REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Geodetická činnost

také zeměměřičská

Zpět k nadřazené kategorii „Projektování, geodézie“

Podkategorie

Zařazené firmy (176)

AECOM CZ s.r.o. Praha

Konzultace ve stavebnictví: řízení projektů a nákladů (project and cost management) ve stavebnictví, TDI, TDS, BOZP na stavebništi; konzultace v životním prostředí: asanace - průzkum, ekologické audity, rizikové analýzy, hydrogeologické průzkumy znečištění, sanace podzemních vod a hornin. prostředí, E.I.A., odpadové hospodářství, projekty čistší produkce, ekologické řízení podniků E.M.S., geografické informační systémy GIS, odborné expertizy a znalecké posudky (i pro zakládání staveb)

AGROPROJEKTA, spol. s r.o. Uherské Hradiště

Projektování pozemních staveb a pozemkových úprav; geodetické práce; posuzování vlivů na životní prostředí; poradenská činnost v oblasti zemědělství; realitní činnost

AGROPROJEKT Jihlava, spol. s r.o. Jihlava

Zpracování projektů pro zemědělskou a občanskou vybavenost, podnikatelské záměry, pozemkové úpravy; poradenská činnost v oblasti zemědělského podnikání

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Brno-město

Projektová činnost v oboru vodohospodářských staveb, ekologických staveb a pozemkových úprav; geodetické a průzkumné práce; realitní kancelář

AGS spol. s r.o. Praha

Provádění geodetických a kartografických prací; používání špičkové výpočetní techniky, grafických systémů CAD

AIR ATLAS spol. s r.o. Rakovník

Veškeré geodetické práce: geometrické plány na rozdělení pozemků, parcelace, věcná břemena, vyznačení budov; výškopisné a polohopisné zaměření, skutečné zaměření stavebního objektu; smlouvy kupní, zástavní, směnné a věcná břemena, návrhy na vklad do katastru nemovitostí; odhady pozemků

AQUA PROCON, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost - studie až prováděcí projekty v oblasti: vodovody, kanalizace, ČOV, dopravní stavby, pozemní stavby; zajištění geodetických prací vč. veškerých průzkumů; inženýrská činnost vč. stavebního dozoru

AREA G.K. spol. s r.o. Praha

Geodetické práce; radonový, geologický, hydrologický průzkum; zpracování a instalace MISYS (Městský informační systém pro města a obce); znalecké odhady nemovitostí; realitní činnost; právní servis a poradenství

ATLAS - projektová kancelář, spol. s r.o. Praha

Projekce a konzultace všech druhů pozemních staveb, zvláště hotely, obchodní domy, spořitelny, sklady; inženýrská a zprostředkovatelská činnost vč. zajištění dodavatele; geodetické a stavební zaměření

AUTORSTAV Janeba a syn - Realizace staveb a stavební projekce Hradec Králové

Projektování - RD, příslušenství, zemědělské stavby (novostavby, rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby apod.), septiky, malé ČOV, žumpy, studny, ropné odlučovače, kanalizace, vnitřní a venkovní vodovody, plynovody, přípojky, ústřední vytápění (tepelná čerpadla, podlahové vytápění apod.), silniční komunikace a liniové stavby, zpevněné plochy, chodníky, mosty a propusty; zaměřování a vytyčování; stavební rozpočty; dozorování a provádění staveb

Báňské projekty Teplice, a.s. Teplice

Komplexní projektová a inženýrská činnost vč. dodávek staveb na klíč; inženýrsko-geologické a geodetické práce; EKIS B; zprostředkovatelská a obchodní činnost

BARTÁK Český Krumlov Český Krumlov

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavitelství vč. veškeré inženýrské činnosti; vytyčování staveb; stavebně-technický průzkum; autorský a stavební dozor

Bártík - Projekce a příprava staveb Trutnov

Projektování staveb, dokumentace stávajícího stavu, inženýrské činnosti, geodetické práce, poradenská činnost, komplexní služby autorizovaného technika pro obor pozemních staveb

Bartošek, Pavel Bartošek Tábor

Geodetické práce

BLOM Czech Republic Brno-město

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecká laserscanning; digitalizace územně plánovací dokumentace; letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů (městského mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.); dokumentace inženýrských sítí; skenování a vektorizace mapových podkladů

Brkl Leoš, Ing. Brno-město

Geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a staveb, zaměření podkladů pro projekt (polohopisu a výškopisu), zaměření skutečného provedení staveb

by/S@T group, a.s. Praha

Reklamní činnost; poradenství v oblasti software; zeměměřičská a kartografická činnost

CAD-PRO spol. s r.o. Vsetín

Geodetické práce, zaměřování staveb; provádění staveb; obchodní činnost - prodej plastových desek; konstrukční a architektonická kancelář

CCE PRAHA, spol. s r.o. Praha-východ

Studie, projekty, systémový inžinýring; vývoj GIS, fotogrammetrie; nakladatelství

CePT - Geodetické služby a GIS Český Krumlov

Zeměměřické činnosti - práce v katastru nemovitostí, v investiční výstavbě, mapování; GIS; fotogrammetrie; 3D modely budov

Cuřín, Ing. Martin Cuřín - geodet Praha

Komplexní geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavby, mapové podklady pro projektanty, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření inženýrských sítí, zaměření pro prohlášení vlastníka

Discover Czech s.r.o. Prostějov

Zaměřování nemovitostí zejména pro účely následných projekčních prací - rodinné domy, byty, firemní a historické objekty

Doležal - NB s.r.o. Česká Lípa

Recyklace stavebních odpadů; geodetické práce; prodej stavebnin; inženýrské sítě; zemní práce; autodoprava

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. Olomouc

Projektová činnost; inženýrská činnost; poradenská činnost; zeměměřická činnost

DVORKO Praha

Stavební inženýrská činnost, projekty, geodetické práce, vedení staveb, stavební dozor

Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Praha

Výstavba inženýrských sítí, komunikací a pozemních staveb; inženýrská činnost; geodetické práce

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Louny

Podnikání v oblasti nakládání s odpady; zeměměřičská činnost; projektová činnost ve výstavbě; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení; silniční nákladní doprava

ELEKTRO - Ing. Klíma Třebíč

Výškové práce pomocí montážních plošin, veřejné osvětlení, instalace, nastřelování; vytyčování kabelů; revize; prodej elektromateriálu

ENVIRO C.B. spol. s r.o. České Budějovice

Recyklace kovového odpadu a šrotu; architektonická, inženýrská a zeměměřičská činnost; technické poradenství

EURAM - K. Hruška Praha

Zaměření - zajišťování stavebního povolení, územního rozhodnutí, legalizace staveb, stavebního dohledu a kolaudací (Praha a Středočeský kraj)

EuroGV, spol. s r.o. Praha

Geodézie a fotogrammetrie - komplexní stavební zaměření vč. fasád, zaměření nadzemních potrubních systémů a technologií, inženýrská geodézie vč. velmi přesných měření, letecké a pozemní snímkování, tvorba digitálního modelu terénu a digitálních map, digitalizace plánů; prodej systému Rolleimetric (měřické komory, software, scanery, digitizéry)

EVČ, s.r.o. Pardubice

Projektová činnost - energetické a vodohospodářské stavby; geodetické práce

FIERA s.r.o. Jindřichův Hradec

Projektování venkovních a kabelových sítí vn a nn, trafostanic, domovních a průmyslových elektroinstalací; geodetické práce - zaměřování inženýrských sítí, geometrické plány; půjčovna ručního el. nářadí HILTI; prodej elektroinstalačního materiálu; elektromontážní práce, revize

GAP Pardubice s.r.o. Pardubice

Geodetická činnost

GBS Praha s.r.o. Praha

Geodézie, důlní geodézie, zaměření staveb, mapování, geometrické plány; inženýrská činnost ve stavebnictví, práce v oblasti IT

GEDEX - geodetické služby Praha

Geodetické služby a služby v katastru nemovitostí - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků a obvodů budov, zaměřování výškopisu a polohopisu jako podkladu pro projekt

GEFOS a.s. Praha

Prodej a servis stavebních měřicích přístrojů, ručních laserových dálkoměrů, rotačních a potrubních laserů; prodej systémů řízení stavebních strojů; výhradní zastoupení společnosti LEICA Geosystems pro ČR; zajišťování komplexní geodetické činnosti s digitálními výstupy, digitální a analytická fotogrammetrie, průmyslová geodézie a metrologie; GIS; pořizování leteckých měřických snímků (LMS); skenování objektů ve 3D

GEKON, s.r.o. Praha

Geodézie, podklady pro geoinformační systémy, geologie, ekologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, podklady pro těžební činnost

