REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sanace vlhkosti zdí domu více o tématu

Podříznutí zdiva nestačí, nutná je i svislá izolace a správný typ omítky!

Máme mokré zdivo – co s ním? Zdivo a dům podřízneme, oddělíme od zeminy. Jenže to není všechno. Pokud máme zdivo, které je zboku zasypáno zeminou (například podlaha je pod terénem) musíme vyřešit i svislé izolace proti vodě. Dalším nezbytným ale někdy opomíjeným krokem je použití speciálních sanačních omítek.
Zdroj: Sanace a vysoušení staveb s. r. o.

Svislá izolace suterénu od přilehlé zeminy

Největší pozornost se při sanaci vlhkosti zdí věnuje hlavně oddělení stěn od vlhkých základů, tedy vodorovnou izolaci. V případě, že se izoluje pod zemí, například nad podlahou suterénu je třeba zaizolovat i stěny přiléhající k zemině, aby vlhkost neprocházela ze strany. Vodorovnou izolaci je třeba s touto svislou nepropustně spojit.

Fólie nebo asfaltová lepenka

Na zeď se zvenčí navaří plastová fólie nebo asfaltová lepenka, slabým místem lepenky jsou spoje, slabým místem fóliových izolací pak prostupy vody nebo kanalizace. Tyto izolace potřebují rovný podklad.

Živičná stěrka

Nejúčinnější svislá izolace, nepotřebuje úplně rovný podklad. Aby byla funkční, je třeba dodržet technologickou kázeň, kdy je nutné provést několik vrstev stěrky o celkové tloušťce 3-4 mm. Problémem stěrky je také návaznost na další druhy izolací.

Injektáž

Pomocí chemické injektáže je možné buď vytvořit nepropustnou clonu přímo ve stěně, nebo provrtat celou zeď a natlačit chemickou suspenzi zevnitř na vnější stranu stěny. Podrobněji je systém injektáže popsaný ve vlastní kapitole.

Nopová folie

Jako ochrana hydroizolační vrstvy proti proražení a dalším vlivům od zeminy se používá nopová folie. Tato folie není vhodná jako samostatná hydroizolace, protože není v místě spojů vodotěsná. Neslouží ani jako větraná mezera, protože pod fólií vzduch neproudí. Nemá spodní nasávací otvor a vlhký vzduch uvnitř zůstává. V případě, že není shora zakryta, hrozí zatékání a tím se vlhkost v domě může ještě zhoršit.

© Fotolia.com - sonnee101

Sanační omítky: Pozor, izolací to nekončí!

Po provedení hydroizolační vrstvy bude zdivo nad ní stále vlhké a voda se může vypařovat ještě několik let. Z tohoto důvodu je nutné ze zdiva odstranit původní zavlhčené a zasolené omítky a ze spár částečně i zdicí maltu. Ideální by bylo nahodit novou omítku až po úplném vyschnutí objektu, což by však znemožnilo jeho okamžité využívání. Proto se pro omítnutí takovýchto zdí používají sanační omítky.

Sanační omítky mají odlišnou strukturu pórů v porovnání s běžnými omítkami. To umožňuje odvod vlhkosti ze zdiva formou difuze vodní páry a ke krystalizaci solí obsažených ve vodě dochází na rozhraní mezi zdivem a omítkou. Na povrchu omítek tak nevznikají solné výkvěty a vlhkostní mapy.

Omítky slouží jako dodatečné sanační opatření k dosušení vlhké zdi, ale není možné je použít jako jediné a samostatné sanační opatření. Životnost sanační omítky bude sice mnohem delší, než kdyby byla k omítnutí zdiva použita klasická omítka, ale pokud nebude odstraněna příčina zavlhání a zasolování objektu a bude pokračovat přísun vlhkosti, póry v omítce se po určité době ucpou a sanační omítka nebude správně plnit svoji funkci.

Sanační omítky je tak vhodné kombinovat s dalšími sanačními opatřeními a jejich společná funkce umožní rychlé a bezproblémové užívání objektu.

Ing. Martin Perlík

Ing. Martin Perlík se specializuje na posuzování rodinných domů před nákupem a projekty rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Zkušenosti sdílí na svém odborném blogu a v médiích. Je autorem knihy Rekonstrukce rodinného domu, 100 tipů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sanace vlhkosti zdí domu

  1. Co způsobuje vlhkost v domě?
  2. Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?
  3. Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva
  4. Vlhké zdivo lze řešit podříznutím a vkládáním dodatečné hydroizolace
  5. Sanace vlhkosti stavby - odvětrání vlhkosti zdí a podlah
  6. Podříznutí zdiva nestačí, nutná je i svislá izolace a správný typ omítky!

Mohlo by vás zajímat

Sanace vlhkosti stavby - odvětrání vlhkosti zdí a podlah

Sanace vlhkosti stavby - odvětrání vlhkosti zdí a podlah

Sanace vlhkosti stavby je odborný název pro nápravu vadného technického stavu vzniklého dožilou, poškozenou či chybějící hydroizolací domu. Řešení takové opravy jsou mnohá, nejznámější je podřezání či injektáž zdiva, nicméně nabízejí se i další. Jednou z tradičních je odvádět vlhkost ze zdiva proudícím vzduchem. Pro…

Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva

Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva

Nejznámější izolační metodou je podřezání zdiva. V některých případech však není podřezání vhodné, třeba z důvodů nepřístupného druhého líce konstrukce. Jako alternativa se nabízí injektáž zdiva. Injektážní látka je vlastně olej, který vytvoří clonu odpuzující vodu a nedovolí vlhkosti vzlínat výše do zdiva.

Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?

Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?

Dům vlhne a vysychá v závislosti na ročních obdobích nebo velkých deštích. Například zima je navzdory sněhu spíše suchá díky nižší teplotě vzduchu. Důsledkem je, že teď suchý sklep může být za půl roku vlhký a za rok zase suchý. Nadměrná vlhkost je pro objekty nebezpečná, urychluje rozklad materiálů, dává životní…

Opadana omítka. Vlhkost poškodila zdivo domu.

Co způsobuje vlhkost v domě?

S vlhkostí se setkáte jak ve starých domech, tak i v novostavbách. Některé příčiny lze odstranit svépomocí nebo s pomocí stavební firmy. V případě návrhu sanačních opatření proti zemní vlhkosti je třeba se vždy obrátit na odbornou firmu. Je to velmi specializovaný obor, kdy se musí navrhovat opatření vždy na míru…