REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Studny více o tématu

Výhody a nevýhody čerpání vody z vlastní studny a podmínky pro vybudování studně

Pokud si stavíte rodinný dům ale i rekreační chatu uvažujete jistě o zásobování objektu pitnou vodou. Jednou z variant je čerpání pitné vody z vlastní studny. Co všechno musí splňovat studna, aby mohla být považována za vyhovující zdroj vody pro dům? Jaká musí být vydatnost pramene?
Zdroj: Fotolia.com - greentellect

Studniční voda určená k pití musí stejně jako z vodovodu splňovat všechny požadavky na hygienickou nezávadnost. Rozbor vody a zjištění její jakosti se má provádět nejméně jednou za rok. Zajištění trvalé a neměnné jakosti vody vyžaduje nejen studnu správně vybudovat, ale také provádět její pravidelnou údržbu.

Základní rozdělení studní je na vrtané a šachtové. Často je nejdůležitějším údajem při rozhodování, kterou studnu vybudovat její hloubka. Ta má největší vliv na cenu celého díla. Hloubka studny závisí na vydatnosti pramene vody a je velmi rozdílná podle konkrétního místa. Vrtané studny mají menší průměr a větší hloubku. Kopané studny mají naopak větší průměr a menší hloubku.

Před budováním jakékoliv studny musí být proveden geologický průzkum, splněna řada požadavků daná právními předpisy vztahujícími se k budování studny. Před budováním studny musí majitel (uživatel) pozemku požádat o stavební povolení. Geologickým průzkumem se zjistí řada důležitých informací k možnosti budování studny. Velmi důležitý je výběr nejvhodnějšího místa pro stavbu studny s ohledem na vydatnost pramene. I přes nalezení tohoto místa se doporučuje majiteli (uživateli) studny používat hladinoměr, který dává trvale informaci o výšce hladiny vody ve studni.

Pro zjištění množství vody ve studni se používá hladinoměrPro zjištění množství vody ve studni se používá hladinoměr

Budování studny a jímání vody musí probíhat podle požadavků normy ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody [6]. Podle této normy může být voda jímána pouze v místě, které: není zdrojem znečištění, nesmí být v blízkosti jiných studní, musí mít možnost spádování směrem od studny, je v předepsané vzdálenosti od veřejných komunikací a inženýrských sítí a musí mít požadovanou vydatnost pramene.

Právě vydatnost pramene často rozhoduje, zda nebo kde se vyplatí studnu vybudovat. Je to množství vody za čas, kterou je možno ze studny čerpat, aniž by se hladina vody nadměrně snížila.

l/s l/min l/hod
0,01 0,6 36
0,02 1,2 72
0,03 1,8 108
0,04 2,4 144
0,05 3,0 180
0,06 3,6 216
0,07 4,2 252
0,08 4,8 288

Tab. 1 Vydatnost pramene

Najít správné (nejvhodnější) místo pro stavbu studny není vůbec jednoduché. Nejen, že musí být v místě potřebná vydatnost pramene, ale musí být splněna řada dalších podmínek. K nim patří také dodržení nejmenší vzdálenosti od možných zdrojů znečištění, viz tab. 2.

Možné znečištění   Nejmenší vzdálenost (m)
málo prostupné prostředí prostupné prostředí
kanalizační přípojky a septiky 12 30
nádrže na tekutá paliva 7 20
zemědělské prostředí 10 25
komunikace (veřejné) 12 30
umývání motorových vozidel 15 40

Tab. 2 Nejmenší vzdálenosti studny od možných zdrojů znečištění vody podle Vyhlášky 269/2009 Sb., Obecné požadavky na využívání území [7]

Výhody odebírání vody ze studny:

 • voda neobsahuje chlór, který může citlivějším jedincům způsobovat zdravotní potíže;
 • majitel není závislý na dodávce vody z veřejného vodovodu;
 • neplatí se vodárnám za vodu a za úniky netěsným potrubím;
 • voda ze studny může být používána ke všem běžným potřebám v domácnostech;
 • při průtoku zeminou voda získává některé minerály a je chutnější.

Nevýhody odebírání vody ze studny:

 • poměrně vysoké počáteční náklady;
 • nutnost instalace domovní vodárny;
 • provádění každoroční údržby studny a kontroly jakosti vody;
 • voda se může při velkých deštích zakalit;
 • v „suchém roce“ může být studna bez vody;
 • okolí studny musí být stále čisté.

Zdroje:
[6] ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
[7] Vyhláška 269/2009 Sb., Obecné požadavky na využívání území

Obrazové materiály s využitím webu https://www.hladinomer-do-studny.cz/

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Studny

 1. Stavební povolení na studnu a další potřebné kroky
 2. Soused bude stavět studnu! Jak omezit riziko znehodnocení vlastní studny?
 3. Výhody a nevýhody čerpání vody z vlastní studny a podmínky pro vybudování studně
 4. Jak se buduje studna vrtaná a studna kopaná. Na co si dát pozor při stavbě studny
 5. Čím a jak čerpat vodu ze studny? Jak se o studnu starat a jak ji provozovat?

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA