REKLAMA
Témata Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

Zdražování vody zvyšuje v posledních letech zájem o domácí studny

Velmi hrubě orientačně lze říci, že celková cena se bude ve většině případů pohybovat v řádu 100-300 tisíc Kč. Jen výjimečně bude cena výrazně klesat pod 100 tis. nebo naopak bude překračovat 500-600 tisíc Kč
Zdroj: Fotolia.com
Zdroj: Fotolia.com

Podle dostupných informací v posledních letech roste zájem o vybudování studní u rodinných domů, za čímž kromě jiného stojí růst cen vody, který se má letos dle odhadu ekonoma Lukáše Kovandy pohybovat v pásmu od pěti do deseti procent. Mít na svém pozemku studnu přitom stojí nejen velké úsilí z hlediska získání stavebního povolení, ale samotné zřízení studny se může vyšplhat na nemalou částku.

Stavbu studny povolují místní vodoprávní orgány na tzv. trojkových obcích. Těch je několik set a každá z nich eviduje budování studen pouze ve svém regionu. I přes chybějící centrální evidenci zaznamenala Česká asociace hydrogeologů zvýšený zájem o zřízení vlastní studny.

K výstavbě studny je potřeba splnit řadu podmínek. Žadatel nejprve musí vyplnit a podat žádost o stavební povolení, které obsahuje základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení, název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků a tak dále. Zároveň je třeba vyplnit žádost o povolení k odběru podzemních vod a potom také vybrat projektanta a stavební firmu.

Konkrétní částku na samotné provedení ovlivňuje řada faktorů, jako je hloubka a šířka studny, její konstrukce, kvalita použitých materiálů, nebo hornina, v níž se studna buduje. „Součástí ceny může být také ověření vydatnosti čerpací zkouškou, ověření kvality vody odběrem a analýzou vzorků, dále např. geofyzikální průzkum a stanovení optimálního místa pro studnu, zakončení studny různě velkou manipulační šachticí atd.,“ uvádí Josef Vojtěch Datel, předseda České asociace hydrogeologů.

Součástí povolení studny je také stavební projekt zpracovaný autorizovaným inženýrem a vyjádření hydrogeologa podle vodního zákona. U složitějších případů bývá potřeba i hydrogeologický dozor během hloubení studny.

„Těžko tedy říci nějaké konkrétní číslo, ale velmi hrubě orientačně lze říci, že celková cena se bude ve většině případů pohybovat v řádu 100-300 tisíc Kč. Jen výjimečně bude cena výrazně klesat pod 100 tis. nebo naopak bude překračovat 500-600 tisíc Kč,“ říká Datel, který zároveň upozorňuje, že se nevyplatí na studnách šetřit: „Lidé, kteří jdou pouze po nejnižší ceně, mohou narazit na nekvalitní firmy nabízející extrémně nízké ceny, za které jim vybudují nekvalitní studnu, se kterou pak budou mít jenom problémy a nebude jim dobře sloužit,“ dodává Datel.

„V oblasti projektové přípravy a budování studny doporučujeme projektanta s příslušným osvědčením a odkazujeme na stavební firmu, která se specializuje na tento druh výstavby. Samotný výběr role projektanta i role stavební „vrtařské“ firmy ale necháme vždy na samotném zákazníkovi, a to z dostupných zdrojů na internetu,“ vysvětluje Petr Levinský ze společnosti BEST, která je výrobcem betonových prvků. „Od roku 2018 prodáváme v různých stavebních výškách cca 10 tisíc kusů betonových skruží, které mohou rovněž sloužit k vybudování studny,“ dodává.

Zároveň se Danielu Světlíkovi téměř nestává, aby v nějaké oblasti na vodu nenarazil. „Je pár oblastí, kde je s vodou problém, ale jsou to jen velmi omezená místa. Paradoxně jsou to i některé úseky údolí velkých řek, například určité zóny u Berounky nebo Sázavy. Na naprosté většině území ČR lze vodu v množství alespoň pro rodinný dům vždycky nalézt, někde to znamená vrtat vyšší desítky hluboký vrt,“ říká Světlík a dodává, že sucho nyní není na pořadu dne, neboť se poslední dva roky zdály být srážkově v normě či lehce nad průměrem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Zdroj: Fotolia.com - laborec425

Rychlejší než výstavba českých dálnic je pohyb hlemýždě. Nedokončenou dálniční síť nelze efektivně využívat

Úvahy o první československé dálnici se vedou od roku 1934. Tvar a rozsah dálniční sítě byl ustanoven v roce 1964. Prvních dvacet jedna kilometrů dálnice z Prahy do Mirošovic bylo otevřen v roce 1971. Od té doby stavíme průměrně 27 km dálnic za rok. To je tempo patnáctkrát pomalejší, než je rychlost hlemýždě.

Ilustrační obrázek - stavba, Zdroj: fotolia

Stavební výroba v Česku v březnu zpomalila meziroční růst na 8,2 procenta

Stavební výroba v Česku v březnu zpomalila meziroční růst na 8,2 procenta z únorových 18,9 procenta. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se v březnu meziročně zvýšilo o 6,2 procenta a inženýrské stavitelství, tedy stavby cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, o 14,7 procenta.…

REKLAMA