REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Drobné architektonické skvosty ukryté v českých lesích a parcích

Česká cena za architekturu ukázala rozmanitost naší kvalitní architektury, když se v nominacích objevily stavby od úprav náměstí a velkých městských a stavebních celků, přes budovy občanské vybavenosti, rodinné domy až po objekty zcela malé, nenápadné ale nápadité. Dva z kategorie takových architektonických „bonbónků“ si dnes ukážeme. Jsou zajímavé nejen svým finálním provedením ale i silným příběhem.

Budka pro relaxaci uprostřed lesa

Náš klient za námi přišel s myšlenkou udělat v krajině svůj úkryt, „zašívárnu“, kde bude nabírat sílu pro náročnou práci v Praze. Vyrazili jsme s ním do kraje mezi středními a jižními Čechami, odkud pochází a kam od dětství rád jezdí. Zavedl nás na pozemek uprostřed polí a lesů a luk, plný zvláštních balvanů, do místa odlehlého a tak trochu zapomenutého. Magická krajina ve spojení s klientovým záměrem si nás okamžitě získala. Z klienta se mezitím stal náš kamarád a my se rozhodli, že „útulnu“ postavíme sami vlastníma rukama. Navrhli jsme kompaktní uzavřený objem, volně stojící objekt na balvanech. Uzavřený černý objekt z opáleného dřeva. Uvnitř skrývá jeden spojitý vnitřní prostor o rozměrech 3,1 x 5,8 m. Ve vstupní části volná rovná plocha o výšce pro stojícího člověka, otevřená prosklenou plochou na výhled. Zbytek délky objektu je stupňovitě zvednut k otvoru směrem do korun stromů a zakončen plochou pro ležení. Multifunkční prostor je určen nejen k přebývání, ale i pořádání menších představení nebo meditování. Pod jednotlivými stupni jsou úložné prostory. Oba prosklené otvory se zavírají velkými okenicemi, ten větší pomocí kladky a navijáku. Pro chladnější období je stavba vybavena malými kamny zaústěnými do plechového komínu. Základní nosnou kostrou je trámková konstrukce, která vznikla ve spolupráci s místními tesaři. Vně je celá pobita opálenými prkny s polodrážkou. Materiál pro prkna i trámky je vytěžen z majitelova blízkého polomu. Vnitřní prostor je opláštěn OSB deskami, které zároveň konstrukci ztužují. Střecha je pokryta asfaltovými pásy. Odvodnění obstarává našikmo uložený ocelový L profil, který je zároveň v části nad velkým oknem konzolou pro osazení vodicích kol kladky. Všechny ocelové prvky připravil dle naší dokumentace zámečník z blízké vesnice.

Kancelář UHLÍK ARCHITEKTI U Akademie 11, Praha 7, 170 00, www
Autoři MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, Ing. arch. Jan Šorm, Ing. arch. Přemysl Jurák
Adresa Dobrá Voda, Kovářov
Zahájení projektu 12/2011
Dokončení realizace 06/2013

Hnízdo na stromě

"Musí v tom být něco primitivního, uspokojení těch nejpradávnějších tužeb ukrytých v mých genech. Mí předkové strávili v korunách stromů několik set tisíc let. Proto mi pohodlná rozsocha starého jilmu připadá taková domácká. Pocit patřičnosti. Sounáležitosti. A obydlí v korunách stromů. I na těch je něco řádného..." (FULGHUM, Robert. Už hořela, když jsem si do ní lehal. Praha: Argo, 2011) "Hnízdo" vzniklo z touhy stavět a experimentovat. Stavět jen pro radost, naší i lidí v okolí. Experimentovat s materiálem a neobvyklými podmínkami. Samotná stavba probíhala jako workshop, kterého se zúčastnili studenti i absolventi z FUA TUL, FA VUT, FA ČVUT a UMPRUM. Cílem bylo zhotovit objekt ve stromě, úkryt pro děti i dospělé: hnízdo. Podmínky byly jen dvě: Za prvé použít jen jeden přírodní materiál bez spojovacích prvků (tedy "totálně" ekologická stavba) a za druhé uchycení takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému poškození stromu. Aby nešlo jen o experiment architektonický, původní záměr byl realizovat workshop ve školce či v dětském domově za částečné asistence dětí. Dva roky jsem hledal instituci, která by byla ochotná se mnou spolupracovat, ale legislativní překážky, a hlavně nechuť vedení těchto institucí takový projekt podporovat (pouze povolit, nepožadovali jsme žádnou finanční odměnu) autory odradila. Projekt nakonec vznikl v rodné obci architeka v parku. „Vybraný habr je první strom, na který jsem jako malý vylezl,“ říká Jan Tyrpekl. Samotný tvar struktury vycházel z koule a postupně se sám přizpůsoboval tvaru koruny. Struktura na stromě drží pouze díky prutům, které obepínají jednotlivé větve. Dovnitř je vynechaný úzký průlez. Maximální vyzkoušené zatížení bylo 250 kg. Samotný objekt váží cca 80 kg, unese tedy asi trojnásobek své váhy.

Kancelář Ing.arch. Jan Tyrpekl U parku 348, Strančice tyrpekl.wix.com/portfolio
Autor Ing.arch. Jan Tyrpekl
Adresa Stinná, Strančice
Zahájení projektu 07/2015
Dokončení realizace 07/2015

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je architektonická díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Cena se zpravidla uděluje každý rok. Více.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Chata pro horolezce odolává extrémním podmínkám

Chata pro horolezce odolává extrémním podmínkám

Ani extrémní vysokohorské podmínky Julských Alp nezastaví invenci architektů a projektantů. Důležité jsou kvalitní materiály a promyšlené konstrukční techniky. Představujeme ojedinělou stavbu navrženou proslulým slovinským architektonickým studiem OFIS Architects.

Foto: Tor Even Mathisen

Želví krunýře za polárním kruhem. Stavba, která odolá arktickému klimatu

Turistické destinace, které vzbuzují respekt i u zkušených norských horalů: Hora Tyven a záliv Storfjellet za polárním kruhem. Právě tady se teď nachází dvě unikátní „organické“ stavby, turistické útulny, které jsou designovány k tomu, aby odolaly těm nejnáročnějším arktickým podmínkám. Jaký je příběh jejich vzniku?

Vyjímečné počiny a mimořádná ocenění pro českou architekturu

Vyjímečné počiny a mimořádná ocenění pro českou architekturu

7. listopadu 2016 v Místě pro nové umění – Jatka 78, proběhl galavečer České ceny za architekturu (ČCA). Hlavní cenu získal dům a ateliér Zen-Houses od libereckého architekta Petra Stolína. Uděleny byly rovněž dvě mimořádné ceny: Cena společnosti VELUX za nejlepší práci s denním světlem a Cena časopisu ERA21 za…

REKLAMA