Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Konference a kurzy

také školení, semináře, kongresy, eventy, pracovní cesty, odborné zájezdy

Zpět k nadřazené kategorii „Vzdělávací a informační činnost“

Zařazené firmy (117)

ABF, a.s. Praha

Organizování veletrhů a výstav: FOR ARCH, FOR THERM; FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR OFFICE, FOR FURNITURE, FOR KIDS, FOR SENIOR, FOR TOYS, FOR BABIES, FOR INTERIOR, FOR DECOR; BAZÉNY, SAUNY & SOLÁRIA; FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR WASTE, FOR LOGISTIC; majitel a provozovatel Pražského veletržního areálu Letňany (PVA); poskytování specializovaných informací a služeb: databáze stavebních firem a výrobků

Agentura Allice s.r.o. Praha

Firemní a reklamní akce na klíč; technická podpora, catering, hostesky; pořádání kongresů, seminářů, promotion; všechny služby na celém území ČR a SR

Agentura AMA Jihlava

Organizace konferencí, školení a kurzů, tlumočnická a překladatelská činnost, organizace společenských večírků a doprovodných kulturních programů

Agentura ČSTZ, s.r.o. Praha

Vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

Agentura pro regionální rozvoj a.s. Ostrava-město

Ekonomické a technické poradenství, informační činnost, pořádání kursů, školení, inženýrská činnost, realitní činnost, reklamní činnost a marketing

Agentura VIACO Praha

Veletržní správa mezinárodního silničního veletrhu ROADWARE; organizace konferencí, seminářů a firemních dnů; vydavatelství a reklama v oboru pozemních komunikací

AMBO sdružení - Ing. Jiří Smělý Praha

Informační servis a zprostředkování v oblasti ochrany majetku a osob - konference, školení, oborové katalogy

AMBO sdružení - Ing. Václav Kubát Praha

Informační servis v oboru ochrany osob, majetku a informací; vedení databáze firem pracujících v bezpečnostním průmyslu; vydávání katalogů (firem a služeb, produktů); pořádání odborných školení a konferencí

Asociace pracovníků v regeneraci Praha

APR sdružuje provozovatele, projektanty, dodavatele zařízení sloužících k regeneraci fyzických i psychických sil člověka; odborné semináře, poradenská činnost

Asociace pro tepelné zpracování kovů Benešov

Tepelné zpracování kovů - poradenství, vzdělávání, konference

ATALIAN CZ s.r.o. Mladá Boleslav

Komplexní úklidové služby, poradenství, školení, strážní a bezpečnostní služba, multitechnické služby

ATELIER DWO Praha

Ateliér prostorové tvorby, signmaking, grafické studio, kreativní programy; realitní kancelář; školení, semináře, výstavní realizace; reklamní činnost

AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o. Ústí nad Labem

Poradenství v silniční dopravě; odborná vyjádření, znalecké posudky: analýza dopravních nehod, technický stav vozidel, strojů a zařízení; ceny a odhady věcí movitých; pořádání odborných kurzů, školení a seminářů; nákup a prodej vozidel; cestovní agentura

AZ Promo s.r.o. Praha

Organitace odborných seminářů, konferencí a praktických prezentací, určených stavební odborné veřejnosti; semináře k aktuálním novelám zákonů, vyhláškám a dotacím v oblasti stavebnictví

Bačíková, Věra Bačíková - BOZP, PO Ústí nad Labem

Komplexní služby v oboru BOZP a PO: poradenství, konzultace, školení, kontroly, vypracování dokumentace a další v oblasti požární ochrany - PO, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP

BETONCONSULT, s.r.o. Praha

Zkušební laboratoř stavebních hmot, diagnostika staveb a návrhy sanací, znalecké posudky, zkoušení stavebních hmot, odborné konzultace, pořadatel konference PODLAHY, kvalifikační kurzy z oblasti sanace betonových konstrukcí, technologie betonu, vad a poruch staveb

Bezouška, Miroslav Bezouška - organizační.cz Děčín

Pořádání konferencí a vzdělávacích akcí; organizační servis (konference Regenerace bytového fondu)

B.I.D. services s.r.o. Praha

Pořádání konferencí a seminářů; poskytování komplexních podpůrných služeb; analýza trhu a sektorová analýza, monitoring médií

BIOKONSULTING, s.r.o. Prostějov

Poradenská činnost a služby v oboru biologie, krajinné ekologie, lesnictví a ochrany přírody (poradenská a posudková návrhy kompenzací a revitalizací, odborné dozory staveb, odchyty a transfery zvířat ze staveb a budov, přednášky, odborné instruktáže, školení)

BIS Czech s.r.o. Most

Zajišťujeme nepřetržité a komplexní zabezpečení strojní údržby a oprav výrobních technologií, výroby strojních částí technologického zařízení a investiční výstavbu v chemickém, energetickém, plynárenském průmyslu a příbuzných odvětvích; opravy a revize průmyslových armatur; montáže a demontáže lešení; výroba a montáže izolací; natěračské práce; strojní konstruktérské činnosti; svářečská škola; akreditovaná zkušebna NDT; osobní a nákladní autodoprava vč. jeřábů

Bonafide Publishing, s.r.o. Praha

Vydávání publikací, mj. Almanach energetiky a služeb se zaměřením na české i zahraniční energetické, plynárenské, vodárenské a další společnosti; pořádání kongresů a seminářů

BON TON s.r.o. Přerov

CK Bon Ton zajišťuje: služební cesty, odborné zájezdy, odbornou kongresovou turistiku, pracovní cesty na přední mezinárodní veletrhy, semináře na univerzitách, exkurze do vybraných podniků a institucí a jednání s obchodními partnery; veškeré programy jsou doprovázeny česky mluvícím zástupcem, po absolvování cesty poskytneme každému účastníku zprávu ze služební cesty; překladatelská činnost, tlumočení

BYDLENÍ.cz, v.o.s. Brno-město

Automatizované zpracování dat; poskytování software; reklamní činnost; poradenská a školicí činnost; obchodní činnost

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice

Sdružení pro záchranu prostředí - pořádání besed, seminářů a konferencí

Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. Nový Jičín

Výzkum trhu a veřejného mínění; obchodní činnost; podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické poradenství; organizování a zabezpečování školicích akcí

Centrum výzkumných kontraktů Praha

Komplexní poradenství k transferu znalostí a technologií, technology scouting; komplexní řešení technických a technologických problémů; pomoc při přenosu znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do praxe a při hledání vhodného způsobu jejich komerčního využití; služby pro výrobní podniky, vědecké instituce vč. univerzitních pracovišť; speciální školení a workshopy

CERT-ACO, s.r.o. Kladno

Certifikační orgán pro QMS a HACCP č. 3027 a 3028; poradenská a školicí činnost v oblasti systémů řízení jakosti

Czech Architecture Week, s.r.o. Praha

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí; pořádání odborných kurzů a školení; agenturní činnost

CZECH KÖNIG, s.r.o. Hradec Králové

Výroba a prodej produktů pro opravy, údržbu a renovaci dřevěných, plastových a kamenných povrchů: voskové tmely, plně krycí a mořicí fixy, opravné a krycí laky, pomocný materiál, restaurátorské produkty a nářadí; odborné semináře a praktická školení

Czech Nature Energy, a.s. Plzeň-město

Fotovoltaické elektrárny na klíč, energetické posudky, školení v oblasti energetiky

Czech RE Agency, o.p.s. Praha

Podpora a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, vytváření a řešení projektů OZE v ČR a EU; pořádání výstav, konferencí a seminářů; konzultační a poradenské služby v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a fotovoltaiky

ČESKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Chrudim

Česká energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.com, vydávají dva časopisy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost

Česká společnost pro bezvýkopové technologie Praha

Získávání vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi; aktivní spolupráce při vydávání norem; poradenská činnost; pořádání kongresů, seminářů, výstav a odborných školení pro rozvoj oboru

Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov Praha

Propagace, prosazování a uplatňování principů udržitelné výstavby budov s cílem motivovat stavební výrobu a stavební průmysl; podpora vzdělávacích programů, inovačních a výzkumných projektů v oblasti udržitelné výstavby budov; pořádání a spolupořádání seminářů, školení a konferencí v oblasti udržitelné výstavby budov

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu Praha

ČSVZP sdružuje firmy zabývající se zpracováním plechu i některá vysokoškolská pracoviště; působí při vytváření podmínek pro spolupráci firem v oblasti technologického výzkumu, při zlepšování kvalifikace pracovníků firem formou odborných konferencí a seminářů

České vysoké učení technické v Praze - rektorát Praha

Terciální vzdělávání, univerzita třetího věku, celoživotní vzdělávání - odborné kurzy, konference

