REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Ploché střechy více o tématu

Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou

Inverzní střechy mají tepelnou izolaci umístěnou až nad hydroizolační vrstvou. Kompaktní střechy jsou charakteristické tím, že nemůže docházet k difuzi vodní páry skrze jejich skladbu. Inverzní a kompaktní střechy mají výhody z hlediska šíření vodní páry a kondenzace, ale také omezení z hlediska použitého materiálu.

Inverzní střecha

Princip inverzní střechy spočívá v tom, že tepelná izolace je uložena až nad hydroizolační vrstvou. Výhodou je, že difuzní odpor vrstev od interiéru k exteriéru klesá a tudíž ve střeše za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry. Na materiál tepelné izolace jsou ovšem kladeny zvýšené požadavky: musí mít nízkou nebo nulovou dlouhodobou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku, odolnost prosti zmrazovacím cyklům. Jediný materiál, který v současné době toto splňuje, je extrudovaný polystyren (XPS). Střecha je vhodná nad interiéry se zvýšenou vlhkostí vzduchu nad 60 %.

Obvyklá skladba inverzní ploché střechy je:

 • Přitěžovací (stabilizační) vrstva – násyp z kameniva, dlažba v násypu nebo na podložkách apod.
 • Separační vrstva (obvykle)
 • Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
 • Separační vrstva (obvykle)
 • Hydroizolační vrstva
 • Spádová vrstva
 • Nosná konstrukce (minimální tepelný odpor pod hydroizolací R=0,15 m2K/W z důvodu zamezení kondenzace při ochlazení hydroizolace protékajícími dešťovými srážkami)

Skladba inverzní střechy

V inverzní střeše za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry. Je však třeba striktně dodržet pravidlo, že se ve střeše z jakýchkoliv důvodů nesmí nad tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nacházet vrstva s výrazně vyšším difuzním odporem. Může se jednat o samostatný výrobek, např. polyetylenovou fólii, která má např. plnit dilatační funkci. Stejný problém ale může způsobit například vodou nasáklá silikátová vrstva. Led v zimním období je natolik difuzně nepropustný, že může způsobovat kondenzaci vodní páry v deskách z extrudovaného polystyrenu, ačkoliv jsou pro kapalnou vodu nenasákavé. Tím se výrazně snižuje jejich tepelněizolační účinnost.

Na inverzní střechu nelze použít tepelnou izolaci z pěnového skla. Ačkoliv je také nenasákavé, tak není odolné proti zmrazovacím cyklům při smáčení vodou, opakovaně mrznoucí voda postupně poručuje strukturu uzavřených dutin, a tím desky postupně zcela znehodnocuje.

Kompaktní střecha

Kompaktní střecha se vyznačuje tím, že z důvodu materiálového složení a technologie provádění nedochází k difuzi vodní páry. To je zajištěno zejména použitím materiálu tepelné izolace, který je zcela difuzně uzavřený. Jediným materiálem, který je pro tyto účely vhodný, je deskové pěnové sklo. Desky pěnového skla se plnoplošně lepí na podklad z natavených asfaltových pásů, spáry mezi deskami se vyplňují asfaltem a po zalití tenkou vrstvou asfaltu se provádí hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Střecha je vhodná na extrémně vlhké provozy i do 100 % relativní vlhkosti.

Obvyklá skladba kompaktní ploché střechy je:

 • Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
 • Vrstva z litého asfaltu
 • Tepelná izolace z desek z pěnového skla s asfaltem vyplněnými spárami a lepená do asfaltu
 • Podkladní vrstva z asfaltových pásů
 • Spádová vrstva
 • Nosná konstrukce

Skladba kompaktní střechy

Klíčovou podmínkou pro trvale bezvadnou funkci kompaktní střechy je naprostá vodotěsnost, zejména nepřístupnost desek tepelné izolace z pěnového skla pro vodu. Mokré desky pěnového skla nejsou odolné proti zmrazovacím cyklům, a tedy i nepatrné množství uzavřené nebo zatečené vody může postupně tepelnou izolaci znehodnocovat. Odhalená porucha střechy lze samozřejmě opravit, ale z důvodu vyšší ceny pěnového skla jsou opravy velice nákladné.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ploché střechy

 1. Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové
 2. Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou
 3. Chcete na domě plochou střechu? Dejte pozor na poruchová místa
 4. Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Foto: Jan Morbacher / liko-s

Česká hala ukazuje budoucnost průmyslových objektů. Dokáže ochladit své okolí

Projekt, který si právem zaslouží přízvisko vizionářský, překvapivě nesází na řešení otázky „Co dělat“ ale spíš „Jak to dělat lépe“. Živá hala je příkladem v účelu fádní stavby, nad kterou se ale dlouho tvůrčím způsobem přemýšlelo. A dá se říct, že i když o nejrůznějších továrních halách sotva kdy uslyšíme, tenhle ...

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Kde lze ve městě vzít další prostor pro nové byty? V každé metropoli bychom našli očividné rezervy: Mnohé domy jsou nevyužité, dožilé průmyslové areály (brownfieldy) chátrají a hledá se jejich nová funkce nebo čekají na své stržení. Potenciál však nabízí i stávající obývané domy. Stačí pohlédnout vzhůru. Dnes si na ...

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Střecha je věda. Lidé se často zajímají, jakou zvolit střešní krytinu na svůj rodinný dům, jaký druh, materiál, barvu... Mnohdy si však stavebníci neuvědomují, že střecha není jen krytina. Součástí střechy jsou i pojistné hydroizolační fólie, prvky oplechování, větrací mezery, tepelné izolace i nosné konstrukce. A to ...

Zelené střechy a zachytávání deště v Brně. Město přispěje 20 miliónů

Zelené střechy a zachytávání deště v Brně. Město přispěje 20 miliónů

Brno rozdělí lidem 20 milionů korun na zelené střechy a zachytávání dešťové vody. Zájemci mohou podávat žádosti od 1. června do 30. listopadu, řekl to novinářům náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Nádoby na zachytávání vody slouží spíš pro majitele rodinných domů. O peníze na zelené střechy mohou žádat kromě ...

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní systém Lindab SolarRoof

Střešní systém Lindab SolarRoof

Střešní systém Lindab SolarRoof

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA