REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Není příčka v bytě jako příčka. Příčka prostor rozděluje, ale pokud není dobře postavena, pak zvukově neodděluje. Ba, právě naopak: může fungovat i jako rezonátor – zesilovač zvuku. Chyby se někdy dopustí každý. Proto nabývá na významu kontrola. Jaký má význam tloušťka izolace a jak na samotné založení bytové příčky?
Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Ve většině místností především starších bytů i rodinných domů, ale i novostaveb, jsou zvuky a hluk přicházející ze sousedících prostor téměř na denním pořádku. Někdy tedy máte pocit, že vlastně bydlíte v jedné společné místnosti. Hluk pronikající z místnosti do místnosti je také velmi častou příčinou reklamací a stížností obyvatel.

Pokud otázku ochrany proti hluku neřešíte dlouhodobě, může postupem času dojít i k vážnému poškození vašeho zdraví. Zajištění protihlukové ochrany je opatřením, které snižuje přenos hluku od zdroje k jeho příjemci. Schopnost stavebních konstrukcí přenášet a zeslabovat zvuky šířící se vzduchem zabezpečuje kvalitní akustická izolace.

Úkolem příček je oddělit od sebe minimálně dva prostory. Vytvořit komfortní místo pro práci, sledování televize a poslech hudby v obývacím pokoji, ložnici... Každý takový prostor vyžaduje své. Úspěšná řešení konstrukcí příček přispívají ke komfortu bydlení, ale i k ochraně zdraví na pracovištích. Lehké příčky vyplněné materiály ISOVER jsou tou nejlepší volbou, pokud chcete vytvořit klidnější a příjemnější prostředí. Vzhledem k tomu, že příčky obvykle oddělují dva vytápěné prostory, není tepelněizolační funkce u příček většinou tak důležitá. Jde především o zamezení šíření nežádoucího zvuku.

Vzduchová neprůzvučnost

Pro jednoduché nebo vícenásobné opláštění se používají desky na bázi dřevní hmoty (cementotřískové, cementoštěpkové, dřevotřískové) a sádry (sádrokartonové, sádrovláknité). Vzduchovou neprůzvučnost dvojité příčky z lehkých sádrokartonových či sádrovláknitých desek nejvíce ovlivní plošná hmotnost a ohybová tuhost dílčích desek. S vyšší plošnou hmotností desky roste i její neprůzvučnost. Zvýšení plošné hmotnosti u lehkých desek lze dosáhnout použitím větší tloušťky desek, použitím těžších (např. modrých akustických) desek nebo složením pláště ze dvou nebo více vrstev lehkých desek. Pokud je ovšem dílčí deska ohybově měkká a má vysokou plošnou hmotnost, pak se zhoršují tlumicí účinky této vrstvy silným rozkmitáním desky. Tento jev pomůže odstranit asymetrické provedení opláštění konstrukce.

Jak pro lehké, tak pro těžké zdvojené příčky lze jednoznačně doporučit asymetrické provedení opláštění konstrukce. Tím dojde k odstranění, nebo aspoň utlumení rezonančních efektů, a tudíž ke zlepšení akustických vlastností příčky. U lehké sádrokartonové příčky to znamená použít různé tloušťky desek na pláštích příčky nebo dosáhnout asymetrie zdvojením desek na jedné straně příčky. Význam vlivu asymetrie je zřejmý z výsledků měření – zdvojením i druhého pláště příčky sice zvýšíme hmotnost konstrukce, ale dojde ke ztrátě asymetrie a výsledkem je stejná neprůzvučnost jako u příčky pouze se třemi deskami. Dvojité opláštění je z hlediska útlumu zvuku účinnější než jednoduché opláštění ve stejné tloušťce. Spojení dvou desek nesmí být ovšem provedeno lepením, ale např. sponkami, hřebíky apod.

Tuhost vzájemného spojení dílčích stěn. Dílčí stěny mohou být vzájemně spojeny lehkými kovovými nebo masivními dřevěnými profily nebo mohou být provedeny bez vzájemného propojení. Největšího útlumu se dosáhne, pokud se co nejvíce redukuje přenos zvuku, tzn., že se dílčí vrstvy vzájemně nepropojí. Akusticky nejvýhodnější jsou dva konstrukčně nezávislé kovové rošty.

Každý decibel se počítá

Konstrukce příčky, která je schopna od sebe zvukově izolovat dvě místnosti z hlediska hluku přenášeného vzduchem, zajišťuje tzv. vzduchovou neprůzvučnost. Čím je hodnota této neprůzvučnosti vyšší, tím lépe. Stěna vyplněná akustickou minerální izolací zabezpečí útlum hluku až o 15 dB. Pokud jste tedy běžně zaslechli puštěný televizor ze sousední místnosti, znamená to, že po realizaci kvalitní akustické izolace příslušné příčky zaslechnete maximálně tlumený hovor nebo drobný šum.

Řešení se nabízí samo

Lehké příčky jsou tvořeny nosnou konstrukcí ze dřeva nebo kovu, opláštěnou z obou stran deskovými materiály. Mezera mezi plášti je zpravidla - pokud má příčka plnit co nejlepší akustickou funkci - vyplněna akustickou izolací z minerálních vláken.

Pro zjednodušení: každá dvojitá konstrukce je složená ze dvou stěn jednoduchých. Neprůzvučnost této jednoduché stěny je určena hlavně její plošnou hmotností v kg.m-2 – to je laikovi nic neříkající údaj. Proto názorně: čím je jednoduchá stěna „těžší“, tím má větší tj. lepší neprůzvučnost. Obecně platí, že při zdvojnásobení plošné hmotnosti stěny (tj. zdvojnásobení tloušťky) je narůst vzduchové neprůzvučnosti až 6 dB. Proto, chceme-li u jednoduchých stěn dosáhnout vyšší neprůzvučnosti, používáme příčky větších tlouštěk.