DANTO a.s. Praha

Činnost organizačních a ekonomických poradců; středisko technických předpisů - informační, poradenská a výchovně vzdělávací činnost v oblasti uvádění výrobků na trh

DESIGN CENTRUM České republiky - zrušeno Brno-město

Sběr, zpracování a poskytování informací pro soutěže a výstavy designu, vydávání bulletinu a časopisu DESIGN TREND, školicí činnosti, poradenství a expertízy, mezinárodní spolupráce

Dopravní stavby Svitavy a.s. Svitavy

Stavby silnic a mostů

Dům techniky ČSVTS Kladno, s.r.o. Kladno

Odborná školení, semináře, kvalifikační a rekval. kurzy, konference, sympozia, výstavy, předváděcí akce, poradenská a expertizní činnost, pronájmy učeben, jednacích místností a konferenčních sálů; EKIS B; prodejna norem

EDIP s.r.o. Plzeň-město

Dopravní inženýrství v celé jeho šíři: bezpečnost dopravy (sčítání dopravy, dopravní průzkumy, bezpečnostní audity, posuzování křižovatek, pasporty komunikací); vývoj a prodej software pro dopravní inženýry; zpracování a prodej technických podmínek a norem pro navrhování pouemních komunikací a jejich posuzování; odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství (2x ročně); řešitel řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či MV ČR; organizátor vlastních konferecí a seminářů

Energy Centre České Budějovice České Budějovice

Poradenství, audity, analýzy, kurzy, semináře a informace v oblasti energetiky

ENGEL CZ, s.r.o. Praha

Prodej vstřikovacích strojů, automatizace a forem; dodávky náhradních dílů; servis, školení; dceřiná společnost rakouské fy ENGEL AUSTRIA

Enterprise plc, s.r.o. Ostrava-město

Podnikatelské, finanční a organizační a ekonomické poradenství; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti

EUROREGION, a.s. Blansko

Provoz hotelu Panorama; konference a školení, firemní a rodinné akce

EVOLAN, s.r.o. Znojmo

Projektová činnost ve výstavbě, urbanistické studie, vizualizace, grafické studio, kresličské práce, návrhy a realizace internetových prezentací, software, účetnictví, překladatelská činnost, pořádání školení a kurzů, poskytování ubytování

Fajkoš, doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. Brno-město

Znalecká, projektová, poradenská a konzultační činnost v oblasti střešních plášťů, hydroizolací, termoizolací; diagnostika poruch konstrukcí pozemních staveb vč. projektového zpracování; zajišťování a garance firemních dnů pro výše uvedené oblasti činnosti; zpracování firemních prospektů a katalogů; přednášková činnost; výběrová řízení

Filip, Ludvík Filip Chomutov

Poradenství, konzultace, zlepšování organizací, rozvoj systémů, zavádění ISO standardů (9001, 14001, 18001, 27001), EFMQ model, CAF, školení, semináře, kurzy

FIRO-tour a.s. Praha

Obchod, jednání, kultura, program, motivace; firemní akce; podnikové dovolené, služební cesty, školení, cesty pro obchodní partnery, VIP klienty, semináře, veletrhy, konference, výstavy, motivační akce (teambuilding)

Hasicí technika Vlčnov Uherské Hradiště

Služby v oblasti požární ochrany (revize hasicích přístrojů, kontrola hydrantových systémů, prodej a montáž požárních hlásičů, protipožární ochrana staveb, školení v oblasti BOZP a PO)

HOMMEL CS s.r.o. Teplice

Zastoupení firem Hommel-Etamic GmbH a TESA (CH) - přístroje pro měření struktury povrchu, profilu a geometrických úchylek tvaru a polohy na rotačních součástech; optické přístroje pro měření rotačních dílů; servisy, školení, kalibrace, zakázkové měření

Hora, Ing. Zbyněk Hora - AbecedaPC Kolín

Počítačová školení na míru se zaměřením na AutoCAD, CAD software a počítačovou grafiku; prodej software, technická podpora uživatelů AutoCADu a dalších CAD programů, grafické a kresličské práce, tvorba a správa www prezentací

HORTIservis.cz, Ing. Miroslava Paclová Pelhřimov

Odborné zahradnické informace, mediální prezentace, semináře, veřejná a soukromá zeleň

Hozman, akad. arch. Oldřich Hozman - STUDIO ARC Praha

Autorské projekty nízkoenergetických a ekologických budov, návrhy interiérů, design nábytku; celostní architektura, projekty trvale udržitelných staveb; vycházíme ze znalostí principů feng-shui, geomantie a sakrální geometrie; použití zdravých stavebních materiálů: dřevo, kámen, pálené i nepálené cihly, vápenné a hliněné omítky, přírodní oleje a vosky, tepelné izolace na bázi přírodních vláken (dřevovláknité, konopné, slaměné desky, ovčí vlna apod.); nabízíme konzultace feng-shui, měření elektrosmogu apod.

HYDAC spol. s r.o. Tábor

Obchodní, servisní a technicko-poradenská činnost v oboru hydrauliky a filtrační techniky, příprava a vypracování technických návrhů; výroba agregátů a zařízení pro strojírenský průmysl; výroba hydraulických kostek; pořádání odborných kurzů a školení

Informační centrum ARK, spol. s r.o. Praha

Poradenská činnost v oblasti realit; reklamní činnost; vydavatelská činnost; školicí činnost v oblasti nemovitostí; obchodní činnost

INFRAM, a.s. Praha

Developerská činnost, project management, inženýrská činnost, projektové, průzkumné a diagnostické práce, konzultační a školicí činnost v oboru pozemních, železničních, inženýrských a ekologických staveb, pozemních komunikací a sanace betonových konstrukcí

Institute for International Research GmbH, org. složka Praha Praha

Pořadatel odborných konferencí, seminářů a tréninků pro top management

Institut průmyslového managementu spol. s r.o. Plzeň-město

Školení, poradenství, vývojová činnost, zavádění systémů řízení softwarem EISOD

Institut Svazu průmyslu České republiky Praha

Vzdělávání, výcvik, poradenské služby a konzultace, firemní programy, workshopy a semináře

IVITERA a.s. Praha

Vzdělávací a informační činnost

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

Kolář. Ing. Pavel Kolář Ostrava-město

BOZP, bezpečnost práce: komplexní služby vč. provádění školení a auditů systému řízení BOZP; výkon koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. vč. vypracování plánu BOZP na staveništi; zajištění služeb požární ochrany; nabídka software BOZP

KPM CONSULT, a.s. Brno-město

Poradenská a inženýrská činnost; zpracování časových plánů, návrh technologických postupů výstavby, fotodokumentace realizace staveb; kurzy, semináře, přednášky, vydavatelská a nakladatelská činnost, propagace a komunikace

KRASO - Požárně technický servis Praha

Odborná příprava odborně způsobilých osob, techniků PO, preventivních požárních hlídek a preventistů PO, všechna školení o PO; posuzování požární bezpečnosti staveb, zpracování požárně bezpečnostních řešení; expertní a znalecké posudky soudním znalcem, konzultace v oboru PO; prodej technických prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, hadice atd.)

KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář Praha

Expertní a znalecké posudky, konzultace; průzkumy a měření, diagnostika poruch; studie obnovy konstrukcí, projekty; ověřování kvality materiálů, konstrukcí a technologií; kongresy, konference, výstavy, kurzy; nakladatelská činnost; hydroizolace a termoizolace staveb - ploché střechy, terasy, šikmé střechy a podkroví, střešní zahrady, obvodové pláště, základy, podzemí budov, sanace vlhkého zdiva, dodatečné tepelné izolace, vlhké a mokré provozy, trubní rozvody, bazény, jímky, nádrže, mosty, tunely, speciální konstrukce

LEGRO PLUS s.r.o. Český Krumlov

Ekonomické a daňové poradenství, vedení účetnictví, pořádání kurzů pro začínající podnukatele

Národní centrum regionů s.r.o. Brno-město

Vzdělávání - pořádání konferencí, seminářů, kurzů apod.; zajištění kulturně-společenských akcí; dotační poradenství

Národní stavební centrum / SPS-service s.r.o. Brno-město

Stavební centrum EDEN 3000; pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí; organizování podnikatelských misí, účasti na vybraných zahraničních veletrzích; centrum vzorových domů, vzorkovna stavebních materiálů; poradenství, prodej literatury, prospektový servis

Na volné noze - portál nezávislých profesionálů Ostrava-město

Specialista na podporu nezávislého podnikání a provozovatel internetového portálu Na volné noze; profesionální podpora podnikání pro nezávislé profesionály, živnostníky, podnikatele a menší firmy v jakémkoliv oboru; inteligentní marketing, účinná reklama pro média všeho druhu a zejména internet - webdesign a tvorba webových stránek vč. programování a internetové propagace prostřednictvím budování zpětných odkazů; odborně vedená školení, přednášky, poradenská a publikační činnost; kompletní servis

NESS Czech s.r.o. Praha

Globální poskytovatel business a IT služeb; kolem 7000 odborníků v severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii, téměř 600 v ČR - globální know-how, místní znalosti

NICOM, a.s. Brno-město

Vzdělávací společnost a autorizované školicí středisko firem Microsoft, Autodesk, Corel, Adobe a Zoner - poskytování komplexních služeb ve vzdělávání dospělých v oblasti výpočetní techniky, informačních technologií a firemního vzdělávání; testovací středisko firem prometric, VUE, Autodesk a ECDL

Obchodní a hospodářská komora Kroměříž Kroměříž

Pořádání odborných seminářů a kurzů; vzdělávací činnost; ekonomické poradenství; informační činnost

Okresní hospodářská komora Brno - venkov Brno-město

Pomoc podnikatelům v rámci dotací, úvěrů, školení, seminářů, kontaktů firem, kooperací, informací, mediální podpora atd.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov Pelhřimov

KH poskytuje poradenské a konzultační služby spojené s podnikatelskou činností, informuje o strukturálních fondech, programech podpor malého a středního podnikání, pořádá semináře a školení, registruje do informačního systému AXIS4 info atd.

PENTA TRADING, spol. s r.o. Praha

Zahraniční obchod; dovoz, prodej a servis obráběcích strojů z Japonska a Thaiwanu; provádění prací na strojích; odborné technické semináře

PPK - PhDr. Zdeňka Jelínková Praha

Konference - Projektování a provoz povrchových úprav

PROCON - Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Praha

Školicí, nakladatelská, vydavatelská a expertní činnost ve stavebnictví (normy - eurokódy); pořádání seminářů a školení EUROCODE

PROJEKTSTAV Brno-město

Projekce staveb, průzkumy, rekonstrukce a modernizace, sanace, zaměření stávajícího stavu, návrhy tepelných úprav, zateplování objektů, expertizy, poradenství a výzkumná činnost v oboru pozemních staveb, odborné semináře, odborný garant, dobrozdání

Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s. Praha

Publikační činnost: vydávání česko-anglických publikací (vč. výstav a přednášek jako doprovodných akcí k vydaným knihám), především ročenky české architektury; příprava TV a rozhlasových pořadů o české literatuře a designu; prezentace práce českých autorů u nás i v zahraničí

PSM CZ, s.r.o. Praha

Prezentace stavebních materiálů - odborné semináře a firemní dny, vzorkovna stavebních materiálů a prospektová služba na ČVUT v Praze a v Brně; vydavatelská činnost (PSM Stavební infozpravodaj)

PS - STAVOSERVIS Liberec, a.s. Liberec

Engineering, stavební projekce, revize elektrických, zdvihacích a tlakových zařízení; školicí středisko stavebních a strojních profesí, obchod, půjčovna malé mechanizace (stavebních strojů), závodní a veřejné stravování, čištění kanalizací

PYRO, s.r.o. České Budějovice

Organizačně technické služby v požární ochraně a bezpečnosti práce, požární bezpečnosti staveb, analýzy požárního a pracovního rizika, začlenění činností dle míry požárního rizika, školení o PO a BOZP, kategorizace prací atd.; periodické prohlídky hasicích přístrojů a požárních hydrantů, tlakové zkoušky, opravy a údržba; prodej technických prostředků PO (hasicí přístroje, hydranty, hadice, proudnice atd.)

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary Karlovy Vary

Zájmová organizace podniků pracujících ve stavebnictví (organizace společných akcí, školení, seminářů apod., poradenská činnost); Živnostenské společenstvo při HK ČR

Reliant s.r.o. Praha

Poradenská a vzdělávací společnost orientovaná na logistiku, dopravu a spedici; vzdělávací a rekvalifikační kurzy; systémové poradenství; vydává magazín Reliant Logistic News

Rosa - jihočeská společnost pro ochranu přírody, o.p.s. České Budějovice

Nestátní nezisková organizace; informace o problematice ochrany přírody a životního prostředí; ekologická poradna pro veřejnost, provozování speciální a enviromentální knihovny a videotéky pro veřejnost, pořádání seminářů a diskusních fór k aktuálním tématům, pořádání kurzů tvořivých řemesel

RUDOLFINEA o.s., sdružení pro umělecká řemesla Praha-západ

RUDOLFINEA - občanské sdružení uměleckých řemeslníků na podporu uměleckého řemesla; vydávání odborného tisku, zajišťování výstav a přednášek, organizace školy mistrů uměleckého řemesla (certifikát zajišťuje odbornou způsobilost po všech zemích Evropské unie)

SATES - školicí středisko Šumperk Šumperk

Bezpečnostně technické služby - kursy a školení strojníků stavebních strojů, lešenářů, vstřelovačů, jeřábníků, vazačů, obsluhovatelů řetězových pil, školení BOZP, PO a další služby BOZP; vydavatelství publikací BOZP

Sdělovací technika, s.r.o. Praha

Časopis, nakladatelství; odborné konference

Sdružení dobrého designu Praha

Informační, vzdělávací a poradenské centrum pro efektivní aplikaci užité grafiky a grafického designu v malých a středních pražských podnicích.

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Brno-město

Zájmové sdružení firem zabývajících se sanacemi betonových konstrukcí; vydavatel časopisu SANACE; organizátor odborných seminářů, kurzů a sympózií; poradenská činnost

SEKURKON s.r.o. Praha

Vzdělávací a poradenské akce; pořádání seminářů, konferencí a kurzů (stavebnictví, stavební právo, manažerské dovednosti)

SENIOR-CLUB.cz, s.r.o. Praha

Výstavba penzionů pro seniory; cestovní agentura zaměřená pro seniory

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha

Středisko pro efektivní využívání energie, ochrana životního prostředí, energeticky úsporné projekty, audity, rozšiřování informací o úsporách energie; poradenské středisko EKIS

SCHINKMANN, s.r.o. - svářecí technika Mladá Boleslav

Prodej a servis svářecí techniky, technických plynů, náhradních dílů, ochranných pomůcek a přídavných materiálů pro svařování; veškerý sortiment, svířecí techniky (odporové svářečky, stroje pro sváření MIG/MAG, metodou TIG, obalenou elektrodou, mikroplasmou aj.) vč. příslušenství; stroje a vybavení pro bodové svařování; na všechny stroje kompletní servis a opravy; výhradní zastoupení průmyslových strojů TECNA (odporové sváření); školení a přezkoušení svářečů

Simply s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví, reklamní činnost a marketing, realitní činnost, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, pořádání odborných kurzů, školení apod., správa a údržba nemovitostí

Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Olomouc

Ekologická poradna; informační centrum; vzdělávací biocentrum; Ekologické dny Olomouc; semináře; prodej publikací

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Praha

Společnost je občanským sdružením profesionálů v oboru a její snahou je popularizovat problematiku zeleně v sídlech i krajině, zejména jejího významu pro životní prostředí, zvyšovat kvalitu odborných prací v oblasti projektování, zakládání a údržby zeleně; spolupráce s odbornými školami při výchově mladých odborníků; pořádá semináře, dílny a konference, odborné zájezdy, vydává publikace a odborný časopis Zahrada-Park-Krajina

Stavokonzult - René Růžička Ústí nad Labem

Pořádání konferencí, reklamní a propagační činnost, obchodní činnost, vydavatelská a nakladatelská činnost

STUDIO AXIS, spol. s r.o. Praha

Centrum vzdělávání v oblasti stavebnictví: odborné semináře, kurzy, konference, výstavy, firemní prezentace, grafické návrhy, direct mailing, zajištění hostesek

Sun Drive Communications s.r.o. Brno-město

Vydavatelská a nakladatelská činnost, reklamní činnost a marketing, pořádání odborných kurzů a školení

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha

Výroba, dodávky a montáže kamenných prvků včetně hrubé kamenické výroby (dlažební kostky, obrubníky), hřbitovní architektura, rekonstrukce kamenných prvků apod.; pořádání odborných seminářů; účast na veletrzích a výstavách; bezplatné odborné konzultace, spolupráce s odborným školstvím, technické normy

Svaz výrobců betonu ČR Praha

Zájmové sdružení právnických osob činných ve výrobě betonu se sídlem na území ČR; koordinované řešení problematiky propagace výroby, přepravy a užití betonu; pořádání společných odborných akcí s tuzemskými i zahraničními odbornými institucemi

Svaz zakládání a údržby zeleně Brno-město

Profesní sdružení podnikatelů v oboru zahradní a krajinářská tvorba v ČR; SZÚZ je členem ELCA - Evropské asociace zahradnických firem; cílem svazu je zvýšení profesní úrovně oboru a posílení společenského postavení oboru i jeho pracovníků; SZÚZ vzdělává své členy prostřednictvím seminářů, dílen a odborných exkurzí, zejména do zahraničí

Team Adventure Learning Olomouc

Vzdělávací, zábavné a kombinované kurzy a odborná školení pro firmy a organizace zaměřené na manažerské a psychosociální vzdělávání (delegování, komunikace, řízení stresu a času aj.), podporu vize a strategie, teambuilding a diagnostiku týmů a jednotlivců

technology-support s.r.o. Praha

Obchodní činnost - CAD/CAM software GibbsCAM a vysokotlakové a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER pro ČR a SK; rekvalifikační kurzy a školení obsluh a NC programátorů (Acramatik, Fanuc, Siemens, Heidenhain), ale i přípravu NC obrábění

TECHSOFT Engineering s.r.o. Praha

Obchodní činnost - software, stavebnictví; provádění technických analýz pro široké spektrum průmyslových aplikací v ČR a SR; výhradní dodavatel těchto programů pro ČR a SR; zakázková a konzultační činnost; pořádání odborných seminářů a školení

Tender Group plus, s.r.o. Praha

Pořádání obchodních veřejných soutěží, odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti; inženýrská činnost v investiční výstavbě; činnost technických a ekonomických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

TRIADA, spol. s r.o. Praha

Vydavatel časopisu Obec a finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst (legislativa, bytová politika, ekonomika atd.), organizuje pravidelná setkání s představiteli obcí (Dny malých obcí); konference ISSS - internet ve státní správě a samosprávě; MUNIS - informační systémy pro města a obce; SOLÓN - elektronický informační systém

TScom s.r.o. Praha

Komunikační agentura - zpracování reklamních strategií (billboardové kampaně, tiskové konference, PR akce, bannery, pronájem zvukové a obrazové techniky včetně osvětlení)

UNIMETRA, spol. s r.o. Ostrava-město

Komplexní služby v oblasti měřicí techniky, měření a metrologie; prodej, kalibrace, opravy, výroba, poradenství; prodej: měřidla a měřicí technika pro strojírenství, stavebnictví, geodézii, pro měření tlouštěk povrchových úprav apod.; kalibrace měřidel - Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310; opravy a servis měřidel; výroba měřicích přípravků a pomůcek; poradenství v oblasti metrologie; pořádání odborných seminářů, školení, a kurzů; řešení speciálních měřicích úloh; software pro evidenci měřidel

VIA ALTA a.s. Třebíč

Stavební dozor; projekční práce v oborech pozemní a dopravní stavby; koordinátor BOZP, dotační management, pořádání výběrových řízení, vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace zaměstnanců; posudky stavebních konstrukcí; Zelená úsporám; design bytů; truhlářské práce

V-KOMA, s.r.o. Ostrava-město

Poradenská a konzultační činnost při zavádění systémů jakosti, oceňování firem ze strategického hlediska, optimalizace výroby, dopravy, logistiky a zásobování; zpracování technicko-ekonomických studií, ekonomické, finanční a strategické analýzy, zpracování strategických záměrů a plánů, ohodnocování kultury firmy, školení a semináře ve výše uvedených oblastech

Vosejpková Jitka - vzdělávání České Budějovice

Školení a semináře: problematika obcí, stavebnictví, životního prostředí, chemických látek, veřejných zakázek

XiNTECO, s.r.o. Kroměříž

Dodavatel průmyslové automatizace; realizace komplexních projektů; záruční a pozáruční servis; údržba; konzultace; poradenství; školení a přednášková činnost

Zámečník, Lubomír Zámečník Karviná

Školení zaměstnanců v BOZP a PO, vyhodnocování pracovních rizik, vedení dokumentace BOZP a PO, revize elektrozařízení

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura Třebíč

Nezisková organizace; činnosti v oblasti ekologie - poradenství, vzdělávání, výzkumu; osvětová a vydavatelská činnost; problematika zpracování biologicky rozložitelných odpadů - vzdělávací semináře, konference, pilotní projekty, poradenství, osvěta; ZERA je akreditována ČIA pro personální certifikaci v odbornosti biologického zpracování odpadu - technologie kompostování, bioplyn, mechanicko-biologická úprava odpadu