REKLAMA
Hledat
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak vyhledat kontrolora pro váš kotel či topidlo na pevná paliva?

Povinnost provádět jednou za 36 měsíců kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem na uhlí, dřevo, pelety o celkovém tepelném příkonu od 10 do 300 kW je již známá a většina provozovatelů těchto zdrojů tepla si je nechává provádět. Jak ale nalézt kontrolora pro svůj kotel? A kolik stojí kontrola kotle?

Nejvíce se to týká majitelů rodinných domů, ale z rozsahu příkonu je zřejmé, že může jít i o objekty mnohem větší. Zásadní je, aby takovou kontrolu provedla fyzická, odborně způsobilá osoba (odborně se užívá zkratka OZO, ale v článku je dále používáno označení kontrolor). Kontrolor je, lidsky řešeno člověk, který byl proškolen výrobcem kotle nebo topidla a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Existuje kontrolor pro můj kotel? Kolik kontrola stojí?

Pro značnou část provozovatelů zdrojů tepla, které uvedené povinnosti podléhají, jsou zásadní dvě otázky. Zda vůbec existuje kontrolor pro jejich kotel, topidlo a pak zda je ochotný provést kontrolu v v ceně nepřevyšující referenční finanční limit (do 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje bez elektronické řídicí jednotky a do 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje s řídicí jednotkou).

Kontrolora pro svůj kotel, topidlo může provozovatel vyhledat na webových stránkách výrobce nebo i přímým dotazem, ale jak je popsáno dále, existuje i státní databáze. Může nastat situace, že žádný z vyhledaných kontrolorů nenabídne provedení kontroly v ceně do limitu, neboť náklady kontrolora ovlivňuje i vzdálenost, a tedy cestovní náklady. Pokud provozovatel přesto nechce za kontrolu zaplatit více, má například výhodnou nabídku od jiného kontrolora, ale s osvědčením od jiného výrobce na podobný typ kotle, pak si musí nejprve pořídit potvrzení od výrobce, že s ním komunikoval ohledně nalezení kontrolora, ale že žádný splňující podmínku ceny nebyl nalezen. Bez takového potvrzení by byla kontrola jiným kontrolorem neplatná!

Jednou z možností, jak vést prokazatelnou komunikaci s výrobcem, je elektronická komunikace prostřednictvím informačního systému veřejné správy ISPOP (dále jen Databáze). Databázi provozuje Ministerstvo životního prostředí. Primárně má provozovatelům povinně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit jednoduché vyhledávání kontrolora. Současně však Databáze umožňuje elektronickou komunikaci provozovatele s výrobcem. A co je důležité, tato komunikace je archivována!

Elektronická komunikace s výrobcem

Odkaz na Databázi je na webových stránkám MŽP zde nebo do vyhledávače můžete přímo zadat ipo.mzp.cz. Po otevření odkazu se objeví panel s možností zadání základních údajů. Na horní liště „zvolíme“ kolonku „elektronická komunikace“ (viz obr.1).

Obr. 1 Úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů

Pro zahájení komunikace je poté nutné provést následující kroky:

  • Čestné prohlášení. Nejprve je vyžádáno potvrzení čestného prohlášení: Čestně prohlašuji, že jsem oslovil alespoň 3 nejbližší odborně způsobilé osoby, které jsou oprávněné výrobcem mého spalovacího zdroje k provedení jeho kontroly, a že ani jedna z oslovených osob nebyla schopna kontrolu vykonat za cenu nepřesahující referenční finanční limit stanovený vyhláškou č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tedy do 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje bez řídicí jednotky a do 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje s řídicí jednotkou).
  • Identifikace tazatele. Zde je vyžadováno minimálně doplnění jména, příjmení a zadat Email a adresu tazatele.
  • Identifikace kotle. Zde je klíčové správně zadat přesnou adresu umístění kotle. Systém si ověřuje existenci zadávané adresy a na neexistující nereaguje. Dalším povinnými údaji jsou jméno výrobce (Databáze nabídne seznam registrovaných výrobců) a značku kotle (Databáze nabídne výběr ze značek, které výrobce zaregistroval).
  • Odeslání zprávy. Po potvrzení bude na kontaktní Email výrobce odeslána zpráva: „Žádám Vás podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, jakožto výrobce mého spalovacího zdroje, o vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby za cenu do referenčního finančního limitu stanoveného vyhláškou č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje o typu spalovacího zdroje, jeho umístění a dále mé kontaktní údaje jsem zadal v předchozím kroku a jsou předmětem tohoto dotazu.“ (viz obr.2)

Obr. 2 Zpráva, která se odesílá výrobci spalovacího zdroje

Číslo ID komunikace

Po odeslání dotazu dorazí na e-mail tazatele potvrzení o jeho podání s automaticky přiděleným Identifikačním číslem dotazu, tzv. ID komunikace. Toto číslo je velice důležité, neboť právě tímto číslem se prokazuje fakt, že provozovatel kontaktoval výrobce.

A co dál? Musím zvolit doporučeného kontrolora? A co když se nenajde?

Nyní je nutné čekat na odpověď výrobce kotle. Pokud výrobce nabídne kontrolora ochotného dodržet finanční limit, je nutné využít jeho službu. Pokud nikoho nenabídne nebo odpověď nedojde do 30 dnů, pak lze využít služeb vhodného kontrolora od jiného výrobce. Mnoho úspěchů!

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak připravit kotel na tuhá paliva na topnou sezónu?

Jak připravit kotel na tuhá paliva na topnou sezónu?

V topné sezóně se vždy spoléháme na bezchybnou funkci celé otopné soustavy. Abychom předešli nepříjemným překvapením, je nutné věnovat se kontrole kotle i soustavy ještě před zahájením vytápění. Základní kontrolu a údržbu si můžeme provést jednoduše svépomocí, pro náročnější údržbu nebo vystavení revizních zpráv již…

Co má umět moderní automatický kotel na tuhá paliva?

Co má umět moderní automatický kotel na tuhá paliva?

V dnešní době se na našem trhu setkáváme s množstvím nejrůznějších topidel, v jejichž názvu se zdůrazňuje slovo „automatický“. Slovník cizích slov uvádí: automatický = samočinný. Který výrobek si však ono přídavné jméno v názvu skutečně zaslouží?

REKLAMA
REKLAMA