Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Klasické i netradiční využití srážkové vody – úspory pro vás

Dešťovou vodu lidé v domech využívali od prvopočátku. Nejčastěji to bylo na zálivku, na praní a dále jako užitkovou vodu např. na mytí vozidel. A také na sprchování – hlavně v létě na zahradě.

Amatérská řešení jako barel, sud nebo nějakou nádrž najdeme pod okapem skoro v každém domě. Nedostatek vody, snaha ušetřit, stále častěji i zdravotní důvody (kožní problémy, alergie na chlor) nebo prostě jen ovlivnění ekologickými trendy nás nutí přemýšlet nad tím, jak se tohoto fenoménu ujmout profesionálně, a to i z hlediska obhájitelnosti u tradičně opatrných hygieniků.

Technických řešení máme k dispozici celou řadu, a tak je jen věcí ekonomičnosti, jak rychle se tato řešení budou šířit. Vedle klasických způsobů využití se postupně objevují i další nápady a technická řešení, jako je např. membránová ultrafiltrace a následné využití srážkové vody na přípravu jídel a pití nebo využití srážkové vody na chlazení. 

Využití srážkových vod obvykle vyžaduje oddělené odvádění málo znečištěných srážkových vod ze střech přes jednoduchá čisticí zařízení do jímky. Ostatní znečištěné srážkové vody, např. z komunikací, se často odvádějí bez využití, protože jejich čištění je nákladnější, ale i nad jejich využitím se uvažuje stále více a více a jsou k dispozici i konkrétní technická řešení pro filtraci ve větším rozsahu, např. pro závlahu parků.

Úspory s využitím srážkové vody

V současné době je zatím ekonomičnost zachycování srážkové vody v případech, kdy je k dispozici dostatek pitné vody, ne úplně přesvědčivá. Trend, díky legislativním i ekonomickým tlakům, je však zřejmý, a tak u novostaveb a při rekonstrukcích budov už asi není pochyby o rozhodování se ve prospěch budoucího využití srážkové vody. V poslední době se ale nabízejí ještě další možnosti a další úhly pohledu na srážkové vody. Využití akumulace při řešení odtoku ze stavebních pozemků a pak úplně nový revoluční pohled na využití srážkových vod – dešťové vody jako totální náhrada vod pitných z veřejných vodovodů.   

Stále se objevují a budou objevovat nová řešení na využití srážkových vod při praktických aplikacích – je to logické a v podstatě i žádané. Pokud bereme srážkovou vodu jako jeden ze zdrojů, pak jejich co nejlepší využití mají ve svých cílech snad všechny iniciativy posledních let – chytrá města, města budoucnosti, cirkulární ekonomika, opatření proti suchu, nízkoenergetické stavebnictví atd.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Ušetřete s nádrží na dešťovou vodu

Ušetřete s nádrží na dešťovou vodu

Plastové jímky na dešťovou vodu AS-MONA s nepřekonatelným poměrem cena/výkon šetří peníze a přírodu. Nádrže na vodu AS-MONA jsou samonosné jímky vhodné pro sběr dešťové vody a její následné využití na zahradě nebo v domácnosti.

Varianty čištění a úpravy vod v ekologickém ostrovním domě

Varianty čištění a úpravy vod v ekologickém ostrovním domě

Pro ostrovní ekologický dům v Bratislavě, který je trvale obývaný 3 osobami, bylo zpracováno variantní schéma a orientační cenová nabídka na řešení dodávky vody a likvidaci splaškových a srážkových odpadních vod.

Jak bojovat se zápachem? Levné a rychlé řešení existuje

Jak bojovat se zápachem? Levné a rychlé řešení existuje

Nejen v přírodě, ale i v industriálním a domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy, které jsme se naučili úspěšně maskovat pomocí parfémů či deodorantů. Se zápachem se ale setkáváme i ve vodním hospodářství.

Sprchujte se dešťovkou, je to jednoduché

Sprchujte se dešťovkou, je to jednoduché

Jak lze pro svou spotřebu využívat na 100 % dešťovou vodu, a to v celém rozsahu od mytí až po pití? Využijte svůj dům jako zdroj dešťové vody.

Ideální čistírna odpadních vod za super cenu

Ideální čistírna odpadních vod za super cenu

Novinkou mezi domovními čistírnami odpadních vod je čistička AS-IDEAL PZV, která je ideálním řešením na ohlášení i pro vypouštění do zásaku. Je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu apod. Využití najde především pro rodinné domy, hotely, penziony nebo…