Význam výplně příčky

Šedivá je teorie a zelený strom života. Proto přistupme k praktickým radám: moderní sádrokartonové příčky opatřeny tepelnou izolací dosahují akusticky lepších parametrů než příčky se stejnou tloušťkou z homogenního materiálu.

Navíc při stejných akustických požadavcích na příčku jsou i úspornější co do tloušťky, a tedy zabírání prostoru v bytě. Samotná sádrokartonová příčka bez výplně z minerální izolace ztrácí až 10 dB, což je vzhledem k logaritmické závislosti velmi vysoká hodnota.

Zvýšení hladiny hluku o 10 dB člověk vnímá jako dvojnásobnou hlasitost. Právě díky takto vysoké hodnotě je nezbytné v konstrukci izolaci mít. Příčka pak funguje jako jeden celek.

Sádrokartonové desky funguji na obou stranách příčky jako odrazivé a rezonanční plochy, které brání pronikání velké části hluku do vnitřku konstrukce. Nicméně část hluku projde dále, a proto je zde právě minerální izolace, která díky své struktuře vláken omezuje přenos zvuku z jedné stany na druhou – brání přenosu energie z jedné molekuly vzduchu na druhou, takže díky své zvukové pohltivosti výrazně přispívá k celkové vzduchové neprůzvučnosti konstrukce.

Důležité je si ale uvědomit, že řešení detailů příčky celkovou konstrukci výrazně ovlivňuje, a to zpravidla vždycky negativně. Největší škody způsobují netěsnosti výplní otvorů (oken, dveří atd.), ale například i volba roštu příčky, kde v místě roštu vzniká akusticky most. Pokud se použijí dřevěné hranoly místo dnes již běžných C profilů, tak je možno ztratit na celé příčce i 5 dB. Přidáme-li k této hodnotě ještě špatně napojení příčky na okolní konstrukce, montážní chyby atd., může byt celková ztráta 10 i více dB. Takové hodnoty pak zcela znehodnotí veškeré akustické parametry příčky.

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o izolování příček. Další informace najdete v  průvodci ISOVER – Příčky, předstěny a podhledy, v montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolaci příček, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Přidejte se k nám na Facebooku,

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

logo
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 - Libeň

telefon: +420 226 292 221
zelená linka: 800 ISOVER (476 837)
e-mail: info@isover.cz

web: www.isover.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Kdo nezatepluje, jako by nebyl. Vyvarujte se chyb!

Kdo nezatepluje, jako by nebyl. Vyvarujte se chyb!

Zateplování je standardem dnešních staveb. Firem, které tyto služby nabízejí, jsou stovky. Zateplení vypadá jednoduše, a tak se k tomuto kroku často odhodlají i kutilové. Výsledky jsou často výborné, ale mnohdy hovoří i v neprospěch těchto aktivit. Chyb se zde dá udělat mnoho a navíc některé jsou s fatálními…

Tepelná izolace soklu je základem dobrého zateplení

Tepelná izolace soklu je základem dobrého zateplení

Často opomíjenou částí domu v případě izolování a zateplování, je samotný sokl. Kapitola sama pro sebe. Mnozí jej ani nepočítají k domu a tvrdí, že je to vlastně část podsklepení. Stává se často přehlíženou součástí domu. Z jeho podceňování vyplývá řada chyb, například nevhodné použití polystyrenu s hladkým povrchem,…

Akustické vlastnosti podlahy ovlivňují i malé detaily

Akustické vlastnosti podlahy ovlivňují i malé detaily

Špatně vyřešená akustická izolace podlah způsobuje obyvatelům domů nejednu neklidnou chvíli. Dopustit se chyby je velmi snadné, proto je na místě v průběhu stavby kontrola a zase kontrola. Mezi nejčastější chyby při izolaci podlahy patří zvedání výšky podlahy nevhodným materiálem, mezery v akustické izolaci či…

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

Nejčastějšími chybami, se kterými se lze v praxi setkat, bývá například vznik mokrých míst v interiéru, často zaměňovaných s protékáním střechy. Příčinou je obvykle neslepení či netěsnost spojů parozábrany či parobrzdy, důsledkem pak kondenzace vody a profukování tepelné izolace. Často dochází také k použití…

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

Důvěřuj, ale prověřuj. Na kontrolu musíte chodit průběžně. Ve chvíli, kdy vám řemeslníci vše zaklopí sádrokartonem, je již pro odhalení chyb ve skladbě izolace šikmé střechy pozdě. Jaký je správný poměr tepelné izolace nad a pod parozábranou? Jaká tloušťka izolace je dostatečná?

I. Jak na izolaci šikmé střechy bez chyb. Nejčastější omyly při zateplení krovu

I. Jak na izolaci šikmé střechy bez chyb. Nejčastější omyly při zateplení krovu

Klíčový Murphyho zákon říká, že „ Co se může pokazit, to se pokazí “. Při izolaci šikmé střechy to platí bez výjimky. Stačí narazit na méně pečlivé řemeslníky a na malér je zaděláno. Zaměřili jsme se nejčastější chyby, kterými jsou například mezery mezi pásy izolace nebo ucpání větrané mezery.

Izolace rozvodů chladu v chráněné únikové cestě obchodního střediska v Praze

Nehořlavá inovativní izolace HygroWick® pro rozvod chladu

Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože způsobuje odkapávání z povrchu izolace. Stále kapající kondenzát může narušit…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA