REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Při práci ve výškách pamatujte na zásady bezpečné práce a dodržování předpisů

Práce ve výškách je riziková, proto je povinností každého zaměstnavatele udělat maximum pro zajištění bezpečnosti pracovníků. Základem je správný výběr profesionálního vybavení a pomůcek pro práci ve výškách. Žebříky, schůdky, schody, pracovní plošiny i lešení musí být stabilní, ergonomické a bezpečné při nášlapu.
Zdroj: kaiserkraft.cz

Současně by měly splňovat všechny platné normy, které pro profesionální vybavení pro práci ve výškách platí. Zárukou splnění všech platných norem a předpisů v oblasti konstrukce, použitého materiálu, ergonomie a vhodných povrchů u vybavení pro práci ve výškách je nákup u prodejce, který se zabývá prodejem vybavení, určeného pro profesionální použití. Takovým prodejcem je například KAISER+KRAFT, kde vám kromě širokého výběru žebříků, schodů, schůdků, pracovních plošin a různých druhů lešení pro profesionály, poskytnou i odborné poradenství při správném výběru vybavení. Budete tak o krok blíž k vytvoření podmínek pro dodržení všech zásad bezpečné práce ve výškách na vašich pracovištích.

Pokud se chcete podrobněji seznámit se všemi platnými normami, které jednotlivá zařízení a pomůcky musí splňovat, můžete si prostudovat informace v poradci pro bezpečnou práci ve výškách KAISER+KRAFT,  kde v popisech jednotlivých kategorií vybavení najdete informace o všech předpisech a normách, které se k nim vztahují. Samotný nákup u tohoto specializovaného prodejce je však zárukou, že vybavení pro práci ve výškách všechny normy a zákonné požadavky na bezpečnost splňuje. Můžete se pak soustředit pouze na správný výběr a vhodné použití vybavení na pracovišti.

Pro správný výběr vhodných a bezpečných pomůcek pro práci ve výškách potřebujete mít také správné vstupní informace. Které to jsou? Zde je základní přehled toho, v čem byste měli mít jasno při nákupu a následném použití vybavení pro výškové práce:

Žebříky a lešení

 • Maximální pracovní výška, která má být dosažena. Důležité je zohlednit také výšku zaměstnanců.
 • Hmotnost a objem materiálu, který bude přenášen nahoru, včetně hmotnosti osob, je důležitá pro volbu nosnosti zařízení.
 • Šíře záběru, výška a doba strávená při práci jsou klíčové informace pro volbu typu vybavení. Pro činnost ve výšce nad 7 metrů, v trvání déle než 120 minut či se širším záběrem, je vhodnější zvolit místo žebříku lešení, průmyslové schody nebo pracovní plošinu.
 • Velmi důležité je znát požadavky na odolnost vůči okolním vlivům – teplotám, chemikáliím, elektrickému proudu a podobně.

Pokud používáte žebříky a lešení, nezapomeňte na to, že jednou ročně musí být podrobeny zkoušce, která prověří, zda jsou způsobilé pro další používání.

Důležité je také bezpečné použití žebříků, schůdků, lešení i plošin. Postavte je vždy tak, aby byly stabilní, umožnily bezpečný pohyb nahoru i dolů a dodržujte vždy pokyny pro uživatele, které naleznete přímo na produktech ve formě piktogramů .

Pojízdná lešení

 • Při výběru pojízdného lešení postupujte podle požadované pracovní výšky, výšky lešení a potřebné šířky či délky.
 • Při každém použití pojízdného lešení je provozovatel povinen dodržovat pokyny návodu k montáži a použití od výrobce lešení. Podle normy ČSN EN 1004 je maximální přípustná výška pojízdných lešení 8 metrů ve venkovním prostředí a 12 metrů v uzavřených prostorách.
 • Pojízdná lešení lze instalovat vždy pouze do výšky, která je předepsána v montážním návodu.
 • Montáž a demontáž pojízdného lešení smí provádět pouze proškolený odborný personál pod dohledem odborníka. Lze použít pouze originální konstrukční části od výrobce. Před použitím musí být lešení zkontrolováno oprávněnou osobou a tato kontrola musí být zdokumentována.
 • Podklad pro instalaci musí být rovný a nosný.
 • Přemisťování pojízdného lešení je povoleno jen po rovné ploše a v případě, že se na něm nenacházejí osoby ani předměty.
 • Výška podlahy se nesmí zvětšovat použitím žebříků či beden a nesmí se na nich používat žádná zvedací zařízení.
 • Z pojízdných lešení je zakázáno přecházet na jiné pomůcky pro výstup nebo na budovu.

Pracovní plošiny

 • Při výběru je důležité správně zvolit typ plošiny podle požadované pracovní výšky nebo podle šířky a délky plošiny, která by měla poskytnout dostatečný prostor pro pohodlnou a bezpečnou práci.
 • Pro eliminaci rizika uklouznutí je vhodné při výběru zvolit vhodný povrch pracovní plošiny. Na výběr máte strukturované překližkové desky, rýhovanou pryž, mřížkový rošt nebo rýhovaný hliník.
 • Správnou ergonomii zajistí možnost volby výškově přestavitelných pracovních plošin EUROKRAFT, které lze přizpůsobit podle výšky zaměstnanců.

Průmyslové schody

 • Pro průmyslové schody a schodové žebříky, které umožňují přístup nebo přechod do druhé úrovně nebo na stroj, platí norma ČSN EN ISO 14122.
 • Obvyklý úhel sklonu průmyslových schodů je 45 stupňů. U schodových žebříků se doporučuje nepřekračovat úhel sklonu 60 stupňů, i když norma povoluje rozmezí 45 a 75 stupňů.
 • Pro zvýšení bezpečnosti se používá bezpečnostní zábradlí. Jedno zábradlí je nutné použít u průmyslových schodů s výškou výstupu přes 500 mm a s boční mezerou vedle schodnice širší než 120 mm. Pokud jsou stupně širší než 1200 mm, musí být schody opatřeny zábradlím na obou stranách.
 • Schodové stupně musí být vyrobeny z materiálu, který umožňuje odtok kapalin a jejich povrch musí být protiskluzový.
 • Při výběru průmyslových schodů je důležité mít jasno v požadavku na nosnost, hmotnost a určení pro vnitřní či venkovní použití.

Schůdky

 • Profesionální ocelové schůdky pro provoz a dílnu musí být podle normy ČSN EN 14183 lehké, stabilní a musí mít vysokou nosnost. Každý stupeň musí unést minimálně 260 kg.
 • Pro výrobu nosných konstrukčních součástí je přípustné použít materiál s minimální tloušťkou 3 mm u dřeva nebo plastu, 0,9 mm u oceli, nebo 1,2 mm u hliníku. Plastové schůdky je nutné testovat na odolnost a teplotní stálost.
 • Protiskluzová ochrana povrchu nášlapných ploch musí být minimálně na úrovni 0,2.
 • Plocha pro stání u žebříkových a schodových schůdků musí mít rozměr minimálně 200 x 300 mm. U pojízdných schůdků minimálně 200 x 200 mm.
 • Minimální možná hloubka stupňů je 80 mm u žebříkových schůdků a stoliček a 150 mm u schodových schůdků.
 • Svislá vzdálenost stupňů nesmí překročit 250 mm.
 • Povolená výška žebříkových schůdků, schodových schůdků a stoliček je maximálně 1000 mm, u pojízdných schůdků maximálně 500 mm.
 • Na schůdkách musí být umístěn návod k použití s údaji o výrobci, datem výroby, oblastí použití, názvem produktu a informací o maximálním přípustném zatížení.

Pokud si vybavení a pomůcky pro práci ve výškách pořídíte u prodejce, který se specializuje na prodej vybavení pro profesionální použití, máte jistotu, že z hlediska konstrukce a použitých materiálů toto vybavení vyhovuje všem normám a platným předpisům. Z pohledu zaměstnavatele je pak nutné dbát na dodržení všech nařízení při montáži a provozu vybavení a dodržování všech zásad bezpečnosti při práci.

Kaiser+Kraft,spol. s r.o.

logo
U garáží 1611/1
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 800 950 950
zelená linka: 800 950 950
e-mail: kaiserkraft@kaiserkraft.cz

web: www.kaiserkraft.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: www.kaiserkraft.cz

Skladujete nebezpečné látky na pracovišti?

Pracujete s nebezpečnými látkami? Pak je zřejmě také skladujete na pracovišti a měli byste dbát na striktní dodržování bezpečnostních předpisů. Bezpečné skladování nebezpečných látek na pracovišti vyžaduje znalost předpisů a splnění mnoha podmínek, které nařizuje legislativa.

Zdroj: www.kaiserkraft.cz

Bezpečná manipulace s materiálem a zajištění nákladu

Efektivně fungující sklad stojí na perfektně zvládnuté logistice. Stejná pravidla platí také pro výrobní či stavební provoz. Klíčovou podmínkou toho, aby vše fungovalo bez zbytečných prostojů, je také bezpečnost. Pokud ve skladu, v provozu či na staveništi dochází k manipulaci s materiálem, je nutné zajistit, aby…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zdroj: Heluz

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je prodloužena!

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je prodloužena!

Zdroj: SATJAM

Podzimní akční slevy na krytiny SATJAM

Podzimní akční slevy na krytiny SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA