REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Varianty čištění a úpravy vod v ekologickém ostrovním domě

Pro ostrovní ekologický dům v Bratislavě, který je trvale obývaný 3 osobami, bylo zpracováno variantní schéma a orientační cenová nabídka na řešení dodávky vody a likvidaci splaškových a srážkových odpadních vod.

Jako podklad sloužila projektantem zpracovaná studie s jistou vizí na řešení celého objektu. Projektantem zpracované řešení počítalo s pokrytím potřeby vody vodou srážkovou, která by měla být upravována pro účely provozní vody a jen nejnutnější část potřeby pak druhým stupněm úpravy pro účely vody pitné. Likvidace splaškové odpadní vody byla uvažována akumulací a odvozem na ČOV.

Před zpracováním řešení byl projektant upozorněn na možnou nestabilitu systému a nekomfort v případě delšího období sucha. V první řadě bylo doporučeno zpracování geologického průzkumu zaměřeného jednak na vsakování, jednak na zjištění možnosti zřízení studny, její případné vydatnosti a kvality podzemní vody pro zásobování objektu. Podzemní voda je potenciálně stabilnějším zdrojem vody, navíc s velmi pravděpodobně lepšími parametry umožňující méně nákladnou úpravu na vodu pitnou. Nicméně předběžně byly zpracovány následující dvě varianty, případně pak upravené o řešení podzemní vody.

První zpracovaná varianta předpokládá likvidaci splaškových odpadních vod jejich akumulací v jímce na vyvážení a následným odvozem na centrální ČOV. Pro akumulaci srážkových vod a jejich následnou dodávku je na pozemku navržena nádrž AS-NÁDRŽ o objemu 8 m3 se samočisticím filtrem AS-PURAIN a ponorným tlakovým čerpadlem s plovoucím sáním.

Druhá zpracovaná varianta předpokládá likvidaci splaškových odpadních vod čištěním s téměř nulovými provozními náklady. Místo nádrže na akumulaci a odvoz splaškových odpadních vod bude na pozemku umístěna čistírna AS-ANAZON. Tato čistírna se skládá z vícekomorového anaerobního separátoru AS-ANASEP pro předčištění odpadních vod a ze zemního vertikálního filtru AS-ZEON s integrovaným pulzním napouštěním, který slouží pro dočištění odpadních vod. Tento způsob čištění s výhodou funguje bez nároků na el. energii a jeho provoz je navíc téměř bezúdržbový.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak bojovat se zápachem? Levné a rychlé řešení existuje

Jak bojovat se zápachem? Levné a rychlé řešení existuje

Nejen v přírodě, ale i v industriálním a domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy, které jsme se naučili úspěšně maskovat pomocí parfémů či deodorantů. Se zápachem se ale setkáváme i ve vodním hospodářství.

Sprchujte se dešťovkou, je to jednoduché

Sprchujte se dešťovkou, je to jednoduché

Jak lze pro svou spotřebu využívat na 100 % dešťovou vodu, a to v celém rozsahu od mytí až po pití? Využijte svůj dům jako zdroj dešťové vody.

Ideální čistírna odpadních vod za super cenu

Ideální čistírna odpadních vod za super cenu

Novinkou mezi domovními čistírnami odpadních vod je čistička AS-IDEAL PZV, která je ideálním řešením na ohlášení i pro vypouštění do zásaku. Je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu apod. Využití najde především pro rodinné domy, hotely, penziony nebo…

REKLAMA