REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Skladujete nebezpečné látky na pracovišti?

Pracujete s nebezpečnými látkami? Pak je zřejmě také skladujete na pracovišti a měli byste dbát na striktní dodržování bezpečnostních předpisů. Bezpečné skladování nebezpečných látek na pracovišti vyžaduje znalost předpisů a splnění mnoha podmínek, které nařizuje legislativa.
Zdroj: www.kaiserkraft.cz

Základní povinností zaměstnavatele je vypracovat písemné pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami pro své zaměstnance – podle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., pro látky vysoce toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci. Tyto písemné pokyny je každý zaměstnavatel povinen projednat s orgánem ochrany zdraví. Informace o správných způsobech skladování, nebezpečnosti látek, doporučovaných postupech při poskytnutí první pomoci a další související informace získáte z bezpečnostních listů. Ty vám musí poskytnout každý dodavatel nebezpečných látek na vyžádání. Zmíněné písemné pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami musíte také zpřístupnit zaměstnancům na pracovišti (podle článku 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH).

Povinností zaměstnavatele je také dostatečně poučit zaměstnance o podmínkách a pravidlech nakládání s nebezpečnými látkami podle § 103 odst. 2 zákona 262/2006 Sb. Zejména v oblasti požární ochrany je nutné seznámit zaměstnance se zákazem manipulace s otevřeným ohněm a kouření, a také s předpisy, které souvisí s nebezpečím požáru či výbuchu. Oblast bezpečnosti práce vyžaduje poučení zaměstnanců ohledně možných úrazů při ruční manipulaci s nebezpečnými látkami a seznámení s předpisy zajišťující ochranu osob i skladovaných materiálů před pády. Co se týče ochrany zdraví, nezbytné je zejména poučení zaměstnanců o nařízeních spojených s větráním, ukládáním nebezpečných látek v originálním balení, označování obalů a se zákazy konzumace nápojů a potravin na pracovišti. Pro zajištění ochrany životního prostředí jsou důležitá nařízení zaměřená na prevenci možných úniků nebezpečných látek do kanalizace nebo volné přírody, včetně stanovení postupů, které je nutné dodržet při likvidaci úniků a úkapů.

Součástí zákonem nařízeného poučení zaměstnanců je také ustanovení prací, které jsou zakázané mladistvým, těhotným ženám, kojícím zaměstnankyním a matkám do konce 9. měsíce po porodu. Tyto předpisy stanoví nařízení vlády č. 180/2015 Sb.

Speciální předpisy platí pro poučení a školení zaměstnanců, kteří pracují s vysoce toxickými látkami. Podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. tyto zaměstnance musí poučit odborně způsobilá osoba – doktor medicíny, chemik a podobně.  

Další povinností zaměstnavatele je zajistit na pracovišti vhodné osvětlení, větrání a speciální vybavení pracovních prostor pro skladování nebezpečných látek. Toto vybavení musí splňovat technické a legislativní požadavky, proto je vhodné jako dodavatele zvolit specializovanou firmu, která bude zárukou toho, že vybavení pro skladování nebezpečných látek bude mít všechny potřebné atesty a certifikáty. Takovým dodavatelem je například KAISER+KRAFT – jeden z předních zásilkových B2B obchodů, který se specializuje na profesionální vybavení pro průmysl, sklad a kancelář. Kromě dodání kvalitního vybavení s potřebnými atesty poskytuje zákazníkům také odborné poradenství. KAISER+KRAFT zaměstnává tým specialistů na skladování nebezpečných látek, kteří po analýze konkrétních požadavků klienta jsou schopni navrhnout optimální řešení pro skladování nebezpečných látek. KAISER+KRAFT vám pak dodá vybavení na míru podle specifických potřeb vašeho provozu.

Základním vybavením pro skladování nebezpečných látek na pracovišti jsou bezpečnostní a přepravní nádoby pro bezpečný transport nebezpečných kapalin a zboží na veřejných a interních dopravních komunikacích. Je také nutné zajistit potřebné vybavení pro bezpečné dávkování, skladování, přepravu a likvidaci hořlavých a agresivních látek, kyselin a louhů.

Pokud pracujete s nebezpečnými kapalinami, nezbytnou výbavou pracoviště jsou speciální čerpadla pro vypouštění, přečerpávání a stáčení chemikálií, kyselin či louhů, která zajišťují při zacházení s těmito nebezpečnými kapalinami maximální bezpečnost.

Pro bezpečnou manipulaci s těžkými sudy a jejich přepravu jsou nezbytná zařízení pro zvedání, otáčení nebo vyprazdňování sudů. V nabídce KAISER+KRAFT najdete zvedače sudů s pumpovací ojí, sklápěče sudů, rudly a vozíky pro přepravu sudů a plynových láhví s integrovanou záchytnou vanou i bez ní.  Při výběru tohoto vybavení máte možnost volby podle požadované nosnosti. Zařízení pro práci se sudy je vždy vybaveno bezpečnostními prvky, které zabraňují posunu či pádu.

Do výroby, kde se manipuluje problémovými kapalinami, je dobré vybrat si z nabídky záchytných van. Tyto se vyrábí v mnoha variantách – v provedení určeném pro palety nebo pro skladování sudů, stohovatelné, pojízdné nebo s plochou či univerzální vanou pro umístění malých nádob. Bez záchytných van se neobejdete v provozech, ve kterých dochází k manipulaci s pohonnými hmotami, oleji, mazivy, chladivy, laky, louhy či kyselinami.

Pro čištění drobných součástí, částí strojů, povrchů a nástrojů je vhodné vybavit provoz čističkami drobných součástí nebo čisticími stoly.

Pro případ úniku nebezpečných látek byste měli provoz vybavit zařízením pro prevenci úniků a pro případ, že by k úniku došlo, mít v záloze také vše potřebné pro zachycení a likvidaci nebezpečných kapalin – zejména sorpční prostředky od nejjednodušších sorpčních textilií až po mobilní havarijní stanici s kompletním vybavením pro likvidaci následků úniku nebezpečných látek.

Další důležitou výbavou pracoviště pro zajištění bezpečného uskladnění nebezpečných látek jsou speciální skříně na nebezpečné látky, ve kterých lze bezpečně uskladnit chemikálie i láhve s plynem.

Výběr speciálního vybavení pro skladování nebezpečných látek je vhodné zajistit ve spolupráci se specialisty, kteří mají s vybavením tohoto typu zkušenosti. Takovými odborníky jsou i profesionálové společnosti KAISER+KRAFT, kteří vám poskytnou odbornou pomoc při výběru, instalaci, provozu zařízení i jeho údržbě. Vše podle vašich specifických potřeb a v souladu s platnými předpisy a normami.

Pokud se chcete se všemi zákony a předpisy, které se týkají skladování nebezpečných látek seznámit podrobně, máte možnost prostudovat si následující zákony a související předpisy:

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech; Zákon č. 262/2006 Sb. v zákoníku práce; Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP; Nařízení vlády č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích; Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Kaiser+Kraft,spol. s r.o.

logo
U garáží 1611/1
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 800 950 950
zelená linka: 800 950 950
e-mail: kaiserkraft@kaiserkraft.cz

web: www.kaiserkraft.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: www.kaiserkraft.cz

Bezpečná manipulace s materiálem a zajištění nákladu

Efektivně fungující sklad stojí na perfektně zvládnuté logistice. Stejná pravidla platí také pro výrobní či stavební provoz. Klíčovou podmínkou toho, aby vše fungovalo bez zbytečných prostojů, je také bezpečnost. Pokud ve skladu, v provozu či na staveništi dochází k manipulaci s materiálem, je nutné zajistit, aby ...

Zdroj: kaiserkraft.cz

Při práci ve výškách pamatujte na zásady bezpečné práce a dodržování předpisů

Práce ve výškách je riziková, proto je povinností každého zaměstnavatele udělat maximum pro zajištění bezpečnosti pracovníků. Základem je správný výběr profesionálního vybavení a pomůcek pro práci ve výškách. Žebříky, schůdky, schody, pracovní plošiny i lešení musí být stabilní, ergonomické a bezpečné při nášlapu.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA