REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Recyklace odpadů

také recyklát, regranulát

Zpět k nadřazené kategorii „Zpracování odpadů“

Zařazené firmy (92)

Agrostav Jihlava, a.s. Jihlava

Všechny obory stavební činnosti: průmyslové, občanské, historické a zemědělské stavby; úpravy vodních toků, opravy, rekonstrukce, odbahňování a výstavba nových rybníků; inženýrské sítě; zemní práce; doprava; zámečnické a montážní práce; výroba a montáž sbíjených vazníků; recyklace stavebních hmot

APB - PLZEŇ a.s. Plzeň-město

Demolice, zemní práce, pronájem jeřábů, recyklace stavebních hmot, stabilizace zemin, nákladní doprava (vč. těžké a nadrozměrné)

ASEKOL s.r.o. Praha

Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, který na základě novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. zajišťuje a financuje zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrických zařízení, jejich recyklaci a materiálové využití

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Brno-město

Občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů; poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; příprava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci tvorvy právních, normových a plánovacích předpisů v celorepublikovém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků

AUTO MAKAR spol. s r.o. Sokolov

Drcení, třídění, recyklace, úprava povrchů

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

AZS 98, s.r.o. Plzeň-město

Stavební činnost: výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací, budov; demolice a zemní práce; nadrozměrná doprava; recyklace stavebních odpadů; servis stavebních strojů a dopravní techniky

BENE - stavební společnost, spol. s r.o. Praha

Veškeré inženýrské sítě, komunikace, průmyslové stavby; zkoušky zhutnění zeminy (Troxler); recyklace stavebních hmot

BIBKO CZ s.r.o. Brno-venkov

Recyklace zbytkového betonu; výroba zámků a kování

BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž

Nakládání s odpady (třídění + recyklace odpadů, zneškodňování nebezpečných odpadů)

BŘEMUS spol. s r.o. Hradec Králové

Výkup, zpracování a prodej železných a neželezných kovů, odpadních kabelů, papíru, plastů apod.; výkup a likvidace nebezpečných odpadů kategorie N a O

CENTROKOV Brno, spol. s r.o. Brno-město

Výkup, zpracování, poradenství v oblasti nakládání s kovovým odpadem; demontáž a demolice OK a technologických celků

Citymove s.r.o. Praha

Demolice staveb a bourací práce, recyklace stavebního odpadu, odvoz a ukládání stavební suti; prodej a dovoz produktů z kamenolomu (dlažební kámen, dlažební kostky, řezaná a štípaná dlažba, stavební kámen, soklový kámen, upravený lomový kámen); kamionová doprava, spedice, servis nákladních a osobních vozidel (vč. prodeje náhradních dílů), pneuservis, autosklo servis

COMMATEL - Uher, s.r.o. Praha

Strojní pokládka asfaltových koberců; frézování komunikací; spodní stavba vozovek; opravy spár v živičných komunikacích; recyklace stavebních materiálů (asfaltové materiály - recyklace za studena)

Dewarec s.r.o. Praha

Dewarec - development waste recycling; česká inženýrská společnost. Komplexní služby, konzultace a poradenství v oboru odpadového hospodářství (administrativa, legislativa)

Doležal - NB s.r.o. Česká Lípa

Recyklace stavebních odpadů; geodetické práce; prodej stavebnin; inženýrské sítě; zemní práce; autodoprava

DOZEP Blšany - Jaroslav Solčanský Louny

Zemní práce; stavby na klíč; prodej stavebního materiálu; doprava, práce autojeřábem; recyklace stavebních odpadů a výkopových zemin

DSP PŘEROV, spol. s.r.o. Přerov

Technologie pro zpracování nerostných surovin; drtírny nerostných surovin; drtiče, třídiče, podavače; recyklace stavebního materiálu; náhradní díly pro drticí a třídicí zařízení; projektování ocelových konstrukcí technologických cest

DUFONEV R.C., a.s. Brno-město

Recyklace stavebních sutí (betonová, železobetonová, živičná suť, recyklace železného štěrku (drcení a třídění na frakce); projekty odpadového hospodářství

DUFONEV, spol. s r.o. Brno-město

Recyklace stavebních sutí

ECOREC Česko s.r.o. Chrudim

Odpadové hospodářství zaměřené na energetické zhodnocování odpadu

ECO trend s.r.o. Praha

Ekologické služby - recyklační programy, využití odpadů

EKOLAMP s.r.o. Praha

Zdarma zajišťujeme zpětný odběr a recyklaci použitých světelných zdrojů a svítidel

EKO-Management, s.r.o. Praha

Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů

EKO-SERVICE 2000 s.r.o. Náchod

Prodej a servis IBC kontejnerů SCHÜTZ; likvidace a recyklace odpadů; poradenské služby v ekologii

GENOVA spol. s r.o. Ústí nad Labem

Demolice, recyklace, zemní práce, drcení a třídění stavebních sutí i přírodních materiálů (od frakce 0 do 2)

GOLIAT Tábor

Recyklace kovového odpadu a šrotu; doprava

HARTL drtiče + třídiče, spol. s r.o. Chrudim

Výrobní činnost - drtiče primární, sekundární, tvarové, mobilní; třídiče stacionární, polomobilní, mobilní; pračky písku; odvodňovací zařízení; odkalovače; zařízení pro lomy a štěrkovny; optické váhové systémy; recyklace stavebního odpadu

CHEKOMA s.r.o. Teplice

Nákup a prodej plastových drtí, zpracování plastového odpadu, prodej průmyslových obalů pro plastikářský průmysl (big-bagy, oktabíny)

Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. Praha-východ

Komplexní výzkum v oblasti neželezných kovů a jejich slitin, zpracováním surovin a odpadů; výroba speciálních materiálů, kovoobrábění, zámečnictví; konstruktérské práce; zkušebnictví

INTERMEN s.r.o. Zlín

Dovoz materiálů pro výrobce oken a dveří a montážní firmy (plastové profily, lišty, parapety PVC + Al); recyklace odpadu

Jeeem, s.r.o. Děčín

Velkoobchod obaly (HDPE, LDPE, papír a kartonáž, recyklace PE) a dřevními peletami

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

JTC Mnichovice, s.r.o. Praha-východ

Ekologická recyklace plastových obalových fólií (LDPE, LLDPE, HDPE) a výroba regranulátu

KAŇK a.s. Kutná Hora

Výroba stavebních hmot; sběr a recyklace odpadů

KA Partner a.s. - v likvidaci Olomouc

Výstavba průmyslových hal, rodinných a bytových domů, skládek; demoliční práce, nakládání s odpady, recyklace stavebních odpadů; projektování, posuzování a sanace ekologických zátěží; zemní práce, autodoprava nákladní

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

KLIO, s.r.o. Praha-západ

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu

KOVOHUTĚ Příbram nástupnická, a.s. Příbram

Recyklace odpadů olova, elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů; výroba produktů na bázi olova a cínu: měkké pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, vzduchovkové střelivo a olověné výrobky a polotovary

Kozel, Ing. Daniel Kozel - DK 1 Opava

Projekce a výstavba rodinných domů na klíč; projekce a realizace objektů pro průmyslovou výrobu; projekce průmyslových a obytných zón; prodej specializovaných stavebních materiálů, sádrokartonu, střešních oken VELUX, plastových profilů DECEUNINCK atd.; návrhy a realizace schodišť pro bytovou výstavbu; recyklace stavebních sutí

KUBÍČEK VHS, s.r.o. Šumperk

Výroba dmychadel s rotačními písty - systém ROOTS pro zvyšování tlaku vzduchu (čistírny odpadních vod, pneumatická doprava, výroba dmychadel pro čerpání, dopravu a zvyšování tlaku výbušných směsí plynů; opravy, generální opravy a servis veškerých typů dmychadel ROOTS; výroba, dodávka a montáž jemnobublinných aeračních elementů; výroba protiexplozivních pojistek, nerezové potrubní rozvody, potrubní tlumiče hluku

LADEO - Ing. Vlastimil Ladýř Česká Lípa

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu; terénní úpravy zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch

LARUS s.r.o. Tábor

Recyklace, využití a likvidace odpadů; doprava

LENE - Karel Lerch Mělník

Recylace použitých ředidel a rozpouštědel

MALOUN, s.r.o. Praha

Prodej primárních granulátů, regranulátů, recyklace plastů, výkup plastových odpadů

Maurer, Václav Maurer Mělník

Těžba a úprava kameniva a písku; recyklace nekovového odpadu

MERKO CZ, a.s. Ostrava-město

Výstavba a rekonstrukce věžových, horizontálních, mobilních betonáren a speciálních mísíren; zařízení pro recyklaci betonových zbytků; dodávky zásobníků pro sypké materiály; zařízení pro přepravu a ukládání štěrků, písku a kameniva; zařízení pro přepravu cementu; výstavba ocelových konstrukcí, hal a další stavební činnost; dodávky kompletních technologických celků vč. řešení tepelného a vodního hospodářství

MINOREC, k.s. Ústí nad Labem

Sběr a recyklace upotřebených minerálních olejů

MRÓZEK a.s. Frýdek-Místek

Demolice, recyklace; zemní a výkopové práce, autodoprava, práce ve výškách

Obnova Brno, a.s. Brno-město

Recyklace nekovového odpadu; pneumatiky pro stavební stroje a zařízení

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

OTR, s.r.o. Uherské Hradiště

Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných); silniční nákladní doprava

PASPOL, spol. s r.o. Brno-město

Výkup a zhodnocování odpadů barevných kovů

PITTNER Česká Lípa s.r.o. Česká Lípa

Pokládka vodovodních a kanalizačních řadů, zemní práce, odstraňování objektů, recyklace asfaltu, dopravní služby, výstavba ČOV a čisticích stanic

PoPos CZ spol. s r.o. České Budějovice

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce; podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných) a jejich recyklace; kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů

Pražské služby, a.s. Praha

Komunální odpad, svoz a recyklace odpadu

Procházková, Eva Procházková Praha

Demolice, recyklace stavebních hmot, likvidace technologických celků, výrobních hal a mostů

PURUPLAST, a.s. Uherské Hradiště

Sběr, výkup a zpracování plastových odpadů od firem a domácností; recyklace plastů; výroba a prodej plastových materiálů a výrobků: zatravňovací dlažby, tvárnice, kompostery, regranulát, aglomerát, drtě; vše pro ochranu přírody a životního prostředí

RECYCLING DEKONT s.r.o. Chomutov

Recyklace stavebních odpadů drcením a tříděním za použití mobilních drtičů a třídičů

RECYDO ULEHLA, s.r.o. Brno-město

Autodoprava; zemní práce; recyklace; demolice; odvoz odpadu

RECYKLO spol. s r.o. Plzeň-město

Homogenizace a separace kovových částí z plastového granulátu vznikajícího při recyklaci kabelů, granulát je dále využíván další dceřinou společností REPLAST PRODUKT spol. s r.o.

REFOZO, a.s. - v likvidaci Ostrava-město

Recyklace stavebních materiálů; prodej otestovaných recyklátů

REGIOS, a.s. Praha-západ

Služby v nakládání s odpady; provoz řízené skládky, svoz komunálního odpadu, recyklace odpadového dřeva, sanační práce; projektová činnost

REKOL, s.r.o. Kladno

Recyklace a likvidace olejů

REMA Systém, a.s. Praha

REMA systém vznikl pro splnění zákonem daných povinností nakládání s elektroodpadem, primárně ve skupině IT technologií, telekomunikací a lékařských přístrojů; systém zahrnuje organizaci sběru, třídění a recyklace elektroodpadu v ČR

REMEX BOHEMIA spol. s r.o. Prachatice

Poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti recyklace stavebních materiálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady; výroba drti; poradenská činnost v oblasti zpracování kamene

RESTA DAKON s.r.o. Přerov

Recyklace stavebního odpadu, likvidace sutí, prodej recyklátů, drcení a třídění na místě u zákazníka, poradenská činnost v oblasti nakládání se stavebními odpady, práce kolovým nakladačem

RESTA s.r.o. Přerov Přerov

Stavební činnost; zpracování stavebních odpadů; výroba mobilních a semimobilních drticích a třídicích zařízení. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REWAST, spol. s r.o. Kutná Hora

Vývoj a realizace technologií úpravy nerostných surovin, uhlí, druhotných surovin a odpadů; průmyslové uplatnění fluidní techniky; regenerace slévárenských písků; nakládání s odpady; poradenská činnost

ROSIS Opava, spol. s r.o. Opava

Stavební činnost - montáže inženýrských sítí z plastového potrubí na klíč; prodej plastových výrobků pro inženýrské sítě - fy UPONOR (SRN) a GEORG FISCHER (CH); recyklace stavebních hmot

SAFINA, a.s. Praha-západ

Výrobní činnost: široký sortiment hřebíků a nýtů (z mědi, hliníku a jejich slitin), trvdé stříbrné pájky, zpracování elektroodpadu

SILON s.r.o. Planá nad Lužnici Tábor

Výroba polyesterových vláken a netkaných textilií; recyklace PET odpadu, kompozity

SK-EKO Systems s.r.o. Pardubice

Výkup a recyklace elektrotechnického odpadu (např. akumulátorů); ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky; odborné likvidace speciálních a nebezpečných odpadů; ekologická havarijní služba; poradenství v odpadovém hospodářství a EMS. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

STAPO MORAVA, a.s. Brno-město

Trhací práce, demolice; recyklace stavebních sutí; nakládání s bezpečnými a nebezpečnými odpady

Stavební recyklace, s.r.o. Sokolov

Provádění recyklace stavebního materiálu, který se získává při sanačních a demoličních pracích; ekologické zneškodňování stavebního odpadu vč. kontaminovaného

STEF, a.s. Náchod

Úprava druhotných surovin

Šmíd, Miroslav Šmíd Praha-východ

Demolice; zemní práce; nákladní silniční doprava; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; recyklace kovového odpadu a šrotu

Šnajdr, Pavel Šnajdr - Gabiony.cz Cheb

Zemní práce, demolice vč. recyklace; stavby opěrných zdí z gabionů; montáže gabionových konstrukcí a prvků (ploty, protihlukové zdi, konstrukce popínání rostlin); stavby a montáže armovaných zemních těles; stavby a montáže "green terramesh" konstrukcí, protihlukových valů; úpravy a modelace terénu, zahrad; půjčovna strojů CAT

ŠUMBOR, spol. s r.o. Hradec Králové

Recyklace stavebního odpadu

Švestka, Pavel Švestka s.r.o. - Demolice, zemní práce, doprava a recyklace Praha

Demolice železobetonových, betonových a zděných konstrukcí v jakémkoli rozsahu včetně odvozu a uložení na skládku, případně recyklace vybouraného materiálu, veškeré zemní práce; přeprava nadměrných nákladů; jeřábové práce do 400 t

Technické služby Opava, s.r.o. Opava

Zpracování a odvoz odpadů

TERRBAU s.r.o. Praha

Ekologická likvidace plastových odpadů - rozdružování kabelové drtě se zbytkem barevných kovů - separace kovů s účinností 99 až 100 %; výroba zámkové dlažby z recyklovaných plastů, objednávky a expedice - Výrobní závod Sulejovice

Tomáš Trakal, T2 - RECYCLING Příbram

Stavební stroje a nástroje: strojní rypadla do výšky 3 m, demoliční nůžky o hmotnosti 2 - 6,7 t, drapáky, hydraulická kladiva o hmotnosti 1 - 2,5 t, kloubové dampry, manipulační technika, mobilní pásové drtičky; zpracovávání odpadu přímo na stavbě; výroba drtě/recyklátu z betonu, železobetonu, cihel a asfaltové živice

Tomečka, Oldřich Tomečka - All in plastics Opava

Recyklace plastových odpadů

Transform a.s. Lázně Bohdaneč Pardubice

Zpracování plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů; výroba výrobků z recyklovaných plastů - zatravňovací dlažby, sloupky a prkna, záhonové chodníky, desky, kabelové žlaby

UHD TRANSPORT s.r.o. Nový Jičín

Recyklace a likvidace opdpadu; likvidace ocelových konstrukcí

VIADRUS a.s. Karviná

Výroba a prodej topenářské techniky VIADRUS: kotle, tepelné výměníky, radiátory, topenářské odlitky ze šedé litiny; zakázková výroba slévárny oceli a neželezných kovů; provoz recyklace

Vítámvás, Bohuslav Vítámvás Olomouc

Zemní práce, demolice, recyklace

WAPITI, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Využívání průmyslových odpadních materiálů (slévárenství - slávárenská struska, použité formovací a jádrové směsi, energetika - popílek); dodávky stavebních materiálů na konkrétní stavby

WEKO s.r.o. Praha

Recyklace stavebních materiálů (zpracování stavebních odpadů vznikajících při demolicích a opravách zděných budov, betonových objektů, komunikací, zpevněných ploch, střech apod. - drcení a třídění stavbení sutě, betonu i armovaného, živice, slévárenské strusky apod. pomocí mobilních zařízení) - možnost využití recyklátu pro obsypy a zásypy inženýrských sítí, stavební komunikace, protihlukové valy a terénní úpravy; prodej recyklátů a písku

ZBA GeoTech, s.r.o. Praha

Stabilizace zemin a zlepšování únosnosti podloží inženýrských a pozemních staveb vápnem, hydraulickými pojivy, elektrárenskými popílky a produkty z odsíření elektráren; recyklace za studena netuhých konstrukčních vrstev vozovek a zpevněných krajnic s použitím pojiv; výroba nástaveb nákladních automobilů pro stavby; výroba přístrojů pro testování stavebních materiálů, výroba stavebních vibrátorů a drobné stavební mechanizace, zámečnické práce

ŽSD a.s. Brno-venkov

Recyklace železničního štěrku

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA