REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Umělá inteligence v díle budoucích architektů

Fakulta architektury ČVUT vystavila studentské práce, které odhalují nový pohled na sídliště a sleduje architekturu a design prizmatem umělé inteligence. Výstava již proběhla. Lze si ji ale prohlédnout také v naší galerii ESTAV.cz.
Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Výstava ateliérových prací zimního semestru představila projekty bezmála sedmdesáti ateliérů Architektury a urbanismu, Krajinářské architektury a Designu. Kromě zajímavých počinů studentů lze z prací vysledovat i nový pohled na výuku nastupující mladé architektonické, krajinářské a designérské generace. Studující prověřují reálná zadání ve většině případů ve spolupráci s městskými samosprávami, zabývají se tématy bydlení, ochrany životního prostředí, památkové péče nebo rozvoje technologií.

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Umělá inteligence inspiruje i navrhuje

Cesty vhodného využití nástrojů umělé inteligence při tvorbě produktového designu hledal ateliér Fišer–Nezpěváková. Studující konfrontovali své práce s výstupem AI, která dostala stejné zadání. „Navrhovala outdoorovou solární Wi-Fi anténu. Umělá inteligence přišla s novým řešením v podobě deštníku ze solární textilie a pomohla ověřit technologické postupy. AI může designérům a designérkám pomoci dostat se z kreativního bloku a hledat řešení, která by je běžně nenapadla,“ přibližuje práci na ateliérovém projektu Karolína Petřeková.

Podobně hovořili i studující ateliéru prvního ročníku Balejová–Mrázová, kteří se pohybovali v rozbouřených vodách. Na Libeňský ostrov v Praze totiž navrhovali dílnu pro stavbu plachetnice podobné té, ve které mořeplavec Michal Krysta přeplul v roce 2021 Atlantický oceán.

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Ateliér designu Jaroš se vrátil k tradičním materiálům a zapomenutým technologiím. Prvním zadáním byla práce s litinou. Kladl si otázku, zda je technologie využitelná i pro současnost?

Dalším zajímavým zadáním byl návrh zásnubního a snubního prstenu. Zde si kladl otázku, zda je jeho symbolika stejná, jako byla před lety. Limitem nebyl materiál, technologie ani barevnost.

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Krajináři v prostoru i na sídlišti

Krajinářský ateliér Salzmann se ponořil do příběhu obce Prameny, původně hornického města v bývalých Sudetech. Po válce přišlo o velkou část svých obyvatel i domů, jež musely ustoupit vojenskému výcvikovému prostoru; v devadesátých letech na obec dolehly kromě jiného i finanční problémy, citelný úpadek znamenala i okolní příroda – součást CHKO Slavkovský les. Cílem studentek a studentů bylo navrhnout komplexní řešení rozvoje, na projektu spolupracovali s ateliérem Redčenkov–Danda a ZAN Amblerová.

Dálnice řežou krajinu všemi směry, monumentální symboly naší civilizace, v jednom ze svých tří rozměrů nekonečné stavby. Osamoceny ve své velikosti, ale postrádají okolní architekturu, jejíž mentální kontext by odpovídal velkorysosti dálnic. Právě těmto stavbám se v zimním semestru věnovali studentky a studenti ateliéru Sosna–Filsak.

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Petřiny jako otevřený proces s nedohlédnutelným koncem. Na jedno z nejstarších pražských sídlišť se vydal ateliér Zmek–Krýzl–Novotný. Prověřoval, zda je možné najít alternativu k blokové zástavbě jako univerzální formě navrhování měst. Do jaké míry se dá zahušťovat a násobit stávající struktura sídliště. Studentky a studenti zkoumali hranice možného, posouvali je a hledali zcela nové formy. Projekty představili vestavbou panelového 1+kk do školního ateliéru.

Všechny projekty si můžete prohlédnout také online, ukázkové fotografie poskytla FA ČVUT

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Digitalizace a robotizace

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Stavařina to je dřina? Nemusí. Robotizace změní i stavebnictví

Jednotvárné a těžké lidské práce nás – snad brzy – zbaví roboti. Tomuto trendu se nevyhne ani stavebnictví. Metoda BIM k tomu otevírá dveře. Informace s Digitálního modelu stavby (DiMS) umožní řídit autonomní stroje i roboty. Takže záhy může nastat doba, kdy lidí na stavbě bude třeba mnohem méně.

Zdroj: Michiel van der Kleij

V Holandsku staví most 3D tiskárna. Nemožné ihned, zázraky do tří dnů

Projektů, které dokazují šíři využitelnosti 3D tisku ve stavebnictví, se vrší jeden na druhý. Jen málokterý alternativní tvůrce se ale zatím odhodlal vstoupit na „mokrý“ terén. Prázdný prostor mezi dvěma břehy teď ale dost originálním způsobem vyplnil nizozemský architekt a designér Michiel van der Kley.