REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Biofilie: Rostliny, budovy a lidé více o tématu

Rostliny v interiéru: Jak s nimi pracovat, kam je umístit?

Jak umístit zeleň do interiéru kanceláří a školy? Kam umístit květiny? Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života.

V biofilním interiéru mají důležitou úlohu všechny přírodní prvky, ale přece jen největší ovlivnění prostředí a životní pohody člověka způsobují živé rostliny. Jejich příznivý vliv značně ovlivňuje nejenom kvalita osvětlení, ale také činnost člověka. 

Rostliny patří do kanceláři, do škol, do ordinací i domovů pro seniory

Četné vědecké práce přinášejí pozitivní poznatky o vlivu rostlin ve školních zařízeních, v mateřských školkách i ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných školách. Biofilní prostředí vytváří a upevňuje vztah dětí a žáků k přírodě, zvyšuje kulturu a živost prostředí, působí na estetické cítění i na mentální vývoj a rozvoj osobnosti, příznivě ovlivňuje chování hyperaktivních dětí, má kladný vliv na jejich soustředění. Rostliny ve školkách mají být především v místech, kde se děti nejvíce zdržují. Rostliny ve školách se umísťují podle zavedeného uspořádání tříd tak, aby co nejdelší dobu byly v zorném úhlu žáků.

V posluchárnách je to zpravidla v místech, kde se pohybuje lektor (u stěny s tabulí nebo s promítací plochou). Příznivé účinky rostlin se uplatňují i ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V čekárnách u lékařských ordinací a v nemocnicích mají sestavy rostlin na nástěnných policích nebo v obrazech příznivý vliv na snížení stresu a uklidnění pacientů před lékařskými výkony. Dobře působí i vertikální stěny ve vstupním prostoru nebo na chodbách lékařských zařízení. Pacienti si je pochvalují, dávají jim pocit, že vstupují do příjemného a důvěryhodného prostředí. Velký význam mají rostliny v sociálních zařízeních, která se stala novým domovem starších lidí (důchodců, dlouhodobě nemocných, hospiců). Rostliny kromě svých fyzikálních účinků dělají lidem radost, někteří je i ošetřují a na čas pozapomínají na problémy stáří.

Vhodná výsadba minimalizuje potřebu údržby

Je přirozené, že rozsáhlejší ozelenění interiéru vyžaduje odbornou péči, kterou by měly zajišťovat pravidelným servisem zahradnické organizace. V každém případě je výhodné pěstovat rostliny hydroponickým způsobem v rašelině, skelné nebo kamenné vatě nebo v anorganických substrátech (keramických nebo zeolitových). Tyto materiály jsou zcela hygienické, vylučují tvorbu plísní a mechů, nežije v nich hmyz (smutnice), rostliny není nutné přesazovat. Při používání kapalných hnojiv a kapkové závlahy nebo závlahy podmokem nebo dlouhodobě působících tuhých nebo sypkých hnojiv (pod nebo na povrchu anorganických substrátů) je údržba rostlin jednoduchá a časově nenáročná.

Příklad ozelenění kanceláře

Příklad biofilního ozelenění velkoplošné otevřené kanceláře a přilehlých prostorů uvádíme na obrázku. Při vstupu zaměstnanců nebo návštěvníků do místnosti je vítá na protější stěně umístěná vertikální stěna s logem společnosti (B). Vstupní prostor odděluje od pracovního prostoru podesta o výšce pracovních stolů, na které jsou umístěny truhlíky nebo solitérní nádoby s polovysokými rostlinami (A). Vhodné jsou například vyšší sansevierie. Na policích, v úrovni parapetů oken jsou umístěny truhlíky s barevnými listeny nebo květy (v průběhu roku se vyměňují C). Na konci místnosti, mezi dveřmi a oknem kanceláře vedoucího pracovníka, je vertikální stěna (D). Pro maximální možné omezení hluku je místnost rozdělena průhledovými stěnami (H) na 4 části. Stěny jsou řídce osazeny zpravidla pnoucími rostlinami (filodendron, scindapsus aj.). Jednotlivé skupiny stolů, umístěných vedle sebe, jsou odděleny ještě rostlinnými paravány. Všechny skupiny stolů jsou opatřeny rostlinami, zpravidla v solitérních nádobách, umístěných na vyšších stojanech na okrajích stolů tak, aby nezmenšovaly pracovní plochu stolů (K). V kanceláři vedoucího pracovníka je v blízkosti okna vysoká rostlina (fikus) a na stěně za jeho zády je rostlinný obraz s barevnými rostlinami, které podporují soustředění a invence u jednacího stolu sedících spolupracovníků. V kanceláři sekretářky je rostlina na jejím pracovním stole a vyšší rostlina u konferenčního stolku, kde čekají lidé na audienci.

Ing. Stanislav Haš, CSc.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Po absolvování pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde řešil a koordinoval práce v oboru využívání energie v zemědělství. Jedním z největších děl byl návrh na fotosyntetické osvětlování ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji.

Zabýval se též energetickou bilancí skleníků a ve spolupráci s elektrotechnickými podniky koordinoval vývoj analogových a později digitálních regulátorů pro řízení skleníkového prostředí. V současné době studuje problematiku biofilie a biofilního designu v interiérech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Biofilie: Rostliny, budovy a lidé

  1. Přírodní prvky a zeleň v moderní architektuře mají stále větší význam. Zeptali jsme se krajinářských architektů
  2. Biofilie a její uplatnění v architektuře
  3. Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru
  4. Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru
  5. Biofilní architektura pohledem vědy a techniky
  6. Rostliny v interiéru: Jak s nimi pracovat, kam je umístit?
  7. Květinové stěny: Jak ovlivní kvalitu vzduchu nebo naši pohodu? V Brně udělali experiment na studentech

Mohlo by vás zajímat

Pracovní prostředí moderních kanceláří podporuje kreativitu

Pracovní prostředí moderních kanceláří podporuje kreativitu

Dávno pryč jsou doby, kdy běžná kancelář byla malá místnost s jedním stolem, nebo naopak obří openspace s mnoha stoly namačkanými jeden na druhý. Už po roce 2000 se začínají objevovat tendence na zlepšování pracovního prostředí například vytvářením relaxačních zón nebo uzavřených míst pro telefonování. A kam…

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života. V pracovním prostředí, zejména tam, kde se provádějí duševně náročné práce, ve školách a též ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rostliny významně zkvalitňují fyzikální stav ovzduší.

Zdroj: Fotolia.com - elecroixphoto

Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru

Od sedmdesátých let minulého století bylo publikováno mnoho prací, které dokladují příznivé působení přírody, zejména rostlin, na duševní život člověka, na jeho poměr k práci, na hloubku odpočinku, na všechny jeho psychologické problémy. Člověk podvědomě cítí svou sounáležitost k přírodě a hledá, jak tyto vazby…

Zdroj: Fotolia.com - hebstreit

Biofilie a její uplatnění v architektuře

Od poslední čtvrtiny minulého století hledají lidé cesty, jak racionalizovat spotřebu energií, jak zlepšovat životní prostředí ve městech a jak eliminovat v pracovních procesech zvyšující se psychickou zátěž v důsledku stále větší náročnosti pracovních úkolů. Stále častěji se v architektuře a stavebnictví uplatňují…