REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví

S domy, ve kterých se objevuje kombinace dřeva a hlíny, se setkáváme v České republice stále častěji. Hlavním důvodem je vzrůstající oblíbenost přírodních materiálů, která odráží současný rozvoj environmentálního myšlení o udržitelnosti života na Zemi a o ochraně zdraví člověka. Stavění z přírodních materiálů s využitím lokálních zdrojů má totiž při vhodně zvoleném přístupu předpoklady k tomu být energeticky úsporné, regionálně soběstačné a nezatěžující životní prostředí.
Použití artových technik v hliněné omítce a pohledových dřevěných nosných prvků pro vytvoření atmosféry místnosti – rodinný dům, Skryje, Kateřina Šmardová a Aleš Dorazil

V posledních letech můžeme v České republice objektivně sledovat nárůst oblíbenosti dřeva jako přírodního materiálu ve stavebnictví a trvale stoupá i nárůst užívání hliněného materiálu pro omítky a hliněné zdivo v interiérech staveb (příznivé vlastnosti hlíny pro zdraví člověka). Spojení těchto materiálů se jeví jako logický důsledek výše popsaných trendů a je z hlediska trvanlivosti, funkčnosti a spolupůsobení dlouhodobě ověřeno. Tento progresivní trend je možné pozorovat po celém světě. Rozdíl mezi zeměmi je pouze v délce přetržky v používání hliněného materiálu vzhledem k masovosti uplatnění průmyslově vyráběných hmot (na našem území útlum trval cca 100 let).

V současné stavební praxi se stavby ze dřeva a hlíny nejčastěji vyskytují ve formě novostaveb rodinného bydlení a ekologických center nebo jako opravy a rekonstrukce historických objektů. Obě skupiny vyžadují specifický přístup, ale i důkladnou znalost chování obou materiálů. Historické stavby jsou obvykle cílem oprav, rekonstrukcí či památkové péče. Pro tyto stavby je nutná znalost původních technik, detailů, ale i zkušenosti s obvyklými poruchami a vadami. Přirozené vlastnosti těchto materiálů obvykle rychle odhalí nevhodně zvolený postup oprav a to může vést k rychlému zhoršení jinak stabilizovaného stavu budovy. Při navrhování a provádění novostaveb se setkáváme s potřebou předávat znalosti a zkušenosti o chování těchto materiálů investorům a realizačním firmám. Během všech fází výstavby je nutno respektovat vlastnosti přírodních materiálů. Obvykle jsou nutné úpravy "standardního" návrhu a provedení domu tak, aby byla zajištěna důsledná konstrukční ochrana pro všechny dřevěné a hliněné prvky.

Česká republika se může pochlubit domácími výrobci hliněných a dřevěných stavebních materiálů, řemeslníky i firmami, kteří již mají nezanedbatelné zkušenosti s realizacemi přírodních staveb, jako i projektanty a výzkumnými týmy kvalitativně přesahujícími naši republiku. Tematikou hliněných staveb se u nás dlouhodobě zabývá například Sdružení hliněného stavitelství z. s. (SHS z. s.) [1], které se kromě lektorské, konzultační a osvětové činnosti také silně orientuje na mezinárodní spolupráci v oboru [2], [3].

V pokračujících článcích (Historické stavby a Novostavby) budou presentované domy vybrané pro ukázku konstrukčních systémů, na které u nás nejčastěji narazíme. Můžeme u nás najít stavby ze dřeva a hlíny i mnohem rozsáhlejší, geometricky i tvarově složitější, ale i stavby podstatně jednodušší - vlastnosti přírodních materiálů jsou totiž ideální i pro stále populárnější svépomocná stavění. Další rozvoj stavění ze dřeva a hlíny je jistý, je jen otázkou, jaká bude jeho dynamika.

[1] Sdružení hliněného stavitelství z.s., webové stránky: www.hlina.info
[2] PIRATE - Ecvet Earthbuilding Europe, Assessment and Training in Earthbuilding, grant Evropské komise v rámci Lifelong Learning Programme č. 2012-3421/001-001, projekt č. 528117-LLP-1-2012-1-FR-Leonardo-LMP
[3] Projekt Leonardo da Vinci LearnWithClay Partnerství 2, "Noví členové pro ECVET Hliněné stavitelství", grantová smlouva č. CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Jednatel a vedoucí projekce firmy WaVe Structural Design s.r.o. se zaměřením na netypické dřevěné konstrukce, diagnostiku a
sanaci vad dřevěných konstrukcí, spojení dřeva s dalšími přírodními materiály (kámen, hlína, sláma, konopí) a kontrolu provedení dřevostaveb. V těchto oblastech spolupracuje s kolegy z VUT v Brně a účastní se experimentů v rámci výzkumných projektů, posudků a publikační činnosti.  Z dalších činností v oboru lze zmínit dlouholeté členství v TNK 34 Dřevěné konstrukce, předsednictví ve Sdružení hliněného stavitelství z.s., spolupořadatelství konference Zdravé domy, autorizaci ČKAIT IS00, externí vyučování na VŠ a přednáškovou činnost zaměřenou na dřevo a hlínu v konstrukcích.

Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.

Po absolvování Fakulty stavební VUT v Brně pracovala 20 let jako statik, od roku 1988 vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně nosné konstrukce budov. Od roku 1994 se zabývá hliněnými stavbami. V roce 2003 Iniciovala založení Sdružení hliněného stavitelství, o. s., které vedla do června 2016. Pod jejím vedením se SHS zapojilo do mezinárodní spolupráce v oboru ECVET Hliněné stavby „Poznej hlínu“ a získalo akreditaci MŠMT k výuce rekvalifikačních kurzů „Zhotovitel hliněných staveb“, jejichž je garantem.

Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.

je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně (1962), CSc. (1993), po obhájení habilitační práce byl jmenován docentem v oboru Teorie a konstrukce inženýrských staveb (1997). Dlouhodobě působil jako pedagogicko-vědecký pracovník na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. Je autorem a spoluautorem řady publikací v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí. Je dlouholetým členem státní normalizační komise pro dřevěné konstrukce. V současné době externě vyučuje navrhování a realizaci dřevěných konstrukcí. Je autorem, respektive spoluautorem, řady realizovaných dřevěných konstrukcí a mostů. Nadále se věnuje vývoji nových konstrukčních typů a jejich skutečnému působení v reálných podmínkách.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví
  2. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví - historické stavby
  3. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví - novostavby

Mohlo by vás zajímat

Sláma jako stavební materiál – hořlavost, škůdci, akustika

Sláma jako stavební materiál – hořlavost, škůdci, akustika

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí. Dnes se podíváme na pravdu okolo nejvíce vytýkaných…

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…

Není balík jako balík. Ten pro slaměný dům musí mít vhodné vlastnosti, vlhkost, rozměry a míru stlačení.

Sláma jako stavební materiál – objemová hmotnost a vlhkost

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA