REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Zateplování systémem Baumit Kera

Na podkladní konstrukci lepíme desky tepelného izolantu pomocí lepicí hmoty Baumit StarContact. V rámci certifikovaného systému Baumit KERA je možné použít jak polystyrenový izolant Baumit EPS–F, tak minerální fasádní desky s kolmými vlákny (TR80).

Na polystyrenové desky nanášíme lepicí hmotu metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů tak, aby vznikla plocha slepu minimálně 60 % obsahu. Minerální fasádní desky je nutné lepit celoplošně.

Základní vrstva se sklotextilní síťovinou

Tuto vrstvu u tepelněizolačního systému tvoří výztužná (armovací) vrstva složená ze stěrkové hmoty Baumit StarContact a sklotextilní výztuže Baumit KeraTex nebo dvou vrstev sklotextilní síťoviny Baumit StarTex. Kotvení se provádí vždy přes sklotextilní síťovinu do ještě nezatvrdlé stěrky výhradně pomocí šroubovacích hmoždinek STR U 2G (s malými zátkami do hmoždinky STR U 2G). Počet a druh závisí na jakosti podkladu, stanovuje se statickým výpočtem. Minimální počet hmoždinek je 6 ks/m2, v oblasti nároží alespoň 9 ks/m2. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště.

Lepení keramických obkladů

Po technologické přestávce cca 7 dnů je možné lepit keramické obklady. K tomu je určena lepicí malta Baumit Baumacol FlexTop. Obklady je nutné lepit metodou „buttering-floating“, tedy nanesením lepidla jak na podklad, tak na obkladový prvek. Na zateplovací systémy není vhodné používat keramické obklady a Klinker pásky tmavých odstínů.

Spárování dlažeb

Po vyzrání lepicí malty (minimálně 24 hodin) je možné zahájit spárování. Na plošné spárování je v systému určena cementová spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge, na tmelení pružných (dilatačních) spár používáme Baumit Baumacol Polyurethane/Silikon. Do pružných spár je nutné před tmelením vložit PE těsnicí provazec, který zajistí správnou a dlouhodobou funkci tmelu.

Při lepení obkladu je nutno nejen dodržovat objektové dilatační spáry (pomocí dilatačního profilu V nebo E, které procházejí celou skladbou zateplovacího systému), ale i dilatační spáry obkladu. Ty se provádějí v polích maximálně 4 x 4 m, případně menších, určí-li to výrobce obkladu. Vytváří se pomocí Dilatačního profilu Mini pouze ve stěrkové vrstvě a obkladu nebo pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v Technologickém předpisu Baumit zateplovací systémy.

Baumit, spol. s r.o.

logoPrůmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

telefon: 326 900 400
zelená linka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz

web: www.baumit.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Realizace dlažby na dlažbu

Realizace dlažby na dlažbu

Na původní dlažbu se aplikuje kontaktní můstek pro zvýšení adheze Baumit SuperGrund, který by měl minimálně 12 hodin vyzrát. Po vyzrání kontaktního můstku je možné lepit obklady a dlažby.

Terasa na terénu – systémové řešení Baumit Baumacol

Terasa na terénu – systémové řešení Baumit Baumacol

Hlavní hydroizolační vrstva brání pronikání vlhkosti z terénu do vrchních vrstev. Pro spádovou vrstvu lze využít některý z potěrových betonů Baumit FlexBeton / či FlexBeton Speed (minimální tloušťka ...

REKLAMA
REKLAMA