Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Alergie a bydlení více o tématu

Filtry větracích jednotek omezí koncentrace alergenů v interiéru

V dnešní době tráví člověk uvnitř budov čím dál více času, je tedy pochopitelné, že kvalita prostředí v budově má velký vliv na kvalitu života člověka. Jednotlivé složky vnitřního prostředí budovy (teplota, vzduch, světlo, zvuky…) působí na naše smysly, ovlivňují náš výkon, náladu a v neposlední řadě i zdraví. Nejpřímější vliv na náš zdravotní stav má kvalita vzduchu.
Filtry větracích jednotek omezí koncentrace alergenů v interiéru

Vzduch v interiéru kromě základních plynů obsahuje další složky, které působí na naše tělo. Těmito znečišťujícími složkami jsou odéry (vůně nebo zápachy), toxické plyny, pevné nebo kapalné částice nejrůznějšího původu a velikosti. Do vzduchu se tyto látky dostávají buď z exteriéru nebo přímo z interiéru z člověka samotného nebo díky jeho činnosti, z domácích zvířat, ze stavebních konstrukcí a z vybavení místností. Většina těchto prvků není v interiérovém vzduchu žádoucí a snažíme se udržet jejich koncentraci v únosných mezích. Největším a obvykle akutním problémem bývá přítomnost alergenů. Nejběžnějšími alergeny jsou v našich zeměpisných šířkách pyly a plísně, jejichž výskyt v exteriéru kolísá v průběhu roku, v interiéru jsou potom celoročně zdroji alergenů domácí zvířata a roztoči.

Pokud rodinný dům nemá systém nuceného větrání, lze do oken instalovat sítě, které umožní účinné větrání a při tom zabrání průniku pylu i prachu do interiéru. Pokud je systém větrání (většinou s rekuperací tepla) instalován, máte situaci jednodušší, jelikož vzduch máte pod kontrolou. Nicméně i zde je nutné zvolit správné filtry a dodržovat zásady jejich údržby.

Jakým způsobem bojovat s alergeny v obytném prostředí?

Obecně můžeme zasáhnout ve třech rovinách. Prvním způsobem je eliminace zdroje znečištění, což např. představuje vyloučení domácích zvířat nebo zabránění šíření pylů a plísní z vnějšího prostředí dovnitř. Druhým způsobem je zásah přímo do vnitřního ovzduší, tj. snižování koncentrací škodlivin přímo ve vzduchu místnosti. A třetím je zásah na člověku, uživateli daného prostředí, který představuje z technického pohledu používání ochranných pomůcek (např. rouška), a i práce s organismem jako takovým ale to je věcí spíše lékařského charakteru.

Rodinné domy se systémem nuceného větrání

V současné době je už mnoho rodinných domů vybaveno systémem nuceného větrání. Hlavní součástí systému je větrací jednotka s výměníkem zpětného získávání tepla, ventilátory, filtry vzduchu, případně ohřívač a chladič. Systém díky filtrům umožňuje úpravu vzduchu z pohledu obsahu znečišťujících částic, a zajistí tak eliminaci škodliviny přicházejících z venku.

Filtry volte dle požadavku na interiér i dle vnějšího prostředí

V jednotkách pro rodinné domy se používají filtry ze skelných či umělých vláken a podle velikosti částic, které jsou schopny zachytit, rozlišujeme hrubé (G1-G4), střední (M5-M6) a jemné (F7-F9). Volba typu filtru by měla záviset na požadované kvalitě vzduchu v interiéru a stavu venkovního vzduchu. Čím přísnější požadavek na kvalitu vzduchu uvnitř a horší kvalita venkovního vzduchu, tím jemnější filtr, případně je vhodné zařadit více filtrů za sebou.

Běžně se v jednotkách pro rodinné domy používají na vstupu filtry G4, které jsou účinné proti pylu a zvířecímu prachu. Pokud ale máme větší požadavky na kvalitu vnitřního prostředí uvnitř např. z důvodu pobytu alergiků, je vhodné použít filtr jemnější např. F7 nebo i F9 minimálně po dobu výskytu alergenu ve vnějším prostředí. Velmi účinná bývá i dvoustupňová filtrace, kdy použijeme filtr G4 jako předfiltr a poté ještě další jemnější filtr třídy F7-F9 (účinné proti sazím, ultrajemnému prachu, bakteriím, sporám plísní a tabákovému kouři).  V lokalitách, kde je vysoké znečištění venkovního prostředí např. v důsledku dopravy, nebo v lokalitách s častým výskytem smogových situací se doporučuje soustavu filtrů doplnit ještě filtrem s aktivním uhlím, který dokáže odfiltrovat i plynné škodliviny.

Údržba filtrů je důležitá

Neméně důležitá je i údržba celého systému z hlediska čistoty veškerých rozvodů, kontroly zanesení filtrů a jejich pravidelné výměny, protože znečištěný filtr se může stát velmi vydatným zdrojem škodlivin.  Minimální frekvence výměny filtrů je jednou či dvakrát za rok (v případě velmi čistého vnějšího prostředí), pro alergiky je vhodná výměna častější, v exponované době i jednou za 2 měsíce.

Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zaměřuje se na problematiku vnitřního prostředí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Alergie a bydlení

  1. Alergie a bydlení: Co je alergen?
  2. Jak předcházet vzniku alergií v našich domovech
  3. Alergie a bydlení: Jak snížit množství alergenů v bytě?
  4. Filtry větracích jednotek omezí koncentrace alergenů v interiéru
  5. Alergie a bydlení: Čističky vzduchu a ionizátory

Mohlo by vás zajímat

Jak předcházet vzniku alergií v našich domovech

Jak předcházet vzniku alergií v našich domovech

Metodu, kterou bychom spolehlivě zamezili rozvoji alergií, neznáme. Žádné z opatření nezaručí, že nebudete mít vy nebo vaše děti alergii. Můžeme však učinit opatření, abychom riziko vzniku alergií předcházeli. Co dělat nebo naopak nedělat ve svých domovech?

Alergie a bydlení: Co je alergen?

Alergie a bydlení: Co je alergen?

Alergeny jsou látky, které se vyskytují běžně v našem okolí, náš organismus ovšem na tyto přirozené součásti prostředí reaguje nadměrně. Chyba tedy není v pylu nebo ve zvířatech, ale v nás, v našem imunitním systému. A na jaké látky či podněty naše tělo nejčastěji reaguje?

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla - co to je, jak to funguje?

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla - co to je, jak to funguje?

Rovnotlaké větrání znamená, že to co se ventilátorem do místnosti přivede, to je také ventilátory odvedeno. Proto téměř nedochází k únikům nebo pronikání vzduchu nekontrolovaně přes netěsnosti pláště budovy. Výhodou je, že se vzduchem můžeme různě pracovat, předávat teplo odpadního vzduchu tomu čerstvému, regulovat…

REKLAMA