REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Project management

také řízení projektů, řízení realizace staveb, projektový management

Zpět k nadřazené kategorii „Ekonomická činnost“

Zařazené firmy (32)

Acred s.r.o. Praha

Marketing, prodej a pronájem; správa majetku vč. managementu; manažerské služby v oblasti projektového řízení; strategické plánování a development; poradenská činnost

Alfa project management spol. s r.o. České Budějovice

Developerská činnost - nové byty, project management

ARCADIS Project Management s.r.o. Praha

Řízení projektů, řízení nákladů, řízení kvality; Projekt management, Cost management, Quality management; Due dilligence

ARCHCOM s.r.o. Praha-západ

Projekce a výstavba stavebních objektů a interiérů; komplexní služby stavebního konzultanta; optimalizace stavebních nákladů spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí nemovitostí pomocí profesionálního projektového řízení (stavební management); expertní služby pro developery

BEARD DOVE Praha

Poradenství v investiční výstavbě vč. studií proveditelnosti, nákladové řízení staveb, project management, ekonomické poradenství dodavatelským firmám

B.I.R.T. Group, a.s. Praha

Realitní činnost, komerční prodeje a pronájmy, projektový management, finanční řízení staveb, oceňování nemovitostí souborů, studie proveditelnosti, strategické plánování ve stavebně-investiční činnosti, oceňování investičních záměrů, příprava developmentů, správa nemovitostí, investiční činnost ve stavebnictví

Bovis Lend Lease, a.s. Praha

Řízení staveb - Construction/Project Management, technický dozor

CP Management, a.s. Praha

Generální dodavatel staveb, construction a project management, technický dozor investora

ČECH-ENGINEERING - Ing. Ladislav Čech Ostrava-město

Project management; inženýrská činnost; projekce a vyšší dodavatelství staveb

Daněk, Ing. Lukáš Daněk Brno-město

Služby spojené s řízení stavebních projektů; poradenství v oblasti bytové, občanské, průmyslové výstavby a výstavby rodinných domů (projekt management, tender management, value engineering, construction management, cost management, contracting management, technický dozor investora, nezávislé poradenství)

DDeM, s.r.o. Praha

Project management; poradenství

DEVELOPER CZ, spol. s r.o. Liberec

Projekční práce; investorská a inženýrská činnost (cost, project a development management); reality

DEVO GROUP a.s. Praha

Development management; projektová činnost - rodinné domy

DIL Czech Baumanagement s.r.o. Praha

Projektová činnost, inženýrská činnost, management; tržní oceňování nemovitostí

DT - EXPERT s.r.o. Praha

Skleněné systémové příčky, realizace kompletních administrativních interiérů; projekt management; vlastní výroba přestavitelných příček, atypická výroba

DUPO, spol. s r.o. Praha

Statika staveb, stavebně-technické průzkumy, znalecké posudky, projekty, inženýrsko-geologický průzkum, návrh sanačních a zesilujících opatření, technologický dozor, inženýrská činnost, management staveb

Hamřík, Vadim Hamřík Praha

Společnost Freshi project management & development působí v oblasti due diligence nemovitostí, technických auditů nemovitostí, projektového řízení se zaměřením na snižování nákladů výstavby - zajišťuje kompletní development pro investory, od marketingu nemovitostí (vytvoření konceptu pro dané území, nemovitost) až po kolaudaci a zajištění reklamy a PR pro podporu obsazenosti nemovitosti

Hochtief Development s.r.o. Praha

Developerská činnost

INFRAM, a.s. Praha

Developerská činnost, project management, inženýrská činnost, projektové, průzkumné a diagnostické práce, konzultační a školicí činnost v oboru pozemních, železničních, inženýrských a ekologických staveb, pozemních komunikací a sanace betonových konstrukcí

INREKA PRAHA a.s. Praha

Inženýrská činnost - zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení, výkon autorizovaného stavebního dozoru ve všech profesích, zastupování investora ve smluvních vztazích, projekt management a supervize, organizace výběrových řízení, zpracování investičních záměrů a žádostí o dotace, výběr pozemků pro stavbu, konzultační a poradenská činnost, činnost realitní kanceláře, koupě zboží za účelem prodeje a prodej

KAA-dev s.r.o. Praha

Projektmanagement v oblasti realit, developerská činnost

Kancelář ekonomického a finančního poradenství České Budějovice

Kompletní finanční a ekonomické poradenství, zpracování finančních rozborů investičních záměrů (IZ), realizace výběrových řízení - výběr bankovních ústavů pro realizaci IZ, jednorázové konzultace - zastupování klienta - management projektů, zpracovácí finančních projektů, zpracování projektů pro dotace EU (PHARE, SROP aj.) pro obce a města

K4 a.s. Brno-město

Architektura, projektování staveb, stavební management, konzultace, technický dozor

LD projekt s.r.o. Brno-město

Řízení projektů a poradenství v investiční výstavbě (projekt management, technický dozor investora, value engineering, tender management, coast management, contracting management, construction management)

Mott MacDonald Praha, s.r.o. Praha

Inženýring, projektový management - projekty v oblasti dopravy, infrastruktury, občanské vybavenosti, vodohospodářství a životního prostředí

NOBS Brno s.r.o. Brno-město

Úklid, údržba a technická správa nemovitostí (čištění a nátěry střech, odstraňování námraz, čištění fasád domů - tlaková voda, pára, písek, chemikálie, odstranění a ošetření proti graffiti, výškové práce horolezeckou technikou a z vysokozdvižné plošiny, úklid bytů - jednorázový i stálý, údržba včetně drobných řemeslnických prací, domovnická činnost, rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostor, sekání trávníků, administrativní zajištění provozu nemovitostí

PM Group CZ s.r.o. Praha

Služby v oblasti řízení staveb, architektonicko-projekčních služeb a technického poradenství (manažerské řízení projektů administrativních, obchodních a nákupních center, průmyslových areálů v oblasti farmacie, potravinářství, pokročilých technologií, výzkumu a inovačních center); součástí PM Group je i skupina Devereux Architects

PROJECT DESIGN, ENGINEERING & CONSTRUCTION MANAGEMENT s.r.o. Ostrava-město

Komplexní služby v oblasti architektury, projektové přípravy, project managementu a managementu realizace staveb

SATER GROUP s.r.o. Praha

Projekce, management, realizace staveb

Šťastný, Ing. Jiří Šťastný Praha

Technický dozor a projekt management staveb; poradenství v oblasti nového bydlení, asistence u přejímek a předpřejímek, pomoc při sepisování vad a nedodělků, podpora klientských změn

Ungelt Partners, spol. s r.o. Praha

Realitní činnost; projektový management; průzkum a informační analýza realitního trhu; poradenská činnost

YIT Stavo s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská společnost: projektová příprava staveb, inženýrská činnost, projektový management

REKLAMA

REKLAMA