REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Mapování, kartografie

také digitalizace

Zpět k nadřazené kategorii „Geodetická činnost“

Zařazené firmy (39)

ALPIN-LT, s.r.o. Litoměřice

Stavební činnost (výstavba RD a bytových domů), zateplování budov, rekonstrukce střech, zemní práce; výškové práce (čištění a opravy fasád, nátěry ocelových konstrukcí, kácení stromů horolezeckou technikou, montáž zábran proti holubům); výroba a montáž dřevostaveb na zakázku, zahradní altány, oplocení; svařování, montáž a revize hromosvodů; fotodokumentace nepřístupných míst budov, letecké monitorování staveb

BLOM Czech Republic Brno-město

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecká laserscanning; digitalizace územně plánovací dokumentace; letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů (městského mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.); dokumentace inženýrských sítí; skenování a vektorizace mapových podkladů

by/S@T group, a.s. Praha

Reklamní činnost; poradenství v oblasti software; zeměměřičská a kartografická činnost

CePT - Geodetické služby a GIS Český Krumlov

Zeměměřické činnosti - práce v katastru nemovitostí, v investiční výstavbě, mapování; GIS; fotogrammetrie; 3D modely budov

Cuřín, Ing. Martin Cuřín - geodet Praha

Komplexní geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavby, mapové podklady pro projektanty, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření inženýrských sítí, zaměření pro prohlášení vlastníka

EKOTOXA s.r.o. Brno-město

Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny; geoinformace a portály; výzkumné a vývojové pracoviště: informatika, kartografie, geoinformatika, ekotoxikologie, ekologie, čistota ovzduší, životní prostředí aj.

EuroGV, spol. s r.o. Praha

Geodézie a fotogrammetrie - komplexní stavební zaměření vč. fasád, zaměření nadzemních potrubních systémů a technologií, inženýrská geodézie vč. velmi přesných měření, letecké a pozemní snímkování, tvorba digitálního modelu terénu a digitálních map, digitalizace plánů; prodej systému Rolleimetric (měřické komory, software, scanery, digitizéry)

GBS Praha s.r.o. Praha

Geodézie, důlní geodézie, zaměření staveb, mapování, geometrické plány; inženýrská činnost ve stavebnictví, práce v oblasti IT

Geodetická kancelář Kolín, sdružení Kolín

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, znalecká činnost v oboru geodézie

Geodetické práce Ing. Pavel Dobeš Praha

Geodetické práce; vytyčení staveb a vlastnických hranic pozemků; veškeré geometrické plány a parcelace; zaměření rozestavěných a dokončených staveb pro kolaudaci, katastr nebo banku; zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí; digitální mapové podklady výškopis a polohopis s doplněním podrobností dle požadavků projektanta pro veškerou projekční činnost; účelové mapování

Geodetický atelier GIS - Ing. Vladimír Lacina Praha

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; vytyčovací práce, mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí; geometrické plány, podklady pro projektování; inženýrská činnost; projektová činnost

GEODÉZIE ČS, a.s. Praha

Kartografické práce; výroba a prodej map; geodetický software

GEODING - Ing. Josef Nycz, CSc. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb

Geodis Praha s.r.o. Praha

Inženýrská geodézie, zaměření skutečného provedení staveb, příčné řezy a profily, vytyčování, GPS měření, geometrické plány, majetkoprávní operace, digitální katastrální mapy, digitální modely terénu, pozemkové úpravy, zpracování dat pro GIS, tvorba databází, letecké snímkování, pozemní fotogrammetrie, navigační systémy, digitální barevné ortofotomapy (celá ČR 1:5000), digitální videometrie, 3D modelování a vizualizace, LaserScan - laserové snímání objektů vně i uvnitř, přístroje pro geodézii a stavebnictví

GEOINVEST, spol. s r.o. Praha

Geodetické práce všeho druhu, družicová geodézie GPS; prodej geodetických přístrojů; digitalizace a vektorizace mapových podkladů

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. Opava

Obchodní činnost: prodej geodetických přístrojů (teodolity, nivelační přístroje, rotační lasery), prodej měřicích pomůcek (nivelační latě, pásma, výtyčky, laserové vodováhy), prodej plotrů - MUTOH, ROLAND, CalCOMP, HEWLETT PACKARD; zeměměřičské činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcích předpisů, digitální účelové mapování, digitální barevné ortofotomapy (digitální prostorové vizualizace), práce pro katastr nemovitostí, geografické informační systémy (2D a 3D)

Geonem, s.r.o. České Budějovice

Geodetické a kartografické služby

GEOPARTNER s.r.o. Brno-venkov

Geodetická kancelář: geodetické práce (vytyčení hranic pozemku, zaměření pozemku, věcná břemena, geometrické plány, výškopisy a polohopis, podklady pro projekty, inženýrská geodezie, mapování, vytyčení staveb); měření radonu (na pozemcích za účelem získání stavebního povolení); koupelnové studio (katalogové vybavení)

GEOPLÁN - Radovan Jaša, s.r.o. Praha

Geodetické a kartografické práce

GEOPLUS, spol. s r.o. Ostrava-město

Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, stavební geodézie, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, výkon odpovědného geodeta

GEOPROGRES, spol. s r.o. Praha

Veškeré geodetické práce: zpracování projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentace skutečného provedení staveb, geometrické plány, moderní digitální mapy; služby v oblastech měření deformací, důlního měřictví, průzkumu inženýrských sítí, údržby geodat a mapových děl; poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie

Geos Laser Star, spol. s r.o. Hradec Králové

Inženýrská geodézie, speciální geodézie a geodézie v katastru nemovitostí - geometrické plány, letecké snímkování, fotogrammetrie, tvorba tematických vrstev pro GIS

GEOS Opava, s.r.o. Opava

Zeměměřické a kartografické práce; geologický průzkum

GEPARD s.r.o. Praha

Účelové mapy, vytyčování staveb a pozemků, dokumentace skutečného provedení staveb, stavební plány budov, vyhledávání podzemních sítí, geometrické plány, činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

GeP CB spol. s r.o. České Budějovice

Geodetické práce - vyhotovení geometrických plánů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, měření deformací a posunů, polohopisné a výškopisné měření, zaměření skutečného stavu objektů a staveb, vyhotovení základních map, pohledové letecké fotografie

GKS - geodetická kancelář, s.r.o. Sokolov

Inženýrská geodézie, důlně-měřičská činnost; činnosti v katastru nemovitostí; prodej geodetických přístrojů a stavební měřicí techniky

HOUDEK, spol. s r.o. Liberec

Kalibrace nádrží laserovou metodou; autorizované metrologické středisko pro ověřování stacionárních nádrží, inženýrská geodézie, geometrické plány, mapování

IGM Praha s.r.o. Praha

Geodetická činnost: mapové podklady pro projektování, inženýrská geodézie, stavebně-geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení

INVESTPROJEKT Zlín, spol. s r.o. Zlín

Projektová a inženýrská kancelář: přípravné a projektové dokumentace, kompletní geodetické a kartografické práce, inženýrská činnost vč. zajišťování dodávek staveb na klíč vč. interiérů

KHGEO s.r.o. Ostrava-město

Inženýrská geodézie, mapování, pozemky, podklady pro projektové práce, zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány

KVADRANT, spol. s r.o. Brno-město

Geodetické práce: inženýrská geodezie, účelové mapy, dokumentace skut. provedení inženýrských sítí, důlní měření, majetkoprávní příprava staveb; geometrické plány, vytyčení hranic; obchodní činnost: geodetické a stavební měřicí přístroje a pomůcky

mapcom s.r.o. Brno-venkov

Komplexní dodávky geodetických prací, řešení v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a geografických informačních systémů

MÄRZ, Ing. Josef MÄRZ - Geodetické služby Karlovy Vary

Geodetické podklady pro projekt, digitální mapy, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení, kontrolní měření, geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

MDP GEO, s.r.o. Zlín

Geodetická, obchodní a poradenská činnost; komplexní geodetické služby, dodávky geodetických informací a geografických dat (digitální mapy, územní plány atd.)

Společnost 99, s.r.o. Praha

Obchodní činnost; pozemní a inženýrské stavitelství; realitní činnost; geodetická a kartografická činnost

Surgeo, s.r.o. Hodonín

Zeměměřické a kompletní geodetické práce, geologické práce, hydrogeologie a inženýrská geologie; projektování pozemkových úprav, projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, důlní měřictví a měření radonu, projekční a kartografické práce; zpracování povodňových plánů nemovitostí, obcí, měst a územních celků, návrhy záplavových území

Svoboda, Ing. Vladimír Svoboda - zeměměřická kancelář Břeclav

Geometrické plány, oddělení pozemků, zaměření staveb, vytyčování vlastnických hranic, pozemkové úpravy, poradenství v katastru nemovitostí apod.; realitní činnost; znalec v oboru geodézie a kartografie

TopoGraf, spol. s r.o. Praha

Zeměměřická a kartografická činnost; vydavatelství; stavební geodetická činnost; poradenská činnost a inženýring

Tůma, Petr Tůma Praha

Geodetická kancelář: geometrické plány, stavební zaměření, prohlášení vlastníka, vytyčování staveb a výpočet ploch dle BOMA a GIF