REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Problém s pískem? Od roku 1990 se v ČR neotevřely žádné nové lomy

Co může být dopadem této situace? Dle stavařů by se mohlo jednat o zvýšení cen stavebního materiálu, včetně zvýšení nákladů na dopravu materiálu v případě, že by byl materiál dovážen ze zahraničí.
Zdroj: Fotolia.com

Podle 81 % dotázaných ředitelů stavebních firem může mít tato skutečnost negativní dopad na budoucí dostupnost stavebního materiálu. Stavební firmy nejčastěji uváděly, že by situace mohla vést ke zvýšení cen stavebního materiálu. Zhruba pětina dotázaných v současné chvíli hledá alternativní dodavatele materiálu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Připravují se stavební firmy na možnost, že budou stavební materiály dostupné v omezené míře?

Na tuto možnost se připravuje 13 % dotázaných a necelá pětina v současné chvíli již hledá alternativní dodavatele stavebních materiálů (19 %). Do budoucna se tímto problémem plánuje zabývat necelá polovina dotázaných společností (43 %). Na tuto možnost se nepřipravuje 24 % dotázaných.

František Fryš, výrobně technický ředitel společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. upozorňuje, že již teď tato situace stavebnictví ovlivňuje: „To, že se neotvírají již tolik let ložiska a nerozšiřuje se těžba kameniva jako jednoho z rozhodujících stavebních materiálů je opravdu alarmující. Stavebnictví to ovlivňuje již teď. Velké stavby a výrobny jsou již teď odkázány na „monopolní“ dodavatele, kteří jsou často i z různých důvodů kapacitně spoutáni, omezeni. Pokud chceme předejít krizi v tomto smyslu, začněme bít pořádně na poplach již teď. Víme, jak dlouho trvá řešení těchto věcí, realizace těžebního záměru, vůbec prosazení otevření a těžby v novém ložisku. Tohle je velký problém.“

Možné negativní dopady této situace na stavebnictví popisuje Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s.: „Pomalu začnou docházet zásoby a zdroje materiálů, které jsou pro stavebnictví klíčové. To bude mít samozřejmě dopad na cenu ať už z důvodu nedostatku materiálu či nutnosti jej dovážet ze zahraničí za vyšší cenu. Toto bude mít opět dopad zejména na regiony, které by si v případě nárůstu cen vstupních materiálu museli některé investice rozmyslet.“

Trojice nejčastěji spotřebovávaných přírodních zdrojů na světě: Vzduch, voda a písek

Situace z globálního pohledu ovšem není o moc jiná, jak jsme psali v článku Nová krize na obzoru: Kdy dojdou zásoby písku?

V trojici nejčastěji spotřebovávaných přírodních zdrojů na světě je i písek. S odhadem těžby 25 miliard tun ročně za sebou hravě zanechává štěrk a písek ropu, uhlí, vápenec nebo třeba fosfáty. Stačí se rozhlédnout kolem sebe: domy a silnice kolem nás se bez písku neobejdou. Což začíná být trochu problém. Světové zásoby písku totiž nejsou neomezené.

Řešením by mohla být recyklace starých staveb, drcení konstrukcí a jejich následné využití jako kameniva v betonu. Problém je kvalita takového materiálu.

A pokud by vás problematika recyklovaného kameniva ze starých staveb zajímala více, dočtete se o ní na TZB-info.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata