REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nehořlavá inovativní izolace HygroWick® pro rozvod chladu

Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože způsobuje odkapávání z povrchu izolace. Stále kapající kondenzát může narušit pracovní režimy, způsobit stavební vady, korozi, atd.
Izolace rozvodů chladu v chráněné únikové cestě obchodního střediska v Praze

Proto je výběr druhu izolačního materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné tloušťky důležitou prací projektanta. Potrubí s chladicí látkou je nutné izolovat minimálně tak, aby se zvýšila teplota na jejím vnějším povrchu nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu.

Standardně se pro rozvody chladu používají izolace ze syntetického kaučuku, které mají uzavřenou pórovou strukturu a velmi dobře odolávají průniku vodní páry k chladnému povrchu potrubí. Alternativou k těmto hořlavým typům izolace je nehořlavá izolace HygroWick. Jde o vinutá potrubní izolační pouzdra, která se vyrábějí ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu. Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií pro minimalizaci difuze vodní páry k chladnému povrchu potrubí.

Princip funkčnosti

Izolační pouzdro HygroWick® má vnitřní vložku z hydrofilní tkaniny s velmi dobrými kapilárně vodivými vlastnostmi. Tkanina prochází drážkou a vyčnívá na vnější povrch izolace. Zkondenzovaná vodní pára je z povrchu potrubí absorbována tkaninou. Se vzrůstajícím množstvím absorbované vody se zaplní meziprostor tkaniny a kapilární vedení způsobí pohyb kondenzátu směrem k sušším oblastem tkaniny. Kapilární vedení přemístí kondenzát drážkou na vnější povrch izolace, odkud se může odpařit do okolního vzduchu. 

Drážku v parozábraně, z které vyčnívá tkanina, lze považovat za mezeru v opláštění. Vodní pára však nemůže difundovat přes drážku, jakmile je tkanina nasycena vodou. Vysvětlení je následující. V počátečním období, když je tkanina suchá, dojde k difuzi vodní páry z okolního vzduchu směrem k chladnému potrubí. Je-li například v místnosti teplota 22 °C a relativní vlhkost 70 %, parciální tlak vodní páry je 1850 Pa. Pokud je teplota povrchu potrubí 5 °C, tlak vodní páry při nasycení je 870 Pa. Rozdíl tlaků bude 980 Pa směrem k potrubí. Po cca 2 -3 dnech tkanina lehce zvlhne a parciální tlak vodní páry v drážce se zvýší max. na stav nasycení při okolní teplotě, který činí 2650 Pa. Dojde tedy k vysychání vyčnívající tkaniny do okolního vzduchu, kde je parciální tlak nižší. Vodní pára následně může do izolace difundovat pouze parozábranou a přes možné trhliny v opláštění, způsobené např. mechanickým poškozením. Tato vodní pára, která do systému vnikne „navíc“ však bude bezpečně odvedena tkaninou ven z izolace.

Použití

Izolační pouzdro je vhodné pro chladové či duální rozvody v rozmezí teplot 0 až 250 °C, zejména pro případy, kdy je na izolací rozvodů chladu kladen požadavek na nehořlavost (chráněné únikové cesty, podzemní prostory, vysoké budovy, apod.).

Instalace

Způsob instalace izolace HygroWick® je obdobný jako při izolování topenářských rozvodů izolačními pouzdry z minerální vlny.  Rozdílem je to, že u vodorovných potrubí se umisťuje pouzdro do pozice s drážkou dolů (což je pozice o 180° otočená oproti běžným zvyklostem při izolování potrubí). V této poloze gravitace podpoří kapilární vedení a odpařovací plocha je navíc chráněna proti zvýšenému znečišťování prachem. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.

Kolena, příruby, ventily a další armatury musí být 100% omotány tkaninou (viz obr. níže). Tkanina by měla přesahovat minimálně 3 cm na navazující tkaninu izolačního pouzdra pro zajištění průběžné kapilární cesty s přilehlou izolací. Tloušťka izolace by měla být stejná jako u přilehlého rovného úseku. Spoj izolace armatury s izolací rovného úseku musí být přelepen hliníkovou páskou pro vytvoření těsnosti parozábrany. Uzavření izolačních pouzder lze zajistit také stahovacím drátem, podle zvyklostí izolatérských firem.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

logo
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 - Libeň

telefon: +420 226 292 221
zelená linka: 800 ISOVER (476 837)
e-mail: info@isover.cz

web: www.isover.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Není příčka v bytě jako příčka. Příčka prostor rozděluje, ale pokud není dobře postavena, pak zvukově neodděluje. Ba, právě naopak: může fungovat i jako rezonátor – zesilovač zvuku. Chyby se někdy dopustí každý. Proto nabývá na významu kontrola. Jaký má význam tloušťka izolace a jak na samotné založení bytové příčky?

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

Nejčastějšími chybami, se kterými se lze v praxi setkat, bývá například vznik mokrých míst v interiéru, často zaměňovaných s protékáním střechy. Příčinou je obvykle neslepení či netěsnost spojů parozábrany či parobrzdy, důsledkem pak kondenzace vody a profukování tepelné izolace. Často dochází také k použití…

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

Důvěřuj, ale prověřuj. Na kontrolu musíte chodit průběžně. Ve chvíli, kdy vám řemeslníci vše zaklopí sádrokartonem, je již pro odhalení chyb ve skladbě izolace šikmé střechy pozdě. Jaký je správný poměr tepelné izolace nad a pod parozábranou? Jaká tloušťka izolace je dostatečná?

I. Jak na izolaci šikmé střechy bez chyb. Nejčastější omyly při zateplení krovu

I. Jak na izolaci šikmé střechy bez chyb. Nejčastější omyly při zateplení krovu

Klíčový Murphyho zákon říká, že „ Co se může pokazit, to se pokazí “. Při izolaci šikmé střechy to platí bez výjimky. Stačí narazit na méně pečlivé řemeslníky a na malér je zaděláno. Zaměřili jsme se nejčastější chyby, kterými jsou například mezery mezi pásy izolace nebo ucpání větrané mezery.

Zdroj: Isover

Ze starého nové: Recyklace stavebního odpadu

Recyklace, uzavřený životní cyklus výrobku, cirkulární ekonomika a další obdobné pojmy slýcháme poslední dobou velmi často. Lze předpokládat, že tato témata budou v tomto století zásadní. Jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce? Otázka zůstává, neobjevujeme již…

Co se stavebním odpadem? Jak vypadá životní cyklus výrobků ve stavebnictví

Co se stavebním odpadem? Jak vypadá životní cyklus výrobků ve stavebnictví

Životní prostředí a planetu Zemi máme pouze jednu. V tomto ohledu je na každém z nás se chovat zodpovědně a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Proto vznikla metodika LCA (Life Cycle Assessment) neboli metoda posuzování životního cyklu produktu.

Vyplatí se zateplení? Stojí to za to?

Vyplatí se zateplení? Stojí to za to?

Určitě jste si někdy položili otázku, kolik že to ušetřím za vytápění, když zateplím dům a kdy se mi náklady na zateplení vrátí. A lze ušetřit i náklady v létě na chlazení?

REKLAMA