Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zaměřování staveb

také zaměření pozemků, vytyčení území

Zpět k nadřazené kategorii „Geodetická činnost“

Zařazené firmy (93)

Agel, Petr Agel Karviná

Tvorba projektové dokumentace všech stupňů; novostavby i rekonstrukce, zaměření stávajícího stavu, inženýring

AIA STAVOPROJEKT, spol. s r.o. Karlovy Vary

Architektonické studie, interiéry, projekty bytových objektů, rodinných domů, občanská vybavenost, zdravotnické a průmyslové stavby, komunikace, inženýrské sítě, vodohospodářské stavby, kotelny, trafa; statika; rekonstrukce a modernizace budov; urbanismus měst a vesnic; inženýrská činnost; jednoduché pozemkové úpravy

AIR ATLAS spol. s r.o. Rakovník

Veškeré geodetické práce: geometrické plány na rozdělení pozemků, parcelace, věcná břemena, vyznačení budov; výškopisné a polohopisné zaměření, skutečné zaměření stavebního objektu; smlouvy kupní, zástavní, směnné a věcná břemena, návrhy na vklad do katastru nemovitostí; odhady pozemků

Architektonický ateliér Tomáš Adámek Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě pozemních staveb s rozsahem od architektonických ideových návrhů, urbanistických studií až po prováděcí projekty, řešení výrobních detailů, dohled nad prováděním díla - autorský dozor, komplexní průzkumné práce, zaměřování objektů, návrhy a projekty interierů

ARPartner - Architektura, rekonstrukce, památky Kutná Hora

Komplexní dodávky průzkumů a posudků, předprojektová a projektová dokumentace vč. zaměřování, inženýring, zajištění dodávek a realizací pozemních staveb; konzultační činnost

Atelier Novotná s.r.o. Pardubice

Projekční kancelář - kompletní projektová dokumentace (novostavby, rekonstrukce, zaměření skutečného stavu, změna užívání, rozpočty staveb, inženýrská činnost, architektonické studie, 3D vizualizace); průkazy energetické náročnosti budov - PENB, energetické audity

ATLAS - projektová kancelář, spol. s r.o. Praha

Projekce a konzultace všech druhů pozemních staveb, zvláště hotely, obchodní domy, spořitelny, sklady; inženýrská a zprostředkovatelská činnost vč. zajištění dodavatele; geodetické a stavební zaměření

Bártík - Projekce a příprava staveb Trutnov

Projektování staveb, dokumentace stávajícího stavu, inženýrské činnosti, geodetické práce, poradenská činnost, komplexní služby autorizovaného technika pro obor pozemních staveb

Bartoušek, Ing. arch. David Bartoušek Praha

Návrhy a projekty občanských a bytových staveb, rekonstrukcí a interiérů; zajištění stavebních zaměření a průzkumů, výkazů výměr vč. kontrolních rozpočtů, podkladů a žádostí v rámci programu Zelená úsporám; tvorba vizualizací návrhů a 3D hmotových modelů

BLOM Czech Republic Brno-město

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecká laserscanning; digitalizace územně plánovací dokumentace; letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů (městského mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.); dokumentace inženýrských sítí; skenování a vektorizace mapových podkladů

Brkl Leoš, Ing. Brno-město

Geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a staveb, zaměření podkladů pro projekt (polohopisu a výškopisu), zaměření skutečného provedení staveb

CAD-PRO spol. s r.o. Vsetín

Geodetické práce, zaměřování staveb; provádění staveb; obchodní činnost - prodej plastových desek; konstrukční a architektonická kancelář

CePT - Geodetické služby a GIS Český Krumlov

Zeměměřické činnosti - práce v katastru nemovitostí, v investiční výstavbě, mapování; GIS; fotogrammetrie; 3D modely budov

Cuřín, Ing. Martin Cuřín - geodet Praha

Komplexní geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavby, mapové podklady pro projektanty, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření inženýrských sítí, zaměření pro prohlášení vlastníka

Discover Czech s.r.o. Prostějov

Zaměřování nemovitostí zejména pro účely následných projekčních prací - rodinné domy, byty, firemní a historické objekty

EuroGV, spol. s r.o. Praha

Geodézie a fotogrammetrie - komplexní stavební zaměření vč. fasád, zaměření nadzemních potrubních systémů a technologií, inženýrská geodézie vč. velmi přesných měření, letecké a pozemní snímkování, tvorba digitálního modelu terénu a digitálních map, digitalizace plánů; prodej systému Rolleimetric (měřické komory, software, scanery, digitizéry)

FESTING Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Projektová činnost: provádění veškerých průzkumných prací, zaměřování objektů, přípravné a projektové dokumentace, stavební realizace - provádění, činnost v oblasti ekologie

Fiala, Ing. Jiří Fiala, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR FAK Praha

Architektonická ateliér; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; urbanistické studie, zadání a projekty bytových, občanských a průmyslových staveb vč. rekonstrukcí, inženýrské objekty, zaměřování staveb, návrhy interiérů, urbanistické a architektonické modely

GBS Praha s.r.o. Praha

Geodézie, důlní geodézie, zaměření staveb, mapování, geometrické plány; inženýrská činnost ve stavebnictví, práce v oblasti IT

GEDEX - geodetické služby Praha

Geodetické služby a služby v katastru nemovitostí - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků a obvodů budov, zaměřování výškopisu a polohopisu jako podkladu pro projekt

GEOCENTRUM České Budějovice

Zeměměřičské činnosti, geometrické plány, zaměřování pro projekty

Geodetická kancelář Ing. Sirotek Karlovy Vary

Geodetické práce - vytýčení, práce v investiční výstavbě

Geodetická kancelář Kolín, sdružení Kolín

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, znalecká činnost v oboru geodézie

Geodetická kancelář Petr Vellek - Geokat Plzeň-sever

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, zaměřování polohopisných a výškopisných plánů, zaměřování inženýrských sítí

Geodetická kancelář RON, s.r.o. Praha-východ

Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, polohopisy a výškopisy

Geodetické práce Ing. Pavel Dobeš Praha

Geodetické práce; vytyčení staveb a vlastnických hranic pozemků; veškeré geometrické plány a parcelace; zaměření rozestavěných a dokončených staveb pro kolaudaci, katastr nebo banku; zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí; digitální mapové podklady výškopis a polohopis s doplněním podrobností dle požadavků projektanta pro veškerou projekční činnost; účelové mapování

Geodetické práce Plzeň Plzeň-město

Geodetické práce: vytyčování staveb a pozemků, vyhotovení geometrických plánů, zaměření výškopisu a polohopisu pro projekty, zaměření inženýrských sítí, přesná nivelace

Geodézie GKS - Dušan Kajínek Liberec

Geodetické služby a zeměměřičská činnost ve stavebnictví; vyhotovení geometrických plánů

GEODING - Ing. Josef Nycz, CSc. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb

Geodis Praha s.r.o. Praha

Inženýrská geodézie, zaměření skutečného provedení staveb, příčné řezy a profily, vytyčování, GPS měření, geometrické plány, majetkoprávní operace, digitální katastrální mapy, digitální modely terénu, pozemkové úpravy, zpracování dat pro GIS, tvorba databází, letecké snímkování, pozemní fotogrammetrie, navigační systémy, digitální barevné ortofotomapy (celá ČR 1:5000), digitální videometrie, 3D modelování a vizualizace, LaserScan - laserové snímání objektů vně i uvnitř, přístroje pro geodézii a stavebnictví

GEO - Hrubý & Široký, v.o.s. Plzeň-město

Zhotovení podkladů pro investiční výstavbu, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, zaměření skutečného provedení stavby, prodej geodetických přístrojů

GEOINVEST, spol. s r.o. Praha

Geodetické práce všeho druhu, družicová geodézie GPS; prodej geodetických přístrojů; digitalizace a vektorizace mapových podkladů

GEOKAM - Ing. Marie Marčanová České Budějovice

Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, zaměřování staveb a poradenství v katastru nemovitostí

GEOL, spol. s r.o. Olomouc

Geodetické služby od vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu pozemku pro tvorbu projektu přes vytyčení stavby až po zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu; geodetické práce pro katastr nemovitostí a inženýrskou geodézii

GEOMETRA, spol. s r.o. Praha

Zaměření staveb ke kolaudaci; geodetické práce, geometrické plány

GEO - MT Miloslav Toušek Prachatice

Geodetické práce - podklady pro projekty; zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb, zaměření stávajícího stavu budovy

GEOPARTNER s.r.o. Brno-venkov

Geodetická kancelář: geodetické práce (vytyčení hranic pozemku, zaměření pozemku, věcná břemena, geometrické plány, výškopisy a polohopis, podklady pro projekty, inženýrská geodezie, mapování, vytyčení staveb); měření radonu (na pozemcích za účelem získání stavebního povolení); koupelnové studio (katalogové vybavení)

GEOPLÁN - DC Děčín

Zaměřování staveb, vytyčování pozemků, inženýrská geodézie

GEOPLUS, spol. s r.o. Ostrava-město

Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, stavební geodézie, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, výkon odpovědného geodeta

GEOPROGRES, spol. s r.o. Praha

Veškeré geodetické práce: zpracování projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentace skutečného provedení staveb, geometrické plány, moderní digitální mapy; služby v oblastech měření deformací, důlního měřictví, průzkumu inženýrských sítí, údržby geodat a mapových děl; poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie

GEOSPOL, spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou

Geodetické práce ve stavebnictví - mapové podklady, vytyčování a zaměřování staveb, inženýrská geodézie; prodej geodetické techniky: nivelační stroje, teodolity, vytyčovací lasery, latě apod.

GEPARD s.r.o. Praha

Účelové mapy, vytyčování staveb a pozemků, dokumentace skutečného provedení staveb, stavební plány budov, vyhledávání podzemních sítí, geometrické plány, činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

GeP CB spol. s r.o. České Budějovice

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, měření deformací a posunů, polohopisné a výškopisné měření, zaměření skutečného stavu objektů a staveb, vyhotovení základních map, pohledové letecké fotografie

Grygar, Ing. arch. David Grygar Praha

Projekční ateliér: architektonické a projektové služby pro stavební povolení, ohlášení a územní rozhodnutí veřejných, komerčních i rezidenčních staveb; kompletní návrhy rodinných a bytových domů; architektonické a urbanistické studie; dokumentace pro územní a stavební řízení; projekty obytných a občanských staveb; rekonstrukce památkově chráněných objektů; autorský a stavební dozor; zaměření stávajících stavů objektů; digitální CAD zpracování, vizualizace (působnost Praha, Opava a okolí)

GSG spol. s r.o. Praha

Výkon zeměměřičských činností

HRDLIČKA, spol. s r.o. Praha

Geodetické práce, zaměřování stávajících stavů objektů; projektové práce; inženýrská činnost; prodej měřicí techniky, CAD, GIS; služby mapového serveru MAWIS; hardware - nivelační přístroje, ruční laserové dálkoměry, rotační lasery

CHALUPA - projekt CH Opava Opava

Projektové práce - pozemní stavby průmyslové, zemědělské, občanské a bytové vč. inženýrských sítí a komunikací; práce geodetické - situační a výškopisné zaměřování, vytyčování staveb; práce reprografické; poradenská činnost

IGM Praha s.r.o. Praha

Geodetická činnost: mapové podklady pro projektování, inženýrská geodézie, stavebně-geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení

INDESS s.r.o. Praha

Staveb zaměřování budov, pasporty budov, plány bytů, zatřídění ploch podle zahraničních norem, 3D skenování budov, digitální dokumentace budov; facility management - poradenství

INS - projektový a inženýrský ateliér, spol. s r.o. Náchod

Komplexní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, novostavby a rekonstrukce; předprojektová příprava a studie; průzkumy a zaměřování staveb

INTAR a.s. Brno-město

Komplexní projektový a inženýrský servis výstavby, vybavení a zabezpečení budov a průmyslových objektů a jejich rekonstrukcí; příprava stavby vč. projednání; architektonické návrhy, projektování rekonstrukcí, inženýrských staveb, sítí, pozemních staveb, interiérů, statické výpočty, projekty TZB - ÚT, VZT, klimatizace, el. zařízení, ZT, protipožární zabezpečení, geodetické zaměření, rozpočtování; v dodávce zajišťujeme provedení stavby, dohled při realizaci a kolaudaci

JURICA - stavební a projekční kancelář Sokolov

Projektové práce v oboru pozem. staveb, čistíren odpadních vod, statická posouzení, projekty rekonstrukcí a modernizace, inž. sítě, projekty ÚT, ZT, plynu, elektroinst., dokum. stávajícího stavu apod.

KHGEO s.r.o. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány

Kosogass - inženýring, s.r.o. Praha-východ

Výstavba a montáže plynovodů všech tlaků a dimenzí, vodovodů, kanalizací vč. inženýrské činnosti a geodetického zaměření DGN

Kovalčík, ing. arch. Vít Kovalčík - Atelier Vítkov Praha

Projektová a inženýrská činnost; kompletní projekty: zaměření, výzkumy, studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty, projekty interiérů, autorský dozor, technický dozor, kolaudace; specializace: bydlení, restaurace, školy, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ordinace, rehabilitace

Kráčmerová, Ing. Marta Kráčmerová - DORKAS Benešov

Projekce a příprava staveb, projektové studie, projekty pro stavební povolení, rekonstrukce a přestavby, pasport a zaměření stávajících objektů

Kubát, Ing. Martin Kubát Brno-město

Architektonické 3D vizualizace, projektování rodinných domů, rekonstrukce, zaměřování stávajících stavů objektů

Kubešová, Radmila Kubešová Svitavy

Realizace staveb a projektové práce pozemních staveb: rodinné domy, rekonstrukce, zaměření stávajících objektů, drobné provozovny; autorizovaný dozor staveb svépomocí, stavební statika

Kubíček, Jaroslav Kubíček Sokolov

Projektová činnost ve výstavbě: projekty pozemních staveb, novostavby, rekonstrukce; zaměření objektů; stavební dozor, povolení staveb a zajištění požárně bezpečnostního řešení

Kudrová Daniela, ing. arch., autorizovaný architekt Znojmo

Projektová činnost ve výstavbě (stavby, zahrady, interiéry, stavební dozor, vedení realizace stavby, zaměření stavby)

Kutnohorská stavební spol. s r.o. Kutná Hora

Příprava staveb - průzkumy, posudky, zaměření; projekce staveb - kompletní nebo dílčí profese; inženýrská činnost; realizace staveb - kompletní dodávky staveb, oprav, rekonstrukcí; prodej stavebních hmot - kompletní sortiment staviv - sádrokartonové konstrukce RIGIPS, zdicí materiály, pojiva, prefabrikáty, izolace tepelné, hydroizolace, krytiny, dlažby apod.

LIGRANIT a.s. Liberec

Těžba a zpracování přírodního kamene - Liberecká a Železnobrodská žula, mramory a žuly tuzemské i dovozové; výroba, prodej, montáž a osazení kamenických a dlaždičských výrobků z vlastních lomů i z dovozových materiálů; zaměřování staveb vč. výkresové dokumentace; zhotovování šablon na atypické výrobky

LP Projekce, Ing. Lukáš Poledne Pardubice

Projekční kancelář: projekce rodinných domů (studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace), projekce průmyslových objektů, skladových hal, administrativních budov a sportovních zařízení, rekonstrukce, novostavby, přístavby, zaměření stávajícího stavu stavebních objektů, inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení apod.)

Malý, Ing. Pavel Malý, geodetické práce Pardubice

Geodetické práce ve stavebnictví a v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování staveb a vlastnických hranic, inženýrská geodezie, dělení pozemků

MapGEO - geodetická kancelář Praha

Komplexní služby v oblasti inženýrské geodézie, například účelové zaměření (pro podklad projektové dokumentace), stavební zaměření, vytyčovací práce při výstavbě (domů, komunikací, solárních elektráren), zaměření skutečného provedení stavby; veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení nové budovy, věcné břemeno, vytyčení vlastnické hranice, zpracování dokumentace prohlášení vlastníka

MÄRZ, Ing. Josef MÄRZ - Geodetické služby Karlovy Vary

Geodetické podklady pro projekt, digitální mapy, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení, kontrolní měření, geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

Mikš, Ing. Radim Mikš Brno-město

Architektonické studie; projekty pozemních staveb vč. zaměřování; projekty malých vodních elektráren; inženýrská činnost

MTprojekt Mělník

Projekční kancelář: projektová a stavební činnost, projekty novostaveb a rekonstrukcí, zhotovení stavební dokumentace (studie, dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentace, zaměření a digitalizace objektů), vyřizování stavebního povolení, zajištění realizace stavby včetně stavebního dozoru

Novák, Ing. Matěj Novák Praha

Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení staveb, polohopisné a výškopisné plány

Nováková, Ing. Jana Nováková - zeměměřické práce Třebíč

Geodetické práce pro katastr nemovitostí: geometrické plány pro vyznačení staveb a dělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a vytyčení staveb; poradenství v oboru nemovitostí

Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o. Plzeň-město

Komplexní projekty pozemních staveb, plány rozvoje měst a obcí, geodetické práce - zaměření objektů; inženýrská a investorská činnost, vodohospodářské stavby

Projekční ateliér atip Plzeň - Ing. Jaroslav VYTISK Plzeň-město

Kompletní projektová činnost v oboru pozemních staveb (RD, bytové, občanské, průmyslové, zemědělské stavby a další); zaměřování, studie, projekty vč. rekonstrukcí, konzultace; požární bezpečnost staveb (požární zprávy, požární posouzení objektů); ochrana staveb proti radonu (projektování opatření); stavební dozory

PROJEKTSTAV Brno-město

Projekce staveb, průzkumy, rekonstrukce a modernizace, sanace, zaměření stávajícího stavu, návrhy tepelných úprav, zateplování objektů, expertizy, poradenství a výzkumná činnost v oboru pozemních staveb, odborné semináře, odborný garant, dobrozdání

Projstav Plzeň-sever

Individuální projekty rodinných domů, bytových domů a dalších pozemních staveb (novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, půdní vestavby, zaměření stávajícího stavu, osazení do terénu); inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů, vyřízení povolení, kolaudace)

PROJSTAV - Ing. Zdeněk Vocetka Praha

Projektová činnost - projektování pozemních staveb; rekonstrukce a modernizace; předprojektová příprava, studie; zaměřování staveb

PROSTAV - Ing. Ladislav Ondráček Praha

Zpracování kompletní dokumentace novostaveb, adaptací, přístaveb, posudků vč. statických, zakreslení stávajícího stavu; inženýrská činnost; stavební dozor a zajištění realizace staveb na klíč

Řídel GEODET s.r.o. České Budějovice

Naše firma zajišťuje veškeré zeměměřické práce v oblasti stavební geodézie a katastru nemovitostí s využitím zkušeností získaných v průběhu více než 30 let. Realizujeme zakázky pro občany, firmy či státní organizace. Jednou z našich specializací jsou výstavby či opravy komunikací, tunelů a mostů.

Smolka, Ing. Radim Smolka Opava

Komplexní projektová dokumentace v oboru pozemních staveb; novostavby, rekonstrukce, návrhy interiérů, fotodokumentace a pasportizace (zaměření stávajícího stavu); působnost v celé ČR (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Severočeský kraj)

Srb, Ondřej Srb Praha

Projektování pozemních staveb: individuální projekty rodinných domů, novostaveb, rekonstrukcí, bytových staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, dřevostaveb; zpracování projektů včetně zajištění souvisejících prací: architektonická studie (3D vizualizace), projektová dokumentace DUR DSP, DPS, stavební a geodetické zaměření; inženýrská činnost: zajištění územního a stavebního povolení, odborného dozoru při realizaci staveb, radonový, hydrogeologický průzkum

Stavby Tomáš Hovorka Chrudim

Stavebnictví - výstavba rodinných domů, zdění, obkladačské práce, zateplování fasád, zednické práce, pokládka zámkové dlažby, základy a podezdívky, rekonstrukce bytového jádra, nivelační stěrky, obklady soklů, vodorovné a svislé izolace, sanace zdiva, zaměřování staveb, výstavba komínů

Střední průmyslová škola stavební ak. Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

Výuka - obor stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství, obnova budov, podnikání ve stavebnictví; v rámci hospodářské činnosti SPŠ: projektová dokumentace, zaměřování stávajících objektů, statické posudky objektů pozemních staveb a jejich vnitřního vybavení, poradenská služba

Svoboda, Ing. Vladimír Svoboda - zeměměřická kancelář Břeclav

Geometrické plány, oddělení pozemků, zaměření staveb, vytyčování vlastnických hranic, pozemkové úpravy, poradenství v katastru nemovitostí apod.; realitní činnost; znalec v oboru geodézie a kartografie

Šedivec, Ing. Václav Šedivec Plzeň-město

Projektové středisko: zpracování zadání a projektů rekonstrukcí a novostaveb objektů pozemních staveb vč. přípojek na inženýrské sítě; zaměřování a dokumentace stávajícího stavu

ŠIDLO Karel PROJEKCE Frýdek-Místek Frýdek-Místek

Projektová činnost: inženýrské sítě, vodovody, plynovody, topení; plynové kotelny, výměníkové předávací stanice, automatické tlakové stanice, přečerpávací stanice odpadních vod, ČOV vč. MaR; zaměření staveb, studie, projekty, rozpočty, inženýrská činnost

Škvarna, Ing. Jaroslav Škvarna Brno-město

Stavební zaměření budov, fotogrammetrie, digitalizace projektové dokumentace, dokumentace pro správu budov, digitální model terénu - činnosti související s přípravou projektové dokumentace vč. návrhů SW řešení

TopoGraf, spol. s r.o. Praha

Zeměměřická a kartografická činnost; vydavatelství; stavební geodetická činnost; poradenská činnost a inženýring

Tůma, Petr Tůma Praha

Geodetická kancelář: geometrické plány, stavební zaměření, prohlášení vlastníka, vytyčování staveb a výpočet ploch dle BOMA a GIF

UNIPROJEKT Litomyšl Svitavy

Zpracování projektové dokumentace v oboru pozemních staveb, inženýrských staveb a architektury; průzkumy, posudky, inženýrská činnost, zaměření stávajícího stavu, poradenské služby, kovářská umělecká výroba

Voltr, Jan Voltr Praha

Architektonické a urbanistické studie, projektování pozemních staveb, zaměřování stávajícího stavu budov, grafické práce, výuka AutoCADu

Walander s.r.o. Brno-město

Kompletní stavební prace, dodávková doprava, osobní přeprava, expresní kurýrní služba v rámci EU i mimo členské státy, ruční kopání studní, pokrývačské a instalatérské práce, zaměření základů na domek

winko, spol. s r.o. Beroun

Plastová okna, dveře, prosklené konstrukce, zimní zahrady - zaměření, výroba, doprava, montáž, zednické začištění

Zaměření budov Prostějov

Zaměření a digitalizace stávajících objektů; vypracování dokumentace pro stavební řízení

Zastoupil, Jaroslav Zastoupil - zeměměřič a fotograf Praha

Zaměření objektů, mapové podklady pro projekty, geodetické práce, fotografická dokumentace, digitální modely terénu, 3D modely, fotogrammetrická zaměření průčelí apod.

REKLAMA