REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Budovy, které byly postaveny v dřívějších obdobích a neprošly pozdější změnou, prakticky ve všech případech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů též bývají pro jejich majitele či provozovatele nadměrně nákladné z hlediska nákladů na běžný provoz. Je to logicky zapříčiněno tím, že v době jejich výstavby platila vzhledem k současnosti méně přísná kritéria, kterými se výstavba řídila.

Požadavky, které reprezentují nároky na ekonomicky efektivní provoz budov, lze rozdělit do dvou základních oblastí:

 • soubor požadavků na technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, vzhledem k zaměření našeho článku se jedná především o vlastnosti tepelně technické,
 • požadavky na zařízení zajišťující vlastní provoz budov, tedy požadavky na systémy technického zařízení budov (TZB).

Text se nezabývá oblastí výstavby nových budov. Tato oblast je poměrně rozsáhlá a vzhledem k tomu, že z principu věci podléhá pravidlům daných zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavebnímu zákonu), předpokládá se automaticky zpracování projektu způsobem, který současné legislativní a technické požadavky na stavby v plném rozsahu splňuje.

Snížení energetické náročnosti lze dosáhnout nejen zateplením

Snížení energetické náročnosti lze dosáhnout různými způsoby. Zateplení obálky budovy nebo jejích částí je v současnosti velmi používaným způsobem vedoucímu ke snížení energie potřebné k jejímu provozu. Z hlediska dosažitelných energetických úspor a ekologických přínosů jde o způsob velmi efektivní. Pokud je zateplení správně navrženo a provedeno, znamená též velký přínos k prodloužení životnosti celé stavby a jejímu celkovému vlivu. Je však poměrně nákladné.

3. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
„Rekonstrukce a provoz bytových domů“

středa 13. listopadu 2019 - Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

Letošní konference je především zaměřena na témata, která vycházejí z běžné praxe majitelů, zástupců SVJ a správcovských firem. Konference se pokusí dát odpověď na uvedená témata:

Fond oprav - Správné nastavení fondu oprav / Investice - Jak zajistit finance pro plánované investice / Odpojení od CZT / Nástavby / Dálkové odečty vodoměrů / Větrání / Kvalitní svítidla

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Zateplení budovy nicméně není jedinou cestou ke snížení spotřeby energie nutné k jejímu provozu. K tomu, aby budova mohla sloužit k určenému účelu, musí splňovat celé spektrum podmínek. A nejedná se pouze o vhodnou vnitřní teplotu. Požadavky kladené na kvalitu stavebních částí budov a jejich technické vybavení jsou v těchto oblastech:

 1. v tepelně technických vlastností konstrukcí tvořící obálku budovy
 2. v celkovém množství energie dodané do budovy
 3. v celkovém množství primární a primární neobnovitelné množství dodané energie
 4. v energii pro provoz jednotlivých technických systémů, jimiž jsou:
  • vytápění
  • ohřev teplé vody
  • chlazení
  • úprava vnitřního vzduchu
  • výměna vnitřního vzduchu v případech, kdy je zavedeno větrání řízené (nucené)
  • osvětlení
  • pomocná energie pro zajištění provozu technických systémů (čerpadla, regulace systémů, elektromotory ventilátorů a podobně)

Zřejmě již na první pohled lze rozeznat rozdíl mezi špatně a dobře provedeným technickým zařízením, jak je patrné například z následujících porovnání.

pohled na administrativní budovu před a po zateplení (foto autor článku)

Podrobnějšímu rozboru různých možností vedoucích ke snížení spotřebovávané energie v budovách se budou věnovat navazující články.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl I.
 2. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl II.
 3. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.
 4. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl IV.
 5. Čím vytápět rodinný dům. Podle čeho vybrat zdroj tepla pro vytápění

Mohlo by vás zajímat

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA