Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Průkaz energetické náročnosti více o tématu

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti hodnotí energetickou náročnost budovy komplexně. Zohledňuje se, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti. Dnešní článek představí situace, ve kterých je zapotřebí nechat průkaz připravit a kdo to má zařídit. Zpracovaný PENB vždy platí pro celou předmětnou budovu.
Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Vlastníci a stavebníci budov, SVJ

Povinnost nechat zpracovat průkaz vyplývá pro vlastníky, stavebníky budov či SVJ zejména v případech, kdy se „s budovou něco děje nebo bude dít“, a to z pohledu výstavby, stavebních změn, prodeje či pronájmu.

Prodej a pronájem nemovitosti či její ucelené části

Průkaz energetické náročnosti budovy je zapotřebí nechat zpracovat, pokud dochází k prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části (např. byt, kancelář apod.). V takovém případě má vlastník či pronajímatel povinnost již při inzerci potenciálního zájemce seznámit s tím, do jaké třídy energetické náročnosti nemovitost spadá. Nejpozději při podpisu smlouvy se pak průkaz jako takový předává novému majiteli či nájemci.

Větší změna dokončené budovy

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy, která se provádí na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Jde tedy například o zateplení fasády, výměnu oken, často i zateplení podlahy na půdě apod.

Novostavby

U novostaveb je PENB nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

Budovy užívané orgány veřejné moci

V případě budov užívaných orgány veřejné moci pak platí povinnost mít zpracován průkaz i v závislosti na tzv. energeticky vztažné ploše nemovitosti (od 1. 7. 2013 je-li větší než 500 m2, od 1. 7, 2015 pak je-li větší než 250 m2).

Výjimky

Tak jako vždy, i v případě povinnosti nechat zpracovat a doložit PENB existují výjimky. Jde například o budovy pro rodinnou rekreaci s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budovy navrhované jako místa pro bohoslužby či další náboženské účely, kulturní památky, budovy v památkových rezervacích aj.

Výjimka také platí při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední případná větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Průkaz energetické náročnosti

  1. Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a proč je důležitý?
  2. Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?
  3. Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy
  4. Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Mohlo by vás zajímat

Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy

Na co dát pozor při zpracování energetického průkazu budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo chcete-li „energetický štítek“ zohledňuje, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti. Je nutné jej zpracovávat správně,…

REKLAMA