů oken jsou umístěny truhlíky s barevnými listeny nebo květy (v průběhu roku se vyměňují C). Na konci místnosti, mezi dveřmi a oknem kanceláře vedoucího pracovníka, je vertikální stěna (D). Pro maximální možné omezení hluku je místnost rozdělena průhledovými stěnami (H) na 4 části. Stěny jsou řídce osazeny zpravidla pnoucími rostlinami (filodendron, scindapsus aj.). Jednotlivé skupiny stolů, umístěných vedle sebe, jsou odděleny ještě rostlinnými paravány. Všechny skupiny stolů jsou opatřeny rostlinami, zpravidla v solitérních nádobách, umístěných na vyšších stojanech na okrajích stolů tak, aby nezmenšovaly pracovní plochu stolů (K). V kanceláři vedoucího pracovníka je v blízkosti okna vysoká rostlina (fikus) a na stěně za jeho zády je rostlinný obraz s barevnými rostlinami, které podporují soustředění a invence u jednacího stolu sedících spolupracovníků. V kanceláři sekretářky je rostlina na jejím pracovním stole a vyšší rostlina u konferenčního stolku, kde čekají lidé na audienci.

Ing. Stanislav Haš, CSc.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Po absolvování pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde řešil a koordinoval práce v oboru využívání energie v zemědělství. Jedním z největších děl byl návrh na fotosyntetické osvětlování ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji.

Zabýval se též energetickou bilancí skleníků a ve spolupráci s elektrotechnickými podniky koordinoval vývoj analogových a později digitálních regulátorů pro řízení skleníkového prostředí. V současné době studuje problematiku biofilie a biofilního designu v interiérech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Pracovní prostředí moderních kanceláří podporuje kreativitu

Pracovní prostředí moderních kanceláří podporuje kreativitu

Dávno pryč jsou doby, kdy běžná kancelář byla malá místnost s jedním stolem, nebo naopak obří openspace s mnoha stoly namačkanými jeden na druhý. Už po roce 2000 se začínají objevovat tendence na zlepšování pracovního prostředí například vytvářením relaxačních zón nebo uzavřených míst pro telefonování. A kam…

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života. V pracovním prostředí, zejména tam, kde se provádějí duševně náročné práce, ve školách a též ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rostliny významně zkvalitňují fyzikální stav ovzduší.

Zdroj: Fotolia.com - elecroixphoto

Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru

Od sedmdesátých let minulého století bylo publikováno mnoho prací, které dokladují příznivé působení přírody, zejména rostlin, na duševní život člověka, na jeho poměr k práci, na hloubku odpočinku, na všechny jeho psychologické problémy. Člověk podvědomě cítí svou sounáležitost k přírodě a hledá, jak tyto vazby…

Zdroj: Fotolia.com - hebstreit

Biofilie a její uplatnění v architektuře

Od poslední čtvrtiny minulého století hledají lidé cesty, jak racionalizovat spotřebu energií, jak zlepšovat životní prostředí ve městech a jak eliminovat v pracovních procesech zvyšující se psychickou zátěž v důsledku stále větší náročnosti pracovních úkolů. Stále častěji se v architektuře a stavebnictví uplatňují…

REKLAMA