Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Příprava střechy na zimu

Vydatné letní deště prověřily stav vaší střechy jen částečně. Tím skutečným testem bývá vždy teprve zimní období. Pravidelnou revizí krytiny, oplechování a okapů prodloužíte funkčnost a celkovou životnost vaší střechy. Jednoduchým úkonem si tak můžete ušetřit nákladnou rekonstrukci. Aktuální revizí, na kterou vaše střecha čeká, je ta před podzimním náporem listí, nečistot, dešťů a později i mrazů a sněhu.
Příprava střechy na zimu

I když vám do domu zatím nezatéká, nemusí to nutně znamenat, že je střecha v pořádku a nepoškozená. Závada se může projevit až po několika letech, kdy již náprava zpravidla vyžaduje větší rekonstrukci. Dobře provedená střecha z kvalitních materiálů může sloužit i po několik generací. Revizi střechy je vhodné provádět nejlépe dvakrát do roka. Následující kroky představují to základní, co můžete pro svou střechu a její životnost udělat před zimou.

Z hladkých ocelových krytin Ruukki se speciálními povrchovými úpravami se listí, sníh a nečistoty hravě svezou.

1. Kontrola střešní krytiny

Moderní povrchové úpravy jsou sice odolné proti poškrábání, ale i tak je dobré krytinu pravidelně vizuálně kontrolovat. Pokud jste pro svoji střechu zvolili kvalitního výrobce, bude většina těchto revizí pouze formalitou. Pokud nikoli, doporučujeme kontrolovat hlavně odlupování povrchové úpravy, nepravidelné blednutí barvy, bubliny a praskliny stejně jako místní škrábance, které signalizují, že povrchová úprava již vyžaduje opravu. Také v místě špatně ukotvené krytiny může časem zatékat. Nejvíce nepříznivým vlivům čelí jižní strana střechy, kde je větší pravděpodobnost poškození povrchové úpravy nebo nátěru.

Běžné pálené tašky nebo staré eternitové tašky, nejen v blízkosti lesů, musí časem zápasit s mechy. Špatně ukotvená krytina je potenciálním místem zatékání a budoucího poškození povrchové úpravy.

Revizi střechy si usnadní ti, kteří mají na střeše dostatečné množství bezpečnostních prvků a pochozích lávek. Střešní krytiny, jakými jsou například ocelové plechy s povrchovými úpravami na bázi polyesterů a polyuretanů, vydrží bez větší údržby při správné montáži desítky let. Jejich hladký povrch nedrží nečistoty, listí a sníh a téměř se na nich netvoří mechy a lišejníky.

Obyčejné hliníkové střechy bez dalších povrchových úprav nemají dlouhou životnost a vyžadují pravidelné nátěry.

Prověření oplechování střechy, lemování komínů a spojovacích prvků

Vedle kontroly samotného povrchu krytiny doporučujeme ověřit také stav dalších prvků střechy. Patří sem zejména kontrola lemování komínů, oplechování úžlabí a kontrola spojovacích prvků.

Revizi toho, zda všechny spoje střechy drží a jsou na svém místě, můžete provádět současně s kontrolou povrchu tašek. Jestliže je spoj poškozen, neváhejte s jeho výměnou. Zaměřte se zejména na kontrolu míst nejčastějšího zatékání, kterými jsou prostupy střešní krytinou (např. komíny, střešní okna nebo ventilační potrubí, apod.) a kontrolu oplechování úžlabí střechy. Nevyčištěná úžlabí v zimě namrzají, zamezují odtoku vody a mohou způsobit zatékání střechy.

Úžlabí střechy by mělo být čisté a jeho oplechování musí těsně doléhat k okolní krytině. Nevyčištěná úžlabí v zimě namrzají, zamezují odtoku vody a mohou způsobit zatékání.

Stará hliníková střecha, do které zatéká. Chybí oplechování komínů a jednotlivá úžlabí střechy a další místa potřebují rekonstrukci.

3. Údržba a čištění okapů

Odvedení veškeré vody do vsakovací jímky nebo třeba retenční nádrže je zásadní pro životnost střechy a celé stavby. „Funkční a správně dimenzovaný odvodňovací systém střechy prodlužuje životnost stavby až o několik let,“ říká specialista divize střechy Ruukki, Jan Hála. Usazování nečistot v okapových žlabech můžeme předejít použitím lapačů v podobě mřížek z kovu nebo plastu. Listí a další nečistoty se na nich zachytí, vyschnou a poté je smete vítr. Lépe fungují vypouklé mřížky, na kterých ulpívají nečistoty méně. „Mřížky mohou být v zimním období nepraktické. Při oteplení a následném ochlazení se totiž obalují krustou ledu. Voda pak neodtéká okapovým svodem, ale přetéká přes okraje okapů,“ doplňuje k nevýhodám lapačů v zimním období Jan Hála z Ruukki

„Funkční a správně dimenzovaný odvodňovací systém střechy prodlužuje životnost stavby až o několik let,“
Jan Hála, Rukki

Zanesené a zarostlé okapové žlaby neplní svou funkci.

Doporučovaný spád okapových žlabů střechy je přibližně 5 až 10 % (5 - 10mm na každý metr). Optimální spád je podmínkou pro odvod vody z vaší střechy. Při nedostatečném spádu se okapy více zanášejí nečistotami, mohou v zimě zamrzat a korodovat a snižuje se jejich životnost. Okapy je proto vhodné čistit alespoň před zimou. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda jsou okapy patřičně ukotveny a mají spád směrem ke svodu okapu

Správná instalace okapů se spádem 5 – 10 % (5 až 10 mm na 1 m délky okapu) prodlužuje životnost střechy.

4. Oprava poškozené střechy

Pokud při revizi střechy zjistíte, že má krytina porušenou povrchovou úpravu nebo že vám korodují hrany okapů, je dobré přistoupit k okamžité opravě. Poškozená plocha by měla být zatřena co nejmenším štětcem. Pokud poškození zasahuje pouze do základové vrstvy, postačí jej vyspravit jednou vrstvou nátěru. Když zasahuje až na zinkovou nebo ocelovou vrstvu, doporučuje se aplikovat nátěr ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu však aplikujte až po zaschnutí první vrstvy. Dbejte na použití barev vhodných k opravě povrchových úprav. O vhodném nátěru pro opravu povrchu střech a okapů se raději poraďte s odborníkem na střechy a krytiny.

O Ruukki

Ruukki je finská společnost, specialista na ocelové komponenty a systémy pro stavebnictví a strojírenský průmysl. Společnost Ruukki vznikla v roce 1960, v současnosti je přítomná ve 30 zemích světa, zaměstnává kolem 9 000 zaměstnanců a její čistý roční obrat činí přibližně 2,5 miliardy EUR. Řetězec služeb a výrobků sahá od vlastních rudných dolů, hutí a oceláren, přes vývoj, výrobu a prodej produktů Ruukki až po inženýrské a dodavatelské služby. S výrobky Ruukki se tak můžete setkat nejen v konstrukcích mostů, hal, administrativních budovách a rodinných domech, ale třeba také v těžebních strojích, rypadlech, nakladačích, rafinériích nebo třeba v plášti ledoborců.

Společnost Ruukki zastává ideu trvale udržitelného rozvoje, které odpovídá její firemní politika, inovace produktů a jejich samotné výroby. Ke konci července 2014 se Ruukki stala součástí společnosti SSAB a vznikla tak nová stavební divize Ruukki Construction. Více na www.ruukkistrechy.cz nebo www.ruukki.cz

Ruukki CZ s.r.o.

logo
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

telefon: +420 2 5731 1040

web: www.ruukki.com/cze

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Skladby šikmých střech

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Kde lze ve městě vzít další prostor pro nové byty? V každé metropoli bychom našli očividné rezervy: Mnohé domy jsou nevyužité, dožilé průmyslové areály (brownfieldy) chátrají a hledá se jejich nová funkce nebo čekají na své stržení. Potenciál však nabízí i stávající obývané domy. Stačí pohlédnout vzhůru. Dnes si na…

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Střecha je věda. Lidé se často zajímají, jakou zvolit střešní krytinu na svůj rodinný dům, jaký druh, materiál, barvu... Mnohdy si však stavebníci neuvědomují, že střecha není jen krytina. Součástí střechy jsou i pojistné hydroizolační fólie, prvky oplechování, větrací mezery, tepelné izolace i nosné konstrukce. A to…

Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Pokud se rozhodnete přestavět či rekonstruovat střechu nad svým rodinným domem, důkladně si prověřte firmu, kterou na tuto práci pozvete. Především se poptejte a v reálu podívejte na jejich realizace. Důležitá je ale i projektová příprava – realizační projekt sestavený zkušeným projektantem, jelikož bez něho nelze…