GEOCENTRUM České Budějovice

Zeměměřičské činnosti, geometrické plány, zaměřování pro projekty

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář Olomouc

Inženýrská geodezie; zeměměřická činnost; geografické informační systémy (GIS); projektování pozemkových úprav; vývoj informačních systémů - software GC úpravy (komplexní informační systém pro zemědělství)

GEO-CZ - Monika Šindelářová Tábor

Geodetická dokumentace archeologických výzkumů, videodokumentace, komplexní dokumentace podzemních objektů, dokumentace památkově chráněných objektů; geodetická činnost, geologie, vývoj softwaru pro archeology a památkáře; digitalizace staré papírové dokumentace; webové prezentace archeologických výzkumů

GEODEST spol. s r.o. Strakonice

Geodetická činnost

Geodetická kancelář Praha-východ

Zeměměřičská a kartografická činnost

Geodetická kancelář Brno-venkov

Geometrické plány, vytyčování hranic

Geodetická kancelář Fifková, Klavík Písek

Geodetická činnost

Geodetická kancelář Hana Štědronská Písek

Geodetické práce

Geodetická kancelář Hoška - Komárek Jindřichův Hradec

Geodetické práce

Geodetická kancelář Ing. Sirotek Karlovy Vary

Geodetické práce - vytýčení, práce v investiční výstavbě

Geodetická kancelář Kolín, sdružení Kolín

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, znalecká činnost v oboru geodézie

Geodetická kancelář Lišov - Jana Silná České Budějovice

Geodetické práce

Geodetická kancelář Petr Vellek - Geokat Plzeň-sever

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, zaměřování polohopisných a výškopisných plánů, zaměřování inženýrských sítí

Geodetická kancelář RON, s.r.o. Praha-východ

Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, polohopisy a výškopisy

Geodetická kancelář Tábor, s.r.o. Tábor

Geodetická činnost

Geodetická kancelář VIRTUÁL CZ s.r.o. Tábor

Geodetické práce

Geodetické práce a projektování - Ing. Petr Joch Náchod

Geodetická činnost

Geodetické práce - Ing. Jan Hájek Kutná Hora

Geodetické práce

GEODETické práce - Ing. Lubomír Čech Kolín

Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků na špičkové úrovni; projektové podklady - výškopisy; zaměřujeme podzemní vedení plynu, elektro, telefonu, vodovodu, kanalizace; pracujeme pro katastr i pomocí GPS (podrobnosti na www stránkách vč. pohledu na Krkonoše ze vzdálenosti 100 km)

Geodetické práce - Ing. Milan Krsek Rychnov nad Kněžnou

Geodetické práce

Geodetické práce Ing. Pavel Dobeš Praha

Geodetické práce; vytyčení staveb a vlastnických hranic pozemků; veškeré geometrické plány a parcelace; zaměření rozestavěných a dokončených staveb pro kolaudaci, katastr nebo banku; zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí; digitální mapové podklady výškopis a polohopis s doplněním podrobností dle požadavků projektanta pro veškerou projekční činnost; účelové mapování

Geodetické práce - Jiří Bílek Mladá Boleslav

Geodetické práce

Geodetické práce - Jiří Veselý Kutná Hora

Geodetická činnost

Geodetické práce Oldřich Zítek Beroun

Geodetické práce

Geodetické práce Plzeň Plzeň-město

Geodetické práce: vytyčování staveb a pozemků, vyhotovení geometrických plánů, zaměření výškopisu a polohopisu pro projekty, zaměření inženýrských sítí, přesná nivelace

Geodetický atelier GIS - Ing. Vladimír Lacina Praha

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; vytyčovací práce, mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí; geometrické plány, podklady pro projektování; inženýrská činnost; projektová činnost

GEODET spol. s r.o. Praha

Geodetická činnost

Geodézie Brno, a.s. Brno-město

Provádění veškerých geodetických prací v ČR i v zahraničí - geometrické plány, podklady pro projektování staveb, vytyčování hranic pozemků, kompletní geodetické podklady, speciální geodetické aplikace; kartografické vydavatelství a prodejna - mapy, orientační plány měst, průvodci apod.; výhradní zastoupení fy NIKON - geodetické přístroje a pomůcky (prodej, servis a kalibrace)

Geodézie Engineering, s.r.o. Praha

Veškeré geodetické práce, práce v katastru nemovitostí, investiční výstavbě; realitní kancelář

Geodézie GKS - Dušan Kajínek Liberec

Geodetické služby a zeměměřičská činnost ve stavebnictví; vyhotovení geometrických plánů

