Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň z pozemků

Daň z nemovitých věcí je majetkovou daní a sestává ze dvou částí, a to z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. V minisérii, kterou dnes zahajujeme prvním dílem, se pod drobnohledem podíváme na daň z pozemků. Víte například, kdy můžete být osvobozeni od placení daně?
Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň z pozemků

Daň z pozemků

V případě daně z pozemků platí, že poplatníkem je obecně vlastník tohoto pozemku. Spíše ve výjimečných případech je poplatníkem nájemce či pachtýř (zejména v případě pozemků evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem) nebo uživatel pozemku (v případě, že vlastník pozemku není znám).

Předmětem daně z pozemků jsou pouze pozemky nezastavěné zdanitelnou stavbou v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Předmětem daně dále nejsou zejména pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Pokud je tedy pozemek předmětem daně neznamená to ještě, že se z něj daň skutečně hradí. Je nutno vzít v úvahu zejména následující osvobození:

 1. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
 2. pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
 3. pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
 4. pozemků tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví a obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací atd.

Základem daně je, zjednodušeně řečeno, celková výměra pozemku podle stavu k 1. lednu kalendářního roku snížená o eventuální výměru zastavěnou zdanitelnými stavbami s tím, že u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů se tato výměra vynásobí ještě i průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., a u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se vynásobí cenou za 1 m2 podle platných cenových předpisů nebo částkou 3,80 Kč.

Pro účely výpočtu daně se základ daně vynásobí příslušnou sazbou daně z pozemku. Tato sazba činí v případě:

 1. orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 2. v případě trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,
 3. zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč za každý 1 m2,
 4. zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč za každý 1 m2,
 5. stavebních pozemků 2,00 Kč za každý 1 m2 (tato sazba se ještě násobí koeficientem odvíjejícím se od počtu obyvatel obce, v jejímž katastru se předmětný pozemek nachází),
 6. ostatních ploch 0,20 Kč za každý 1 m2,
 7. zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč za každý 1 m2.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Dnes je konečný termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Upozornila na to finanční správa na twitteru. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách. Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Daňové přiznání k dani z…

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

První prodej bytů v rodinných domech bude bez daně z nabytí

První prodej bytů v rodinných domech bude nově osvobozen od daně z nabytí nemovitostí. Příslušná novela zákonného opatření, která to umožňuje, vstupuje v účinnost právě dnes. Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající.

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Daň z nabytí nemovitosti se bude platit, Sněmovna ji nezrušila

Daň z nabytí nemovitosti se bude vybírat i nadále. Sněmovna včera odmítla návrh Senátu, který chtěl daň zrušit. Podle některých senátorů je tato daň nemorální. Senát chtěl zrušení daně vložit do poslanecké novely, která osvobozuje od daně první prodej bytů v rodinných domech. Sněmovna novelu stvrdila se zmíněným…

Jak se připravit na prodej nemovitosti?

Jak se připravit na prodej nemovitosti?

Prodej nemovitosti patří k jednomu z největších životních obchodů většiny z nás. Přesto, že se jedná o statisícové až milionové částky, mnoho prodávajících přípravě na prodej nevěnuje potřebnou pozornost. Díky neznalosti problematiky se pak dopouštějí řady chyb a bývají zaskočeni tím, co vše je třeba při prodeji…

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň ze staveb, daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň ze staveb, daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí je majetkovou daní a sestává ze dvou částí, a to z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. V minisérii, kterou dnes pokračujeme druhým dílem, se pod drobnohledem podíváme na daň ze staveb a jednotek. Víte například, co je místní koeficient daně z nemovitosti a kdy má tato daň splatnost?

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Nepřesáhne-li její výše 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná najednou. Je-li vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, ale poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou. Vyplývá to z informací Generálního finančního ředitelství.

Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?

Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?

Družstevní byty jsou levnější než stejně velké bydlení v přímém vlastnictví, ale člověk si za své peníze nepořizuje nemovitost, nýbrž členství v družstvu. Jaké to může skrývat rizika a pro koho to naopak může být výhodné?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Pro správu bytových domů jsou nejčastěji zřizována takzvaná SVJ – společenství vlastníků jednotek. Pro správu budov je nutné mít finanční příjem. Ten lze zajistit jednak příspěvky členů nebo jsou i další možnosti, například pronájem majetku. Existují ale i příjmy prováděné činností SVJ, jejichž příjemcem není SVJ ale…