REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Průkaz energetické náročnosti více o tématu

Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo chcete-li „energetický štítek“ zohledňuje, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti. Je nutné jej zpracovávat správně, pravdivě, úplně a objektivně. Co to konkrétně znamená v praxi?
Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy

Energetický specialista

Průkaz energetické náročnosti musí podle zákona zpracovat energetický specialista s oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. To, zda daná osoba na seznamu specialistů je či není, si můžete snadno ověřit online přímo na stránkách ministerstva – dostupné na webu MPO-ENEX

Potřebné podklady

Aby mohl specialista průkaz zpracovat, je třeba mu poskytnout potřebné podklady. Využívá se zejména výkresová dokumentace v rozsahu pohledy, půdorysy a řez, dále také technická zpráva a další dokumenty. Pokud se má postupovat správně v souladu s platnou legislativou, je nutno mít k dispozici projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, a to zpracovanou pro skutečný stav budovy. V zásadě platí, že čím více podkladů je k dispozici, tím lépe. Shromažďují se také údaje o technických zařízeních, která mají vliv na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, úpravu vzduchu či vlhkosti.

Pokud není ověřená dokumentace k dispozici, je nutno vypracovat pasport stávajícího stavu budovy. Tento pasport musí být autorizován úředně způsobilou osobou, tedy osobou, která vlastní příslušnou autorizaci vydanou ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) nebo ČKA (Česká komora architektů). Jinak není možné sestavit energetický model budovy. Rozhodně nelze připravit průkaz pouze podle fotografie.

Osobní návštěva a prohlídka nemovitosti

Je zapotřebí, aby energetický specialista osobně nemovitost prohlédl a posoudil. Někdy se stává, že například projektová dokumentace není v souladu se skutečným provedením, zdroj vytápění nekoresponduje s údaji uvedenými v technické zprávě apod. Průkaz není možné připravit na dálku. Výjimku tvoří pouze případy novostaveb či energetické hodnocení připravené na základě autorizované aktuální projektové dokumentace.

© Fotolia.com - dirad

Vlastní příprava průkazu

Po shromáždění všech potřebných podkladů sestaví energetický specialista energetický model budovy. K tomu se nejčastěji využívá specializovaný počítačový program. Zadáním všech potřebných parametrů (poctivý přístup zahrnuje kromě simulace vlastní budovy například i započtení vlivu vzrostlé zeleně v přímém sousedství domu) vzniká základ pro vygenerování protokolu průkazu. Solidní specialista k protokolu, jehož podoba je dána vyhláškou č. 78 / 2013 Sb. o energetické certifikaci budov, přidává ještě jako přílohu veškeré výpočty, které použil pro sestavení vlastního protokolu a eventuálně popis hodnocené budovy, pokud je objekt rozsáhlejší nebo je toto pro výpovědní hodnotu celého elaborátu vhodné. Výsledkem je dokument, který v případě bytového domu může mít i 60 a více stran. Jeho nejznámější částí však je grafické schéma, na které je budova zařazena do jedné ze sedmi kategorií energetické náročnosti.

Férový přístup se vyplácí

Zpracovává-li se PENB, je zapotřebí jej zpracovat správně – dikce zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a sice § 7a, odst. 4, písm. e) zní: “Průkaz musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.“ Je zřejmé, že bez náležité péče PENB není možno zpracovat tak, aby tento požadavek byl naplněn a v krajním případě se může stát, že celý elaborát je od počátku neplatný. Prvním viníkem není, jak by se mohlo zdát, zpracovatel, ale osoba, jež měla za povinnost si průkaz opatřit. Samozřejmě, že náhradu je možno vyžadovat po příslušném zpracovateli, ale to může být velmi zdlouhavá a někdy i nejistá záležitost. Státní energetická inspekce provádí namátkové kontroly a v případě pochybení uděluje pokuty. Nemá-li průkaz k dispozici osoba povinná, dostává pokutu v první řadě ona (tedy ten, kdo si měl průkaz opatřit).

Odhlédnuto od možného postihu – každý má přeci raději férové než neférové jednání. Nemá-li průkaz vypovídací hodnotu, jak k tomu přijde zájemce o nemovitost či její pronájem? Je vlastně uveden v omyl. A přitom cena průkazu dosahuje pouze řádu desetin procenta z ceny nemovitosti. Ušetřené stokoruny nestojí za udělenou pokutu či prohlášení kupní či nájemní smlouvy za neplatnou.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Průkaz energetické náročnosti

  1. Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a proč je důležitý?
  2. Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?
  3. Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy
  4. Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Mohlo by vás zajímat

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti hodnotí energetickou náročnost budovy komplexně. Zohledňuje se, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti. Dnešní článek představí situace,…

Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a proč je důležitý?

Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a proč je důležitý?

O průkazu energetické náročnosti budovy se často hovoří. Někdy se mu říká „energetický průkaz“ nebo také „energetický štítek“. Ve spojení s tímto dokumentem ale koluje mnoho polopravd a vznikají nedorozumění. V tomto článku průkaz představujeme a vysvětlujeme jeho význam.

REKLAMA