Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Management

Zpět k nadřazené kategorii „Ekonomická činnost“

Zařazené firmy (29)

Acred s.r.o. Praha

Marketing, prodej a pronájem; správa majetku vč. managementu; manažerské služby v oblasti projektového řízení; strategické plánování a development; poradenská činnost

ARCADIS Project Management s.r.o. Praha

Řízení projektů, řízení nákladů, řízení kvality; Projekt management, Cost management, Quality management; Due dilligence

Arch.Design, s.r.o. Brno-město

Kompletní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; výkon TDI; management

AUROS PB s.r.o. Příbram

Poradenská činnost, manažerské poradenství; management jakosti/kvality (QMS - ISO 9001), environmentální management (EMS - ISO 14001), management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS - OHSAS 18001); dotační poradenství; procesní management (zlepšování podnikových procesů)

CEI Building, a.s. Praha

Developerská a inženýrská činnost, project management

Compass Management Consulting, s.r.o. Frýdek-Místek

Manažerské a podnikatelské poradenství

DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, s.r.o. Brno-venkov

Poradenství ve stavebnictví a energetice, energetické audity, energetický management, facility management, energetické studie a koncepce; inženýrská činnost v oblasti regenerace budov

DUPO, spol. s r.o. Praha

Statika staveb, stavebně-technické průzkumy, znalecké posudky, projekty, inženýrsko-geologický průzkum, návrh sanačních a zesilujících opatření, technologický dozor, inženýrská činnost, management staveb

Euro Mall Centre Management s.r.o. Praha

Správa a řízení obchodních center (pronájem, technické zabezpečení, marketing, propagace)

Gauff Praha s.r.o. Praha

Development; projekční a inženýrská činnost; stavební i autorský dozor; ekonomické poradenství

GHE, a.s. Ostrava-město

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum stavu znečištění geoprostředí, sanace a dekontaminace vod a zemin, ekologické audity, dokumentace a posudky EIA, odborné posudky; geografické informační systémy (GIS), ekologické řízení firem (EMS)

HEXPERT, a.s. Praha

Podnikové a organizační poradenství; organizační, procesní a informační analýzy; optimalizace procesních a org. modelů s cílem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů s využitím moderních SW nástrojů; vyhledávání potenciálu ke zlepšování; podpora a realizace podnikatelských záměrů při vstupu na nové trhy; personální poradenství, personální audity a poradenství; optimalizace HR procesů; nastavení motivačního systému; nastavení systému hodnocení zaměstnanců; analýzy rozvojových potřeb

Hlaváček, Jan Hlaváček Praha

Služby vedoucího projektu a stavebního inženýra s rozsáhlými zkušenostmi jak z Evropy a USA, tak ze Středního východu

IMPACT-CORTI s.r.o. Praha

Nákup a prodej nemovitostí, správa nemovitostí, účetnictví, development, stavební management, zastupování investorů, inženýring

INEKON GROUP, a.s. Praha

Propagační činnost; realitní kancelář; činnost ekonomických poradců; vedení účetnictví; inženýrská činnost v investiční výstavbě; výroba tramvají; efektivní využívání disponibilních finančních zdrojů a zajišťování obchodních a marketingových aktivit; organizační a finanční holding - strategické řízení dceřiných společností

INREKA PRAHA a.s. Praha

Inženýrská činnost - zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení, výkon autorizovaného stavebního dozoru ve všech profesích, zastupování investora ve smluvních vztazích, projekt management a supervize, organizace výběrových řízení, zpracování investičních záměrů a žádostí o dotace, výběr pozemků pro stavbu, konzultační a poradenská činnost, činnost realitní kanceláře, koupě zboží za účelem prodeje a prodej

Kancelář ekonomického a finančního poradenství České Budějovice

Kompletní finanční a ekonomické poradenství, zpracování finančních rozborů investičních záměrů (IZ), realizace výběrových řízení - výběr bankovních ústavů pro realizaci IZ, jednorázové konzultace - zastupování klienta - management projektů, zpracovácí finančních projektů, zpracování projektů pro dotace EU (PHARE, SROP aj.) pro obce a města

KOPČAJ - SILMA 90 Karviná

Poradenství, management

K4 a.s. Brno-město

Architektura, projektování staveb, stavební management, konzultace, technický dozor

OPEN UNIVERSITY v ČR, o.p.s. Praha

Manažerské vzdělávání, kurzy: efektivní manažer, marketing v praxi, finanční management, řízení rozvoje organizace, řízení zdrojů pro trh

Pam Arch s.r.o. Brno-město

Projektování staveb, rekonstrukce, interiéry, koordinace projektových prací, odborné architektonické návrhy, objemové studie, inženýrská činnost, projektování, management, řízení staveb, konzultační a poradenská činnost - občanské stavby (hotely, obchody, restaurace, sportovní zařízení, nemocnice, domovy pro seniory, kostely); elektroinstalace, vodovody, kanalizace, plyn, voda a vytápění

Parexpo s.r.o. Pardubice

Reklamní a maketingová společnost, pořadatel mezinárodních výstav: Teplárenské dny, Obnovitelné zdroje energie, propagační činnost vč. grafických návrhů, odborné překlady a tlumočení

Pawliczek, Ing. Boleslav Pawliczek - Technicko inženýrská kancelář Karviná

Znalecká činnost: cenové odhady majetku movitého i nemovitého, revize stavů a bezpečnosti technických zařízení, expertní posouzení vlivů a příčin poruch a havárií; manažerské poradenství (člen Národního registru poradců CzechInvest); monitorování státních podpor a dotací pro rozvoj podnikání; příprava podkladů a vyřizování státních podpor a dotací; příprava podnikatelského projektu; hygieny a bezpečnost práce a ochrana zdraví; certifikace ISO, řízení kvality, ochranná známka; základy finančního řízení

Q-BEST Praha

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27000 - získání certifikátu podle mezinárodních norem pro systémy managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce, informační bezpečnosti, HACCP - potravinářská certifikace, C-o-C - řetězec zpracování dřeva; technická pomoc, expertizy a konzultace v oborech stavebnictví, dopravní inženýrství, životní prostředí, rizika, informatika; poradenství pro účinnější řízení a vyšší výkonnost firem, krizový management, implementace aktuálních novinek i osvědčených metod managementu

RENARDS, s.r.o. Brno-město

Komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, dotačního projektování a dotačního managementu; finanční a ekonomická analýza a kompletní zajištění výběrového řízení

ROY BILLING, s.r.o. Praha

Consulting: projektový management v marketingu a rozvoji podnikání; příprava projektů pro soukromý i veřejný sektor; produkce: precizní produkce pro vaše akce a vše pro event. marketing - scénáře, technika (světla, zvuk, projekce, podia, rekvizity), personál (technický, pořadatelský, bezpečnostní atd.), kontrola, pojištění akcí, marketingový audit a vyhodnocení, foto a videozáznamy a výroba DVD a jiných prezentací

Rozpočty staveb s.r.o. Praha

Rozpočtování, kalkulace staveb a cenový management

Saint-Gobain Services, s.r.o. Praha

Podpůrné služby v oblasti lidských zdrojů a finančního managementu v ČR, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku a v Chorvatsku

Sun Drive s.r.o. Brno-město

Veletržní servis - architektonické návrhy expozic a interiéru, marketingové služby, management

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA