Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bytové jednotky pro řízené větrání s rekuperací

Existuje několik způsobů, jak zajistit výměnu vzduchu v budově. Typickým řešením je nárazové větrání okny, které má ale značné nevýhody: například únik tepla, zvýšená hlučnost, nebo skutečnost, že kvalita a množství vyměněného vzduchu je velmi těžko regulovatelná.

O něco sofistikovanější způsob představuje mechanický přívod čerstvého vzduchu do interiéru a jeho přirozený odvod okny. Toto řešení ale neřeší vlhkost přiváděného vzduchu či jeho rovnoměrnou distribuci. Opačný postup (přirozený přívod vzduchu okny a mechanický odvod vzduchu) zase vykazuje velké tepelné ztráty větráním a nemožnost ovlivnit kvalitu přiváděného vzduchu do interiéru. Proto se pořád častěji využívají systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, které dokáží nevýhody výše popsaných systémů eliminovat: zajišťují pravidelnou výměnu vzduchu s minimální ztrátou energie. Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené přednosti, jako trvalý přívod čerstvého vzduchu, úspory nákladů na vytápění 30-50 %, odstranění vlhkosti a plísní, pominutí průvanu a snížení prašnosti, stejně jako setrvalé zvyšování hodnoty stavby.

Jak to funguje

Větrací jednotky dodávají do místnosti čerstvý vzduch, vlhký vydýchaný odvádějí ven – takže už není potřeba řešit výměnu vzduchu otevřením okna, kdy dochází k velkým energetickým ztrátám. Čerstvý vzduch je naprosto zásadní pro vnitřní klima budov: posiluje schopnost koncentrace a výkonnost, ale i zlepšuje spánek. Při využití větracích jednotek probíhá výměna vzduchu bez průvanu: nevíří prach a celkově prospívá zdraví. Zejména alergici ocení výkonné filtry v jednotkách, které zachycují jemný prach a pyl. Redukcí zvýšené vlhkosti se zamezuje tvorba plísní, vznikající při nedostatečném větrání. „Díky zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání přiváděnému vzduchu (rekuperaci) se snižuje spotřeba energie, neboť žádná tepelná energie se neztrácí větráním okny. Šetří se tak náklady na vytápění, a tím i peníze,“ vysvětluje šéf zastoupení společnosti Zehnder pro Českou a Slovenskou republiku Jiří Štekr.

Jde to i decentrálně

Zatímco jednotky s tzv. centrálním řízením jsou dnes již standardem zejména ve „výbavě“ pasivních rodinných a bytových domů, společnost Zehnder, špičkový výrobce radiátorů a systémů řízeného větrání s rekuperací, vyvinula i jednodušší a účinné decentrální systémy. Hodí se zejména pro menší byty a jako dodatečné řešení pro byty i rodinné domy, kde se třeba přestavbou změnily jeho původní parametry (zateplení, výměna oken, ale i přístavba, která komplikuje výměnu vzduchu v původní části budovy).

Decentrální jednotky zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu v místnosti bez použití centrálního systému rozvodů vzduchu. Moderní větrací jednotka čerstvý vzduch nasává a vydýchaný odvádí pouze jedním otvorem ve zdi. Odpadají tak složité a prostorově náročné rozvody – výměna vzduchu za čerstvý, navíc předehřátý či ochlazený na požadovanou teplotu (v závislosti od ročního období čí venkovní teploty a preferencí uživatele), je okamžitá. Díky souběžnému přívodu čerstvého a odvodu znečištěného vzduchu a integrovanému entalpickému výměníku (důležitá součást originálních systémů Zehnder!) si lze užívat výhod řízeného větrání s rekuperací i bez instalace rozvodů vzduchu vyžadující větší stavební úpravy a investici. Decentrální jednotky uživateli zajišťují optimální výměnu vzduchu, rekuperaci tepla i vlhkosti.

Entalpický výměník: čistý vzduch bez kondenzace

Entalpický výměník zajišťuje optimální rekuperaci tepla a vlhkosti. Na rozdíl od konkurenčních decentrálních jednotek bez entalpie tak výměník zabraňuje nadměrnému vysušování vzduchu v zimním období, spolehlivě odvádí nadbytečnou vlhkost z místností, a navíc jeho využitím nehrozí tvorba kondenzátu – což zjednodušuje technické řešení a šetří čas montáže.

Speciální membrány entalpického výměníku zabraňují přenosu plísní a množení bakterií, lze je snadno vyčistit propláchnutím výměníku vodou, a tak zabezpečit vysokou účinnost rekuperace i po mnoha letech. Větrací jednotky s entalpickým výměníkem pracují bez omezení až do –5 °C. V rozmezích T mezi –5 °C až –15 °C je automaticky aktivována protizámrazová ochrana jednotek, zabraňující jejich zamrznutí.

Snadná instalace

Decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 lze nainstalovat velmi jednoduše bez potrubních rozvodů: postačí pouze jádrové vyvrtání otvoru do obvodové zdi a elektrická přípojka 230 V. Již zmíněný entalpický výměník zajišťuje, že není nutné řešit případný odvod kondenzátu a jeho spádování přes fasádu domu. Decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 jsou koncipovány pro připojení druhé místnosti: umožňují pak větrat i dvě místnosti najednou. Například se větrací jednotka instaluje v kuchyni (na WC, v koupelně), ze které odvádí znečištěný teplý vzduch, kterým v zimě temperuje venkovní čerstvý čistý vzduch, přiváděný od obývacího pokoje (dětského pokoje, ložnice). A to bez průvanu, venkovních nečistot či pylu a s přidanou hodnotou snížení hlukové zátěže v místnosti.

„Tyto jednotky představují ideální řešení pro malé bytové prostory za účelem provětrání, a dokonce i vyřešení problémů s plísněmi v jednotlivých vlhkých místnostech,“ říká Jiří Štekr. „Hodí se nejen pro rekonstrukce, ale mohou být rovněž velmi flexibilně navrženy do novostaveb. Ve velkých bytech můžeme využít několik jednotek“.

Zehnder ComfoSpot 50 

Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 pro větrání jednotlivých místností nebo malých bytů potřebuje k instalaci pouze vyvrtání otvoru ve zdi ø 340 mm a el. přívod 230 V. Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní trubka, která se dá libovolně zkrátit pro tloušťky stěn od 350 do 600 mm. Do ní se napevno zasune těleso jednotky z EPP, ve kterém je umístěna veškerá technika včetně entalpického výměníku. Na fasádě jakož i v obytném prostoru je vidět pouze nenápadný krycí panel o rozměrech 376 x 380 x 50 mm, který se dá nalakovat a tím opticky přizpůsobit prostředí. Ve vnitřním krycím panelu je integrováno ovládání jednotky, pomocí kterého lze volit ze čtyř rychlostí větrání nebo jednotku vypnout. Navíc pro dosažení vyššího komfortu i účinnosti větrání lze využít doplňkové funkce ovládání pomocí čidel vlhkosti, VOC a CO2. Displej upozorňuje na potřebu výměny filtrů, které mohou být uživatelem bytu snadno a bez nářadí vyměněny. Jiná údržba není nutná. Zabudovaný entalpický výměník je v oblasti decentrálních jednotek výjimečný a umožňuje zpětné získání až 82 % tepla a 78 % vlhkosti.

Zehnder ComfoSpot 50

Zehnder ComfoSpot 50 může za hodinu vyměnit až 55 m3 vzduchu a hodí se do prostor o ploše do ca. 45 m2. Přitom pracuje extrémně tiše: v třímetrové vzdálenosti činí hladina hluku jednotky při dodávaném objemu vzduchu 30 m³/h pouhých cca 25 dB(A), čímž je úroveň hluku větrací jednotky pod hodnotou všeobecné slyšitelnosti. Větrací jednotka má nízké provozní náklady: příkon cca. 5 W při 2. rychlosti větrání, tj. náklady na spotřebu el. energie jsou nižší než 300 Kč / 11 eur za rok.

Zehnder ComfoAir 70  

Prvotřídní decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 s rekuperací tepla a vlhkosti, trvale zabezpečuje přísun čerstvého čistého vzduchu pro jednu místnost nebo malý dvoupokojový byt. Otvor ve zdi je o ø 280 mm a tloušťce 280–600 mm, k provozu je zapotřebí elektrický přívod 230 V. ComfoAir 70 umožňuje napojení druhé místnosti. Plochým potrubím Zehnder flat51 o výšce pouhých 51 mm, integrovaným do zdi, se propojí s kuchyní, odkud se nasává vlhký vydýchaný vzduch. Mikroventilací bez průvanu a víření prachu se provětrají obě místnosti.

Jednotka Zehnder ComfoAir 70 má elegantní design a nízkou hlučnost – při objemu vzduchu 40 m3/h pouhých cca 23 dB(A). Snadno se obsluhuje pomocí LED displeje. Čtyři volitelné úrovně větrání a funkce vypnutí zajišťují ideální výměnu vzduchu. Komfortní doplňková čidla (vlhkostní, VOC či CO2), už tak snadné ovládání ještě zjednodušují a automatizují.

Zehnder ComfoAir 70

Displej upozorňuje na potřebu výměny filtrů. Velkoryse dimenzovaný entalpický výměník zajišťuje využití až 89 % tepla a 71 % vlhkosti z odváděného vzduchu. Zehnder ComfoAir 70 může za hodinu vyměnit až 65 m3/h vzduchu a hodí se do prostor o ploše do ca 65 m2. Má rozměry 660 x 440 x145 mm.

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

logo
Pod Kovosvitem 1431
391 02 Sezimovo Ústí

telefon: 383 136 222, 731 414 443
e-mail: info@zehnder.cz

web: www.zehnder.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Pravidelná výměna čerstvého vzduchu bez energetických ztrát

Pravidelná výměna čerstvého vzduchu bez energetických ztrát

Rekonstrukce bytu - Praktický příklad větrání s rekuperací. Jak při rekonstrukci bytu vyřešit problém s jeho vnitřním klimatem a zajistit pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu bez energetických ztrát?

Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180, instalovaná do kuchyňské skříňky nebo výklenku

Vyřešte při rekonstrukci jednou provždy problémy s vlhkostí a plísněmi

Praktický příklad větrání s rekuperací – rekonstrukce bytu. Kouzlo je ukryté v řízené pravidelné výměně vzduchu. Komfortní systém větrání s rekuperací tepla umožňuje interiér nepřetržitě zásobovat čerstvým a čistým vzduchem. Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla, zase zajišťuje významnou úsporu nákladů na topení:…

Zbavte se vlhkosti a plísní s větrací jednotkou Zehnder

Zbavte se vlhkosti a plísní s větrací jednotkou Zehnder

Rekonstrukce jsou k tomuto problému obzvláště náchylné: zateplením, změnou dispozic, výměnou oken dochází k významné změně vnitřního klimatu budov. Nedávno rekonstruovaný starší dům trpěl výskytem nežádoucí vlhkosti a plísní z důvodu špatně odvětrané stavby.

Barevné trendy v koupelně 2019

Barevné trendy v koupelně 2019

Koupelnám budou i v roce 2019 vládnout přírodní barvy i materiály. Při vhodné kombinaci s kovovými doplňky lze i z malé koupelny vykouzlit designový skvost, a to bez přemrštěných nákladů.

Zdroj: Zehnder

Dokonalý tepelný komfort ve vaší koupelně

Naše potřeba tepla je v koupelně přirozeně vyšší než v jiných částech domu. Nejde ale jen o příjemnou teplotu, na koupelnu jsou kladeny mnohem komplexnější požadavky, protože mnoho lidí očekává, že budou mít možnost své ručníky také rychle a hygienicky vysušit či nahřát. Běžné systémy vytápění však tyto požadavky…

Revoluční komfortní topný modul Zehnder Zenia poprvé na veletrhu FOR ARCH v Praze!

Revoluční komfortní topný modul Zehnder Zenia poprvé na veletrhu FOR ARCH v Praze!

Estetické, zdravé a komfortní vytápění a větrání s rekuperací tepla. Společnost Zehnder, designová a technologická jednička v oblasti radiátorů a systémů řízeného větrání s rekuperací tepla, představí na veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech ve dnech 18. - 22. 9. 2018 poprvé v ČR výjimečné novinky.