Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Fotogrammetrie

také letecké snímkování

Zpět k nadřazené kategorii „Geodetická činnost“

Zařazené firmy (18)

Aerodata s.r.o. Praha

Služby a technologie v oblasti leteckého snímkování a sběru dat z malých výšek (do 200 m) - pro stavební firmy (dokumentace, projekce, reklamy), developerské společnosti, reality a pro územní plánování; zákledem firemní technologie je dálkově řízený vrtulník s digitálním fotoaparátem na palubě - přesnost, snadno aktualiovatelná data, flexibilita a příznivá cena

AEROFOTO Praha

Digitální fotografování pro komerční účely

ALPIN-LT, s.r.o. Litoměřice

Stavební činnost (výstavba RD a bytových domů), zateplování budov, rekonstrukce střech, zemní práce; výškové práce (čištění a opravy fasád, nátěry ocelových konstrukcí, kácení stromů horolezeckou technikou, montáž zábran proti holubům); výroba a montáž dřevostaveb na zakázku, zahradní altány, oplocení; svařování, montáž a revize hromosvodů; fotodokumentace nepřístupných míst budov, letecké monitorování staveb

BLOM Czech Republic Brno-město

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecká laserscanning; digitalizace územně plánovací dokumentace; letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů (městského mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.); dokumentace inženýrských sítí; skenování a vektorizace mapových podkladů

CCE PRAHA, spol. s r.o. Praha-východ

Studie, projekty, systémový inžinýring; vývoj GIS, fotogrammetrie; nakladatelství

CePT - Geodetické služby a GIS Český Krumlov

Zeměměřické činnosti - práce v katastru nemovitostí, v investiční výstavbě, mapování; GIS; fotogrammetrie; 3D modely budov

EuroGV, spol. s r.o. Praha

Geodézie a fotogrammetrie - komplexní stavební zaměření vč. fasád, zaměření nadzemních potrubních systémů a technologií, inženýrská geodézie vč. velmi přesných měření, letecké a pozemní snímkování, tvorba digitálního modelu terénu a digitálních map, digitalizace plánů; prodej systému Rolleimetric (měřické komory, software, scanery, digitizéry)

GEFOS a.s. Praha

Prodej a servis stavebních měřicích přístrojů, ručních laserových dálkoměrů, rotačních a potrubních laserů; prodej systémů řízení stavebních strojů; výhradní zastoupení společnosti LEICA Geosystems pro ČR; zajišťování komplexní geodetické činnosti s digitálními výstupy, digitální a analytická fotogrammetrie, průmyslová geodézie a metrologie; GIS; pořizování leteckých měřických snímků (LMS); skenování objektů ve 3D

Geodis Praha s.r.o. Praha

Inženýrská geodézie, zaměření skutečného provedení staveb, příčné řezy a profily, vytyčování, GPS měření, geometrické plány, majetkoprávní operace, digitální katastrální mapy, digitální modely terénu, pozemkové úpravy, zpracování dat pro GIS, tvorba databází, letecké snímkování, pozemní fotogrammetrie, navigační systémy, digitální barevné ortofotomapy (celá ČR 1:5000), digitální videometrie, 3D modelování a vizualizace, LaserScan - laserové snímání objektů vně i uvnitř, přístroje pro geodézii a stavebnictví

GEOPROGRES, spol. s r.o. Praha

Veškeré geodetické práce: zpracování projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentace skutečného provedení staveb, geometrické plány, moderní digitální mapy; služby v oblastech měření deformací, důlního měřictví, průzkumu inženýrských sítí, údržby geodat a mapových děl; poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie

Geos Laser Star, spol. s r.o. Hradec Králové

Inženýrská geodézie, speciální geodézie a geodézie v katastru nemovitostí - geometrické plány, letecké snímkování, fotogrammetrie, tvorba tematických vrstev pro GIS

GeP CB spol. s r.o. České Budějovice

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, měření deformací a posunů, polohopisné a výškopisné měření, zaměření skutečného stavu objektů a staveb, vyhotovení základních map, pohledové letecké fotografie

Hradecká servisní s.r.o. Hradec Králové

Termodiagnostická měření termokamerou a analýzy; fotografické služby a videoslužby; přípravné a dokončovací stavební práce; malířské a lakýrnické práce; montáže mobilních domků

Kolář, Ing. Pavel Kolář - Ekofyzika České Budějovice

Měření radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách ke kolaudaci; geofyzikální průzkum pro hydrogeologii a měření korozního průzkumu pro dopravní stavby; stanovení geopatogenních zón; letecké snímkování

Pištěk, Jiří Pištěk Kladno

Letecké fotografie a video z dálkově řízeného modelu letadla

Škvarna, Ing. Jaroslav Škvarna Brno-město

Stavební zaměření budov, fotogrammetrie, digitalizace projektové dokumentace, dokumentace pro správu budov, digitální model terénu - činnosti související s přípravou projektové dokumentace vč. návrhů SW řešení

Termovizní měření - Jiří Klíma Praha-východ

Termovizní měření švédskou termovizní kamerou FLIR

Zastoupil, Jaroslav Zastoupil - zeměměřič a fotograf Praha

Zaměření objektů, mapové podklady pro projekty, geodetické práce, fotografická dokumentace, digitální modely terénu, 3D modely, fotogrammetrická zaměření průčelí apod.

REKLAMA