Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vzdělávací a informační činnost

Zpět k nadřazené kategorii „Výzkum, posuzování, vzdělávání“

Podkategorie

Zařazené firmy (112)

ABF, a.s. Praha

Organizování veletrhů a výstav: FOR ARCH, FOR THERM; FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR OFFICE, FOR FURNITURE, FOR KIDS, FOR SENIOR, FOR TOYS, FOR BABIES, FOR INTERIOR, FOR DECOR; BAZÉNY, SAUNY & SOLÁRIA; FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR WASTE, FOR LOGISTIC; majitel a provozovatel Pražského veletržního areálu Letňany (PVA); poskytování specializovaných informací a služeb: databáze stavebních firem a výrobků

Agentura ČSTZ, s.r.o. Praha

Vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

Agentura TIS, spol. s r.o. Praha

Vzdělávací a poradenská činnost

ALEF NULA, a.s. Praha

Obchodní činnost, zastoupení zahraničních firem - informační systémy a technologie

Amiourová, Ing. Kateřina Amiourová Praha

Monitoring veřejných soutěží pro architekty a projektanty na území EU; překlady technických a odborných textů N, I, A, F; rešerše z internetových zdrojů příslušných jazykových oblastí; převzetí obchodní korespondence; předtisková příprava ve spolupráci s partnerskou firmou; průvodcovská činnost a navrhování kulturních a poznávacích programů pro volný čas obchodních partnerů zainteresovaných firem

APIS Planá, spol. s r.o. Tachov

Architektura, projektování, informační služba; přípravná a projektová dokumentace staveb občanských, bytových, průmyslových a zemědělských

ASIX, s.r.o. Praha

Prodej elektronických součástí; vývoj a výroba elektronických zařízení na zakázku; konzultace; školení

Baborský, Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC Brno-město

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení; obchodní činnost; zámečnictví; organizování školení a dalšího vzdělávání

Bauwerk, s.r.o. Prostějov

Stavební a dodavatelská společnost; zajištění pracovních sil ve formě externích subdodávek; firma disponuje těmito profesemi: zedník, šamotář, tesař, elektrikář, klempíř, zámečník, sádrokartonář, svářeč, obkladač, malíř, betonář, pomocný dělník

Bel Stewart s.r.o. Praha

Vývoj a výroba systémů optických vláken; zakázková výroba; školení; zapůjčení přístrojů a nářadí; opravy, měření a montáže kabelů; instalace v terénu; zastoupení zahraničních firem HUBER-SUHNER, INSILCO TECHNOLOGIES INT.

BESY CO, s.r.o. Praha

Stavební činnost - elektrická instalace, elektroinstalatérské práce; inteligentní videosystémy; bezpečnostní systémy; dodávka a montáž stabilního hasicího zařízení aerosolového FIRE JACK; dodávka a montáž stabilního hasicího zařízení plynového EBH FE 3; posouzení požární bezpečnosti staveb; posouzení požárního nebezpečí; poradenská činnost v oblasti požární ochrany; školení o požární ochraně

Bezouška, Miroslav Bezouška - organizační.cz Děčín

Pořádání konferencí a vzdělávacích akcí; organizační servis (konference Regenerace bytového fondu)

BIC Brno spol. s r.o. Brno-město

Podnikatelské a inovační centrum; zprostředkovatelská činnost, agenturní a reklamní činnost; pořádání vzdělávacích akcí

BOSSA NOVA spol. s r.o. Praha

Pořádání odborných kurzů, školení, výstav, veletrhů

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. Praha

Zastoupení fy Buderus Heiztechnik GmbH pro ČR - dodavatel nástěnných a stacionárních kotlů litinových a ocelových na ZP, PB, Ex. LTO a pevná paliva o výkonech 4,8 až 19 200 kW, regulační a solární techniky, tepelných čerpadel, zásobníkových ohřívačů teplé vody, otopných těles, kogeneračních jednotek, topenářského zboží; školení, servis po celé ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR Praha

Sdružuje malíře, tapetáře, lykýrníky a natěrače z celé ČR; spolupracuje s výrobci a dovozci nátěrových hmot; s odbornými učilišti připravuje novou koncepci školství; pořádá odborné kurzy a školení; zdokonaluje členy v dekoračních technikách při vzájemných setkáních, prosazuje ve státní správě zavedení řemeslné činnosti malířství, lakýrnictví a natěračství; provozuje poradnu pro veřejnost i členy na www.cechmal.cz a nabízí možnost zajištění zakázek pro veřejnost bez nároku na odměnu

Centrum pro středoevropskou architekturu Praha

Dobrovolná nezávislá organizace; prezentace české i zahraniční architektury a urbanismu; organizace výstav, přednášek, workshopů, seminářů apod. (Young Blood, Generace+)

Centrum výzkumných kontraktů Praha

Komplexní poradenství k transferu znalostí a technologií, technology scouting; komplexní řešení technických a technologických problémů; pomoc při přenosu znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do praxe a při hledání vhodného způsobu jejich komerčního využití; služby pro výrobní podniky, vědecké instituce vč. univerzitních pracovišť; speciální školení a workshopy

COMERCIO ZLÍN, a.s. Zlín

Služby v oblasti bezpečnosti práce; činnost bezpečnostního technika; poradenství při výběru osobních ochranných prostředků; prodej osobních ochranných oděvů a prostředků pro práci a volný čas - pracovní rukavice, pracovní oděvy a obuv; vzdělávání dospělých; pronájem nebytových prostor

COOP THERM, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Poradenská a přednášková činnost v oblasti úspor energie, měření spotřeby tepla a TUV; projektová, montážní a servisní činnost; SMS - K21 Zkušebna bytových vodoměrů; rozúčtování TUV, SV a tepla pro majitele bytového fondu; EKIS A - poradenství, informační činnost; výroba a montáž patních měřičů spotřeby TUV

Czech Coal a.s. Praha

Obchod s energetickými komoditami (hnědé uhlí, elektrická energie, teplo, povolenky na emise skleníkových plynů); poradenství v energetice, těžbě surovin, ekonomice, finančnictví a podnikání; reklamní činnost a marketing; realitní činnost; vzdělávací a lektorská činnost

ČD - Telematika a.s. Praha

Služby z oblasti telekomunikací a informatiky; servis výpočetní techniky; školení v oblasti software

Česká betonářská společnost ČSSI Praha

Občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce; vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornornou expertní a konzultační činnost

Česká komora architektů Praha

Profesní komora, stavovská profesní organizace, 3000 autorizovaných architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Praha

Zajišťování průběhu autorizací stavebních inženýrů a techniků

Česká rada pro šetrné budovy, o.s. Praha

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou součástí ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí

Česká společnost pro bezvýkopové technologie Praha

Získávání vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi; aktivní spolupráce při vydávání norem; poradenská činnost; pořádání kongresů, seminářů, výstav a odborných školení pro rozvoj oboru

Českomoravská asociace pro břidlici Olomouc

Dobrovolné sdružení, zkušebnictví, informační, vzdělávací a vydavatelská činnost

DESIGN CENTRUM České republiky - zrušeno Brno-město

Sběr, zpracování a poskytování informací pro soutěže a výstavy designu, vydávání bulletinu a časopisu DESIGN TREND, školicí činnosti, poradenství a expertízy, mezinárodní spolupráce

DEVA, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Výroba, dodávka, montáž dřevěných podlah vč. povrchových úprav; prodej: laky, tmely, lepidla pro dřevěné podlahy, stroje a nářadí na dřevěné podlahy, nářadí pro podlaháře; xylolitové podlahy; poradenská činnost v oblasti podlah a obkladů; školení a zaškolování podlahářů, výhradní obchodní zastoupení fy QUIDE s.a. pro ČR a SR

EDIP s.r.o. Plzeň-město

Dopravní inženýrství v celé jeho šíři: bezpečnost dopravy (sčítání dopravy, dopravní průzkumy, bezpečnostní audity, posuzování křižovatek, pasporty komunikací); vývoj a prodej software pro dopravní inženýry; zpracování a prodej technických podmínek a norem pro navrhování pouemních komunikací a jejich posuzování; odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství (2x ročně); řešitel řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či MV ČR; organizátor vlastních konferecí a seminářů

ELEKTRIS - Jindřich Holna Praha

Elektroinstalační práce - instalace a opravy hromosvodů, domácích elektrospotřebičů (kromě chladniček, praček a elektroniky) a přímotopného vytápění (na klíč), revize elektrických zařízení, technické poradenství, drobné stavební práce, školení a zkoušky (vyhláška 50); provádění kabelových rozvodů

ELMER software, s.r.o. Praha

Software pro elektrotechniky: SchémataCAD - kreslení jednopólových, liniových a situačních schémat, EL-Revize - tvorba revizních zpráv, důležité články z elektrotech. norem, seznam závad, ceníky, kontroly a revize spotřebičů, EL-Spotřebiče - kontroly a revize spotřebičů vč. ručního nářadí, EL-Testy - testování a výuka znalostí z elektrotechniky

Engamont s.r.o. Nový Jičín

Stavby ze dřeva, kamene, hlíny a jiných přírodních či klasických stavebních materiálů, internetový blog

Enterprise plc, s.r.o. Ostrava-město

Podnikatelské, finanční a organizační a ekonomické poradenství; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti

ENVISAN GEM, a.s. České Budějovice

Geologie; ekologie; mikrobiologie; zpracování odpadů

Equica, a.s. Praha

Projektové řízení v oblasti ICT; školení a certifikace; zajištění dotací z EU fondů; atestace ISVS; prověrky NBÚ

ERNST & YOUNG, s.r.o. Praha

Účetní poradenství; daňové poradenství; personální poradenství; provádění školicích kurzů v oblasti podnikového řízení; činnost poradců pro oblast řízení a strategického plánování, organizace, ekonomie a financí

EXPERTIS PRAHA, spol. s r.o. Praha

Poradenství a vzdělávání

FIRO-tour a.s. Praha

Obchod, jednání, kultura, program, motivace; firemní akce; podnikové dovolené, služební cesty, školení, cesty pro obchodní partnery, VIP klienty, semináře, veletrhy, konference, výstavy, motivační akce (teambuilding)

GEMA ART GROUP a.s. Praha

Restaurování a konzervace památkově chráněných objektů a výtvarných děl v ČR i v zahraničí; odborné průzkumy a vzdělávací činnost

GEOMAT s.r.o. Brno-město

Distribuce geosyntetických výrobků; bezplatná poradenská činnost; posouzení vhodnosti použití geosyntetických materiálů; vypracování alternativních návrhů; provádění výpočtů vyztužených zemin; technická pomoc při instalaci geosyntetik; příležitostný dozor na stavbě; školení projektantů; školení stavebních firem

GOOD ECONOMIC SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava-město

Odborné a konzultační služby v oblasti ekonomiky a ekologie; inženýrská činnost; výchovně vzdělávací, školicí a rekvalifikační činnost; poskytování poradenství při zavádění EMS dle ISO 14001, EMAS, transfer českých technologií, výrobků a služeb příznivých pro životní prostředí

GRADUA - CEGOS, s.r.o. Praha

Vzdělávací, poradenský a rekvalifikační institut - vzdělávací obory: podnikání, management, projektové řízení, marketing, výstavba a stavebnictví, autorizace ve výstavbě, příprava a certifikace pracovníků v oblasti jakosti, informatika, logistika, obsluha stavebních strojů, příprava instruktorů lešenářské a vstřelovací techniky, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana; zprostředkovatelská činnost, obchodní činnost, poskytování software

HAK CS, spol. s r.o. Ostrava-město

Prodej bezpečnostní, pracovní a evakuační techniky pro práce ve výškách; prodej elektroizolačních žebříků; školení pro práce ve výškách; poradenství v oblasti bezpečnosti práce, kompletní servis na všechny prodávané výrobky

HEWLETT-PACKARD, s.r.o. Praha

Prodej software; poradenství; školicí služby; projektová činnost; leasing

HEXPERT, a.s. Praha

Podnikové a organizační poradenství; organizační, procesní a informační analýzy; optimalizace procesních a org. modelů s cílem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů s využitím moderních SW nástrojů; vyhledávání potenciálu ke zlepšování; podpora a realizace podnikatelských záměrů při vstupu na nové trhy; personální poradenství, personální audity a poradenství; optimalizace HR procesů; nastavení motivačního systému; nastavení systému hodnocení zaměstnanců; analýzy rozvojových potřeb

Hospodářská komora ČR Praha

Poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností; organizace vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace

Hradecké stavební centrum, a.s. Hradec Králové

Regionální zastoupení ABF

Hradecký, Ing. Zdeněk Hradecký Praha

Požárně-bezpečnostní řešení stavby - PBŘ; bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP; požární ochrana - PO; aktualizace dokumentace BOZP dle nového zákoníku práce; zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilou osobou dle _ 9 zák. č. 309/2006 Sb. a zajištění dalších podmínek BOZP; kontrola stavu BOZP a PO, aktualizace nebo vypracování dokumentace BOZP a PO dle legislativních požadavků; školení zaměstnanců; provedení roční prověrky BOZP dle _ 108 odst. 5 ZP; koordinátor BOZP na staveništi dle zák. 309/2006 Sb

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Praha

Informační centrum ČKAIT vykonává agendu: informační servis členům Komory (ČKAIT), publikační činnost, správu databází, technickou a administrativní pomoc ČKAIT, odbornou redakci časopisů, ročenek, redakce metodických pomůcek na CD a DVD a publikací

INFORMA - středisko vzdělávání České Budějovice

Kursy a školení v oborech: jeřábník, vazač, lešenář; obsluha motorové pily, stavební stroje, motorové vozíky; školení bezpečnosti práce

INPRO, a.s. - v likvidaci Praha

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; dodávky a montáže kompletních provozních souborů; výcviková školení v oblasti strojírenství, opravárenství, dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu, sklářského a polygrafického průmyslu, energetice, skladování

INSTITUT INPRO, a.s. Praha

Vzdělávací, poradenská a obchodní činnost; pronájem školicích prostorů

Institut Svazu průmyslu České republiky Praha

Vzdělávání, výcvik, poradenské služby a konzultace, firemní programy, workshopy a semináře

INTUCZECH s.r.o. Mělník

Dodávky protipožárních systémů INTUMEX na celém území ČR; školení firem pro aplikace systémů INTUMEX; technické poradenství v oblasti požární ochrany

IVITERA a.s. Praha

Vzdělávací a informační činnost

KARIMEX Praha s.r.o. Praha

Služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP); požární ochrana; školení

Klik, Ladislav Klik, BRNÍ TO - Elektrofirma Plzeň-město

Elektroinstalace: montáž, revize, školení, opravy

KOVOSVIT MAS, a.s. Tábor

Výroba, instalace a opravy el. strojů; montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; zámečnictví; kovářství; truhlářství; vzdělávací a školicí činnost

Kropík, Rudolf Kropík Jindřichův Hradec

Projekty ústředního vytápění všech druhů

KVART - CZ, s.r.o. Olomouc

Výroba plynových podokenních topidel VAFKY s hliníkovým výměníkem a nízkou spotřebou plynu; vývoj topné techniky, montáže a servis topné techniky; export, import; kotle, průtokové ohřívače TERMA Q - plamínek, hydroturbínka; zastoupení firmy Mertik Maxitrol - plynové filtry, regulátory tlaku plynu, pojistky průtoku plynu tepelné a průtokové; školicí středisko plynových kotlů ARISTON HEATING Praha, gas heater

Logica, a.s. Praha

Prodej software; školicí činnost v oblasti výpočetní techniky; vedení účetnictví; projekce lokálních počítačových sítí; projekce el. zařízení; výroba, instalace a opravy el. zařízení, strojů a přístrojů a telekomunikačních zařízení

MGE DATA, s.r.o. Praha

Poradenství a konzultace, výukové kurzy a školení - využití GIS

MOSTOSTAV Brno s.r.o. Brno-město

Výstavba ocelových silničních mostů a lávek; pronájem ocelových mostních konstrukcí vč. pilířů; výcvik specialistů na provádění výstavby provizorních stavebnicových mostů a pilířů; obchodní a zprostředkovatelská činnost

MRKVICA, Jiří Mrkvica - CHLAZENÍ - HIRUNDO® Brno-město

Dodávka a montáž chladíren a mrazíren na klíč (včetně zmrazovacích "šokovaček"), tepelných izolací a speciálních dveří, případně i stavebních dokončovacích prací; výroba agregátů chladíren s využitím odpadního kondenzačního tepla pro ohřev vody; dodávka průtokových chladičů kapalin; servis a oprava uvedených zařízení

Nadace české architektury Praha

Nadace zřízena na podporu české architektuiry; vytváří podmínky pro vznik a prezentaci architektonických děl; formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost v oblasti architektury jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost; prezentace české architektury v zahraničí; zprostředkování zahraničních architektonických výstav v ČR

Národní centrum regionů s.r.o. Brno-město

Vzdělávání - pořádání konferencí, seminářů, kurzů apod.; zajištění kulturně-společenských akcí; dotační poradenství

Nemetschek Scia, s.r.o. Praha

Software Scia Engineer a NEXIS 32 pro statické, nelineární, stabilitní a dynamické výpočty, dimenzování a kreslení prutových, stěnových, deskových a skořepinových konstrukcí z oceli, dřeva, železobetonu i předpjatého, hliníku a dalších materiálů; dimenzování dle nejnovějších EC norem; vývoj a distribuce software pro statiku a řízení výroby ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů

NESS Czech s.r.o. Praha

Globální poskytovatel business a IT služeb; kolem 7000 odborníků v severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii, téměř 600 v ČR - globální know-how, místní znalosti

NEWTON Media, a.s. Praha

Monitoring mediálního trhu: dodávky zpráv (novin, časopisů) v elektronické podobě - informace z oblasti managemrntu, marketingu, ekomie, zákonech apod.

Obchodní a hospodářská komora Brno Brno-město

Podnikatelský a informační servis, vzdělávací akce, obchodní mise, workshopy, databáze kontaktů

Obchodní a hospodářská komora Kroměříž Kroměříž

Pořádání odborných seminářů a kurzů; vzdělávací činnost; ekonomické poradenství; informační činnost

Okresní hospodářská komora Teplice Teplice

Poskytování poradenské a konzultační služby členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností; organizace vzdělávací činnosti; podpora rozvoje podnikání a přípravy k výkonu povolání; rozvoj styků s komorami v ČR i v zahraničí

Omnis Olomouc, a.s. Olomouc

Pořádání veletrhů STAVOTECH a Stavíme-bydlíme, vzdělávací a poradenská činnost

OPEN UNIVERSITY v ČR, o.p.s. Praha

Manažerské vzdělávání, kurzy: efektivní manažer, marketing v praxi, finanční management, řízení rozvoje organizace, řízení zdrojů pro trh

PINIA - Ing. Radmila Kiszová Nový Jičín

Ekologický audit, analýza rizik, školení dle ISO 14000; projekce sadových úprav, rekultivace, výstavby skládek, pozemkové úpravy, zavedení evidence odpadového hospodářství, poradenství na úseku zeleně a odpadového hospodářství, navržení způsobu likvidace opdpadu; zpracování dokumentace a posudků na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí; poradenství, zprostředkování, obchod, služby, analýza rizik

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. Praha

Poradenství v oblasti podnikání a řízení, vzdělávání

POTRUBNÍ MARKETING spol. s r.o. Praha

Výroba: tlakové nádoby, nádrže, tepelné výměníky, kalové šroubovicové výměníky, odlučovače, ohřívače, vzdušníky, zkapalňovače, filtry, svařované potrubí, trubky, tvarovky, segmentová kolena, uložení, redukce, T-kusy, pružinové závěsy, víka, přechody, brýle, sloupy, ohyby, jiné kovové díly - dle poptávky či výkresové specifikace zákazníka; zakružování materiálů velkých průměrů; kurzy sváření

PRELUX, spol. s r.o. Liberec

Projekce, montáž a dodávky systému EPS, systému EZS a kamerových systémů; komplexní školicí program ve výše uvedených oborech; dodávky ozvučovacích systémů

PREVENT, s.r.o. Praha

Systém řízení BOZP a PO: řešení oblasti prevence rizik, školení a vzdělávání, požární ochrany, zdravotní péče, smluvních vztahů, péče o technické zařízení

PROCON - Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Praha

Školicí, nakladatelská, vydavatelská a expertní činnost ve stavebnictví (normy - eurokódy); pořádání seminářů a školení EUROCODE

Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s. Praha

Publikační činnost: vydávání česko-anglických publikací (vč. výstav a přednášek jako doprovodných akcí k vydaným knihám), především ročenky české architektury; příprava TV a rozhlasových pořadů o české literatuře a designu; prezentace práce českých autorů u nás i v zahraničí

PSM CZ, s.r.o. Praha

Prezentace stavebních materiálů - odborné semináře a firemní dny, vzorkovna stavebních materiálů a prospektová služba na ČVUT v Praze a v Brně; vydavatelská činnost (PSM Stavební infozpravodaj)

REHAS, s.r.o. Brno-město

Opravy všech druhů hasicích přístrojů, svoz, rozvoz a externí kontroly vč. požárních vodovodů, výroba a prodej hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů; zpracování dokumentace, školení

Rejzek, Mgr. Petr Rejzek Přerov

Poradenství a vzdělávání v oblasti životního prostředí: posuzování stavebních investičních záměrů; příprava staveb - ekodozor během výstavby; biologické a dendrologické průzkumy; speciální studie v oboru ochrany přírody (působení na celé Moravě)

Rosa - jihočeská společnost pro ochranu přírody, o.p.s. České Budějovice

Nestátní nezisková organizace; informace o problematice ochrany přírody a životního prostředí; ekologická poradna pro veřejnost, provozování speciální a enviromentální knihovny a videotéky pro veřejnost, pořádání seminářů a diskusních fór k aktuálním tématům, pořádání kurzů tvořivých řemesel

SAGIT Ostrava-město

Vydavatelská, nakladatelská a vzdělávací činnost v oblasti ekonomiky a práva vč. stavebního

SATES - školicí středisko Šumperk Šumperk

Bezpečnostně technické služby - kursy a školení strojníků stavebních strojů, lešenářů, vstřelovačů, jeřábníků, vazačů, obsluhovatelů řetězových pil, školení BOZP, PO a další služby BOZP; vydavatelství publikací BOZP

Sdělovací technika, s.r.o. Praha

Časopis, nakladatelství; odborné konference

Sdružení stavebních cechů ČR Praha

Hájení a prosazování zájmů členů stavebního cechu soukromých podnikatelů ČR

SEKURKON s.r.o. Praha

Vzdělávací a poradenské akce; pořádání seminářů, konferencí a kurzů (stavebnictví, stavební právo, manažerské dovednosti)

SOFTEX GROUP s.r.o. Praha

Školicí činnost - PC, internet; obchodní činnost

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o. Praha

Vzdělávání v oborech ekonomika a management, management organizací, podnikání v podmínkách Evropské unie, účetnictví, ochrana a bezpečnost organizace

Stavební sdružení Vysočina o.s. Jihlava

Asociace podnikatelů ve stavebnictví se sílem v Kraji Vysočina; provozovatel regionálního stavebního portálu; pořadatel soutěže Stavba Vysočiny a Studentský projekt

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha

Výroba, dodávky a montáže kamenných prvků včetně hrubé kamenické výroby (dlažební kostky, obrubníky), hřbitovní architektura, rekonstrukce kamenných prvků apod.; pořádání odborných seminářů; účast na veletrzích a výstavách; bezplatné odborné konzultace, spolupráce s odborným školstvím, technické normy

Team Adventure Learning Olomouc

Vzdělávací, zábavné a kombinované kurzy a odborná školení pro firmy a organizace zaměřené na manažerské a psychosociální vzdělávání (delegování, komunikace, řízení stresu a času aj.), podporu vize a strategie, teambuilding a diagnostiku týmů a jednotlivců

Telefónica Czech Republic, a.s. Praha

Telekomunikační operátor

Telefónica O2, a.s. Praha

Telekomunikační a datové služby pro pevné i mobilní spojení: O2; telefonní seznam (pevné linky)

TESORT, spol. s r.o. Příbram

Vázací prostředky textilní a řetězové; pohonné řetězy a komponenty; bezpečnostní manipulační svěrky; vakuové manipulační systémy, další manipulační komponenty a příslušenství; kladkostroje ruční, elektrické, pneumatické; hupcuky, hevery; jeřábové váhy; kotevní prvky do prefabrikátů; pily na kov a pilové pásy na všechny materiály; generátory a generátorové svařovací stroje; poradenská činnost, školení

Tis Praha s.r.o. Praha

Ekonomické analýzy a studie, poradenství a vzdělávání

Úřad průmyslového vlastnictví Praha

Ústřední orgán státní správy; patentový a známkový úřad; informační centrum - databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů

Van Zeik Consulting, s.r.o. Domažlice

Poradenství a vzdělávání se specializací na střechařský a stavební obor

VIRIBUS UNITIS, spol. s r.o. Kolín

Poradenství, návrhy, příprava pro projekci, dodávka stavebních dílců pro výstavbu termoizolačních staveb, zejména systémů MAGU, THERMOMUR, THERMODACH, ABB MAXI BLUE; zaškolování firem, stavební dozor

Vitráže Sidonie - Z studio Zdeňka Piverková Praha

Výroba nových vitráží vč. návrhu, restaurování historických vitráží, fusing, restaurování nástěnných maleb, keramika; pořádání rekvalifikačních kurzů

V - Studio, s.r.o. České Budějovice

Vzdělávací a poradenská činnost

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostrava-město

Vědecká a pedagogická činnost, projektová, poradenská, znalecká a expertizní činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Vyšší odborná škola stavební a integrovaná střední škola stavební Ústí nad Orlicí

Vzdělávací činnost - učební obory: zedník, stavební truhlář, instalatér apod.; studijní obory středoškolské: pozemní stavitelství, dopravní stavby, vodohospodářské stavby; studijní obor vyššího studia: inženýrské stavitelství

WELLNESS CLUB Praha

Nezávislé sdružení provozovatelů 100 sportovních a relaxačních center; Klub přátel zdravého a aktivního životního stylu; pořadatel wellness akcí

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o.p.s. Plzeň-město

Památková péče, archeologie, archeobotanika, archeozoologie, osteologie, antropologie, environmentální analýzy, xylotomární analýzy, malakologické, diatomární a pylové analýzy, archeologie pro školy, projekty naučné stezky

1. VOX a.s. Praha

Vzdělávací agentura

2N TELEKOMUNIKACE a.s. Praha

Výrobce a dodavatel telekomunikační techniky: telefonní ústředny, GSM brány, komunikátory výtahové a dveřní, telekomunikační příslušenství; montáže, servis, školení