Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Recyklace odpadů

také recyklát, regranulát

Zpět k nadřazené kategorii „Zpracování odpadů“

Zařazené firmy (91)

Agrostav Jihlava, a.s. Jihlava

Všechny obory stavební činnosti: průmyslové, občanské, historické a zemědělské stavby; úpravy vodních toků, opravy, rekonstrukce, odbahňování a výstavba nových rybníků; inženýrské sítě; zemní práce; doprava; zámečnické a montážní práce; výroba a montáž sbíjených vazníků; recyklace stavebních hmot

APB - PLZEŇ a.s. Plzeň-město

Demolice, zemní práce, pronájem jeřábů, recyklace stavebních hmot, stabilizace zemin, nákladní doprava (vč. těžké a nadrozměrné)

ASEKOL s.r.o. Praha

Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, který na základě novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. zajišťuje a financuje zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrických zařízení, jejich recyklaci a materiálové využití

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Brno-město

Občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů; poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; příprava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci tvorvy právních, normových a plánovacích předpisů v celorepublikovém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků

AUTO MAKAR spol. s r.o. Sokolov

Drcení, třídění, recyklace, úprava povrchů

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

AZS 98, s.r.o. Plzeň-město

Stavební činnost: výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací, budov; demolice a zemní práce; nadrozměrná doprava; recyklace stavebních odpadů; servis stavebních strojů a dopravní techniky

BENE - stavební společnost, spol. s r.o. Praha

Veškeré inženýrské sítě, komunikace, průmyslové stavby; zkoušky zhutnění zeminy (Troxler); recyklace stavebních hmot

BIBKO CZ s.r.o. Brno-venkov

Recyklace zbytkového betonu; výroba zámků a kování

BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž

Nakládání s odpady (třídění + recyklace odpadů, zneškodňování nebezpečných odpadů)

CENTROKOV Brno, spol. s r.o. Brno-město

Výkup, zpracování, poradenství v oblasti nakládání s kovovým odpadem; demontáž a demolice OK a technologických celků

Citymove s.r.o. Praha

Demolice staveb a bourací práce, recyklace stavebního odpadu, odvoz a ukládání stavební suti; prodej a dovoz produktů z kamenolomu (dlažební kámen, dlažební kostky, řezaná a štípaná dlažba, stavební kámen, soklový kámen, upravený lomový kámen); kamionová doprava, spedice, servis nákladních a osobních vozidel (vč. prodeje náhradních dílů), pneuservis, autosklo servis

COMMATEL - Uher, s.r.o. Praha

Strojní pokládka asfaltových koberců; frézování komunikací; spodní stavba vozovek; opravy spár v živičných komunikacích; recyklace stavebních materiálů (asfaltové materiály - recyklace za studena)

Dewarec s.r.o. Praha

Dewarec - development waste recycling; česká inženýrská společnost. Komplexní služby, konzultace a poradenství v oboru odpadového hospodářství (administrativa, legislativa)

Doležal - NB s.r.o. Česká Lípa

Recyklace stavebních odpadů; geodetické práce; prodej stavebnin; inženýrské sítě; zemní práce; autodoprava

DOZEP Blšany - Jaroslav Solčanský Louny

Zemní práce; stavby na klíč; prodej stavebního materiálu; doprava, práce autojeřábem; recyklace stavebních odpadů a výkopových zemin

DSP PŘEROV, spol. s.r.o. Přerov

Technologie pro zpracování nerostných surovin; drtírny nerostných surovin; drtiče, třídiče, podavače; recyklace stavebního materiálu; náhradní díly pro drticí a třídicí zařízení; projektování ocelových konstrukcí technologických cest

DUFONEV R.C., a.s. Brno-město

Recyklace stavebních sutí (betonová, železobetonová, živičná suť, recyklace železného štěrku (drcení a třídění na frakce); projekty odpadového hospodářství

DUFONEV, spol. s r.o. Brno-město

Recyklace stavebních sutí

ECOREC Česko s.r.o. Chrudim

Odpadové hospodářství zaměřené na energetické zhodnocování odpadu

ECO trend s.r.o. Praha

Ekologické služby - recyklační programy, využití odpadů

EKOLAMP s.r.o. Praha

Zdarma zajišťujeme zpětný odběr a recyklaci použitých světelných zdrojů a svítidel

EKO-Management, s.r.o. Praha

Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů

EKO-SERVICE 2000 s.r.o. Náchod

Prodej a servis IBC kontejnerů SCHÜTZ; likvidace a recyklace odpadů; poradenské služby v ekologii

GENOVA spol. s r.o. Ústí nad Labem

Demolice, recyklace, zemní práce, drcení a třídění stavebních sutí i přírodních materiálů (od frakce 0 do 2)

GOLIAT Tábor

Recyklace kovového odpadu a šrotu; doprava

HARTL drtiče + třídiče, spol. s r.o. Chrudim

Výrobní činnost - drtiče primární, sekundární, tvarové, mobilní; třídiče stacionární, polomobilní, mobilní; pračky písku; odvodňovací zařízení; odkalovače; zařízení pro lomy a štěrkovny; optické váhové systémy; recyklace stavebního odpadu

CHEKOMA s.r.o. Teplice

Nákup a prodej plastových drtí, zpracování plastového odpadu, prodej průmyslových obalů pro plastikářský průmysl (big-bagy, oktabíny)

Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. Praha-východ

Komplexní výzkum v oblasti neželezných kovů a jejich slitin, zpracováním surovin a odpadů; výroba speciálních materiálů, kovoobrábění, zámečnictví; konstruktérské práce; zkušebnictví

INTERMEN s.r.o. Zlín

Dovoz materiálů pro výrobce oken a dveří a montážní firmy (plastové profily, lišty, parapety PVC + Al); recyklace odpadu

Jeeem, s.r.o. Děčín

Velkoobchod obaly (HDPE, LDPE, papír a kartonáž, recyklace PE) a dřevními peletami

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

JTC Mnichovice, s.r.o. Praha-východ

Ekologická recyklace plastových obalových fólií (LDPE, LLDPE, HDPE) a výroba regranulátu

KAŇK a.s. Kutná Hora

Výroba stavebních hmot; sběr a recyklace odpadů

KA Partner a.s. - v likvidaci Olomouc

Výstavba průmyslových hal, rodinných a bytových domů, skládek; demoliční práce, nakládání s odpady, recyklace stavebních odpadů; projektování, posuzování a sanace ekologických zátěží; zemní práce, autodoprava nákladní

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

KLIO, s.r.o. Praha-západ

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu

KOVOHUTĚ Příbram nástupnická, a.s. Příbram

Recyklace odpadů olova, elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů; výroba produktů na bázi olova a cínu: měkké pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, vzduchovkové střelivo a olověné výrobky a polotovary

Kozel, Ing. Daniel Kozel - DK 1 Opava

Projekce a výstavba rodinných domů na klíč; projekce a realizace objektů pro průmyslovou výrobu; projekce průmyslových a obytných zón; prodej specializovaných stavebních materiálů, sádrokartonu, střešních oken VELUX, plastových profilů DECEUNINCK atd.; návrhy a realizace schodišť pro bytovou výstavbu; recyklace stavebních sutí

KUBÍČEK VHS, s.r.o. Šumperk

Výroba dmychadel s rotačními písty - systém ROOTS pro zvyšování tlaku vzduchu (čistírny odpadních vod, pneumatická doprava, výroba dmychadel pro čerpání, dopravu a zvyšování tlaku výbušných směsí plynů; opravy, generální opravy a servis veškerých typů dmychadel ROOTS; výroba, dodávka a montáž jemnobublinných aeračních elementů; výroba protiexplozivních pojistek, nerezové potrubní rozvody, potrubní tlumiče hluku

LADEO - Ing. Vlastimil Ladýř Česká Lípa

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu; terénní úpravy zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch

LARUS s.r.o. Tábor

Recyklace, využití a likvidace odpadů; doprava

LENE - Karel Lerch Mělník

Recylace použitých ředidel a rozpouštědel

MALOUN, s.r.o. Praha

Prodej primárních granulátů, regranulátů, recyklace plastů, výkup plastových odpadů

Maurer, Václav Maurer Mělník

Těžba a úprava kameniva a písku; recyklace nekovového odpadu

MERKO CZ, a.s. Ostrava-město

Výstavba a rekonstrukce věžových, horizontálních, mobilních betonáren a speciálních mísíren; zařízení pro recyklaci betonových zbytků; dodávky zásobníků pro sypké materiály; zařízení pro přepravu a ukládání štěrků, písku a kameniva; zařízení pro přepravu cementu; výstavba ocelových konstrukcí, hal a další stavební činnost; dodávky kompletních technologických celků vč. řešení tepelného a vodního hospodářství

MINOREC, k.s. Ústí nad Labem

Sběr a recyklace upotřebených minerálních olejů

MRÓZEK a.s. Frýdek-Místek

Demolice, recyklace; zemní a výkopové práce, autodoprava, práce ve výškách

Obnova Brno, a.s. Brno-město

Recyklace nekovového odpadu; pneumatiky pro stavební stroje a zařízení

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

OTR, s.r.o. Uherské Hradiště

Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných); silniční nákladní doprava

PASPOL, spol. s r.o. Brno-město

Výkup a zhodnocování odpadů barevných kovů

PITTNER Česká Lípa s.r.o. Česká Lípa

Pokládka vodovodních a kanalizačních řadů, zemní práce, odstraňování objektů, recyklace asfaltu, dopravní služby, výstavba ČOV a čisticích stanic

PoPos CZ spol. s r.o. České Budějovice

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce; podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných) a jejich recyklace; kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů

Pražské služby, a.s. Praha

Komunální odpad, svoz a recyklace odpadu

Procházková, Eva Procházková Praha

Demolice, recyklace stavebních hmot, likvidace technologických celků, výrobních hal a mostů

PURUPLAST, a.s. Uherské Hradiště

Sběr, výkup a zpracování plastových odpadů od firem a domácností; recyklace plastů; výroba a prodej plastových materiálů a výrobků: zatravňovací dlažby, tvárnice, kompostery, regranulát, aglomerát, drtě; vše pro ochranu přírody a životního prostředí

RECYCLING DEKONT s.r.o. Chomutov

Recyklace stavebních odpadů drcením a tříděním za použití mobilních drtičů a třídičů

RECYDO ULEHLA, s.r.o. Brno-město

Autodoprava; zemní práce; recyklace; demolice; odvoz odpadu

RECYKLO spol. s r.o. Plzeň-město

Homogenizace a separace kovových částí z plastového granulátu vznikajícího při recyklaci kabelů, granulát je dále využíván další dceřinou společností REPLAST PRODUKT spol. s r.o.

REFOZO, a.s. - v likvidaci Ostrava-město

Recyklace stavebních materiálů; prodej otestovaných recyklátů

REGIOS, a.s. Praha-západ

Služby v nakládání s odpady; provoz řízené skládky, svoz komunálního odpadu, recyklace odpadového dřeva, sanační práce; projektová činnost

REKOL, s.r.o. Kladno

Recyklace a likvidace olejů

REMA Systém, a.s. Praha

REMA systém vznikl pro splnění zákonem daných povinností nakládání s elektroodpadem, primárně ve skupině IT technologií, telekomunikací a lékařských přístrojů; systém zahrnuje organizaci sběru, třídění a recyklace elektroodpadu v ČR

REMEX BOHEMIA spol. s r.o. Prachatice

Poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti recyklace stavebních materiálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady; výroba drti; poradenská činnost v oblasti zpracování kamene

RESTA DAKON s.r.o. Přerov

Recyklace stavebního odpadu, likvidace sutí, prodej recyklátů, drcení a třídění na místě u zákazníka, poradenská činnost v oblasti nakládání se stavebními odpady, práce kolovým nakladačem

RESTA s.r.o. Přerov Přerov

Stavební činnost; zpracování stavebních odpadů; výroba mobilních a semimobilních drticích a třídicích zařízení. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REWAST, spol. s r.o. Kutná Hora

Vývoj a realizace technologií úpravy nerostných surovin, uhlí, druhotných surovin a odpadů; průmyslové uplatnění fluidní techniky; regenerace slévárenských písků; nakládání s odpady; poradenská činnost

ROSIS Opava, spol. s r.o. Opava

Stavební činnost - montáže inženýrských sítí z plastového potrubí na klíč; prodej plastových výrobků pro inženýrské sítě - fy UPONOR (SRN) a GEORG FISCHER (CH); recyklace stavebních hmot

SAFINA, a.s. Praha-západ

Výrobní činnost: široký sortiment hřebíků a nýtů (z mědi, hliníku a jejich slitin), trvdé stříbrné pájky, zpracování elektroodpadu

SILON s.r.o. Planá nad Lužnici Tábor

Výroba polyesterových vláken a netkaných textilií; recyklace PET odpadu, kompozity

SK-EKO Systems s.r.o. Pardubice

Výkup a recyklace elektrotechnického odpadu (např. akumulátorů); ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky; odborné likvidace speciálních a nebezpečných odpadů; ekologická havarijní služba; poradenství v odpadovém hospodářství a EMS. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

STAPO MORAVA, a.s. Brno-město

Trhací práce, demolice; recyklace stavebních sutí; nakládání s bezpečnými a nebezpečnými odpady

Stavební recyklace, s.r.o. Sokolov

Provádění recyklace stavebního materiálu, který se získává při sanačních a demoličních pracích; ekologické zneškodňování stavebního odpadu vč. kontaminovaného

STEF, a.s. Náchod

Úprava druhotných surovin

Šmíd, Miroslav Šmíd Praha-východ

Demolice; zemní práce; nákladní silniční doprava; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; recyklace kovového odpadu a šrotu

Šnajdr, Pavel Šnajdr - Gabiony.cz Cheb

Zemní práce, demolice vč. recyklace; stavby opěrných zdí z gabionů; montáže gabionových konstrukcí a prvků (ploty, protihlukové zdi, konstrukce popínání rostlin); stavby a montáže armovaných zemních těles; stavby a montáže "green terramesh" konstrukcí, protihlukových valů; úpravy a modelace terénu, zahrad; půjčovna strojů CAT

ŠUMBOR, spol. s r.o. Hradec Králové

Recyklace stavebního odpadu

Švestka, Pavel Švestka s.r.o. - Demolice, zemní práce, doprava a recyklace Praha

Demolice železobetonových, betonových a zděných konstrukcí v jakémkoli rozsahu včetně odvozu a uložení na skládku, případně recyklace vybouraného materiálu, veškeré zemní práce; přeprava nadměrných nákladů; jeřábové práce do 400 t

Technické služby Opava, s.r.o. Opava

Zpracování a odvoz odpadů

TERRBAU s.r.o. Praha

Ekologická likvidace plastových odpadů - rozdružování kabelové drtě se zbytkem barevných kovů - separace kovů s účinností 99 až 100 %; výroba zámkové dlažby z recyklovaných plastů, objednávky a expedice - Výrobní závod Sulejovice

Tomáš Trakal, T2 - RECYCLING Příbram

Stavební stroje a nástroje: strojní rypadla do výšky 3 m, demoliční nůžky o hmotnosti 2 - 6,7 t, drapáky, hydraulická kladiva o hmotnosti 1 - 2,5 t, kloubové dampry, manipulační technika, mobilní pásové drtičky; zpracovávání odpadu přímo na stavbě; výroba drtě/recyklátu z betonu, železobetonu, cihel a asfaltové živice

Tomečka, Oldřich Tomečka - All in plastics Opava

Recyklace plastových odpadů

Transform a.s. Lázně Bohdaneč Pardubice

Zpracování plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů; výroba výrobků z recyklovaných plastů - zatravňovací dlažby, sloupky a prkna, záhonové chodníky, desky, kabelové žlaby

UHD TRANSPORT s.r.o. Nový Jičín

Recyklace a likvidace opdpadu; likvidace ocelových konstrukcí

VIADRUS a.s. Karviná

Výroba a prodej topenářské techniky VIADRUS: kotle, tepelné výměníky, radiátory, topenářské odlitky ze šedé litiny; zakázková výroba slévárny oceli a neželezných kovů; provoz recyklace

Vítámvás, Bohuslav Vítámvás Olomouc

Zemní práce, demolice, recyklace

WAPITI, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Využívání průmyslových odpadních materiálů (slévárenství - slávárenská struska, použité formovací a jádrové směsi, energetika - popílek); dodávky stavebních materiálů na konkrétní stavby

WEKO s.r.o. Praha

Recyklace stavebních materiálů (zpracování stavebních odpadů vznikajících při demolicích a opravách zděných budov, betonových objektů, komunikací, zpevněných ploch, střech apod. - drcení a třídění stavbení sutě, betonu i armovaného, živice, slévárenské strusky apod. pomocí mobilních zařízení) - možnost využití recyklátu pro obsypy a zásypy inženýrských sítí, stavební komunikace, protihlukové valy a terénní úpravy; prodej recyklátů a písku

ZBA GeoTech, s.r.o. Praha

Stabilizace zemin a zlepšování únosnosti podloží inženýrských a pozemních staveb vápnem, hydraulickými pojivy, elektrárenskými popílky a produkty z odsíření elektráren; recyklace za studena netuhých konstrukčních vrstev vozovek a zpevněných krajnic s použitím pojiv; výroba nástaveb nákladních automobilů pro stavby; výroba přístrojů pro testování stavebních materiálů, výroba stavebních vibrátorů a drobné stavební mechanizace, zámečnické práce

ŽSD a.s. Brno-venkov

Recyklace železničního štěrku