Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zpracování bioodpadu

také biomasa, bioplyn

Zpět k nadřazené kategorii „Zpracování odpadů“

Zařazené firmy (13)

AGRO CS a.s. Náchod

Kompostování - zpracování biologicky rozložitelných materiálů a kalů z komunálních ČOV kontrolovaným mikrobiálním procesem v pásových hromadách

DŘEVOŠROT, a.s. Praha

Výroba biomasy a organizace celého zásobovacího řetězce biomasy pro energetické využití se zaměřením na likvidaci dřevního odpadu, vznikajícím na území měst a obcí; zpracovávání lesního odpadu při mýtních těžbách a kalamitách

Ekonit s.r.o. Most

Ekologické systémy

EKORA, s.r.o. Praha

Příprava, realizace, provoz bioplynových stanic, kompostování, služby v odpadovém hospodářství, EIA, IPPC, vodní hospodářství

ENERGREEN CZ s.r.o. Olomouc

Kompostér ZAGO ECOGREEN drtí, mulčuje a promíchává produkty podléhající biologickému rozkladu, počínaje posečenými travinami, půdou až po kořeny a větve po pořezu stromů do síly 15 cm; dřevěné palety, odpadový papír, potravinový odpad atd.

FAGUS spol. s r.o. Praha

Nabídka kompletního sortiment strojů na zpracování bioodpadu na kompost nebo biopalivo od firmy SEKO, tedy technologie svozu, sběru, drcení a evidence bioodpadu, dále řízení kompostárenských procesů, třídění a separaci výsledných produktů

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

KUBÍČEK VHS, s.r.o. Šumperk

Výroba dmychadel s rotačními písty - systém ROOTS pro zvyšování tlaku vzduchu (čistírny odpadních vod, pneumatická doprava, výroba dmychadel pro čerpání, dopravu a zvyšování tlaku výbušných směsí plynů; opravy, generální opravy a servis veškerých typů dmychadel ROOTS; výroba, dodávka a montáž jemnobublinných aeračních elementů; výroba protiexplozivních pojistek, nerezové potrubní rozvody, potrubní tlumiče hluku

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

Ormonde Organics International s.r.o. Ostrava-město

Zpracování organického a neorganického odpadu, rekultivace kontaminovaných ploch, služby v oblasti životního prostředí, likvidace kalů z ČOV, odvodnění, kompostování aj., čištění a monitoring kanalizace, monitoring nově vybudované kanalizace

Pest Control Corporation s.r.o. Uherské Hradiště

Zpracování bioodpadu, drcení, výroba peletek, vytápění biomasou

Uklizenýdům.cz - Filip Černý Praha

Úklidová firma Uklizenýdům.cz zajišťuje pravidelný úklid, údržbu a správu nemovitostí i komerčních prostorů, jako jsou obchodní domy, kanceláře, garáže a průmyslové haly; pravidelné úklidy zahrnují čištění, renovace a impregnace podlah, luxování, praní koberců, čištění a leštění obkladů, mytí oken a výloh; specializuje se na údržbu zeleně v zahradách, parcích a vnitroblocích; zajistíme odvoz odpadů, suti i bioodpadů; služby zahrnují vyklízení pozůstalosti, sklepů, půd nebo úklid po stavbách

ZITAS - TKO, s.r.o. Karlovy Vary

Zneškodnění odpadu, odvoz odpadu, fekálií a biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní