Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sanace vlhkosti zdí domu více o tématu

Sanace vlhkosti stavby - odvětrání vlhkosti zdí a podlah

Sanace vlhkosti stavby je odborný název pro nápravu vadného technického stavu vzniklého dožilou, poškozenou či chybějící hydroizolací domu. Řešení takové opravy jsou mnohá, nejznámější je podřezání či injektáž zdiva, nicméně nabízejí se i další. Jednou z tradičních je odvádět vlhkost ze zdiva proudícím vzduchem. Pro takovou sanaci je nutné vytvořit dobré podmínky, například komínový efekt předsazenou stěnou apod.

Větrání se k odvodu vlhkosti používalo hlavně v minulosti, kdy nebyly k dispozici technicky náročnější metody. Základem této metody je požadavek, aby vzduch stále proudil. Rychle se totiž nasytí vodní parou a tu je třeba odvést ven. Pokud se dostatečně nepřivádí čerstvý vzduch, nasytí se vlhkostí a další nenabírá, tedy nefunguje pro odtah vlhkosti. Prouděním se ke konstrukcím stále přivádí nový chladný vzduch zvenčí nebo teplý zevnitř, tím ale přicházíte o teplo v domě, buď odvádíte teplý vzduch z místností, nebo vnitřní konstrukce ochlazujete novým chladným vzduchem. Větrání se proto používá převážně jako doplněk k jiným sanačním metodám jako je podřezání nebo injektáž.

Větrat můžete dvěma způsoby, jednak odvádět vlhkost od konstrukcí formou kanálků nebo větrat místnosti v domě.

Odvádění vlhkosti od konstrukcí

Předstěna v místnosti, která má přívod vzduchu u podlahy a odvod pod stropem. Vzduch se do prostoru přivádí buď z vnější strany, nebo zevnitř a proudění zajišťuje komínový efekt. Velikost, počet a rozmístění větracích otvorů pro správnou funkci předstěny je potřeba nechat navrhnout projektanta.

 • Snadná instalace
 • Ztráty tepla z domu
 • Malá účinnost, musí dobře fungovat komínový efekt
 • Není možné kontrolovat prostor za příčkou

Otevřený prostor zvenčí (Anglický dvorek, dutina u soklu, průběžná po celé délce stěny),

 • Odděluje vlhkou zeminu od stěny (když je pod zemí).
 • Je nutný odvod vody ze dna šachty nebo chránit proti zatečení.
 • Šachtu je nutné překrýt pochozí mříží či jinak zabránit pádu do dutiny

Dutiny v podlaze, buď kanálky pod podlahou, nebo vzduchová mezera pod celou podlahou vytvořená pomocí tvarovek nebo samonosné konstrukce. Velikost, počet a rozmístění větracích otvorů pro správnou funkci odvětrání je potřeba nechat navrhnout projektanta.

 • Úplné oddělení podlahy od vlhkého podloží
 • Je možné využít i jako protiradonovou ochranu
 • Je nutno zajistit, aby vzduch proudil např. komínovým efektem
 • Není možné kontrolovat prostor pod podlahou

Ve starém domě se může nacházet původní nepoužívaný větrací systém s ucpanými větracími kanálky, ten je možné (pokud to konstrukce ještě umožňuje) opět zprovoznit.

„Všeobecně se vzduchoizolační systémy nepoužívají moc často. Využívány jsou spíše u historických objektů, kdy jsou vyloučeny všechny ostatní přímé technologie z důvodů památkové péče. Případně tam, kde není možný přístup z druhé strany sanovaného zdiva. Jedná se o tradiční metodu vhodnou k užití do tradičních staveb. V dnešní době jsou kladeny na sanace vysoké nároky, které se pouze vzduchoizolačními metodami se obtížně docilují. Proto se ve většině případů volí progresivnější metody,“ komentuje představenou sanační metodu Zbyněk Kudlička z firmy Sanace a vysoušení staveb s. r. o.

Větrání místností

Současným trendem je místnosti co nejvíce utěsnit, aby teplo neutíkalo ven. Zároveň s teplem se ale v místnostech hromadí vlhkost. V bytech se také v současnosti používá velmi mnoho nenasákavých materiálů, jako jsou plasty, dýhy nebo nepropustné omítky. Ty neumožňují vyrovnávat vlhkost v místnostech. Přibylo také mnoho zdrojů vlhkosti, jako je vaření, koupání nebo sušení prádla. K těmto zdrojům vlhkosti se přidává vzlínající vlhkost ze země a tak je často těžké určit, zda je zeď vlhká kvůli závadě konstrukcí nebo provozu bytu.

Do vzduchu se za hodinu uvolní velké množství vody:

Sprchování a koupání 600-2600 g/h
Vaření 500 - 1000 g/h
Sušení prádla 300 g/h
Dýchání 30 - 300g/h

O větrání místností více v samostatném tématu na ESTAV.cz.

Ing. Martin Perlík

Ing. Martin Perlík se specializuje na posuzování rodinných domů před nákupem a projekty rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Zkušenosti sdílí na svém odborném blogu a v médiích. Je autorem knihy Rekonstrukce rodinného domu, 100 tipů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sanace vlhkosti zdí domu

 1. Co způsobuje vlhkost v domě?
 2. Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?
 3. Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva
 4. Vlhké zdivo lze řešit podříznutím a vkládáním dodatečné hydroizolace
 5. Sanace vlhkosti stavby - odvětrání vlhkosti zdí a podlah
 6. Podříznutí zdiva nestačí, nutná je i svislá izolace a správný typ omítky!

Mohlo by vás zajímat

Podříznutí zdiva nestačí, nutná je i svislá izolace a správný typ omítky!

Podříznutí zdiva nestačí, nutná je i svislá izolace a správný typ omítky!

Máme mokré zdivo – co s ním? Zdivo a dům podřízneme, oddělíme od zeminy. Jenže to není všechno. Pokud máme zdivo, které je zboku zasypáno zeminou (například podlaha je pod terénem) musíme vyřešit i svislé izolace proti vodě. Dalším nezbytným ale někdy opomíjeným krokem je použití speciálních sanačních omítek.

Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva

Sanace vlhkosti stěn - Injektáž zdiva

Nejznámější izolační metodou je podřezání zdiva. V některých případech však není podřezání vhodné, třeba z důvodů nepřístupného druhého líce konstrukce. Jako alternativa se nabízí injektáž zdiva. Injektážní látka je vlastně olej, který vytvoří clonu odpuzující vodu a nedovolí vlhkosti vzlínat výše do zdiva.

Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?

Jak poznat vlhkost v objektu a jak škodí?

Dům vlhne a vysychá v závislosti na ročních obdobích nebo velkých deštích. Například zima je navzdory sněhu spíše suchá díky nižší teplotě vzduchu. Důsledkem je, že teď suchý sklep může být za půl roku vlhký a za rok zase suchý. Nadměrná vlhkost je pro objekty nebezpečná, urychluje rozklad materiálů, dává životní…