REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Management

Zpět k nadřazené kategorii „Ekonomická činnost“

Zařazené firmy (29)

Acred s.r.o. Praha

Marketing, prodej a pronájem; správa majetku vč. managementu; manažerské služby v oblasti projektového řízení; strategické plánování a development; poradenská činnost

ARCADIS Project Management s.r.o. Praha

Řízení projektů, řízení nákladů, řízení kvality; Projekt management, Cost management, Quality management; Due dilligence

Arch.Design, s.r.o. Brno-město

Kompletní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; výkon TDI; management

AUROS PB s.r.o. Příbram

Poradenská činnost, manažerské poradenství; management jakosti/kvality (QMS - ISO 9001), environmentální management (EMS - ISO 14001), management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS - OHSAS 18001); dotační poradenství; procesní management (zlepšování podnikových procesů)

CEI Building, a.s. Praha

Developerská a inženýrská činnost, project management

Compass Management Consulting, s.r.o. Frýdek-Místek

Manažerské a podnikatelské poradenství

DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, s.r.o. Brno-venkov

Poradenství ve stavebnictví a energetice, energetické audity, energetický management, facility management, energetické studie a koncepce; inženýrská činnost v oblasti regenerace budov

DUPO, spol. s r.o. Praha

Statika staveb, stavebně-technické průzkumy, znalecké posudky, projekty, inženýrsko-geologický průzkum, návrh sanačních a zesilujících opatření, technologický dozor, inženýrská činnost, management staveb

Euro Mall Centre Management s.r.o. Praha

Správa a řízení obchodních center (pronájem, technické zabezpečení, marketing, propagace)

Gauff Praha s.r.o. Praha

Development; projekční a inženýrská činnost; stavební i autorský dozor; ekonomické poradenství

GHE, a.s. Ostrava-město

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum stavu znečištění geoprostředí, sanace a dekontaminace vod a zemin, ekologické audity, dokumentace a posudky EIA, odborné posudky; geografické informační systémy (GIS), ekologické řízení firem (EMS)

HEXPERT, a.s. Praha

Podnikové a organizační poradenství; organizační, procesní a informační analýzy; optimalizace procesních a org. modelů s cílem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů s využitím moderních SW nástrojů; vyhledávání potenciálu ke zlepšování; podpora a realizace podnikatelských záměrů při vstupu na nové trhy; personální poradenství, personální audity a poradenství; optimalizace HR procesů; nastavení motivačního systému; nastavení systému hodnocení zaměstnanců; analýzy rozvojových potřeb

Hlaváček, Jan Hlaváček Praha

Služby vedoucího projektu a stavebního inženýra s rozsáhlými zkušenostmi jak z Evropy a USA, tak ze Středního východu

IMPACT-CORTI s.r.o. Praha

Nákup a prodej nemovitostí, správa nemovitostí, účetnictví, development, stavební management, zastupování investorů, inženýring

INEKON GROUP, a.s. Praha

Propagační činnost; realitní kancelář; činnost ekonomických poradců; vedení účetnictví; inženýrská činnost v investiční výstavbě; výroba tramvají; efektivní využívání disponibilních finančních zdrojů a zajišťování obchodních a marketingových aktivit; organizační a finanční holding - strategické řízení dceřiných společností

INREKA PRAHA a.s. Praha

Inženýrská činnost - zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení, výkon autorizovaného stavebního dozoru ve všech profesích, zastupování investora ve smluvních vztazích, projekt management a supervize, organizace výběrových řízení, zpracování investičních záměrů a žádostí o dotace, výběr pozemků pro stavbu, konzultační a poradenská činnost, činnost realitní kanceláře, koupě zboží za účelem prodeje a prodej

Kancelář ekonomického a finančního poradenství České Budějovice

Kompletní finanční a ekonomické poradenství, zpracování finančních rozborů investičních záměrů (IZ), realizace výběrových řízení - výběr bankovních ústavů pro realizaci IZ, jednorázové konzultace - zastupování klienta - management projektů, zpracovácí finančních projektů, zpracování projektů pro dotace EU (PHARE, SROP aj.) pro obce a města

KOPČAJ - SILMA 90 Karviná

Poradenství, management

K4 a.s. Brno-město

Architektura, projektování staveb, stavební management, konzultace, technický dozor

OPEN UNIVERSITY v ČR, o.p.s. Praha

Manažerské vzdělávání, kurzy: efektivní manažer, marketing v praxi, finanční management, řízení rozvoje organizace, řízení zdrojů pro trh

Pam Arch s.r.o. Brno-město

Projektování staveb, rekonstrukce, interiéry, koordinace projektových prací, odborné architektonické návrhy, objemové studie, inženýrská činnost, projektování, management, řízení staveb, konzultační a poradenská činnost - občanské stavby (hotely, obchody, restaurace, sportovní zařízení, nemocnice, domovy pro seniory, kostely); elektroinstalace, vodovody, kanalizace, plyn, voda a vytápění

Parexpo s.r.o. Pardubice

Reklamní a maketingová společnost, pořadatel mezinárodních výstav: Teplárenské dny, Obnovitelné zdroje energie, propagační činnost vč. grafických návrhů, odborné překlady a tlumočení

Pawliczek, Ing. Boleslav Pawliczek - Technicko inženýrská kancelář Karviná

Znalecká činnost: cenové odhady majetku movitého i nemovitého, revize stavů a bezpečnosti technických zařízení, expertní posouzení vlivů a příčin poruch a havárií; manažerské poradenství (člen Národního registru poradců CzechInvest); monitorování státních podpor a dotací pro rozvoj podnikání; příprava podkladů a vyřizování státních podpor a dotací; příprava podnikatelského projektu; hygieny a bezpečnost práce a ochrana zdraví; certifikace ISO, řízení kvality, ochranná známka; základy finančního řízení

Q-BEST Praha

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27000 - získání certifikátu podle mezinárodních norem pro systémy managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce, informační bezpečnosti, HACCP - potravinářská certifikace, C-o-C - řetězec zpracování dřeva; technická pomoc, expertizy a konzultace v oborech stavebnictví, dopravní inženýrství, životní prostředí, rizika, informatika; poradenství pro účinnější řízení a vyšší výkonnost firem, krizový management, implementace aktuálních novinek i osvědčených metod managementu

RENARDS, s.r.o. Brno-město

Komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, dotačního projektování a dotačního managementu; finanční a ekonomická analýza a kompletní zajištění výběrového řízení

ROY BILLING, s.r.o. Praha

Consulting: projektový management v marketingu a rozvoji podnikání; příprava projektů pro soukromý i veřejný sektor; produkce: precizní produkce pro vaše akce a vše pro event. marketing - scénáře, technika (světla, zvuk, projekce, podia, rekvizity), personál (technický, pořadatelský, bezpečnostní atd.), kontrola, pojištění akcí, marketingový audit a vyhodnocení, foto a videozáznamy a výroba DVD a jiných prezentací

Rozpočty staveb s.r.o. Praha

Rozpočtování, kalkulace staveb a cenový management

Saint-Gobain Services, s.r.o. Praha

Podpůrné služby v oblasti lidských zdrojů a finančního managementu v ČR, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku a v Chorvatsku

Sun Drive s.r.o. Brno-město

Veletržní servis - architektonické návrhy expozic a interiéru, marketingové služby, management

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA