Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

ROZHOVOR: Český ostrovní dům vyrůstá z kořenů lehké rebelie

Český ostrovní dům – projekt jehož základní nosnou myšlenkou jsou udržitelnost a šetrnost v architektuře. Jeho iniciátor oslovil budoucí generaci architektů a techniků, studenty vysokých škol. V současnosti je projekt za fází architektonické soutěže a formuje se zajímavý tým nadšenců. Úsporný dům má být ale jen prvním experimentem, začátkem delší cesty. O projektu jsme si povídali s Pavlem Podruhem.

ESTAV.cz se ptá...

Jak vznikl nápad na projekt Český ostrovní dům? Inspiroval jste se někde v zahraničí?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Je to takový rovnoměrný mix tří motivací. První je cestování, které mi poskytlo možnost prozkoumat fascinující místa tohoto světa, v některých jsem i poměrně dlouhý čas žil. Vedlejším produktem cestování je vlastně zjišťování našeho vlivu na okolí a mě přirozeně vedlo k přemýšlení o lidské šetrnosti. Druhou motivací byl můj blízký přítel, s kterým jsem tyto myšlenky po dlouhé večery rozebíral u krbu, až se objevila motivace třetí a hlavní – tedy má víra v to, že bych v tomto kontextu mohl být jako jedinec něčím užitečný. To je hlavní myšlenka projektu Český ostrovní dům, být užitečný tím, že usilujeme o nastartování široké diskuze o udržitelnosti, šetrnosti, soběstačnosti, čímž doufám i pomáháme akcelerovat vývoj tímto směrem.

ESTAV.cz se ptá...

Aktivity směrem k ostrovním domům již v naší republice i jinde po světě probíhají. V čem je Váš projekt unikátní?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Pro mě je nejcennějším prvkem celého projektu jeho mladistvý původ, vyrůstá z kořenů lehké rebelie. Před rokem a půl, kdy projekt vznikl jsem si říkal, jak to celé vykopnout a řešení bylo vlastně naprosto prozaické. Položil jsem si otázku – Kdo bude v budoucnosti řešit udržitelnost a šetrnost v architektuře? Jasnou odpovědí byla současná a budoucí generace studentů oborů architektura a stavitelství. To jsou přeci ti, kteří budou přirozenou generační obměnou promlouvat do stavu věcí. Pokud tedy chci být něčím v tomto oboru užitečný, z logiky věci mi vyplývá, že mohu pomoci vytvořit mladé ambasadory udržitelnějších principů a věřit, že budou nositeli této zkušenosti dál v průběhu svých profesních životů a přenášet je na své budoucí klienty. Vznikla tedy architektonická soutěž Český ostrovní dům 2016 pro magisterské studenty pod záštitou ČVUT fakulty stavební a VŠTE v Českých Budějovicích. Obě školy nám daly neuvěřitelnou podporu a ukázaly svou vizi, toho si moc cením. Tato soutěž bude probíhat každoročně a rádi bychom už v příštím ročníku, tedy 2017, rozšířili soutěž o další školy, např. VUT v Brně, ČVUT Fakulta architektury nebo Technická univerzita v Liberci.

Český ostrovní dům, Navrhl Daniel Brýda

ESTAV.cz se ptá...

Kam projekt směřuje, je nějaký konkrétní cíl, bod, jakého chcete v projektu dosáhnout?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Máme takové dva hlavní pilíře, které vycházejí z DNA celého projektu Český ostrovní dům. Tím DNA je již zmíněná touha a víra v naší schopnost pomáhat akcelerovat vývoj a užívání udržitelněji koncipovaných budov prostřednictvím pokročilejších nebo důmyslných technologických řešení. V dnešním světě hodně záleží na tom, jak o věcech mluvíme, jakou emoci dokážeme vtisknout do svých názorů a zda s námi tuto emoci někdo chce sdílet. Proto je naším prvním pilířem, na architektonický projekt asi překvapivě, komunikace – to, že spolu děláme tento rozhovor, aniž bychom vůbec jako Český ostrovní dům něco postavili je již samo o sobě plněním naší vize. Snažíme se tedy mluvit o určitém druhu smýšlení, používat myšlenku jako nositele změny, ideálně k lepšímu a já mám obrovskou radost z toho, jakou dostáváme zpětnou vazbu. Druhým pilířem je samotná testovací stavba. Ten moment, kdy se z myšlenky stává realita je velmi důležitý a my k němu po krůčcích kráčíme. Cesta je to velice těžká, ale věříme, že na jaře roku 2018 bude náš team složený ze studentů a odborníků na jednotlivé technologie realizovat dvě prototypní jednotky Českého ostrovního domu, každá kolem 140m2 obytné plochy. Tyto stavby jsou skutečně učební, jsme připraveni na to dělat chyby, poučit se z nich a pokračovat, i když to mnohdy bolí.

ESTAV.cz se ptá...

Z čeho je projekt financován?

Pavel Podruh, odpovídá ...

První velkou částku financí jsem projektu předal já, jako fyzická osoba. Popravdě téměř všechny své životní úspory, což reálně znamená, že se vracím do studentských let jednopokojového bydlení (smích). Věřím tomu a cítil jsem, že je to tak správně. Zbytek postupně pokrýváme s pomocí vizionářských partnerů, kteří s námi sdílí tu původní myšlenku. I to je proces, který k tomu patří a zabírá velké kvantum času.

Český ostrovní dům, Navrhl Martina Urbanová a Šimon Jiráček

ESTAV.cz se ptá...

Jaké plánujete do domu vložit technologie? Spolupracujete s nějakými firmami - dodavateli?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Velmi dbáme na to, abychom hledali pokročilá, co nejčistší řešení. Samozřejmě, jsme daleko od dokonalosti a ideálu, ale my si na něj ani nemůžeme a nechceme hrát. Snažíme se jen svou činností udělat malý, pokorný pokrok. Zeď se také staví z jednotlivých cihel, tak my pokládáme tu naši první. Velkou oblastí je pro nás přirozeně energetika, tedy systém energetické soběstačnosti. Našli jsme k sobě skvělého partnera, firmu GWL Power, jenž disponuje skvělým řešením (solární panely, baterie, měniče, atd.) a know-how v této oblasti. GWL Power, konkrétně pan Michal Klečka, naprosto obdivuhodně přistupuje k práci s teamem studentů, jeden se od druhého učí a panuje naprostá otevřenost. O takovém procesu jsem snil a nyní se na něj často mlčky a s údivem koukám.

ESTAV.cz se ptá...

Jaký je časový plán celého projektu? Směřuje i někam dále než k jednomu experimentálnímu rodinnému domu?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Projekt má obrovské štěstí na lidi, to je jeho největší síla. Nyní existuje team studentů, kteří společně s odborníky na jednotlivé technologie připravují tu realizační část, jenž podle plánu začne na jaře 2018. Studentský team se skládá z Vojtěcha Lichého (architektura), Petra Pávka a Markéty Fraňkové (technologie, stavba) pod odborným vedením skvělé Ing. arch. Ing. Jany Hořické, Ph.D. z fakulty stavební ČVUT. Tito lidé jsou srdcem projektu, skutečné štěstí. Separátně se ještě snažíme podpořit dalšího účastníka naší soutěže, Daniela Brýdu, který si ihned po soutěži začal budovat svůj malý ostrůvek z kontejneru, což je super příběh. Daniel je ale především ojedinělý talent na tento typ staveb a čeká ho ještě velká budoucnost. Dále již připravujeme další ročníky studentské soutěže Český ostrovní dům (2017, 2018, 2019, 2020) s měnícím se zadáním a rozsahem zadání v kontextu ostrovnosti či dokonce aktivnosti budov.

Český ostrovní dům, Navrhl Petr Čmelík a Martin Stark

ESTAV.cz se ptá...

Ostrovní dům je zajímavá myšlenka, nicméně člověk přirozeně se sdružuje do společenství. To je základní princip vzniku prvních osad, vesnic později měst. I energeticky i z hlediska zásobování apod. vychází lépe, pokud je obydlí součástí většího celku. Lze princip ostrovního domu využít v rámci cohousingových projektů či řekněme „ostrovních osad“? Vidíte v těchto principech šanci například pro venkov?

Pavel Podruh, odpovídá ...

Tentokrát jsem nechal mluvit vás (smích). Se vším co říkáte, souhlasím a dodám jen, že projekt Český ostrovní dům má spoustu dalších plánů, které si ale s dovolením zatím nechám pro sebe. Vše má svůj čas.

ESTAV.cz se ptá...

Kdo bude dům stavět? (ve smyslu prováděcí firmy)

Pavel Podruh, odpovídá ...

V tento moment máme pokrytu většinu těch nejzásadnějších technologií. Stavební firma je zatím partnerství, které je stále otevřeno. Tak jako u ostatních partnerů, hledáme někoho, z koho budeme cítit souznění s naší myšlenkou.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Jiří Zilvar

Český soběstačný dům využívá na maximum výhledy do krajiny a energii ze slunce. Vyzkoušeli jsme ho!

Samota, klid, výhled na okolní lesy, zpěv ptáků a bzučení hmyzu. To jsou hlavní atributy místa, ve kterém stojí dům, který nepotřeboval žádné přípojky. Funguje zcela autonomně a známý je pod názvem Český soběstačný dům. Naši redaktoři v něm strávili tři dny, aby ho důkladně odzkoušeli. Co zaujalo šéfredaktora…

Skutečný ostrovní dům postavili z prefabrikovaných panelů

Skutečný ostrovní dům postavili z prefabrikovaných panelů

Netradiční přístup k netradičnímu obydlí, aneb jak se staví v místech, kam nevedou cesty? Odpovědi našlo australské architektonické studio Lai Cheong Brown. Architekti využili prefabrikovanou výstavbu a technologie k zachytávání a čištění vody, obnovitelné zdroje energie a postavili skutečný ostrovní dům, na ostrově.

Český ostrovní dům: architektura nové generace a neutuchající chuť inovovat

Český ostrovní dům: architektura nové generace a neutuchající chuť inovovat

Český ostrovní dům je ambiciózní projekt, jehož hlavní cílem je akcelerovat nástup udržitelných technologií do domácností a budov. Úvodní myšlenka projektu tkví ve snaze posunout vývoj soběstačné architektury a dokázat, že existují možnosti, jak budovat šetrné stavby, jenž zachovávají současnou životní úroveň, jsou…

REKLAMA