REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Denní světlo v interiéru více o tématu

Přirozené světlo v interiéru - odstupy budov

Denní světlo ve vaší domácnosti je zcela přirozená součást našeho života. A to až tak, že si jeho přítomnost a hlavně kvalitu neuvědomujeme. V interiéru ale trávíme opravdu až 80 % našeho času. To už jsme si řekli, ale máme ho po tu dobu opravdu dostatek? Když dostatek, tak v jaké kvalitě? Dnes nás bude zajímat orientace staveb a místností ve vztahu ke světovým stranám, oslunění, odstupy mezi stavbami. Zmíníme i normy a legislativu.

Denní nebo přirozené světlo je přímo závislé na oslunění daných prostor, celého komplexu, jednotlivých domů a místností. Denní světlo může být dáno oblohou slunečnou, se sluncem, bez slunce nebo oblohou zamračenou a pokaždé je kvalita přirozeného světla rozdílná. Zároveň zde hraje roli vzájemná poloha budov, jejich výška, barvy a odrazivost ploch, velikost a řešení otvorů, hloubka, tvar a poměr stran osvětlených ploch. Je zde ve hře spousta proměnných, které v rukou odborníka dostanou konkrétní podobu a řešení.

Záleží na zeměpisné šířce, ročním období i denní době. To už ostatně plyne z předchozích statí. Existuje spousta metod, jak dosáhnout kýženého výsledku. Legislativní rámec nám určují normy a způsoby doporučených řešení. V době počítačů je možnost určit průběh slunečního svitu, a na něm závislé plochy otvorů, celkem přesně. Modelová situace zde zpřesňuje předešlé zjištění na základě tabulek, grafického znázornění stínů, tudíž i světel, panoramatické masky, horizontoskopu, nebo modelu v daném měřítku s osvětlením, které si hraje na slunce.

Vše je dáno taky typem stavby dle energetické náročnosti budov, potřeby využívání slunečního svitu a v neposlední řadě taky potřeby ochránit budovu a místnosti před nadměrným přehříváním v letních měsících. Je nad to naše zmínění slunce jasnější, že některá kritéria jsou takřka protichůdná. Potřebujeme mít dostatek světla, což se neobejde bez slunce a velkých ploch oken. Tato okna musíme zastínit proti nevhodnému ohřevu a UV záření sluncem. Stejně tak potřebujeme odrazit chlad v zimě ven, pojmout teplo a ještě odrazit vnitřní teplo zpět do místnosti. Pro úsporné ekologické bydlení je třeba kvalitní zasklení, které udržuje vnitřní klima, zaclonění a regulaci,rovnoměrnou distribuci světla i tepla. Tento rébus je řešitelný, ale nenamlouvejme si, že bez kompromisů. Měření a hodnocení denního světla se pohybuje v kategoriích intenzity a jasu osvětlení, rovnoměrnosti osvětlení, oslnění a zastínění. Výpočty osvětlení přirozeným světlem ponechme v rukách odborníků, protože na podílu světla oblohy, podílu zástavby, podílu vnitřních a vnějších odrazů, to vše poníženo o faktory prostupu světla sklem, podílu zastínění oken, znečištění skel a úhlu dopadu denního světla. To vše měřeno v referenční rovině nad podlahou místnosti, v přesné vzdálenosti od obvodových ploch.

Schémata odstupových vzdáleností

Požadovaný odstup staveb 

Pojmeme to tedy trochu obecněji. Obytné stavby musí dodržovat vzdálenosti od hranice pozemku a mezi sebou, podle výšky a typu zástavby. Vše je provázáno se vším. Obecné požadavky pro odstupové vzdálenosti nejsou jenom vymezením vašeho soukromého životního prostoru bez kolizí s okolím, ale zároveň umožňují splnění všech souvisejících kritérií hygienických. A to včetně dostatečného denního osvětlení, tedy oblohové složky. Vyhláška MMR č. 501/2006 včetně novely č. 269/2009 O obecných požadavcích na využívání území, jasně stanoví odstupy mezi stavbami a vzdálenosti od hranic pozemku.

Schémata odstupových vzdáleností

Co je osluněný byt

Všechny byty v České republice musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Byt považujeme za prosluněný, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Denní světlo v interiéru

  1. Přirozené světlo v interiéru - úvod
  2. Přirozené světlo v interiéru - jaký má vliv na naše chování
  3. Přirozené světlo v interiéru - odstupy budov
  4. Přirozené světlo v interiéru - kolik světla dostaneme okny?
  5. Přirozené světlo v interiéru - syndrom nemocných budov
  6. Přirozené světlo v interiéru - střešní světlíky
  7. Světlovody – jak fungují a kam se používají
  8. Přirozené světlo v interiéru - odrazné plochy
  9. Jak dostat do budovy denní světlo: Atria, pasáže, bazilikální osvětlení

Mohlo by vás zajímat

Přirozené světlo v interiéru - střešní světlíky

Přirozené světlo v interiéru - střešní světlíky

Střešní světlíky jsou jedním z mnoha typů prosvětlovacích prvků, které se používají převážně u průmyslových a zemědělských objektů. Své uplatnění najdou ale i ve stavbách pro bydlení. Zde především v designových provedeních například pro prosvětlení vnitřní chodby. Podívejme se na tvarové možnosti světlíků.

Přirozené světlo v interiéru - syndrom nemocných budov

Přirozené světlo v interiéru - syndrom nemocných budov

V interiéru trávíme více než tři čtvrtiny našeho života a světelná pohoda s přirozeným světlem je prostě nezbytností. Význam denního světla pro lidský organismus a pro naše zdraví je nezpochybnitelný atribut bydlení, pracovního prostředí i prostředí k odpočinku. Pokud denní světlo absentuje v čase nebo v kvalitě,…

Přirozené světlo v interiéru - kolik světla dostaneme okny?

Přirozené světlo v interiéru - kolik světla dostaneme okny?

Denní světlo ve vaší domácnosti je zcela přirozená součást našeho života. A to až tak, že si jeho přítomnost a hlavně kvalitu neuvědomujeme. V interiéru ale trávíme opravdu až 80 % našeho času. To už jsme si řekli, ale máme ho po tu dobu opravdu dostatek? Když dostatek, tak v jaké kvalitě? Dnes nás bude zajímat…