Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Biofilie: Rostliny, budovy a lidé více o tématu

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života. V pracovním prostředí, zejména tam, kde se provádějí duševně náročné práce, ve školách a též ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rostliny významně zkvalitňují fyzikální stav ovzduší.

V biofilním interiéru mají důležitou úlohu všechny přírodní prvky, ale přece jen největší ovlivnění prostředí a životní pohody člověka způsobují živé rostliny. Jejich příznivý vliv značně ovlivňuje i kvalita osvětlení. To musí být takové, aby rostliny byly dostatečně jasné pro plnohodnotné zrakové počitky. Osvětlení rostlin musí být náležitě koordinováno s osvětlením pracovních míst a s celkovým denním i umělým osvětlením místnosti.

Zraková pohoda

Základními faktory účinné zrakové pohody jsou: optimální jas rostlin, kontrast jasů rostlin, mobiliáře a výmalby, a též ladění a kontrasty barev. O barvách z hlediska biofilie jsme hovořili v minulém dílu seriálu. Tyto požadavky nemůže splnit jen přírodní denní světlo, musí být kvalifikovaně a moudře využíváno i umělé osvětlení. U svítidel a světelných zdrojů je třeba správně určit světelný tok, úhel vyzařování a barevný tón světla. Ten výrazně ovlivňuje zrakový vjem a zrakovou pohodu lidí. Ve všech pracovních, školních a přednáškových prostorách je vhodné denní a umělé studené světlo s teplotou chromatičnosti více než 5 500 K. Intenzita osvětlení ovšem musí být o 20 až 30 % vyšší než při použití teplého tónu světla. V odpočinkových prostorách (kuřárny, jídelny, bufety, kavárny) jsou vhodné světelné zdroje s neutrálním bílým tónem (4 000 až 4 500 K).

Teplota chromatičnosti světelných zdrojů ovlivňuje ale také tvarování rostlin. Zdroje s teplým bílým tónem způsobují vytáhlejší tvar, rostliny osvětlované neutrálním a chladným bílým světlem jsou nižší, kompaktnější, mají živější vzhled. Nejvhodnější je chladné bílé světlo, které zachovává zcela přírodní podání barev rostlin. Tvar rostlin ovlivňuje i směr dopadajícího světla. Vzpřímený růst zajišťuje světlo, dopadajícího na rostlinu převážně shora nebo jen v malém úhlu od svislice. Nápady osvětlovat rostliny jen zdola nebo ze strany mohou být snad pro někoho efektní, ale pro rostliny jsou nepřirozené a deformují růst rostlin.

Jinou teplotu chromatičnosti (barva světla) budeme vyžadovat v bytových interiérech, speciálně pak v ložnicích, zde jsou žádoucí spíše teplejší tóny (nižší teplota chromatičnosti). Modré nebo jasné denní světlo zde oproti pracovním prostorám není vhodné. O modré barvě jsme si povídali v jiném dílu seriálu.

Rostliny snižují hluk

Za významné lze označit působení rostlin v prostorách, kde po delší dobu pobývá více lidí, například ve velkoplošných otevřených kancelářích (open space). Zde je nesmírně užitečná schopnost rostlin snižovat hlučnost prostředí. Hluk tlumí skupiny rostlin na stěnách, kde snižují odraz zvukových vln a v prostoru, kde tlumí šíření zvuku. K prostorovému útlumu zvuku jsou vhodné průhledové rostlinné stěny, které oddělují jednotlivé části pracoviště, ale opticky nezmenšují prostor a umožňují zrakový kontakt všech lidí v místnosti. Hluk v otevřených kancelářích je obecně velkým problémem, který snižuje intenzitu práce a dlouhodobě ohrožuje zdraví lidí.

Ing. Stanislav Haš, CSc.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Po absolvování pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde řešil a koordinoval práce v oboru využívání energie v zemědělství. Jedním z největších děl byl návrh na fotosyntetické osvětlování ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji.

Zabýval se též energetickou bilancí skleníků a ve spolupráci s elektrotechnickými podniky koordinoval vývoj analogových a později digitálních regulátorů pro řízení skleníkového prostředí. V současné době studuje problematiku biofilie a biofilního designu v interiérech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Biofilie: Rostliny, budovy a lidé

  1. Přírodní prvky a zeleň v moderní architektuře mají stále větší význam. Zeptali jsme se krajinářských architektů
  2. Biofilie a její uplatnění v architektuře
  3. Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru
  4. Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru
  5. Biofilní architektura pohledem vědy a techniky
  6. Rostliny v interiéru: Jak s nimi pracovat, kam je umístit?

Mohlo by vás zajímat

Treegator - Zdroj: obchod.zavlazovacivaky.cz

Pomozme stromům

Alarmující je zejména stav stromů v sídlech. Zásadní problém spatřujeme v podcenění situace. Stromy v prostředí měst a obcí mají obecně ztížené podmínky pro růst a současné dlouhé periody sucha i dramatický nárůst teplot jsou pro mnohé fatální.