Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ekonomická činnost

Zpět k nadřazené kategorii „Obchod“

Podkategorie

Zařazené firmy (34)

ALFA realitní agentura Kutná Hora

Realitní činnost; finanční poradenství; úvěry a služby související s realitní činností

Bednář, Ing. Jiří Bednář - BEDA Nový Jičín

Prodej starožitného mahagonového nábytku ve stylu Chippendale (1766 - 1810); zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování obchodních informací; poradenství v oblasti monitoringu a řízení firemních financí a finančně-daňové plánování pro firmy působící ve stavební činnosti

CALLIDA, s.r.o. Praha

euroCALC 3 - systém pro oceňování, řízení a monitoring staveb; 4Projects - správa dokumentů a projektů; SCI - datadáze stavebních materiálů

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha

Státní příspěvková organizace MŽP; poskytování informací z oblasti životního prostředí; environmentální politika, ekonomika a mezinárodní spolupráce: přímá odborná podpora výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí; identifikace a hodnocení environmentálních rizik; znalecká činnost v oborech ochrana životního prostředí a ekologie; odborná podpora v oblasti environmentální ekonomiky a strategie

COIN CZ s.r.o. Plzeň-město

Stavební činnost: výstavba dřevěných montovaných dřevostaveb rodinných domů (kanadská technologie): projekty, projekt pro stavební povolení, hypotéky, na požádání stavební povolení, kolaudace, prohlídka hotových domů; montáž elektrického podlahového vytápění; realitní činnost - prodej nových bytů; poskytování půjček a úvěrů

EKONOMIKA STAVEB - Pavel Knappe Brno-město

Cenové kalkulace, cenové poradenství; rozpočtování

EQUITA Consulting s.r.o. Praha

Znalecký ústav s komplexní nabídkou ocenovacích a znaleckých služeb v oboru stavebnictví a ekonomiky; posuzování vad a poruch staveb, rozpočtování, supervize stavebních projektů

Fenix Group, a.s. Jeseník

Vedení a řízení holdingu FENIX: strategické rozhodování, správa majetku, ekonomické a finanční služby pro členy skupiny FENIX

FPD CORPORATION CZ a.s. Praha

Obchodní a investiční společnost: korporátní investice, krizové financování rozvíjejících se českých a slovenských obchodních společností

IDS Scheer ČR, s.r.o. Brno-město

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování obchodu a služeb

Inženýrská, konzultační a obchodní společnost s r.o. Praha

Inženýrská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb, ekonomické služby, odborná spolupráce při likvidaci firem, právní služba, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost

Jihočeské lesy, a.s. České Budějovice

Lesnictví

jJ - ing. arch. Josef Ježek, autor. arch. Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, komplexní služby od architektonické studie přes zadání až po realizační projekty vč. ekonomiky a inženýrské činnosti

JOVA - TERM, s.r.o. Vsetín

Projekce, montáž a prodej voda - topení - plyn, rozvody z kovu, plastu, mědi; Energetické audity, měření vody, tepla, revize plynových zařízení

Kraus, ing. arch. Jiří Kraus, autor. arch. České Budějovice

Autorizovaný architekt - č. autorizace 01140; architektonická a stavební projekce vč. rekonstrukcí, návrhy interiérů; inženýrská činnost; poradenství; soudní znalec v oborech projektování, stavebnictví (obytné stavby), ekonomika (ceny a odhady nemovitostí)

KRUŠNOHORSKÁ INVESTORSKÁ, a.s. Most

Cenné papíry, obchod, poradenství

Kubiče, Ing. Petr Kubiče - účetnictví a mzdy Praha

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd, personalistika, evidence a zpracování DPH, sestavení roční účetní závěrky a daňového přiznání, účetní dohled, rekonstrukce účetnictví, ekonomické a účetní poradenství, zpracování a pomoc při tvorbě podnikatelských záměrů, realizační studie (feasibility study), revize účetnictví a hospodaření, metodika a zavádění účetnictví a ekonomických systémů

Novotný, René Novotný, finanční manažer a konzultant, Praha Praha-západ

Finanční management, plánování a poradenství pro malé a středně velké společnosti (finanční kontroly, manažerské účetnictví, finanční analýzy, cashflow); obousměrné překlady angličtiny (vzdělání v USA, certifikace ACCA, 14 let praxe a špičkové reference)

OKPP, spol. s r.o. Liberec

Projektové a konstrukční práce v rozsahu: strojní technologie, elektrozařízení, SKŘ, stavební objekty, navrhování ocelových a betonových konstrukcí, plán organizace výstavby vč. realizace; expertizy, posudky, studie, ceny, rozpočty; investorsko-inženýrská činnost

PKS HOLDING, a.s. Žďár nad Sázavou

Mateřská společnost ve skupině firem PKS: řídicí činnost, podpora v oblasti organizace, účetní služby a poradenství, právní servis; obchodní a marketingová činnost; reklamní služby; příprava rozvojových a investičních programů; příprava nových oborů podnikání; zajišťování kapitálových vstupů; řízení jakosti a certifikace; technická podpora stavební výroby

PPF, a.s. Praha

Mezinárodní finanční skupina; komplexní servis spojený se správou majetku

PREKOS s.r.o. Praha

Ekonomické služby

RENARDS, s.r.o. Brno-město

Komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, dotačního projektování a dotačního managementu; finanční a ekonomická analýza a kompletní zajištění výběrového řízení

SAFIN INVEST s.r.o. Praha

Inkaso, správa a odkup pohledávek, zprostředkování prodeje či nákupu pohledávky; ekonomické zápočty, řešení závazků po lhůtě splatnosti

S MORAVA Leasing, a.s. Znojmo

Leasing, kalkulace leasingu

Soukupová, Marie Soukupová Plzeň-město

Administrativní služby, vedení a zpracovávání účetnictví, daňové evidence, mzdy a personalistika, daňová přiznání, revize a rekonstrukce účetnictví

Stavebně-ekonomická kancelář - Milan a Ing. Daniela Holých Tábor

Inženýrská investorská činnost, projektová činnost, kalkulace, technicko-ekonomické práce a poradenství ve stavebnictví; stavební ekonomika, poradenství pro investory, zpracování plánu investic, rozpočty staveb, cenové kontroly stavebních nákladů pro investory; odhady nemovitostí

Špringer, Ing. Pavel Špringer Plzeň-město

Rozpočtování, tvorba cen, fakturace stavebních a montážních prací

UNIPRO HaUS Centrum, spol. s r.o. Brno-město

Projekční, stavebně-montážní, dodavatelská a inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb; poradenské, konzultační a technicko-ekonomické služby, odborná specializace na zemědělské stavby

ÚRS Praha, a.s. Praha

Tvorba a prodej směrných cen stavebních prací (vydávaných na CD i tiskem) a stavebního software: KROS plus a KROS pro nabídky, rozpočty, kalkulace, fakturaci; program ProfiKROS pro malé firmy specializované na 1 - 2 řemeslné obory; KORAL pro řízení staveb pomocí harmonogramu; OFERTA pro výběr dodavatelů; základní i specializované kurzy pro rozpočtáře, odborné a vedoucí pracovníky; inženýrská a poradenská činnost v oceňování a cenách stavební produkce, v zadávání staveb, v rozpočtování a kalkulacích

Varadínková, Hana Varadínková Praha

Ceny staveb

ZETES Plzeň, a.s. Plzeň-město

Inženýrská činnost ve výstavbě; zprostředkování obchodu a služeb; ekonomické služby a poradenství; činnost organizačních a ekonomických poradců; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. Brno-město

Stavebnictví - technické znalectví pro stavby obytné, občanské, dopravní, průmyslové, inženýrské a zemědělské, posuzování vad a poruch staveb a provádění stavebních průzkumů; Znalecké posudky na průmyslové podlahy; Ekonomika - oceňování majetku, nemovitostí, podniků a nepeněžitých vkladů, tvorba a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví; Stavební právo - majetkoprávní vztahy k nemovitostem, oceňování věcných břemen

6K, spol. s r.o. Praha

Prodej programového vybavení; ekonomický software; služby účetní a daňové; ekonomické poradenství