REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Využití dešťové vody a akustická pohoda v moderní kancelářské budově

Pozornosti fanoušků moderního TZB neunikla administrativní budova DOCK IN TWO v Praze – Holešovicích. Dnes se podíváme například na to, jak v této budově využívají dešťovou vodu nebo jak pracují s akustikou kanceláří.

Redaktor TZB-info a ESTAV.cz zaměřil svoji pozornost na moderní administrativní budovu DOCK IN TWO. V této části je stručně řečeno něco o řízení, ale především o akustice, která si zaslouží zvláštní pozornost.

Monitoring a řízení

Většina zařízení, pasivních a akčních prvků zařízení TZB je napojena na centrální dispečink. Zajímavé je například i sledování čtvrthodinového odběrového maxima na teplo. Odběrové tarify dodavatele tepla počítají se zpoplatněním překročení maxima, a tak je tato funkce žádoucí včetně plánu případného dočasného odpojení některých spotřebičů tepla.

Centrální řízení vytápění prostorů umožňuje částečné individuální nastavení v jednotlivých kancelářských prostorech. Jeden z mnoha ovladačů pro individuální nastavení parametrů. Budova byla jako kancelářská projektována na teplotu 21 °C. Individuálně lze teplotu upravit v malém rozpětí max. 20 až 24 °C. Symboly pod zobrazenou teplotou ukazují, mj. na právě probíhají přípravu na vytápění nebo chlazení, případně již probíhající procesy vytápění nebo chlazení.

V objektu je mimo kancelářských prostorů i fitness centrum a kavárna.

Bez vody není života

Toto rčení platí pro DOCK IN TWO zásadně. Z jedné strany pyramidální charakter objektu je poset terasami, spoustou rostlin a k objektu patří i velká travnatá plocha. A ty se bez vody neobjedou. Současné klima přináší spíše nárazové deště než časté a drobné. Přestože je DOCK IN TWO jen kousek od Vltavy, tak investor CRESTYL nechal v objektu zřídit vodní hospodářství shromažďující dešťovou vodu, která je pouze v případě nedostatku doplňována vodou ze studny.

Základem využití dešťové vody je velká sběrná nádrž o objemu 28 m3. Její naplnění je sledováno a pokud by mělo dojít k přeplnění, přebytečná voda přetéká do kanalizační stoky.

Účelem instalace dvojice čerpadel KSB vpravo je odčerpávat vodu, která by do nádrže natékala při povodňovém stavu.

Levé samostatné čerpadlo KSB přečerpává zachycenou dešťovou vodu přes hrubý filtr a následně jemný pískový do navazující menší nádrže o objemu 8 m3, viz obrázek níže. Pokud je dešťové vody dostatek, je do menší nádrže přečerpávána jen voda dešťová. Pokud jí není dostatek a hladina v menší nádrži poklesne pod 30 %, doplní se na 65 % vodou ze studny, která se do malé nádrže přivádí rovněž přes pískový filtr.

Voda z tohoto vodního hospodářství však není využívána jen k zalévání rostlin, ale i ke splachování na toaletách oddílným vodovodem pouze pro užitkovou vodu. I to je svědectvím odpovědného přístupu k zacházení s pitnou vodou, které navíc přináší provozní úsporu.

Akustika - příjemné ticho

Prakticky hned po vstupu do kancelářských prostorů SAINT-GOBAIN v objektu DOCK IN TWO mne zaujalo nezvyklé ticho. Nikoliv absolutní, ale velmi příjemné, s velmi příjemně krátkou dobou dozvuku a vynikající srozumitelností řeči bez potřeby zvyšovat hlas. A tento pocit mne doprovázel prakticky ve všech místech, včetně chodeb, kudy jsme šli. Je to díky širokému uplatnění akustických stavebních materiálů. Takové řešení bohužel není standardem, jak by mělo být. A navíc, jak dokumentují obrázky, tak nejde o řešení nehezké, unifikované, ale které dává architektovi příležitost vytvářet individualitu prostoru i v tak standardním prostředí, jako jsou kanceláře. Například v kancelářích řešených formou open space si dost často lidé stěžují na rušení při práci hlasitějším hovorem při telefonování druhými atp. Tyto negativní vlivy zde tlumí použití hluk tlumících stropních podhledů v kombinaci se zavěšenými panely, které mohou být i různě tvarovány. Designově se jinak uniformě vypadající open space rozdělí na více segmentů.

Problém vylepšení nevhodné akustiky základního prostoru s výškou stropu, který již neumožňuje snížení, případně další nadstandardní vylepšení akustiky, jak ukazuje jedna z místností SAINT-GOBAIN, lze řešit zavěšenými akustickými prvky. Jak hezké to může být v kombinaci se světly, ji vidět na dalším obrázku. Jde o kombinaci zavěšených akusticky tlumících desek s různými průměry a akusticky účinného podhledu.

Na konstrukci objektu je i zajímavé to, že dopředu nebylo známo rozložení jednotlivých kanceláří. To znamená, že návrh musel respektovat možnost následně navrhnout rozčlenění plochy podle požadavků konkrétního nájemce. A současně i to, že každý nový zájemce může mít požadavky jiné a dispozici bude nutné předělat. Proto jsou dělicí stěny řešeny formou konstrukčně tzv. lehkých montovaných příček, ale s nadstandardním akustickým útlumem hluku. Na velmi velkém útlumu hluku, větším, než mají i silnější zděné příčky, se podílí použití speciálních materiálů. Mimo jiné byla použita vysokopevnostní, sádrokartonová deska vyztužené vlákny Rigips Habito® H. Této vlastnosti příček mezi kancelářemi si povšimne i návštěvník, neboť ze sousední kanceláře není slyšet ani velmi hlasitá debata.

Závěr

Festival Open House Praha je příležitostí vidět jinak uzavřené prostory historických objektů, ale i těch moderních. Návštěva DOCK IN TWO, kanceláří SAINT-GOBAIN, každému návštěvníku zásadně zdvihne představu o tom, jaké může být pracovní prostředí. A to je dobře, neboť současná doba vyžaduje vysoké pracovní výkony. Jejich dosažení není motivováno jen mzdou, ale i kvalitou pracovního prostředí. A pro zaměstnavatele je výzvou skutečnost, že není málo těch zaměstnanců, kteří mění zaměstnavatele i kvůli nevyhovujícímu pracovnímu prostředí.

 

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Open House Praha

kotelna

Kotelnu pro nemocnici navrhl architekt Karel Prager. Hurá dovnitř!

První říjnový týden již tradičně patřil architektonickému svátku, festivalu Den architektury, který stihli ještě organizátoři uspořádat před zákazy hromadných akcí. Díky akci Hurá dovnitř! bylo možné navštívit několik desítek jinak nepřístupných budov. Jednou z nich byla také nenápadná technická stavba na pražském…

Kubismus v pražské architektuře

Kubismus v pražské architektuře

Festival Open House Praha 2020 je sice za námi a i v těchto nelehkých časech bychom vám rádi zprostředkovali kulturní zážitek prostřednictvím komentovaných procházek věnovaných poznávání kubistické architektury v Praze.

Ohlédnutí za festivalem Open House Praha 2020

Ohlédnutí za festivalem Open House Praha 2020

Festival Open House Praha 2020 skončil. Zájem o návštěvu běžně nepřístupných budov předčil očekávání organizátorů. Ohlédněte se s námi za proběhlým festivalem.

Zdroj: Tomáš Sysel/Open House Praha, z. ú.

Palác Ara: klenot československého funkcionalismu s prvky amerických mrakodrapů

Jednou z budov, kterou si mohli návštěvníci v rámci letošního ročníku Open House Praha, pořádaného netradičně v náhradním zářijovém termínu, prohlédnout, byl palác Ara u Jungmannova náměstí. Ten v letech 2018 – 2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která mu navrátila bývalý lesk. Konkrétně bylo návštěvníkům…

REKLAMA