REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Zdánlivě drobný ale chybný detail oplechování způsobil problémy celé stavbě

Střecha je nejsložitější konstrukcí obálky budovy. Musí zastávat mnoho funkcí jako ochrana proti dešti a sněhu, tepelně-izolační funkci. Zároveň je vystavena největším náporům větru a teplotním rozdílům a UV záření. Přitom požadujeme, aby skrze ni vedlo množství prostupů pro výlezy, střešní světlíky, potrubí, antény a podobně. Její návrh i provedení musí být proto nadmíru pečlivé. Každý nesprávně provedený detail může mít fatální následky.

Dovolte nejprve drobné lingvistické okénko. My Češi chápeme slovo „detail“ jako něco drobného, malého, nepodstatného. Často o něčem řekneme, že „to už je jen detail“ a pochopíme to tak, že na této věci už tolik nezáleží a netřeba ji věnovat až takovou pozornost. „Teufel sitzt im detail“ říkají Němci, tedy v překladu: Čert vězí v detailu. A u střech bychom si německé pojetí tohoto slova měli vzít k srdci. Střecha je totiž především o správné funkci detailu. V ploše se málokdy porouchá, ale právě nezvládnutým detailem začne zatékat.

„Teufel sitzt im detail, tedy v překladu: Čert vězí v detailu.“
Německé přísloví

Jak vypadá stavba

Podíváme se dnes na první pohled malou ale ve svých důsledcích závažnou poruchu na rodinném domě.

Dům se nachází (dle ČSN 73 0035) ve sněhové oblasti III (z osmi stupňů), větrné oblasti dle ČSN EN 1991-1-4: 2007 II. (z celkových pěti).

Střechou rozumíme celý systém od vrchní krytiny až po vnitřní obklady, včetně nosných systémů a tepelných izolací. V současnosti střecha navíc musí logicky navazovat na obvodové konstrukce.

Dům má členitou plochou střechu zakončenou atikou. Obvodová konstrukce stavby je dřevěná s výplní tepelnou izolací a kontaktním zateplením.

Takto měl detail zůstat, zatahovací plech je pod atikou.

Takto vypadá detail reálně dnes – mezi zatahovacím plechem a oplechováním atiky je mezera.

Detail, který způsobil degradaci stavby

Jednou z konstrukcí ploché střechy je i atika. Jedná se o obvodovou vyvýšenou konstrukci po okraji ploché střechy. Na stavbě, na kterou se dnes podíváme zhotovitel nezvládl tuto atiku správně vytvořit tak, aby byla těsná proti zatékající vodě a došlo k zatečení pod ní a do stěn dřevostavby.

Střecha se navrhuje tak, aby nepropouštěla vodu ani do chráněných konstrukcí ani na svůj dolní povrch ani do podstřešních prostor.
Dle ČSN 73 1901 v č. 5.4.2

Běžně se atika konstruuje tak, aby měla sklon 3° do střechy a nepodepřený plech se připouští jen na okraji do 50 mm. Na této střeše měla atika sklon ven z objektu, voda tak stékala směrem k fasádě, nikoli do střešní plochy, která je odvodněná do svodů. Když voda tekla směrem k fasádě, vítr ji zafoukával pod atiku, a to přímo do zatepleného pláště a do stěn s dřevěnou nosnou konstrukcí a tepelnou izolací.

Sklon atiky se běžně konstruuje směrem do střechy, zde byl zhotoven směrem vně objektu – tedy k fasádě, ke vší smůle pod atikou vznikla mezera, kterou voda hnána deštěm vnikala do stěny.

Druhým problémem bylo, že atika a její oplechování není na tuhém podkladu. Zhotovitel střechy si nepřevzal odpovídající podklad či si jej nepřipravil, což je jeho povinnost. Pod oplechováním atiky se běžně užívá přířezu z OSB desky. Takový zde zcela chyběl. Proto ani oplechování nemělo požadovanou tuhost, uvolnilo se vlivem větru od ocelové kotvící okapnice a vítr hnal vodu do střechy a stěny vzniklou mezerou mezi zatahovacím plechem a konstrukcí atiky.

Plech atiky není podepřen pevným podkladem (běžně přířezem OSB)

Zatahovací plech (pomocné oplechování na fasádě pod atikou) měl být až nahoru a krycí plech atiky do něj zavlíknut (systémově tyto prvky dodávají výrobci plechové krytiny např. RHEINZINK, PREFA apod.)

Jedná se o vadný postup zhotovitele, protože ten buď neznal zabudovávaný prvek a jeho užitné vlastnosti nebo neznal odborný způsob zabudování. Nedodržel ani ČSN ani montážní návod výrobce materiálu.

Jelikož se jednalo o dřevostavbu, došlo i k dlouhodobému zamokření dřevěných nosných konstrukcí, které byly v tom důsledku napadeny houbami. A zde se nám již začíná zdánlivě nepodstatný detail, jakým je nepodložený plech, projevovat v rozsáhlou poruchu hlavní nosné konstrukce stavby. Zkrátka čert sedí někdy i na atice.

Ing. Josef Beneš

Je autorizovaný stavební inženýr s praxí, vyučený pokrývač a je zároveň soudní znalec ve stavebnictví pro práce pokrývačské, tesařské a klempířské - střechy. Střechy jsou jeho koníčkem již od dob, kdy dělal krovy se svým otcem. Jako soudní znalec zastupuje majitele při převzetí zhotoveného díla. Majitelům provozně problémových střech pomáhá najít optimální řešení vedoucí k nápravě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Zdroj: AdobeStock - tong2530

Zájem o učební obory roste, ale dobrých řemeslníků je málo. Kterých chybí nejvíce?

To, že v Česku chybí celá generace řemeslníků, je nemilým ale známým faktem. Na některé z nich se čeká více než půl roku. Navíc s nejistým výsledkem, že skutečně řemeslo ovládají. Problém mají i stavební firmy, přestože je neváhají dobře zaplatit a nabízejí i další výhody. Nabídkám ze zahraničí ale ve většině případů ...

Zelená střecha, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Brno sbírá žádosti o dotace na zelené střechy a zachytávání deště

Brno dnes zahájilo sběr žádostí o dotace na zelené střechy a na zachytávání dešťové vody. Nachystáno je na to stejně jako loni 20 milionů korun, uvedl v tiskové zprávě mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Loni nabídlo město dotace poprvé. Žádosti je možné posílat do 31. srpna. Cílem programu je zlepšit ...

Zdroj: AdobeStock-bildlove

Odvětrání koupelny na půdu. Je to dobrý nápad?

Odvětrání koupelny je nutnost, je však potřebné provést ho tak, aby stavbě nebylo zaděláno na jiné problémy. Stavebníkův záměr byl vyvést odtah ze stávající koupelny v podkroví starého rodinného domu do nezatepleného podstřešního prostoru šikmé sřechy, který je přirozeně provětrávaný otvory ve štítových stěnách. ...

Foto: Jan Morbacher / liko-s

Česká hala ukazuje budoucnost průmyslových objektů. Dokáže ochladit své okolí

Projekt, který si právem zaslouží přízvisko vizionářský, překvapivě nesází na řešení otázky „Co dělat“ ale spíš „Jak to dělat lépe“. Živá hala je příkladem v účelu fádní stavby, nad kterou se ale dlouho tvůrčím způsobem přemýšlelo. A dá se říct, že i když o nejrůznějších továrních halách sotva kdy uslyšíme, tenhle ...

REKLAMA