REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Ploché střechy více o tématu

Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Kromě hlediska hydroizolace, tepelné izolace, šíření vlhkosti, zatížení a jiných rozhoduje při návrhu střechy i hledisko požární bezpečnosti. Požadavky jsou stanoveny v ČSN řady 73 08. Požární bezpečnost staveb: 73 0802 Výrobní objekty, 73 0804 Nevýrobní objekty a 73 0810 Společná ustanovení. Co tato norma říká?
Zdroj: Fotolia.com - Seroma72

U střech se posuzuje jednak požární odolnost, čili působení při požáru pod střechou, a také šíření požáru po povrchu střechy. Oba jevy mohou mít zásadní vliv na celou skladbu konstrukce.

Z hlediska šíření požáru po povrchu střechy se rozlišuje, zda je střecha nebo její část v požárně nebezpečném prostoru (PNP), nebo mimo něj. Pokud je střecha v požárně nebezpečném prostoru, čili zjednodušeně na ni mohou padat hořící části, případně se na ní může šířit oheň z jiné části stavby, je třeba, aby splňovala klasifikaci Brooft3, čili aby byla odzkoušena v požární zkušebně na tuto klasifikaci. Zkouší se vzorek skladby střechy na současné působení ohně, větru a sálavého tepla a musí vyhovět několika daným kritériím.

Pokud je střecha mimo PNP a její plocha je do 1500 m2, nemusí mít žádnou klasifikaci. Pokud její plocha přesahuje 1500 m2, musí mít klasifikaci Brooft1, která se prokazuje rovněž zkouškou, vzorek je zde ale vystaven pouze ohni, nikoliv sálavému teplu a větru. Druhou možností, kterou uvádí norma, je rozdělení střechy na části s plochou menší než 1500 m2 pruhy šířky 2 m s klasifikací Brooft3. Uvedené se z důvodu velikosti plochy netýká rodinných domů a obvykle ani bytových domů. Řešit je to však nutné např. u střech velkých hal.

Z hlediska požární odolnosti musí střechy splňovat tzv. mezní stavy R, RE nebo REI (podrobně zde) – únosnost a stabilita (R), celistvost (E), izolační schopnost (I). Požární odolnost je stanovena v minutách dle stupně požární bezpečnosti (podrobně zde), který závisí na druhu konstrukčního systému, výpočtovém požárním zatížení, a požární výšce. Každopádně např. u nejvyšších stupňů požární bezpečnosti (VI a VII) je kromě času v minutách předepsána konstrukce typu DP1. To jsou konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2) .

Stavební konstrukce DP1 může obsahovat i výrobky hořlavé (třída reakce na oheň B až F), nicméně tyto prvky musí být umístěné uvnitř konstrukce, nesmí dojít v požadované době k jejich vzplanutí a nesmí na nich být závislá únosnost a stabilita konstrukce.

Z uvedeného například vyplývá, že střecha se stupněm požární odolnosti VI nebo VII nesmí mít parotěsnicí vrstvu z asfaltového pásu umístěnou např. na nosné konstrukci z trapézového plechu, protože nelze zabránit jejímu vzplanutí. Nosná konstrukce musí být z jiného materiálu (např. ŽB deska) nebo musí být parotěsnicí vrstva zespodu chráněna např. vrstvou izolace z minerálních vláken.

Uvedené je ovšem třeba brát jako příklad. Návrh střechy z hlediska požáru musí vždy zpracovávat odborný projektant nebo specialista požární bezpečnosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ploché střechy

  1. Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové
  2. Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou
  3. Chcete na domě plochou střechu? Dejte pozor na poruchová místa
  4. Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Zdroj: AdobeStock-bildlove

Odvětrání koupelny na půdu. Je to dobrý nápad?

Odvětrání koupelny je nutnost, je však potřebné provést ho tak, aby stavbě nebylo zaděláno na jiné problémy. Stavebníkův záměr byl vyvést odtah ze stávající koupelny v podkroví starého rodinného domu do nezatepleného podstřešního prostoru šikmé sřechy, který je přirozeně provětrávaný otvory ve štítových stěnách. ...

Foto: Jan Morbacher / liko-s

Česká hala ukazuje budoucnost průmyslových objektů. Dokáže ochladit své okolí

Projekt, který si právem zaslouží přízvisko vizionářský, překvapivě nesází na řešení otázky „Co dělat“ ale spíš „Jak to dělat lépe“. Živá hala je příkladem v účelu fádní stavby, nad kterou se ale dlouho tvůrčím způsobem přemýšlelo. A dá se říct, že i když o nejrůznějších továrních halách sotva kdy uslyšíme, tenhle ...

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Kde lze ve městě vzít další prostor pro nové byty? V každé metropoli bychom našli očividné rezervy: Mnohé domy jsou nevyužité, dožilé průmyslové areály (brownfieldy) chátrají a hledá se jejich nová funkce nebo čekají na své stržení. Potenciál však nabízí i stávající obývané domy. Stačí pohlédnout vzhůru. Dnes si na ...

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Střecha je věda. Lidé se často zajímají, jakou zvolit střešní krytinu na svůj rodinný dům, jaký druh, materiál, barvu... Mnohdy si však stavebníci neuvědomují, že střecha není jen krytina. Součástí střechy jsou i pojistné hydroizolační fólie, prvky oplechování, větrací mezery, tepelné izolace i nosné konstrukce. A to ...