REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Dům poskytuje rodině bydlení v přírodních materiálech a formách

Oldřich Hozman patří mezi architekty, kteří vnímají stavbu v souvislostech. Preferuje celostní a organickou architekturu a na projektech nízkoenergetických a ekologických budov pracuje společně se svými klienty. Dům v pražských Nebušicích plně respektuje přání svých majitelů, kteří sdílejí jeho přístup a hodnoty.

Aby vzniklo opravdu kvalitní architektonické dílo, musejí se majitelé na tvorbě návrhu shodnout a spoluvytvářet jej,“ říká Oldřich Hozman. „Zde v Nebušicích byli majitelé přizváni již do procesu navrhování. Je to podle mého soudu velmi dobrá metoda společné tvorby modelu, kde nacházíme základní charakter a tvar domu,“ dodává architekt. Zároveň s tím seznamuje budoucí rezidenty se zásadami stavební biologie, kde je stavba vnímána jako funkční organismus a má za cíl vytvořit optimální podmínky pro zdravý aktivní život. Stavební biologie čerpá z mnoha vědních oborů, spojuje architekturu a stavebnictví s ekologií, psychologií i medicínou a je preferována hlavně v Rakousku a Německu, kde najdeme také takto zaměřené instituty (Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN, Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie GmbH).

Dobré místo a chvála starých rituálů

Rodinný dům stojí v klidné zalesněné okrajové části hlavního města na prostorném pozemku, který se lehce sklání k jihovýchodu. Majitelé si toto místo zamilovali a požádali Oldřicha Hozmana, aby splnil jejich představu energeticky úsporné ekologické stavby s měkkými zaoblenými tvary. Začalo se symbolickým vytyčením, obcházením hranic pozemku a pokládáním základního kamene. Poté následovalo výše zmíněná tvorba modelu stavby, kde si majitelé potvrdili svůj záměr stavět podle principů baubiologie a vyzkoušeli si vlastní modelaci měkkých zaoblených tvarů. Společně s architektem pak hledali vhodné umístění domu a jeho orientaci ke světovým stranám (je umístěn poblíž severní hranice pozemku, aby bylo na zahradě teplo a světlo, nestíní a umožnuje zahradu plně využívat). Důležité pro ně bylo, aby koncepce obsahovala i principy Feng Shui, kde je jedním z hlavních kritérií (kromě zaoblených hran) i natočení delší strany domu ke slunci, k jihu.

Zdůraznili také viditelnost hlavního vstupu do domu už při vstupu na pozemek a připomněli smysl přístupových cest (neměly by být úplně rovné). Architekt poté předložil návrh dispozice s rozmístěním obytných místností k jižní straně a podpůrnými místnostmi na severní straně. V návrhu zachovává princip volného středu, kde se nachází schodišťová hala a chodba. Schodiště je prosvětlené velkým střešním oknem, aby střední prostory chodeb působily otevřeně a nebyly stísněné. Střed rodinného domu tak může podle zásad učení Feng Shui volně dýchat a plně rozproudit životní energii zvanou čchi.

Kuchyně s pecí Foto: Oldřich Hozman

Zdravý dům, zdravé bydlení

Pokud bych měl uvést příklady materiálů a technologií, které jsou pro člověka zdravé, zmínil bych například vytápění sálavými zdroji tepla a nízkoteplotní systémy (stěnové vytápění, krby a pece), prodyšné přírodní izolace (sláma, len, konopí, vlna), paropropustné konstrukce s přírodní parobrzdou (přírodní papírová parozábrana, juta nebo filc máčený v jílové kaši), podtlakové větrání (vzduch přicházející infiltrací) a přírodní materiály s neupravovanými povrchy jako dřevo a hliněné omítky (zachovávají obsah volných záporných iontů ve vnitřním prostředí staveb), dřevostavby a celodřevěné konstrukce stropů (nenarušují geomagnetické pole Země), voda, kámen, dřevo a jíly z místního zdroje, pasívní i aktivní solární zdroje a podobně,“ uvádí architekt a zároveň ukazuje výkresy rodinného domu v Nebušicích.  

Nízkoenergetickou stavbu s oblými tvary tvoří masivní dřevěné krovy a trámové stropy, obvodové zdi jsou z tepelněizolačních cihel, zateplené třiceticentimetrovou izolací z minerální vlny. Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené, vnitřní příčky jsou hrázděné a vyzděné nepálenými cihlami. Skvěle tak vyrovnávají v domě vzdušnou vlhkost, tvoří dobrou akumulaci (tepla v zimě a chladu v létě) a působí velmi dobře i jako akustická izolace. Veškeré vnitřní omítky jsou hliněné, v některých místnostech byly ponechány v přirozené barvě hlíny, povrchy stěn v koupelnách jsou z marockého štuku. Dubové dřevo se využívá hlavně u pergol, oken, dveří a vnitřních podlah, vše je napuštěno přírodním olejem a místnosti s výmalbou jsou natřeny přírodními kaseinovými nátěry. Ohřev teplé užitkové vody probíhá plynovým kondenzačním kotlem doplněným solárními kolektory. V projektu architekt řeší též zachytávání dešťové vody do velkých podzemních nádrží. Majitelé ji používají k zalévání zahrady.

Schodišťová hala v 1.patře Foto: Oldřich Hozman

Na fasádách i v interiérech domu jsou dobře viditelné dřevěné části. Venkovní stříška nad hlavním vstupem a venkovní přístřešek před jižní fasádou je příkladem skvělého řemesla, zvláště pak v propracovaných tesařských spojích. Základová deska domu neobsahuje ocel, ale polypropylénovou rozptýlenou výztuž, aby mohlo domem procházet neporušené přirozené geomagnetické pole země. Člověk si tak v domě opravdu odpočine a necítí se unaven.

K dalším zdravým principům patří příjemné sálavé teplo. V celém domě se nachází stěnové topení a ve středu hlavní obytné místnosti velká pec na dřevo, která slouží na vaření a k příležitostnému přitápění domu. Teplo, které vydává dřevo, je příjemné, hezky voní a dodává místnostem pocit útulnosti. Stavba má viditelně větší přesahy střech a na jižní fasádě účelné pergoly, což napomáhá ke stínění interiérů a zajišťuje, aby se místnosti v létě nepřehřívaly. Není tak zapotřebí používat žádnou klimatizaci.

Balkón Foto: Oldřich Hozman

Zdravé bydlení chápe architekt Oldřich Hozman jako harmonický souhrn mnoha faktorů. Tvrdí, že zdravý materiál je všechno, co je nám příjemné, a s čím jsme jako lidé historicky spjati (kámen, dřevo, vlna, len…). „Používejme na stavbách přírodní materiály, pokud možno v nezměněné formě,“ apeluje. „Pro vedení vody je ideální keramika nebo sklo, případně ušlechtilé kovy. Pro vitální kvalitu vzduchu jsou nejlepšími dotykovými materiály nelakované dřevo a hliněné omítky. Vodu i vzduch bychom měli nechávat proudit co nejvolněji. Uchovávají si tak životadárné síly. V tomto smyslu používám na stavbách nejčastěji přírodní lomový kámen, dřevo, pálené nebo nepálené cihly, hliněné omítky a tepelné izolace z rostlinných materiálů,“ dodává na závěr a majitelé domu souhlasně pokyvují hlavou. Se svým bydlením jsou nadmíru spokojeni, stali se jeho pevnou součástí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: BoysPlayNice

Rodinný dům v Nučicích: Tři objemy spojené do jedné stavby

Jaké uspořádání má mít rodinný dům? A je vůbec taková otázka položena správně? Pohoda a příjemná atmosféra přece může vznikat i ve zdánlivě nesourodé formě, jen pokud její dimenze dostatečně respektují nároky svých obyvatel. A dílem o tom je i projekt rodinného domu v Nučicích. Tři nesourodé stavební části, navíc z…

foto: Jakob Gate, Jeppe Michael

Mobilní sauna: Zážitek, který si můžete dopřát kdekoli

Sauna a saunování není pro obyvatele severských zemí jen nějakou libůstkou. Je součástí životního stylu, odrazem života a jeho filozofie, která si nachází místo i u nás. Nejde úplně o nástroj rekreace, svalové relaxace, instantního zdraví – byť tím vším je – ale spíše o proces duchovní, související s celkovou očistou…

Foto: Chytrý dům, s.r.o.

Pasivní rodinný dům ze dřeva na hraně strmého svahu

Vypořádat se se strmým svahem je pro architekta výzvou. Ateliér Sféra se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Výsledkem je příjemná třípodlažní dřevostavba v pasivním standardu zapuštěná do terénu s přímým vstupem do zahrady.

Foto: FORCE4 Architects

Cihlový dům formuje vše dobré: jednoduchost, styl a spokojenost

Originální přístup k zaběhlému konceptu, silný důraz na identitu stavby, zapracování principů udržitelnosti. A jistě ještě mnohem víc. Prostorný rodinný dům z Rudersdalu se přitom nesnaží cíleně vymykat, reflektuje spíše snahu přidržet se osvědčených prvků. Činí tak ale natolik rafinovaně, že je ve výsledku…

Foto: Ateliér Habina

Víceúčelový altán z betonu a cedrového dřeva v Prušánkách

V rámci Salonu dřevostaveb se představil kromě jiných i víceúčelový altán pro slavnostní příležitosti v obci Prušánky. Nachází se v jižní části Moravy, kde se dobře daří vinné révě i tradičním folklórním slavnostem.

REKLAMA