Geodézie - služby Hádková Jablonec nad Nisou

Geodetické práce

GEODING - Ing. Josef Nycz, CSc. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb

Geodis Praha s.r.o. Praha

Inženýrská geodézie, zaměření skutečného provedení staveb, příčné řezy a profily, vytyčování, GPS měření, geometrické plány, majetkoprávní operace, digitální katastrální mapy, digitální modely terénu, pozemkové úpravy, zpracování dat pro GIS, tvorba databází, letecké snímkování, pozemní fotogrammetrie, navigační systémy, digitální barevné ortofotomapy (celá ČR 1:5000), digitální videometrie, 3D modelování a vizualizace, LaserScan - laserové snímání objektů vně i uvnitř, přístroje pro geodézii a stavebnictví

GEOFYZIKA a.s. - v konkurzu Nymburk

Inženýrsko-geologický průzkum vč. geotechnického vyhodnocení, hydrogeologický, archeologický, pyrotechnický průzkum; vyhledávání inženýrských sítí, stanovení radonového rizika, zakládání skládek odpadu, průzkum starých skládek odpadu a sanace, sledování úniku škodlivin ze skládek, potrubí, tanků atd.; výroba geofyzikálních přístrojů

GEO - GEO Brno, spol. s r.o. Brno-město

Průzkumné, projektové a geodetické práce

GEO - Hrubý & Široký, v.o.s. Plzeň-město

Zhotovení podkladů pro investiční výstavbu, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, zaměření skutečného provedení stavby, prodej geodetických přístrojů

GEOINVEST, spol. s r.o. Praha

Geodetické práce všeho druhu, družicová geodézie GPS; prodej geodetických přístrojů; digitalizace a vektorizace mapových podkladů

GEOKAM - Ing. Marie Marčanová České Budějovice

Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, zaměřování staveb a poradenství v katastru nemovitostí

GEOLES s.r.o. Hradec Králové

Geodetické služby

GEOL, spol. s r.o. Olomouc

Geodetické služby od vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu pozemku pro tvorbu projektu přes vytyčení stavby až po zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu; geodetické práce pro katastr nemovitostí a inženýrskou geodézii

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. Opava

Obchodní činnost: prodej geodetických přístrojů (teodolity, nivelační přístroje, rotační lasery), prodej měřicích pomůcek (nivelační latě, pásma, výtyčky, laserové vodováhy), prodej plotrů - MUTOH, ROLAND, CalCOMP, HEWLETT PACKARD; zeměměřičské činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcích předpisů, digitální účelové mapování, digitální barevné ortofotomapy (digitální prostorové vizualizace), práce pro katastr nemovitostí, geografické informační systémy (2D a 3D)

GEOMETRA, spol. s r.o. Praha

Zaměření staveb ke kolaudaci; geodetické práce, geometrické plány

GEO - MT Miloslav Toušek Prachatice

Geodetické práce - podklady pro projekty; zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb, zaměření stávajícího stavu budovy

Geonem, s.r.o. České Budějovice

Geodetické a kartografické služby

GEONET Praha, v.o.s. Praha

Geodetické a kartografické práce

GEOPARTNER s.r.o. Brno-venkov

Geodetická kancelář: geodetické práce (vytyčení hranic pozemku, zaměření pozemku, věcná břemena, geometrické plány, výškopisy a polohopis, podklady pro projekty, inženýrská geodezie, mapování, vytyčení staveb); měření radonu (na pozemcích za účelem získání stavebního povolení); koupelnové studio (katalogové vybavení)

GEOPA s.r.o. Opava

Geodetická činnost

GEOPEN, s.r.o. Brno-město

Obchodní činnost: geodetické přístroje Pentax, laserové přístroje pro stavebnictví a vodohospodářství Mikrofyn; geodetické práce (podklady pro projekt, inženýrská geodézie, geometrické plány, vytyčení hranic pozemků)

GEOPLÁN - DC Děčín

Zaměřování staveb, vytyčování pozemků, inženýrská geodézie

GEOPLÁN - Radovan Jaša, s.r.o. Praha

Geodetické a kartografické práce

GEOPLÁN spol. s r.o. Pardubice

Geodetická a geologická kancelář

GEOPLUS, spol. s r.o. Ostrava-město

Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, stavební geodézie, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, výkon odpovědného geodeta

GEOPROGRES, spol. s r.o. Praha

Veškeré geodetické práce: zpracování projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentace skutečného provedení staveb, geometrické plány, moderní digitální mapy; služby v oblastech měření deformací, důlního měřictví, průzkumu inženýrských sítí, údržby geodat a mapových děl; poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie

GEO-REAL s.r.o. Tábor

Geodetické práce

GEOS - Ing. Stanislava Kantová Chomutov

Geodetická kancelář

Geos Laser Star, spol. s r.o. Hradec Králové

Inženýrská geodézie, speciální geodézie a geodézie v katastru nemovitostí - geometrické plány, letecké snímkování, fotogrammetrie, tvorba tematických vrstev pro GIS

GEOS Opava, s.r.o. Opava

Zeměměřické a kartografické práce; geologický průzkum

GEOSPOL, spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou

Geodetické práce ve stavebnictví - mapové podklady, vytyčování a zaměřování staveb, inženýrská geodézie; prodej geodetické techniky: nivelační stroje, teodolity, vytyčovací lasery, latě apod.

GEOŠRAFO, spol. s r.o. Hradec Králové

Geodetické práce; prodej geodetických přístrojů a pomůcek

GEOTERC - Jan Fous České Budějovice

Geodetické práce

GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice

Komplexní geodetické služby, grafické podklady, skenovací středisko, grafické informační systémy (GIS); vývoj software; realitní činnost; geodetické a navigační technologie (družicové systémy GPS); prodej přístrojů a pomůcek; informační technologie

GEPARD s.r.o. Praha

Účelové mapy, vytyčování staveb a pozemků, dokumentace skutečného provedení staveb, stavební plány budov, vyhledávání podzemních sítí, geometrické plány, činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

GeP CB spol. s r.o. České Budějovice

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, měření deformací a posunů, polohopisné a výškopisné měření, zaměření skutečného stavu objektů a staveb, vyhotovení základních map, pohledové letecké fotografie

GIS - STAVINVEX a.s. Karviná

Zeměměřické práce; automatizované zpracování dat; investorsko-inženýrské činnosti

GJW Praha, s.r.o. Praha

Stavební činnost: dopravní stavby - modernizace a stavba železničních tratí, stanic a vleček; výstavba mostů, tunelů, záchytných a opěrních zdí; inženýrské sítě a komunikace; geodetické a projekční práce; půjčování stavebních strojů

GKS - geodetická kancelář, s.r.o. Sokolov

Inženýrská geodézie, důlně-měřičská činnost; činnosti v katastru nemovitostí; prodej geodetických přístrojů a stavební měřicí techniky

GON Hradec Králové a.s. Hradec Králové

Geodetické práce

GSG spol. s r.o. Praha

Výkon zeměměřičských činností

HAVLÍN, Radek HAVLÍN, Zeměměřická a obchodní kancelář Jindřichův Hradec

Prodej: stavební laserové a nivelační přístroje zn. NEDO, SOLA, TOPCON, STANLEY, QVANTE; ruční laserové dálkoměry; vodováhy, latě a úhelníky; měřická kolečka; metry, pásma; signalní barvy a stabilizační materiál; kompletní geodetické služby

Hlásek, Petr Hlásek České Budějovice

Geodetická činnost

HOUDEK, spol. s r.o. Liberec

Kalibrace nádrží laserovou metodou; autorizované metrologické středisko pro ověřování stacionárních nádrží, inženýrská geodézie, geometrické plány, mapování

HUTNÍ PROJEKT Ostrava, a.s. Ostrava-město

Technologické a stavební projekty, ekologické projekty podle EIA; poradenská a konzultační činnost; průzkumné a geodetické práce; investorská a inženýrská činnost; dodavatelská činnost vč. staveb na klíč; zprostředkovatelská a obchodní činnost; reprografické práce

CHALUPA - projekt CH Opava Opava

Projektové práce - pozemní stavby průmyslové, zemědělské, občanské a bytové vč. inženýrských sítí a komunikací; práce geodetické - situační a výškopisné zaměřování, vytyčování staveb; práce reprografické; poradenská činnost

IGM Praha s.r.o. Praha

Geodetická činnost: mapové podklady pro projektování, inženýrská geodézie, stavebně-geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení

INGAS Praha, s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě se zaměřením na plynovody, vodovody a kanalizace; zeměměřičská činnost, poradenská činnost

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, spol. s r.o. Louny

Projektová činnost; inženýrská činnost; inž. dodavatelská činnost; řízení staveb, digitální zpracování map, aplikace CAD software, modelování v CAD

INPROS PRAHA, v.o.s. Praha

Silniční stavitelství - příprava staveb, projektová dokumentace, geodetické práce; realizace: zemní práce; terénní úpravy; inženýrské sítě; sadové úpravy; bourací práce; komunikace (asfaltové směsi, lité betony, dlažby); sportoviště

INTEGRAL geodetické práce spol. s r.o. České Budějovice

Geodetické práce; prodej geodetických přístrojů a pomůcek; projektování dopravních staveb - obor kolejová doprava

INVESTPROJEKT Zlín, spol. s r.o. Zlín

Projektová a inženýrská kancelář: přípravné a projektové dokumentace, kompletní geodetické a kartografické práce, inženýrská činnost vč. zajišťování dodávek staveb na klíč vč. interiérů

Janák, Ing. Václav Janák Olomouc

Geodetické práce

KHGEO s.r.o. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány

Kovář, Ing. Ladislav Kovář Česká Lípa

Geodetické a kartografické služby

Krčál, Ing. Otakar Krčál Praha-východ

Geodetické práce

KVADRANT, spol. s r.o. Brno-město

Geodetické práce: inženýrská geodezie, účelové mapy, dokumentace skut. provedení inženýrských sítí, důlní měření, majetkoprávní příprava staveb; geometrické plány, vytyčení hranic; obchodní činnost: geodetické a stavební měřicí přístroje a pomůcky

LESPROJEKT Krnov, spol. s r.o. Bruntál

Inženýrsko-projektová a obchodní činnost; geodetická činnost

Macek, Ing. Karel Macek Praha

Stavební laserová technika - porady, konzultace, návrhy, prodej, aplikace pro vytyčování a staveb a konstrukcí, pro kladení potrubí, pro vyrovnání podlahových konstrukcí apod.

Malý, Ing. Pavel Malý, geodetické práce Pardubice

Geodetické práce ve stavebnictví a v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování staveb a vlastnických hranic, inženýrská geodezie, dělení pozemků

mapcom s.r.o. Brno-venkov

Komplexní dodávky geodetických prací, řešení v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a geografických informačních systémů

MapGEO - geodetická kancelář Praha

Komplexní služby v oblasti inženýrské geodézie, například účelové zaměření (pro podklad projektové dokumentace), stavební zaměření, vytyčovací práce při výstavbě (domů, komunikací, solárních elektráren), zaměření skutečného provedení stavby; veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení nové budovy, věcné břemeno, vytyčení vlastnické hranice, zpracování dokumentace prohlášení vlastníka

Maršálek, Vít Maršálek Beroun

Geodézie, GIS a poradenství

MÄRZ, Ing. Josef MÄRZ - Geodetické služby Karlovy Vary

Geodetické podklady pro projekt, digitální mapy, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení, kontrolní měření, geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

MDP GEO, s.r.o. Zlín

Geodetická, obchodní a poradenská činnost; komplexní geodetické služby, dodávky geodetických informací a geografických dat (digitální mapy, územní plány atd.)

METAL progres - Ing., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Projektová a poradenská činnost ve stavebnictví; geodetické práce; obchodní činnost

MINIGEO - Eva Kunešová Karlovy Vary

Inženýrsko-geologický průzkum vč. vrtných, laboratorních, měřičských a vyhodnocovacích prací

NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o. Ostrava-město

Projekční a konstrukční práce, realizace staveb, geodetické práce

Novák, Ing. Alan Novák České Budějovice

Geodetické práce v katastru nemovitostí a investiční výstavbě

Novák, Ing. Matěj Novák Praha

Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení staveb, polohopisné a výškopisné plány

Nováková, Ing. Jana Nováková - zeměměřické práce Třebíč

Geodetické práce pro katastr nemovitostí: geometrické plány pro vyznačení staveb a dělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a vytyčení staveb; poradenství v oboru nemovitostí

OPTIMA, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Projektová, inženýrská a stavební činnost, geodetické práce, oceňování a prodej nemovitostí, poradenská a obchodní činnost

P - ateliér, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; geodetické práce

Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o. Plzeň-město

Komplexní projekty pozemních staveb, plány rozvoje měst a obcí, geodetické práce - zaměření objektů; inženýrská a investorská činnost, vodohospodářské stavby

Porr a.s. Praha

Komplexní stavební činnost: pozemní stavby, dopravní stavby (silnice, mosty, železnice), vodohospodářské stavby (vodovody, kanalizace, teplovody, ČOV, protipovodňová opatření); inženýrská činnost; výroba, prodej a pokládka asfaltových směsí a litých asfaltů; projekční, geodetické a laboratorní práce

Pöyry Environment a.s. Brno-město

Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu, projektová dokumentace všech stupňů; inženýrská činnost, poradenská a projektová činnost v oblasti skládek - likvidace odpadu, ekologie; činnost odpovědných inženýrů a geodetů; projektování a vyhodnocení geologických prací

PROFA - Ing. Jiří Faltys Svitavy

Projektová a inženýrská činnost: projekce - pozemní stavby, TZB, požární ochrana; geodetické práce; stavební a obchodní činnost; obchodní, odborná a zprostředkovatelská činnost pro bednění PERI (SRN), počítačové návrhy bednění

Projstav Plzeň-sever

Individuální projekty rodinných domů, bytových domů a dalších pozemních staveb (novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, půdní vestavby, zaměření stávajícího stavu, osazení do terénu); inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů, vyřízení povolení, kolaudace)

ProŽeSi - Ing. Zákravský Praha

Projekty železnic a silnic, autorizace, inženýring, poradenství, posudky a zprostředkování dopravních staveb - specializace: dráhy, vlečky, tramvajové trati, městské komunikace, geodetické práce, práce na počítači PC, dopravní opatření apod.

PRŮMSTAV, a.s. Praha

Provádění bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů; geodetické práce; silniční motorová doprava; půjčovna stavebních strojů a nářadí, půjčovna a servis BOSCH; provádění výplňových konstrukcí z hliníku (SCHÜCO), speciálních monolitických konstrukcí a sádrokartonových konstrukcí

PRŮZKUM Příbram, spol. s r.o. - Ing. Petr Kotlovský Příbram

Geologický průzkum všeho druhu, geologie životního prostředí, radonový a radiometrický průzkum; vrtné práce; hornické práce; geodetické práce; výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV, skládek odpadů; zámečnická výroba; podzemní stavby - kanalizační štoly, kolektory, sanace starých důlních děl

První geodetická Mladá Boleslav

Veškeré zeměměřické činnosti; realitní činnost; inženýrská činnost; odhady, kupní smlouvy, vklady do KN

Rataj, Ing. Petr Rataj Přerov

Geodetické a projekční práce; tvorba a správa geografických informačních systémů

RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. Praha

Investiční a developerské aktivity, realitní činnost, projektová a inženýrská činnost, odborné ekonomické studie a posudky, odborné znalecké posudky a geodetické služby, právní poradenství, správa nemovitostí vč. účetnictví; bytové domy, rodinné domy, střešní apartmány

Řídel GEODET s.r.o. České Budějovice

Naše firma zajišťuje veškeré zeměměřické práce v oblasti stavební geodézie a katastru nemovitostí s využitím zkušeností získaných v průběhu více než 30 let. Realizujeme zakázky pro občany, firmy či státní organizace. Jednou z našich specializací jsou výstavby či opravy komunikací, tunelů a mostů.

SAG EMG a.s. Plzeň-město

Kompletní elektromontážní a projekční práce v rozvodnách, spínacích stanicích, průmyslových a distribučních stanicích bez omezení napětí; digitalizace a geodetické práce

SAPEstav Praha-východ

Stavba rodinných domů na klíč, kanadské dřevostavby (Nelson Homes); prodej a montáž: plastová/euro okna a dveře, parapety, žaluzie; rekonstrukce a přestavba bytových jader, bytů a rodinných domů; stavební management; prodej a montáž: vjezdové brány, branky, garážová vrata, ploty KB blok a další typy; zámková dlažba, terénní a zahradní úpravy; geodetické služby

Sasová, Ing. Jana Sasová - Geodetické služby Chomutov

Geodetické služby

SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY, s.r.o. Olomouc

Provádění staveb dopravních, inženýrských, průmyslových; projektová činnost; silniční doprava; údržba elektr. zařízení; obchodní činnost; zeměměřičské práce

SIMBARTL - geodetická kancelář Liberec

Geodetická činnost

SPOJPROJEKT PRAHA, a.s. Praha

Projektování pozemních staveb, projektování v oboru telekomunikací a radiokomunikací; obstarávání územních rozhodnutí a stavebních povolení; zeměměřičské práce; reprografické práce

Společnost 99, s.r.o. Praha

Obchodní činnost; pozemní a inženýrské stavitelství; realitní činnost; geodetická a kartografická činnost

STAVOPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; provádění projektování a vyhodnocování geologických prací; geodetické práce; reprografické a planografické práce; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; pronájem nemovitostí

Středočeská geodezie s.r.o. Kladno

Geodetické práce

SUDOP Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost; inženýrská činnost; konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě; geodetické práce, planografické práce

Surgeo, s.r.o. Hodonín

Zeměměřické a kompletní geodetické práce, geologické práce, hydrogeologie a inženýrská geologie; projektování pozemkových úprav, projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, důlní měřictví a měření radonu, projekční a kartografické práce; zpracování povodňových plánů nemovitostí, obcí, měst a územních celků, návrhy záplavových území

SVIPP, s.r.o. Brno-město

Zakládání staveb, sanace sesuvů, sanace základů, projektování, geodetické práce, průzkum

Svoboda, Ing. Vladimír Svoboda - zeměměřická kancelář Břeclav

Geometrické plány, oddělení pozemků, zaměření staveb, vytyčování vlastnických hranic, pozemkové úpravy, poradenství v katastru nemovitostí apod.; realitní činnost; znalec v oboru geodézie a kartografie

THEODAT BRNO, s.r.o. Brno-město

Geodetická a projektová kancelář

TopoGraf, spol. s r.o. Praha

Zeměměřická a kartografická činnost; vydavatelství; stavební geodetická činnost; poradenská činnost a inženýring

Tůma, Petr Tůma Praha

Geodetická kancelář: geometrické plány, stavební zaměření, prohlášení vlastníka, vytyčování staveb a výpočet ploch dle BOMA a GIF

UNIPROJEKT Litomyšl Svitavy

Zpracování projektové dokumentace v oboru pozemních staveb, inženýrských staveb a architektury; průzkumy, posudky, inženýrská činnost, zaměření stávajícího stavu, poradenské služby, kovářská umělecká výroba

VALBEK, spol. s r.o. Liberec

Konzultační a inženýrská kancelář, hlavní obory: projektování silnic, mostů, tunelů, pozemních a vodohospodářských staveb, geodetické práce, inženýring, řízení a realizace projektů, vizualizace a 3D grafika, vývoj a prodej modulárního softwaru pro řízení a controlling staveb Aspe®; program pro rozpočtování, kalkulace, tvorbu harmonogramů a sledování realizace staveb; nákladový contolling, výrobní plán, podpora manažerského řízení zakázek, vyhodnocení dodavatelských nabídek, subdodavatelský režim

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha

Projekce vodohospodářských staveb; geodetické práce - GIS; investorská činnost; akreditovaná laboratoř pitných a odpadních vod č. 1213; vyhledávání poruch v potrubí kamerou; poradenská činnost v oboru vodovodů, kanalizací, odpadů a technologií úprav vody - čištění vody

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha

Inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě (příprava staveb, realizace, uvádění do provozu, technický dozor stavby); geodetické a právní služby; ekonomické poradenství, poradenství při zavádění ISO, EMS, výkon technicko bezpečnostního dohledu na vodohospodářských dílech IV. kategorie; organizace veřejných soutěží dle platných předpisů, žádosti o dotace z prostředků státních a EU

VPÚ DECO Brno, a.s. Brno-město

Komplexní činnosti pro investiční výstavbu: projektová činnost, investorsko-inženýrská činnost, práce geodetické a reprotechnické

VPÚ DECO Praha a.s. Praha

Projektová, inženýrská a konzultační činnost v oboru staveb pozemních, podzemních, dopravních (silničních a dálničních staveb, městských komunikací, mostů), vodohospodářských a inženýrských vč. jejich technologického vybavení; vlastní zaměměřické a reprografické středisko

Zakládání staveb, a.s. Praha

Piloty, kotvení, podzemní stěny, mikropiloty, injektáže, trysková injektáž, geologický průzkum, těžba pod vodou, ochrana podzemních i povrchových vod, sanace, rekonstrukce a rektifikace občanských a průmyslových historických objektů, vodohospodářské stavby, zatěžkávací zkoušky a měření na stavbách

Zastoupil, Jaroslav Zastoupil - zeměměřič a fotograf Praha

Zaměření objektů, mapové podklady pro projekty, geodetické práce, fotografická dokumentace, digitální modely terénu, 3D modely, fotogrammetrická zaměření průčelí apod.

ZESTA Karlovy Vary

Statika, stavební projekty pozemních staveb; zeměměřičství

3G Praha s.r.o. Praha

Geodetická činnost

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA