REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dva domy na pohled stejné, ale nejsou stejné…

Obstojí jednovrstvé zdivo ve srovnání s vícevrstvými konstrukcemi s tepelnou izolaci? Jaké parametry musí mít klasické zateplené řešení, aby bylo srovnatelné s Heluz Family 2in1? Jak vypadají některé komponenty Heluz jednovrstvé konstrukce? Dokážeme z Heluz Family 2in1 postavit přízemní bungalov i patrový dům?

Dají se porovnat dva domy, z nichž jeden je z jednovrstvého zdiva a druhý má obvodový plášť domu osazen teplenou izolací? V čem se různí?

Konstrukce zatepleného domu nemůže dobře „dýchat“ a je náchylná k plísním

“Vždycky se dají porovnat dva domy s podobným konstrukčním systémem. Na první pohled může dům s tím nebo oním konstrukčním systémem vypadat naprosto identicky. Ale přesto se různí.

Když se na to podíváme z technického hlediska, tak se liší jednotlivé vlastnosti konstrukce. Vždy je otázkou, jak je konstrukce zhotovená. Čím více používáme materiálů, tím narůstá riziko chyby v provedení.

Z pohledu trvanlivosti, spolehlivosti konstrukce jsou domy z jednovrstvé konstrukce lepší, výhodnější než domy ze systému Heluz zdiva s dodatečnou tepelnou izolací. V tom je ten přínos, který není na prvopočátku vidět, ale může se promítnout po pár letech. Například v estetické stránce věci. Když se s odstupem času podíváme na fasádu domu, tak u dodatečně zatepleného zdiva může být fasáda špinavá, zelená od řas a podobně. Když projíždíte republikou, těchto případů vidíte nepočítaně. To je ten nejmarkantnější důkaz, který opravdu vidíte vlastníma očima, vidíte vykreslené hmoždinky na fasádě, vidíte větší zašpinění fasád zejména na severních a západních stranách, více zelených fasád, které ještě nedávno byly sytě žluté. To je ten základní rozdíl, který je vidět na první pohled.

Další věcí je například difuze vodních par respektive transport vody v konstrukci. U novostaveb se stane, že do nezakrytých cihel naprší, i když tomu má být v průběhu stavby zabráněno. A protože se dnes se stavbami spěchá, zdivo se nenechá vyschnout a hned se obalí zateplením, například polystyrénem. A na problém je hned zaděláno. Vlhkost vlastně zůstává ve zdivu a musí se odvětrat jen přes interiér. Tím má uživatel domu delší dobu zvýšenou vlhkost uvnitř interiéru. Což je nepříjemné s ohledem na vnitřní mikroklima. Častěji tak může dojít k tvorbě plísní i v novostavbách. Lidé musí více větrat a to zvyšuje nároky na vytápění. U jednovrstvé konstrukce se vlhkost odpařuje v obou směrech, nejen dovnitř, ale i ven. U konstrukce zateplené polystyrenem se vlhkost odpařuje jen dovnitř.“

Jaké parametry musí mít materiály pro konstrukce, aby byly souměřitelné se zdivem z cihelných bloků HELUZ Family 2in1 ?

Pokud nechcete zateplovat, stavte z cihelných bloků HELUZ Family 2in1

„Záleží na tom jak tyto materiály rozdělit.  Pokud vezmeme největšího konkurenta, což mohou být třeba pórobetonové tvárnice, tak ty ve své jednovrstvé variantě nedosahují tepelně izolačních kvalit jako zdivo z cihel HELUZ Family 2in1. Musí se opatřit zateplovacím systémem, abychom dosáhli hodnot zdiva z cihelných bloků HELUZ  Family 2in1.

Pokud se bavíme o konkurenčních cihelných blocích, tak abychom dosáhli při stejné tloušťce zdiva shodné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce jako má zdivo z cihel HELUZ Family 2in1, tak je potřeba na ně nalepit tepelný izolant. Parametry našich cihel HELUZ Family 2in1 mají nejlepší tepelněizolační parametry na českém trhu.

Například na zdivo z obyčejných cihel tloušťky 30 cm musím nalepit minimálně 20-25 cm polystyrénu, aby dosahovalo parametrů zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 50 cm. Výsledná tloušťka konstrukce je tedy víceméně stejná.

V případě dřevostaveb lehkého typu, abychom se dostali na parametry prostupu tepla jako u zdiva z cihel HELUZ Family2in1 50 cm, tak vychází tloušťka konstrukce cca na 45 cm. Ale je nutno říct, že v konstrukci obvodového pláště dřevostavby se vyskytují i další konstrukční prvky s vyšší tepelnou vodivostí než má samotná tepelná izolace a tak konstrukce, co do tloušťky narůstá. 

Můžeme tedy říci, že ani dřevostavby nevykazují nějakou výraznou úsporu zastavěného místa.“

Z jakého materiálu se dají postavit domy z jednovrstvé konstrukce?

Jednovrstvé konstrukce postavíte z cihel HELUZ PLUS v  dobrém energetickém standardu

„Pro obvodové zdivo cihelných domů je doporučená hodnota prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K podle ČSN 73 0540, což odpovídá základním variantám cihel řady HELUZ PLUS. Jednovrstvé konstrukce domů se tedy dají již stavět z cihel HELUZ  PLUS od tloušťky 38 cm.  Domy postavené z těchto cihel se většinou řadí podle vyhlášky o tepelné náročnosti budov do kategorie C.

Když se podíváme k našim sousedům do Německa, tak tam se staví domy z jednovrstvého zdiva obvyklé tloušťky 36,5 cm bez dodatečného zateplení.  Běžně se tak dosahuje nízkoenergetického standardu domů.

Pokud chceme jít s materiálem HELUZ do vyšších požadavků na energetické náročnosti budov, nebo tzv. ekonomických optim, nabízí se cihly HELUZ Family 2in1 tl. 38 cm nebo cihly HELUZ Family tl. 50cm.  Zdivo z těchto cihel má U = 0,16 W/m2. K. Tedy za peníze, za které se prodávají, je to jedno z nejlepších ekonomických řešení pro stavbu nového domu. Toto tvrzení vychází ze studie, kterou jsme si nechali zpracovat, když vstupovala v platnost vyhláška o energetické náročnosti budov. 

U zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1se sice dosáhlo hodnot energeticky pasivního standardu domu, ale tento materiál je relativně drahý. Návratnost investice do cihel HELUZ Family 50 2in1 cm ve srovnání s cihlami HELUZ Family 50 cm může být v horizontu 30 let. Ale v případě použití dotací z programu Nová zelená úsporám, se nám rozdíl takříkajíc smaže a dotyčný investor získá velmi kvalitní dům za velmi dobré peníze.

Vždycky záleží na dobrém návrhu, orientaci a dispozici domu, ale z pohledu dosažení vyhovujícího energetického standardu můžeme použít cihly HELUZ Plus již od šířky 38 cm a potom můžeme stoupat stále k lepším parametrům. Pokud chceme koupit zlatý střed, tak to jsou cihly řady HELUZ Family, kde je nejlepší poměr cena výkon. Případně levnější, ale ještě dobrý standard je i u cihel řady HELUZ STI.“

Jaké typy domů se nejčastěji stavějí z jednovrstvého zdiva?

Z jednovrstvého zdiva HELUZ Family 2in1 postavíte bungalovy i patrové domy

„Z jednovrstvého zdiva se nejčastěji staví rodinné domy rozličného tvaru, charakteru, velikosti. Jednovrstvé zdivo umožňuje velkou svobodu v navrhování budov. Nejsme omezování tvarově, dělají se i obloukové stěny, je to jenom o šikovnosti architekta, projektanta a stavební firmy. Lze tedy stavět domy od nejmenších bungalovů, až po několika patrové domy, popř. i bytové domy. Nejčastěji se stavějí z jednovrstvého zdiva, tedy bez dodatečného zateplení pláště budovy, rodinné domy. Dnes jsou velmi oblíbené bungalovy. Z pohledu energetické náročnosti ale nejsou tak výhodné jako patrové domy kompaktní tvaru. Dosažení energeticky pasivního standardu domu je u patrových domů snazší. U bungalovů tohoto pasivního standardu někdy nemusím dosáhnout, a tím se můžeme například připravit o dotaci Zelená úsporám. Existuje ale například bungalov vystavěný z cihel HELUZ Family 2in1 44 cm, který tuto dotaci obdržel. Kvalitní návrh domu musí uspokojit všechny potřeby klienta, nízkou energetickou náročnost nevyjímaje.“

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

logo
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko

zelená linka: 800 212 213
e-mail: info@heluz.cz

web: www.heluz.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Není zeď, jako zeď…
  2. Stavět a zateplovat nebo jenom stavět?

Přečtěte si více k tématu Stavba