REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Vzdělávací a informační činnost

Zpět k nadřazené kategorii „Výzkum, posuzování, vzdělávání“

Podkategorie

Zařazené firmy (112)

ABF, a.s. Praha

Organizování veletrhů a výstav: FOR ARCH, FOR THERM; FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR OFFICE, FOR FURNITURE, FOR KIDS, FOR SENIOR, FOR TOYS, FOR BABIES, FOR INTERIOR, FOR DECOR; BAZÉNY, SAUNY & SOLÁRIA; FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR WASTE, FOR LOGISTIC; majitel a provozovatel Pražského veletržního areálu Letňany (PVA); poskytování specializovaných informací a služeb: databáze stavebních firem a výrobků

Agentura ČSTZ, s.r.o. Praha

Vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

Agentura TIS, spol. s r.o. Praha

Vzdělávací a poradenská činnost

ALEF NULA, a.s. Praha

Obchodní činnost, zastoupení zahraničních firem - informační systémy a technologie

Amiourová, Ing. Kateřina Amiourová Praha

Monitoring veřejných soutěží pro architekty a projektanty na území EU; překlady technických a odborných textů N, I, A, F; rešerše z internetových zdrojů příslušných jazykových oblastí; převzetí obchodní korespondence; předtisková příprava ve spolupráci s partnerskou firmou; průvodcovská činnost a navrhování kulturních a poznávacích programů pro volný čas obchodních partnerů zainteresovaných firem

APIS Planá, spol. s r.o. Tachov

Architektura, projektování, informační služba; přípravná a projektová dokumentace staveb občanských, bytových, průmyslových a zemědělských

ASIX, s.r.o. Praha

Prodej elektronických součástí; vývoj a výroba elektronických zařízení na zakázku; konzultace; školení

Baborský, Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC Brno-město

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení; obchodní činnost; zámečnictví; organizování školení a dalšího vzdělávání

Bauwerk, s.r.o. Prostějov

Stavební a dodavatelská společnost; zajištění pracovních sil ve formě externích subdodávek; firma disponuje těmito profesemi: zedník, šamotář, tesař, elektrikář, klempíř, zámečník, sádrokartonář, svářeč, obkladač, malíř, betonář, pomocný dělník

Bel Stewart s.r.o. Praha

Vývoj a výroba systémů optických vláken; zakázková výroba; školení; zapůjčení přístrojů a nářadí; opravy, měření a montáže kabelů; instalace v terénu; zastoupení zahraničních firem HUBER-SUHNER, INSILCO TECHNOLOGIES INT.

BESY CO, s.r.o. Praha

Stavební činnost - elektrická instalace, elektroinstalatérské práce; inteligentní videosystémy; bezpečnostní systémy; dodávka a montáž stabilního hasicího zařízení aerosolového FIRE JACK; dodávka a montáž stabilního hasicího zařízení plynového EBH FE 3; posouzení požární bezpečnosti staveb; posouzení požárního nebezpečí; poradenská činnost v oblasti požární ochrany; školení o požární ochraně

Bezouška, Miroslav Bezouška - organizační.cz Děčín

Pořádání konferencí a vzdělávacích akcí; organizační servis (konference Regenerace bytového fondu)

BIC Brno spol. s r.o. Brno-město

Podnikatelské a inovační centrum; zprostředkovatelská činnost, agenturní a reklamní činnost; pořádání vzdělávacích akcí

BOSSA NOVA spol. s r.o. Praha

Pořádání odborných kurzů, školení, výstav, veletrhů

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. Praha

Zastoupení fy Buderus Heiztechnik GmbH pro ČR - dodavatel nástěnných a stacionárních kotlů litinových a ocelových na ZP, PB, Ex. LTO a pevná paliva o výkonech 4,8 až 19 200 kW, regulační a solární techniky, tepelných čerpadel, zásobníkových ohřívačů teplé vody, otopných těles, kogeneračních jednotek, topenářského zboží; školení, servis po celé ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR Praha

Sdružuje malíře, tapetáře, lykýrníky a natěrače z celé ČR; spolupracuje s výrobci a dovozci nátěrových hmot; s odbornými učilišti připravuje novou koncepci školství; pořádá odborné kurzy a školení; zdokonaluje členy v dekoračních technikách při vzájemných setkáních, prosazuje ve státní správě zavedení řemeslné činnosti malířství, lakýrnictví a natěračství; provozuje poradnu pro veřejnost i členy na www.cechmal.cz a nabízí možnost zajištění zakázek pro veřejnost bez nároku na odměnu

Centrum pro středoevropskou architekturu Praha

Dobrovolná nezávislá organizace; prezentace české i zahraniční architektury a urbanismu; organizace výstav, přednášek, workshopů, seminářů apod. (Young Blood, Generace+)

Centrum výzkumných kontraktů Praha

Komplexní poradenství k transferu znalostí a technologií, technology scouting; komplexní řešení technických a technologických problémů; pomoc při přenosu znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do praxe a při hledání vhodného způsobu jejich komerčního využití; služby pro výrobní podniky, vědecké instituce vč. univerzitních pracovišť; speciální školení a workshopy

COMERCIO ZLÍN, a.s. Zlín

Služby v oblasti bezpečnosti práce; činnost bezpečnostního technika; poradenství při výběru osobních ochranných prostředků; prodej osobních ochranných oděvů a prostředků pro práci a volný čas - pracovní rukavice, pracovní oděvy a obuv; vzdělávání dospělých; pronájem nebytových prostor

COOP THERM, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Poradenská a přednášková činnost v oblasti úspor energie, měření spotřeby tepla a TUV; projektová, montážní a servisní činnost; SMS - K21 Zkušebna bytových vodoměrů; rozúčtování TUV, SV a tepla pro majitele bytového fondu; EKIS A - poradenství, informační činnost; výroba a montáž patních měřičů spotřeby TUV

Czech Coal a.s. Praha

Obchod s energetickými komoditami (hnědé uhlí, elektrická energie, teplo, povolenky na emise skleníkových plynů); poradenství v energetice, těžbě surovin, ekonomice, finančnictví a podnikání; reklamní činnost a marketing; realitní činnost; vzdělávací a lektorská činnost

ČD - Telematika a.s. Praha

Služby z oblasti telekomunikací a informatiky; servis výpočetní techniky; školení v oblasti software

Česká betonářská společnost ČSSI Praha

Občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce; vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornornou expertní a konzultační činnost

Česká komora architektů Praha

Profesní komora, stavovská profesní organizace, 3000 autorizovaných architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Praha

Zajišťování průběhu autorizací stavebních inženýrů a techniků

Česká rada pro šetrné budovy, o.s. Praha

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou součástí ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí

Česká společnost pro bezvýkopové technologie Praha

Získávání vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi; aktivní spolupráce při vydávání norem; poradenská činnost; pořádání kongresů, seminářů, výstav a odborných školení pro rozvoj oboru

Českomoravská asociace pro břidlici Olomouc

Dobrovolné sdružení, zkušebnictví, informační, vzdělávací a vydavatelská činnost

DESIGN CENTRUM České republiky - zrušeno Brno-město

Sběr, zpracování a poskytování informací pro soutěže a výstavy designu, vydávání bulletinu a časopisu DESIGN TREND, školicí činnosti, poradenství a expertízy, mezinárodní spolupráce

DEVA, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Výroba, dodávka, montáž dřevěných podlah vč. povrchových úprav; prodej: laky, tmely, lepidla pro dřevěné podlahy, stroje a nářadí na dřevěné podlahy, nářadí pro podlaháře; xylolitové podlahy; poradenská činnost v oblasti podlah a obkladů; školení a zaškolování podlahářů, výhradní obchodní zastoupení fy QUIDE s.a. pro ČR a SR

EDIP s.r.o. Plzeň-město

Dopravní inženýrství v celé jeho šíři: bezpečnost dopravy (sčítání dopravy, dopravní průzkumy, bezpečnostní audity, posuzování křižovatek, pasporty komunikací); vývoj a prodej software pro dopravní inženýry; zpracování a prodej technických podmínek a norem pro navrhování pouemních komunikací a jejich posuzování; odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství (2x ročně); řešitel řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či MV ČR; organizátor vlastních konferecí a seminářů

ELEKTRIS - Jindřich Holna Praha

Elektroinstalační práce - instalace a opravy hromosvodů, domácích elektrospotřebičů (kromě chladniček, praček a elektroniky) a přímotopného vytápění (na klíč), revize elektrických zařízení, technické poradenství, drobné stavební práce, školení a zkoušky (vyhláška 50); provádění kabelových rozvodů

ELMER software, s.r.o. Praha

Software pro elektrotechniky: SchémataCAD - kreslení jednopólových, liniových a situačních schémat, EL-Revize - tvorba revizních zpráv, důležité články z elektrotech. norem, seznam závad, ceníky, kontroly a revize spotřebičů, EL-Spotřebiče - kontroly a revize spotřebičů vč. ručního nářadí, EL-Testy - testování a výuka znalostí z elektrotechniky

Engamont s.r.o. Nový Jičín

Stavby ze dřeva, kamene, hlíny a jiných přírodních či klasických stavebních materiálů, internetový blog

Enterprise plc, s.r.o. Ostrava-město

Podnikatelské, finanční a organizační a ekonomické poradenství; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti

ENVISAN GEM, a.s. České Budějovice

Geologie; ekologie; mikrobiologie; zpracování odpadů

Equica, a.s. Praha

Projektové řízení v oblasti ICT; školení a certifikace; zajištění dotací z EU fondů; atestace ISVS; prověrky NBÚ

ERNST & YOUNG, s.r.o. Praha

Účetní poradenství; daňové poradenství; personální poradenství; provádění školicích kurzů v oblasti podnikového řízení; činnost poradců pro oblast řízení a strategického plánování, organizace, ekonomie a financí

EXPERTIS PRAHA, spol. s r.o. Praha

Poradenství a vzdělávání

FIRO-tour a.s. Praha

Obchod, jednání, kultura, program, motivace; firemní akce; podnikové dovolené, služební cesty, školení, cesty pro obchodní partnery, VIP klienty, semináře, veletrhy, konference, výstavy, motivační akce (teambuilding)

GEMA ART GROUP a.s. Praha

Restaurování a konzervace památkově chráněných objektů a výtvarných děl v ČR i v zahraničí; odborné průzkumy a vzdělávací činnost

GEOMAT s.r.o. Brno-město

Distribuce geosyntetických výrobků; bezplatná poradenská činnost; posouzení vhodnosti použití geosyntetických materiálů; vypracování alternativních návrhů; provádění výpočtů vyztužených zemin; technická pomoc při instalaci geosyntetik; příležitostný dozor na stavbě; školení projektantů; školení stavebních firem

GOOD ECONOMIC SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava-město

Odborné a konzultační služby v oblasti ekonomiky a ekologie; inženýrská činnost; výchovně vzdělávací, školicí a rekvalifikační činnost; poskytování poradenství při zavádění EMS dle ISO 14001, EMAS, transfer českých technologií, výrobků a služeb příznivých pro životní prostředí

GRADUA - CEGOS, s.r.o. Praha

Vzdělávací, poradenský a rekvalifikační institut - vzdělávací obory: podnikání, management, projektové řízení, marketing, výstavba a stavebnictví, autorizace ve výstavbě, příprava a certifikace pracovníků v oblasti jakosti, informatika, logistika, obsluha stavebních strojů, příprava instruktorů lešenářské a vstřelovací techniky, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana; zprostředkovatelská činnost, obchodní činnost, poskytování software

HAK CS, spol. s r.o. Ostrava-město

Prodej bezpečnostní, pracovní a evakuační techniky pro práce ve výškách; prodej elektroizolačních žebříků; školení pro práce ve výškách; poradenství v oblasti bezpečnosti práce, kompletní servis na všechny prodávané výrobky

HEWLETT-PACKARD, s.r.o. Praha

Prodej software; poradenství; školicí služby; projektová činnost; leasing

HEXPERT, a.s. Praha

Podnikové a organizační poradenství; organizační, procesní a informační analýzy; optimalizace procesních a org. modelů s cílem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů s využitím moderních SW nástrojů; vyhledávání potenciálu ke zlepšování; podpora a realizace podnikatelských záměrů při vstupu na nové trhy; personální poradenství, personální audity a poradenství; optimalizace HR procesů; nastavení motivačního systému; nastavení systému hodnocení zaměstnanců; analýzy rozvojových potřeb

Hospodářská komora ČR Praha

Poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností; organizace vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace

Hradecké stavební centrum, a.s. Hradec Králové

Regionální zastoupení ABF

Hradecký, Ing. Zdeněk Hradecký Praha

Požárně-bezpečnostní řešení stavby - PBŘ; bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP; požární ochrana - PO; aktualizace dokumentace BOZP dle nového zákoníku práce; zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilou osobou dle _ 9 zák. č. 309/2006 Sb. a zajištění dalších podmínek BOZP; kontrola stavu BOZP a PO, aktualizace nebo vypracování dokumentace BOZP a PO dle legislativních požadavků; školení zaměstnanců; provedení roční prověrky BOZP dle _ 108 odst. 5 ZP; koordinátor BOZP na staveništi dle zák. 309/2006 Sb

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Praha

Informační centrum ČKAIT vykonává agendu: informační servis členům Komory (ČKAIT), publikační činnost, správu databází, technickou a administrativní pomoc ČKAIT, odbornou redakci časopisů, ročenek, redakce metodických pomůcek na CD a DVD a publikací

INFORMA - středisko vzdělávání České Budějovice

Kursy a školení v oborech: jeřábník, vazač, lešenář; obsluha motorové pily, stavební stroje, motorové vozíky; školení bezpečnosti práce

INPRO, a.s. - v likvidaci Praha

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; dodávky a montáže kompletních provozních souborů; výcviková školení v oblasti strojírenství, opravárenství, dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu, sklářského a polygrafického průmyslu, energetice, skladování

INSTITUT INPRO, a.s. Praha

Vzdělávací, poradenská a obchodní činnost; pronájem školicích prostorů

Institut Svazu průmyslu České republiky Praha

Vzdělávání, výcvik, poradenské služby a konzultace, firemní programy, workshopy a semináře

INTUCZECH s.r.o. Mělník

Dodávky protipožárních systémů INTUMEX na celém území ČR; školení firem pro aplikace systémů INTUMEX; technické poradenství v oblasti požární ochrany

IVITERA a.s. Praha

Vzdělávací a informační činnost

KARIMEX Praha s.r.o. Praha

Služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP); požární ochrana; školení

Klik, Ladislav Klik, BRNÍ TO - Elektrofirma Plzeň-město

Elektroinstalace: montáž, revize, školení, opravy

KOVOSVIT MAS, a.s. Tábor

Výroba, instalace a opravy el. strojů; montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; zámečnictví; kovářství; truhlářství; vzdělávací a školicí činnost

Kropík, Rudolf Kropík Jindřichův Hradec

Projekty ústředního vytápění všech druhů

KVART - CZ, s.r.o. Olomouc

Výroba plynových podokenních topidel VAFKY s hliníkovým výměníkem a nízkou spotřebou plynu; vývoj topné techniky, montáže a servis topné techniky; export, import; kotle, průtokové ohřívače TERMA Q - plamínek, hydroturbínka; zastoupení firmy Mertik Maxitrol - plynové filtry, regulátory tlaku plynu, pojistky průtoku plynu tepelné a průtokové; školicí středisko plynových kotlů ARISTON HEATING Praha, gas heater

Logica, a.s. Praha

Prodej software; školicí činnost v oblasti výpočetní techniky; vedení účetnictví; projekce lokálních počítačových sítí; projekce el. zařízení; výroba, instalace a opravy el. zařízení, strojů a přístrojů a telekomunikačních zařízení

MGE DATA, s.r.o. Praha

Poradenství a konzultace, výukové kurzy a školení - využití GIS

MOSTOSTAV Brno s.r.o. Brno-město

Výstavba ocelových silničních mostů a lávek; pronájem ocelových mostních konstrukcí vč. pilířů; výcvik specialistů na provádění výstavby provizorních stavebnicových mostů a pilířů; obchodní a zprostředkovatelská činnost

MRKVICA, Jiří Mrkvica - CHLAZENÍ - HIRUNDO® Brno-město

Dodávka a montáž chladíren a mrazíren na klíč (včetně zmrazovacích "šokovaček"), tepelných izolací a speciálních dveří, případně i stavebních dokončovacích prací; výroba agregátů chladíren s využitím odpadního kondenzačního tepla pro ohřev vody; dodávka průtokových chladičů kapalin; servis a oprava uvedených zařízení

Nadace české architektury Praha

Nadace zřízena na podporu české architektuiry; vytváří podmínky pro vznik a prezentaci architektonických děl; formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost v oblasti architektury jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost; prezentace české architektury v zahraničí; zprostředkování zahraničních architektonických výstav v ČR

Národní centrum regionů s.r.o. Brno-město

Vzdělávání - pořádání konferencí, seminářů, kurzů apod.; zajištění kulturně-společenských akcí; dotační poradenství

Nemetschek Scia, s.r.o. Praha

Software Scia Engineer a NEXIS 32 pro statické, nelineární, stabilitní a dynamické výpočty, dimenzování a kreslení prutových, stěnových, deskových a skořepinových konstrukcí z oceli, dřeva, železobetonu i předpjatého, hliníku a dalších materiálů; dimenzování dle nejnovějších EC norem; vývoj a distribuce software pro statiku a řízení výroby ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů

NESS Czech s.r.o. Praha

Globální poskytovatel business a IT služeb; kolem 7000 odborníků v severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii, téměř 600 v ČR - globální know-how, místní znalosti

NEWTON Media, a.s. Praha

Monitoring mediálního trhu: dodávky zpráv (novin, časopisů) v elektronické podobě - informace z oblasti managemrntu, marketingu, ekomie, zákonech apod.

Obchodní a hospodářská komora Brno Brno-město

Podnikatelský a informační servis, vzdělávací akce, obchodní mise, workshopy, databáze kontaktů

Obchodní a hospodářská komora Kroměříž Kroměříž

Pořádání odborných seminářů a kurzů; vzdělávací činnost; ekonomické poradenství; informační činnost

Okresní hospodářská komora Teplice Teplice

Poskytování poradenské a konzultační služby členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností; organizace vzdělávací činnosti; podpora rozvoje podnikání a přípravy k výkonu povolání; rozvoj styků s komorami v ČR i v zahraničí

Omnis Olomouc, a.s. Olomouc

Pořádání veletrhů STAVOTECH a Stavíme-bydlíme, vzdělávací a poradenská činnost

OPEN UNIVERSITY v ČR, o.p.s. Praha

Manažerské vzdělávání, kurzy: efektivní manažer, marketing v praxi, finanční management, řízení rozvoje organizace, řízení zdrojů pro trh

PINIA - Ing. Radmila Kiszová Nový Jičín

Ekologický audit, analýza rizik, školení dle ISO 14000; projekce sadových úprav, rekultivace, výstavby skládek, pozemkové úpravy, zavedení evidence odpadového hospodářství, poradenství na úseku zeleně a odpadového hospodářství, navržení způsobu likvidace opdpadu; zpracování dokumentace a posudků na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí; poradenství, zprostředkování, obchod, služby, analýza rizik

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. Praha

Poradenství v oblasti podnikání a řízení, vzdělávání

POTRUBNÍ MARKETING spol. s r.o. Praha

Výroba: tlakové nádoby, nádrže, tepelné výměníky, kalové šroubovicové výměníky, odlučovače, ohřívače, vzdušníky, zkapalňovače, filtry, svařované potrubí, trubky, tvarovky, segmentová kolena, uložení, redukce, T-kusy, pružinové závěsy, víka, přechody, brýle, sloupy, ohyby, jiné kovové díly - dle poptávky či výkresové specifikace zákazníka; zakružování materiálů velkých průměrů; kurzy sváření

PRELUX, spol. s r.o. Liberec

Projekce, montáž a dodávky systému EPS, systému EZS a kamerových systémů; komplexní školicí program ve výše uvedených oborech; dodávky ozvučovacích systémů

PREVENT, s.r.o. Praha

Systém řízení BOZP a PO: řešení oblasti prevence rizik, školení a vzdělávání, požární ochrany, zdravotní péče, smluvních vztahů, péče o technické zařízení

PROCON - Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Praha

Školicí, nakladatelská, vydavatelská a expertní činnost ve stavebnictví (normy - eurokódy); pořádání seminářů a školení EUROCODE

Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s. Praha

Publikační činnost: vydávání česko-anglických publikací (vč. výstav a přednášek jako doprovodných akcí k vydaným knihám), především ročenky české architektury; příprava TV a rozhlasových pořadů o české literatuře a designu; prezentace práce českých autorů u nás i v zahraničí

PSM CZ, s.r.o. Praha

Prezentace stavebních materiálů - odborné semináře a firemní dny, vzorkovna stavebních materiálů a prospektová služba na ČVUT v Praze a v Brně; vydavatelská činnost (PSM Stavební infozpravodaj)

REHAS, s.r.o. Brno-město

Opravy všech druhů hasicích přístrojů, svoz, rozvoz a externí kontroly vč. požárních vodovodů, výroba a prodej hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů; zpracování dokumentace, školení

Rejzek, Mgr. Petr Rejzek Přerov

Poradenství a vzdělávání v oblasti životního prostředí: posuzování stavebních investičních záměrů; příprava staveb - ekodozor během výstavby; biologické a dendrologické průzkumy; speciální studie v oboru ochrany přírody (působení na celé Moravě)

Rosa - jihočeská společnost pro ochranu přírody, o.p.s. České Budějovice

Nestátní nezisková organizace; informace o problematice ochrany přírody a životního prostředí; ekologická poradna pro veřejnost, provozování speciální a enviromentální knihovny a videotéky pro veřejnost, pořádání seminářů a diskusních fór k aktuálním tématům, pořádání kurzů tvořivých řemesel

SAGIT Ostrava-město

Vydavatelská, nakladatelská a vzdělávací činnost v oblasti ekonomiky a práva vč. stavebního

SATES - školicí středisko Šumperk Šumperk

Bezpečnostně technické služby - kursy a školení strojníků stavebních strojů, lešenářů, vstřelovačů, jeřábníků, vazačů, obsluhovatelů řetězových pil, školení BOZP, PO a další služby BOZP; vydavatelství publikací BOZP

Sdělovací technika, s.r.o. Praha

Časopis, nakladatelství; odborné konference

Sdružení stavebních cechů ČR Praha

Hájení a prosazování zájmů členů stavebního cechu soukromých podnikatelů ČR

SEKURKON s.r.o. Praha

Vzdělávací a poradenské akce; pořádání seminářů, konferencí a kurzů (stavebnictví, stavební právo, manažerské dovednosti)

SOFTEX GROUP s.r.o. Praha

Školicí činnost - PC, internet; obchodní činnost

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o. Praha

Vzdělávání v oborech ekonomika a management, management organizací, podnikání v podmínkách Evropské unie, účetnictví, ochrana a bezpečnost organizace

Stavební sdružení Vysočina o.s. Jihlava

Asociace podnikatelů ve stavebnictví se sílem v Kraji Vysočina; provozovatel regionálního stavebního portálu; pořadatel soutěže Stavba Vysočiny a Studentský projekt

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha

Výroba, dodávky a montáže kamenných prvků včetně hrubé kamenické výroby (dlažební kostky, obrubníky), hřbitovní architektura, rekonstrukce kamenných prvků apod.; pořádání odborných seminářů; účast na veletrzích a výstavách; bezplatné odborné konzultace, spolupráce s odborným školstvím, technické normy

Team Adventure Learning Olomouc

Vzdělávací, zábavné a kombinované kurzy a odborná školení pro firmy a organizace zaměřené na manažerské a psychosociální vzdělávání (delegování, komunikace, řízení stresu a času aj.), podporu vize a strategie, teambuilding a diagnostiku týmů a jednotlivců

Telefónica Czech Republic, a.s. Praha

Telekomunikační operátor

Telefónica O2, a.s. Praha

Telekomunikační a datové služby pro pevné i mobilní spojení: O2; telefonní seznam (pevné linky)

TESORT, spol. s r.o. Příbram

Vázací prostředky textilní a řetězové; pohonné řetězy a komponenty; bezpečnostní manipulační svěrky; vakuové manipulační systémy, další manipulační komponenty a příslušenství; kladkostroje ruční, elektrické, pneumatické; hupcuky, hevery; jeřábové váhy; kotevní prvky do prefabrikátů; pily na kov a pilové pásy na všechny materiály; generátory a generátorové svařovací stroje; poradenská činnost, školení

Tis Praha s.r.o. Praha

Ekonomické analýzy a studie, poradenství a vzdělávání

Úřad průmyslového vlastnictví Praha

Ústřední orgán státní správy; patentový a známkový úřad; informační centrum - databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů

Van Zeik Consulting, s.r.o. Domažlice

Poradenství a vzdělávání se specializací na střechařský a stavební obor

VIRIBUS UNITIS, spol. s r.o. Kolín

Poradenství, návrhy, příprava pro projekci, dodávka stavebních dílců pro výstavbu termoizolačních staveb, zejména systémů MAGU, THERMOMUR, THERMODACH, ABB MAXI BLUE; zaškolování firem, stavební dozor

Vitráže Sidonie - Z studio Zdeňka Piverková Praha

Výroba nových vitráží vč. návrhu, restaurování historických vitráží, fusing, restaurování nástěnných maleb, keramika; pořádání rekvalifikačních kurzů

V - Studio, s.r.o. České Budějovice

Vzdělávací a poradenská činnost

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostrava-město

Vědecká a pedagogická činnost, projektová, poradenská, znalecká a expertizní činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Vyšší odborná škola stavební a integrovaná střední škola stavební Ústí nad Orlicí

Vzdělávací činnost - učební obory: zedník, stavební truhlář, instalatér apod.; studijní obory středoškolské: pozemní stavitelství, dopravní stavby, vodohospodářské stavby; studijní obor vyššího studia: inženýrské stavitelství

WELLNESS CLUB Praha

Nezávislé sdružení provozovatelů 100 sportovních a relaxačních center; Klub přátel zdravého a aktivního životního stylu; pořadatel wellness akcí

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o.p.s. Plzeň-město

Památková péče, archeologie, archeobotanika, archeozoologie, osteologie, antropologie, environmentální analýzy, xylotomární analýzy, malakologické, diatomární a pylové analýzy, archeologie pro školy, projekty naučné stezky

1. VOX a.s. Praha

Vzdělávací agentura

2N TELEKOMUNIKACE a.s. Praha

Výrobce a dodavatel telekomunikační techniky: telefonní ústředny, GSM brány, komunikátory výtahové a dveřní, telekomunikační příslušenství; montáže, servis, školení

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA